Velký odstřel započal a bude hůř. „A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9. kap. 15 verš)

To, co byla pro mnohé pouhá konspirace, se nyní stává skutečností. Nejenom, že bylo prokázáno, že Cokoliv 19 je biologická zbraň, uměle vytvořená za zdmi laboratoří, protože 4 aminokyseliny na hrotech viru nikdy nedá příroda dohromady, protože polarita aminokyselin je kladná a vzájemně se odpuzují, ale i to, že vpichy po takzvané mňamce jsou magnetické a vytváří kolem vpichu elektromagnetickou negativitu, takže drží magnetické obrázky na místě vpichu. Vše dává smysl, když pochopíme, že plus a mínus se přitahují.

Proč mluvím o velkém odstřelu? Protože křivka navýšené úmrtnosti ve všech zemích kopíruje křivku takzvaně zaočkovaných. Nyní se lidé v mém okolí těší na svou smrtící dávku a vypráví si mezi sebou, jak je to úžasné, jak budou moci „svobodně“ navštěvovat kde co a vůbec jim nedochází, že ztratili nejenom svobodu, ale mnozí i svůj život. PROBLÉM TÉTO GENERACE JE V TOM, ŽE NEHLEDALI SVÉHO STVOŘITELE A TAK DEFINITIVNĚ PODLEHLI PLÁNŮM SPUŠTĚNÝM V ROCE 1776. Jen skutečný blázen by chtěl žít v tomto zkaženém světě.

Ochránce zmatku na Slovensku, Igor Matovič na hulváta přiznal, že on dělal nepopulární opatření a jaký že on JE CHUDÁČEK, KDYŽ NUTIL LIDI, ABY SI ŠPÁRALI V NOSE. To prostě nevymyslíš. Dokonce už i televizní stanice v Turecku otevřeně informuje, že vakcíny, co nejsou vakcínami, slouží jako biologická zbraň. Najdete zde.

Kanadský teror, kdy píchají děti ve školách v Torontu za kopeček zmrzliny děti bezbranných rodičů, kdy je škola obestoupena policisty a rodiče mohou těmto složkám jenom nadávat, protože už nemají sílu se spojit, protože je to jako za Hitlera, kdy represivním složkám úplně vymyli mozky. TO FAKT NĚKDO CHCE ŽÍT V TOMTO ZVRÁCENÉM SVĚTĚ? No já tedy ne.

Dnes jsem viděl na FB tuto fotku.

To jako fakt? Media tak masírují dnešní svět, že při pohledu na to, co se děje na MS v ledním hokeji, kdy rozhodčí bez roušky lítají po ledě a když dojde na spornou situaci, když musí k telefonu, aby to konzultovali s video rozhodčím, tak si nasadí hadr a jdou telefonovat. TO JAKO VÁŽNĚ? TO JSME VŠICHNI UŽ SPADALI ZE STROMU NA HLAVU, ŽE JIM TO ŽEREME?

A to není vše, jak vymývají lidem skrze obrazovku mozky. Když je hráč vyloučen, tak na trestné lavici, kde je sám, tam mu podá ten idiot, jinak toho, kdo se toho účastní nazvat nejde, tak hráči podá hadr, aby si jej na 2 minuty hrací doby nasadil, PŘITOM NA STŘÍDAČKÁCH SEDÍ HRÁČI BEZ HADRŮ. Kdyby toto nebyla realita, byl by to dobrý vtip. STÁLE VÁM NEDOCHÁZÍ, ŽE TOTO NEPRAMENÍ ZE SELSKÉHO ROZUMU A ŽE TO NEMÁ NIC, ALE ABSOLUTNĚ NIC SPOLEČNÉHO S OCHRANOU ZDRAVÍ? Že je to vymývání vašich mozků nevěřící a nehledající Stvořitele? Skutečně krásná ukázka evoluce, jak se v praxi ukazuje, že inteligence nemohla vzniknout sama od sebe, natož vyšší vývojové stupně, když vše jenom degraduje, což POPÍRÁ EVOLUCI VE VŠECH SMĚRECH.

To mi teď připomnělo jeden článek nějakého pana Václava Hořejšího, jak se vysmíval ve svém blogu hlouposti nás, CO SICE POUŽÍVÁME SELSKÝ ROZUM, ALE PROTOŽE NEMÁME DVACET TITULŮ ZA A PŘED JMÉNY, tak jsme idioti a ti věřící vědci také. Doufám, že ten už má těch včeliček v sobě alespoň 5, protože jistě tento údajný pracovník Akademie věd přece musí jít příkladem, protože zlaté tele ateistické vědy by nikdy nevytvořilo pro lidi nic špatného, že? Článek najdete zde.

Toto jsou lidé, kteří radí vládám, pak se nemůžeme divit, že co rozhodnutí, TO SKUTEČNÁ PERLA. Dodnes mi nikdo z těchto nejmoudřejších nevysvětlil, jak je možné, že každý dům na této planetě má svého stvořitele a jak to že ji nemá ta nejjednodušší buňka, která je milionkrát složitější, než takový domeček.

TENTO SVĚT JE TAK NEMOCNÝ, ŽE POKUD NEPŘIJDE ZÁSAH ZE SHORA, TAK NEPŘEŽIJE V RUKOU ŠÍLENCŮ NIKDO! Vy to nevidíte? Odstartovali něco, co už nejde zastavit! Naštěstí s tím Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh počítal, takže připravil pro ten den, rok a hodinu své řešení, které bude stát život jedné třetiny lidstva, ale oni, na rozdíl od těch co přežijí, budou jistě vzkříšeni ke dni soudu. ALE CO VY, CO PŘEŽIJETE? Jakou máte naději? Je totiž psáno:

A následoval je jiný anděl, třetí, a řekl silným hlasem: Jestliže někdo uctívá divoké zvíře a jeho obraz a přijímá označení na čelo nebo na ruku, 10bude též pít z vína Božího hněvu, které je vylito neředěné do poháru jeho zloby. “ (Zjevení 14:9 a;)

Jdete si pro mňamku abyste měli „svobodu“? Tak patříte k těm v tomto verši. Kdo vás vykoupí, kdo vám dá svůj život, abyste se zbavili svého označení 6.6.6.? Krista jste úplně zavrhli. JEHO VÝKUPNÍ OBĚŤ JSTE ÚPLNĚ POŠLAPALI, NAPLIVALI JSTE SVÉMU TVŮRCI PŘÍMO DO OBLIČEJE!!!! Tak se ptám, kdo vás zachrání, když už budete všichni mrtvou krví, ŽIVÍMI MRTVÝMI, NEŽ PŘIJDE ARMAGEDON?

Proste, aby se někdo takový našel, protože jinak je za krátký čas konec váš i vašich dětí. Stále si myslíte, že je vše v pořádku? Je psáno:

Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám!!!„. Proč? PROTOŽE ON NEOPUSTIL VÁS, ALE VY JEHO!!! Má vám stále podávat pomocnou ruku, když ji nechcete uchopit? Nejsme tak náhodou jenom prach, který když nenaslouchá hlasu svého TVŮRCE, ŽE SE DO PRACHU MUSÍ VRÁTIT? Tvrdíte jak milujete vlastní děti a přitom dovolujete, aby se jim dělo to, aby jim někdo špáral v nose testy, které testy nejsou a jejich pozitivitu, či negativitu takové testy nejsou schopné skutečně poctivě ověřit. Nebudou na těch testech náhodou nějaké látky, které potřebují lidem narvat do těl?

Začnete už konečně přemýšlet tím co máte na krku a přestanete jenom přemýšlet nad tím, kde si zajdete na pivo, či kam si zajedete na dovolenou? Nezpíval vám Karel Kryl náhodou, že lidu je třeba, her nebo chleba, dobrý to lék na závist? Kdy už pochopíte, že Satan není čert z pohádky, ale skutečná bytost, která miluje jen svou vlastní špatnost?

Proč Lady Gaga tak touží vystoupit z rychlíku, kde jede od doby, kdy ji Satan udělal nabídku? Tak jak o tom mluví v hodně zcenzurovaném novém dokumentu? COPAK JE JEDINÁ, KDO ŘÍKÁ, JAK TO VŠE FUNGUJE? Proč se nepodíváte na přebaly alb slavných zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin a nezjistíte si něco o symbolice? Pak možná, když začnete používat sami to co máte na krku a co vám bylo stvořeno ne proto, aby vám do krku nepršelo, nebo abyste se mohli líbit svým protějškům, pak zjistíte, komu tento svět patří.

Kolik z vás věřících skutečně poslechlo svého Stvořitele, když tvrdíte, že jej znáte a začali jste jej prosit, aby vás sám poučil? Nešli jste raději za vašimi „svatými“? Co myslíte modláři, že vás se to netýká? Že vy nepotřebujete uzdravení? ASI NE, ŽE? PROČ BYSTE TO DĚLALI, VŽDYŤ VY ZNÁTE KRISTA A OTEC JE VÁM VLASTNĚ PŘÍTĚŽÍ!!! Dovolujete si plivat na jeho SVATÉ JMÉNO, VYKŘIKUJETE NA TY KDO JEJ ZNAJÍ, ŽE TAK SE NEJMENUJE, ŽE? Což není vy blázniví Galaťané v Malachiáši toto?:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. “ (Malachiáš 3:16)

Není psáno toto?:

Tak řekl Jehova: Prokletý je zdatný muž, který vkládá důvěru v pozemského člověka a skutečně činí tělo svou paží, a jehož srdce se odvrací od Jehovy. A jistě se stane podobným osamocenému stromu na pouštní pláni a neuvidí, až přijde dobré; ale musí přebývat na vyprahlých místech v pustině, v solné krajině, jež není obývána. Požehnaný je zdatný muž, který spoléhá na Jehovu a jehož důvěrou se stal Jehova. A jistě se stane podobným stromu zasazenému u vod, který vysílá kořeny přímo u vodního toku; a neuvidí, až přijde žár, ale jeho listí se opravdu prokáže jako bujné. A v roce sucha nepocítí úzkost ani nepřestane nést ovoce. Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát? Já, Jehova, zkoumám srdce, zkouším ledviny, ano abych dal každému podle jeho cest, podle ovoce jeho jednání.„( Jeremiáš 17:5-10)

Nepřišla pustina a nepřišel žár? Pokud ne, pak dál naslouchejte moudrosti smrtelných lidí, ALE POKUD ANO, ZAČNĚTE HLEDAT A DOTAZOVAT SE, PROTOŽE DEN HOŘÍCÍHO HNĚVU SE JISTĚ PŘIBLÍŽIL!!!

Kéž máte pokoj vy, kdo nedůvěřujete v smrtelného člověka.

Váš a Kristův bratr Igi.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

2 thoughts on “Velký odstřel započal a bude hůř. „A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9. kap. 15 verš)

  1. Víte, jehovisté byli vždy v této společnosti dehonestováni. Řada „znalců“ ráda psala různé rady a pokyny, se shovívavým úsměvem, nad věcí… Platí však stará lidská moudrost, že charakter lidí poznáme až v těžkých dobách… Vy jste pane Igi čestný a rovný chlap. Děkuji za Váš článek… Je hluboce pravdivý. Přeji Vám hodně štěstí v tom co přijde…

    1. Děkuji Jiří za názor. Problém všech věřících, kteří zaparkovali v nějakém náboženském domě, je jejich potřeba vyměnit Pravdu za společenství. Všichni jedou stejnou rétoriku, že pouze jen a jen tento dům je ten pravý a všichni ostatní jsou na „odstřel“. Kristus nikdy takový nebyl. Svědkové Jehovovi jsou modláři, protože pokud Vedoucí sbor, jak si říkají ti, kdo stojí v čele neřekne :“JE TO TAK.“, i když všichni vidí, že tak to není, přesto poslechnou, protože oni si nedovedou představit, že jim ZLATÉ TELE LŽE.

      80% TĚCHTO SVĚDKŮ BY NIKDY NELHALO, TAK TO OČEKÁVAJÍ OD TĚCH, KDO SI VYSTAVĚLI RÁJ ZA JEJICH PŘÍSPĚVKY. DOSTÁVAJÍ DUCHOVNÍ CHUDOU A PŘEDŽVÝKANOU STRAVU, ale už jim nedochází, proč už to není jako to bylo do poloviny prvního desetiletí. Neuvědomují si, že jejich společnost opouští přispěvatelé a že už ten nákladný život nejsou schopni jim ufinancovat. Jen v Polsku během jednoho roku odešlo asi 30 000 svědků. Velmi by mne zajímalo, zda se to objevilo v jejich ročence. Vždy se to udělá tak, že se sbory sloučí, protože je to přece efektivnější a vůbec si nezkontrolují, jak velký odchod nastal. Tak jim zase ten Vedoucí sbor oznámí, že je potřeba rekonstruovat sjezdové sály a ten zbytek co zůstal ještě hlouběji sáhne do kapsy. A v korporaci se to už účetně zaonačí, že to šlo do rekonstrukce, ač se vše dělá bezplatně. Podle mých informací si musí u korporace pronajmout stroj, kdy byl tento pronájem 3x tolik, než by byl z komerční půjčovny. Tak to tam funguje od roku 1900. Jenže když je růst členů, je růst příjmů, ale když je pokles oveček, musí se vymyslet rekonstrukce objektů.

      Takto nikdo neuvažuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si