Zkouška roušky nezastavila šíření koronaviru. Nová studie provedená v čínském Wu-chanu a publikovaná v respektovaném vědeckém časopise Nature uvádí, že asymptomatické osoby, které mají pozitivní test na Covid-19, nepřenášejí infekci na ostatní. 

V posledních několika týdnech byly publikovány dvě důležité studie, které mohou (pokud budeme chtít) zvýšit naše chápání nemoci Covid-19. 

Jediným problémem je, že výsledky těchto dvou studií zpochybňují to, co média stanovila jako konvenční moudrost o této nemoci, odborné studie jsou přinejlepším ignorovány a přinejhorším otevřeně zkresleny mainstreamovými médii.

 

To je podle mého názoru nebezpečné a pošetilé podmanění vědy politice a může to nakonec způsobit mnohem více zbytečných úmrtí.

První je studie dánských roušek (zdravotních roušek, ne hadru), která byla dokončena před několika měsíci, ale byla teprve nedávno publikována v recenzovaném časopise. Studie zahrnovala dvě skupiny a poskytla lidem první skupiny roušky s instrukcí, jak jak se má používat. Druhou skupinou byla kontrolní skupina bez masky.

Studie zjistila, že koronavir se v každé skupině rozšířil ve statistickém rozmezí chyb. Jinými slovy, nošení roušky neomezilo šíření viru… jen málo, pokud vůbec.

Vzhledem k tomu, že nošení roušek je v celé zemi i na celém světě stále povinné, měla by být tato studie označena jako důležitá informace. Lze očekávat, že k vyvrácení nebo potvrzení výsledků bude zapotřebí více podobných studií. (Klikněte na odkaz, vše je tam podrobně rozepsáno). Roušky na obličeji? Žádná statisticky významná výhoda proti COVID-19. Dánská studie v ​​Annals of Internal Medicine

Například i Los Angeles Times publikoval článek s nadpisem: „Zkouška roušky nezastavila šíření koronaviru, ale ukazuje, proč je potřeba roušky nosit.“ TWL co to jako je?????? Zkouška nepotvrdila, aleeee??? To smrdí co?

Nová studie provedená v čínském Wu-chanu a publikovaná v respektovaném vědeckém časopise Nature uvádí, že asymptomatické osoby, které mají pozitivní test na Covid-19, nepřenášejí infekci na ostatní.

Jsou potřebné dlouhodobé studie, které buď potvrdí, nebo vyvrátí Wuhanskou studii.

Na základě informací z obecně přijímaných zdrojů, jako jsou CDC a Světová zdravotnická organizace, víme, že izolace může mít velmi vážný negativní dopad na společnost. 14. července ředitel CDC  Robert Redfield  na semináři řekl, že izolace způsobuje více úmrtí než Covid.

Takže pokud existuje způsob, jak pokračovat v boji s Covidem a chránit ty nejohroženější a zároveň drasticky snižovat úmrtí související s lockdownem, nestojí to alespoň za úvahu? Nestojí to za alespoň další výzkum?

Ne, podle mainstreamových médií. Vytvořili svůj příběh a nehodlají se vzdát. Tyto dvě studie mají fatální chyby, uvádějí. Samozřejmě to tak může být, ale není to argument.

To by byl vědecký přístup. „Důvěřuj vědě“ smutně znamená „důvěřuj příběhu, který podporuji“. To je velmi nebezpečný způsob myšlení a může se ukázat jako smrtelný.