Minský protokol je podle všech zpráv a indicií z Donbasu oficiálně mrtev. V noci na dnešek propukly na hranici Doněcké lidové republiky a Ukrajiny prudké boje, které zahájily dva útvary ukrajinské armády, ze kterých byl ale slyšet křik a povely v polštině. Jednalo se nejspíš o polské útvary žoldáků ve službách Ukrajiny, kteří se snažili skrze linii v lesním porostu proniknout na povstalecké území a odtamtud odpálit několik chemických granátů proti zákopům ukrajinské armády vzdálených asi 300 metrů od linie doteku. Oddíl doněcké domobrany pokus žoldácké skupiny z Polska odrazil a podařilo se mu dva Poláky zastřelit [1]. Ve směru na Gorlovku tak zabránili vojáci NM DLR pokusu nepřátelské diverzní skupiny proniknout na území Doněcké lidové republiky.

Živé záběry z boje jsou natočené kamerou GoPro na přilbě jednoho z obránců DLR. Video níže zachycuje prudkou přestřelku v lesním porostu a je zjevné, že válka na Donbasu je oficiálně znovu zažehnuta a toto je konec Minského protokolu. Rusko je na konci, nemá už jinou možnost, než buď provést zásah na území DLR a LLR s cílem ochránit místní rusky mluvící obyvatele, anebo nechat Kyjev obě oblasti ovládnout a tím ukončit celý konflikt. Reakce z Kremlu není zatím žádná.