VIDEO: Stanislav Novotný a Josef Skála – masová pauperizace a kriminalizace odporu se drží za ruce