Vkládám velmi důležitý rozhovor s panem Ľuptákem na Infovojně. Řeší se v ní, proč přijdeme o hotovost.

 

Pán Ľupták je sice pragmatik co se týká popisu situace, ale velká naivka s ohledem na čas, kdy k tomu dojde. Pokud to nastane ještě tento měsíc, tak se tomu nebudu divit. Proto pan plukovník u moci a nouzový stav k tomu.

Jak dlouhou dobu potřebují k tomu, aby hotovost zrušili? 24. hodin a vše pod mimořádným opatřením, neboli stavem nouze. Takže až uvidíte, že 90% zemí opět vyhlásí ve svých zemích stav nouze, pak čekejte, že to v té době přijde. Nebe zase krásně zatemnily, co v těch sračkách bylo si můžete domyslet a dát si konečně jedna a jedna dohromady. Ale to jsou určitě konspirace.

Vše jsme vysvětlili v knize Daniel – Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny. Přečíst si ji můžete zde.

Čas takzvané milosti skončil a kniha Zjevení se naplní tak, že mnozí budou mít vše před očima, ale přesto to neuvidí a dál budou spřádat své plány a těšit se na budoucnost, že se jim vrátí, co ztratili. Co je na celém procesu pozitivní, že na skutečném konci přijde změna, ne díky člověku, politikům, jenž si naivně myslí, že oni tu budou stále, ale díky Králi králů a Pánovi pánů, Jehošuovi Kristu. Ač mnozí promarnili svůj čas a prožijí díky tomu těžké chvíle, přesto ještě jednou dostane každý příležitost být pod Kristovou vládou. Tak poznáte, že vám lhali ti, co tvrdí, že Jehova Bůh, Stvořitel nebe a Země, je krutým Bohem.

Ti, jenž nebudou chtít změnit své chování, tak ti si půjdou na 1000 let odpočinout do prachu zemské půdy, aby pak byli vzbuzeni k soudu spravedlivých a nespravedlivých. Ostatní poznají skutečný život bez válek a nemocí. Poznají, co znamená žít 100 let v těle zdravého asi 30 letého člověka. Pak také půjdou ke svým praotcům do zemské půdy a mezitím se stanou otci a matkami synů a dcer, tak jak to skrze Izaiáše předpověděl ten, jenž nemůže lhát a jehož jméno znamená, PŮSOBÍ ABY SE STALO. Stejně, jako předpověděl tuto dobu, kdy Satan má velký vztek a hledá, koho by jenom pohltil.

Už vám nasadil roušky, tak vzhůru k tomu, aby si vás o vakcinoval. Že se vám to nebude líbit? To Satan ví moc dobře a je to také jeho cíl, vždyť vy musíte chtít NWO dobrovolně. I to už má připraveno. Tak zkuste začít alespoň teď, v hodině dvanácté, hledat svého STVOŘITELE, snad se vám dá ještě najít.

Co nejspokojenější víkend vám přeji a zkuste si najít čas a poslechnout vloženou Infovojnu.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si