Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice!

 Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice!

Jde o jeden z nejvýbušnějších materiálů těchto dnů, který dokazuje umělé a úmyslné navyšování počtů hospitalizovaných osob na COVID-19 v českých nemocnicích, a rovněž dokazuje systém a postup, jakým nemocnice čerpají od zdravotních pojišťoven bonusy a vyšší bonifikace na úhradách za to, když hospitalizované pacienty vedou jako nemocné nebo jen s podezřením na COVID-19.

Podle dokumentu mají do informačního systému o pacientech uvádět specifické kódy pro označení nemocí, výkonů a úkonů pro zdravotní pojišťovny, aby nemocnice od pojišťoven dostala více peněz díky tomu, že pacienty bude deklarovat v maximální míře jako pacienty s podezřením, či jako pacienty na pozorování v souvislosti s COVID-19. Dokument je natolik výbušný, že je velice pravděpodobné, že ve zmíněné nemocnici dojde po našem uveřejnění k vyšetřování, kdo stojí za únikem manuálu, každopádně veřejnost má právo vědět, jak se v České republice ve velkém uměle vyrábí tzv. nemocniční a lůžková krize.

Vedení nemocnice instruuje lékaře, jak kódovat příchozí pacienty v nemocnici, aby za ně pojišťovna zaplatila více, pokud budou pozitivní na virus, anebo podezřelí na virus

Uniklý dvoustránkový dokument hned v úvodu odhaluje, že pacienti ihned po příjmu do nemocnice jsou automaticky otestováni na SARS-Cov-2, ale protože došlo k otestování na virus, automaticky se jim do zdravotní dokumentace zadává úhradový kód U69.75 pro zvýšenou úhradu od zdravotní pojišťovny v souvislosti s pozorováním pacienta v izolačně zabezpečeném prostoru nemocnice, na což se čerpají bonifikační příplatky do pojišťovny.

Kdyby pacient nebyl otestován na SARS-Cov-2, nemohl by ležet na izolovaném úseku s vyšší úhradou od pojišťovny. Je to naprosto geniální business a zdroj peněz pro nemocnici. Každý příchozí je povinně otestován na SARS-Cov-2 a automaticky jde na pozorování pro podezření, že je infekční. Tady začíná ten neuvěřitelný kolotoč peněz, ze kterého doslova přechází zrak, posuďte sami a hlavně si sedněte, ať to s vámi nepraští.

Strana 1/2

 

Pokud je u osoby druhý nebo třetí den potvrzena pozitivita, lékaři mají nařízeno překódovat pacienta a přidělit mu nový kód U07.1 pro označení, že jde o pozitivního pacienta na COVID-19. V dokumentu jsou lékaři upozorněni, že od tohoto okamžiku nemocnice dostává od pojišťovny zvýšené úhrady za péči o pacienta, tzv. bonifikaci. A teď pozor, to je pecka, co teď přijde.

V dokumentu je tučně a podtrženě zdůrazněno, že oba dva zmíněné kódy musí být ve zdravotní dokumentaci pacienta uvedeny jako vedlejší diagnóza VDG, tedy vedle ještě jiné, tedy hlavní diagnózy HDG. Nemocnice tak dostane od pojišťovny zaplaceno dvakrát a naproti úkonům za hlavní i vedlejší diagnózu. Tím je ovšem potvrzeno a odhaleno, že COVID-19 v českých nemocnicích není hlavní diagnózou, není hlavním onemocnění, a to znamená, že všechny informace v médiích v ČR o kolabujících nemocnicích jsou uměle vyrobené pomocí tohoto neuvěřitelného kódování a vytáčení peněz ze zdravotních pojišťoven.

Dokument lékařům radí, že virová nákaza má být pouze vedlejší diagnózou pacientů k jejich skutečné hlavní diagnóze, protože to vytočí od pojišťovny daleko více peněž

Pokud to stále nechápete, k čemu dochází, tak to vysvětlím ještě jednou. Do nemocnice přichází pacienti se žlučníkem, se slepým střevem, s kolikou, na operaci zad, s bolavou nohou atd. Jakmile přijdou do nemocnice, okamžitě a povinně podstoupí test na SARS-Cov-2 a vůbec ani nechtějte vědět, jak ten test vyjde, když ho provádí ta samá nemocnice, která je finančně zainteresována na úhradách od pojišťovny.

Přímo nemocnice je tak motivována k tomu, aby co nejvíce testů vycházelo pozitivně, protože nemocnice na tom vytočí peníze od pojišťovny. Je v tom totiž motivační mechanismus. Když člověk bude negativní na virus, nemocnice dostane od pojišťovny zaplaceno jenom za běžnou operaci a za běžné lůžko na běžném oddělení. Pacient prostě bude mít jenom HDG, hlavní diagnózu a šmitec. Jenže, když ho nemocnice pozitivně otestuje, a neptejte se jak, tak v tu ránu pacient s hlavní diagnózou žlučníku dostane ještě VDG, vedlejší diagnózu nakažení Covidem. A to je pro nemocnici terno.

Strana 2/2

V tomto okamžiku musí být pacient veden v izolovaném režimu, na chráněném oddělení s vysokými úhradami od pojišťovny, zákroky na HDG musí být prováděny v režimu izolace, aby se lékaři při operaci žlučníku nenakazili, to generuje další platby od pojišťovny, personál potřebuje ochranné pomůcky a má nárok na rizikové příplatky, další platby od pojišťovny, a vzhledem k tomu, že nemocnice testují na SARS-Cov-2 úplně každého Frantu nebo Lojzu, kteří přijdou do nemocnice s úplně čímkoliv, tak potom je jasné, že rostou čísla pozitivně hospitalizovaných osob, nedostává se lůžek v nemocnicích, protože všechna jsou postupně přebudována na izolované prostory pro pozitivně otestované.

Nemocnice dostane ze ležáka s “koronáčem” na pokoji jenom 3 000 korun od pojišťovny, pokud tam bude ležet jenom s virem jako s hlavní diagnózou a nebude v kritickém stavu

Pokud by nemocnice pozitivně testovanou osobu zařadili s kódem U07.1 nebo U69.75 do HDG, tedy hlavní diagnózy, nemocnice by za celý pobyt pacienta v nemocnici dostala od pojišťovny jenom 3 000 Kč. To, co nemocnicím vydělává peníze, jsou lékařské výkony HDG prováděné s virovým rizikem na VDG. Když přijdete do nemocnice se žlučníkem a vedle toho vám pozitivně otestují Covid-19, nemocnice za operaci žlučníku v rizikovém infekčním prostředí Covid-19 vytočí na úhradách naprosto neskutečné peníze, v řádech desítek a stovek tisíc korun. Pokud člověk ale přijde jenom s virem a s ničím jiným, a nemá těžký průběh, že by byl na ventilátoru a v ohrožení života, tak nemocnice za ležícího pacienta s Covidem dostane jen 3 000 Kč.

Pacient s VDG na Covid-19 a HDG na jinou nemoc nebo zákrok je převeden do kódové skupiny Z29.0 a musí být v izolaci, to vyžaduje zvýšenou hygienu, bezpečnost a lékaři jsou upozorňováni, že všechny úkony musí pod tímto kódem bodovat a vykazovat, aby pojišťovna úkony bonifikovala jako úkony prováděné s vyšším rizikem pro lékaře, kde je mnohem vyšší úhrada od pojišťovny.

Nemocnice varuje lékaře, aby nepsali do zdravotní dokumentace, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán

A teď přijde další pecka. V bodě “d” je v dokumentu uvedeno varování lékařům, aby do zdravotní dokumentace nikdy neuváděli kód VDG U07.2, který v překladu znamená, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán. V dokumentu se doslova uvádí:

Jedná se o nouzovou DG, která se zatím nesmí používat, nemá absolutně žádný vliv na úhradu a má naprosto jiný význam, než si někteří lékaři myslí. Tato VDG se bude používat až v momentě, kdy již nebude technicky možné zvládat testování všech pacientů v laboratoří s ohledem na masivní rozvoj pandemie a lékaři COVID-19 budou nuceni diagnostikovat klinicky nebo epidemiologicky. V této chvíli úhradová vyhláška VDG U07.2 nezná, a tím pádem nenáleží k takové hospitalizaci žádná bonifikace. Používejte pouze dvě známé a důležité VDG, a to: U69.75 při podezření a negativitě a U07.1 při pozitivitě testu.

A je to venku, přátelé. V dokumentu přímo nemocnice radí lékařům, aby do výkazů u pacienta neuváděli, že při PCR laboratorním testu nebyl virus prokázán, namísto toho mají do výkazu uvádět vždy a pouze jenom pozitivní výsledek testu, tedy kód VDG U07.1, anebo podezřené na virus, kód VDG U69.75, prostě jenom jedno nebo druhé! A přímo v citovaném textu se uvádí, že kód VDG U07.2 o tom, že virus nebyl laboratorně zjištěn, se bude do dokumentace uvádět až ve chvíli, kdy kapacity nemocnice budou kolabovat pod náporem pandemie a lékaři budou diagnostikovat virus nikoliv laboratorně, ale jenom klinicky, anebo epidemiologicky. To je pecka! A je to venku, dámy a pánové! Panečku, skandál za bílého dne!

Zemřelý pacient s pozitivním testem na COVID19 je vykazován stejným kódem jako pacient, který zemřel na COVID-19… a je to venku!

A to pořád není všechno, protože lékař, který nám dokument zaslal, nás upozornil ještě na odstavec “f”, ve kterém se píše o zemřelých v nemocnici. Posuďte sami:

f) Pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ)

Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ V části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla. Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

A je to rovněž venku, přesně tak, jak se na alternativě psalo a proslýchalo již mnoho měsíců. Teď to máme černé na bílém. Nemocnice lékařům radí, že pokud pacient zemře, do listu o prohlídce zemřelého se má uvést, že buď zemřel na SARS-Cov-2, anebo zemřel s virem SARS-Cov-2. A dovedete si představit, že těžko budete hledat lékaře a nemocnici, kde by měli tu odvahu, že by do dokumentace napsali, že pacient sice měl Covid-19, ale ten se na úmrtí nepodílel, nijak k úmrtí nepřispěl. A to je přesně ten důvod a pojistka nemocnice, proč v bodě “d” zakazuje lékařům do dokumentace uvádět, že virus nebyl laboratorně zjištěn, protože kdyby pacient potom zemřel, těžko by šlo potom od pojišťovny potom čerpat úhrady za manipulaci s infikovaným a zavirovaným tělem zemřelého.

Umělá výroba virové krize s hospitalizovanými pacienty v ČR je odhalena

Jak sami vidíte, v českých nemocnicích jede obrovský business s Hoaxidem-19 v takovém měřítku, až se z toho tají dech. Doslova to připomíná činnost mafie, kdy v kšeftu jedou úplně všichni, lékaři, sestry, patologové, vedení nemocnic, pojišťovny, ministerstva. Všichni to vědí, všem to vyhovuje. Nemocnice na tom vytáčí neskutečné zisky, pojišťovny čerpají velké peníze od státu a EU na platbách pro zvládání koronavirové krize, ministerstva jedou pro změnu politickou agendu omezování pohybu a svobod obyvatelstva, a vláda se kvůli tomu zadlužuje, protože zavírá ekonomiku a musí si na státní rozpočet půjčovat u ECB skrze mamutí úvěry od Evropské unie. Takže, jdete do nemocnice na operaci kyčle. Tam vám ve dveřích strašidlo v bílém biohazard obleku strčí špejli do nosu a druhý den se dozvíte, že máte koronáče. V tom okamžiku nemocnice začne na vašem pobytu od pojišťovny vytáčet neskutečné peníze, aniž byste to tušili.

Kromě HDG s indikací na operaci kyčle máte ještě VDG na Covid-19, musíte být na izolační jednotce, ta stojí neskutečné prachy, její provoz jakbysmet, lékaři mají ztíženou operaci kyčle, protože jste pro ně jako virová bomba, každé vzetí za klidu u vašeho pokoje ze strany lékaře a sester je pojišťovně naúčtováno na bonifikacích X-krát násobně než normálně. A potom vidíte v médiích hysterii, že prý kolabují kapacity nemocnic… Bože, no aby ne, když nemocnice jsou podle tohoto uniklého dokumentu ve zlatém dole díky tomu, že každého druhého po příchodu do nemocnice zázračně otestují ve svých PCR laboratořích za pozitivní a dostanou tak od pojišťoven neskutečný vývar. A až to začne kolabovat, nemocnice použijí jako pojistku kód VDG U07.2 a bude to cajk. Takhle se v ČR vyrábí nemocniční krize, na jejímž základě se potom do země zvou američtí vojáci a lékaři k “dočasnému” pobytu a tupá SPD není ani schopna a ochotna ve sněmovně zvednout ruku proti této maskírovce. Je hotovo a vymalováno! Jedou v tom všichni!

(Čerpáno a původní článek vyšel na AENews)

Avatar

MZ

5 2 votes
Article Rating
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Styďte se

Podívejte se na počty mrtvých na COVID denně (195) a potom se styďte za takový článek!
Při normálním stavu zemře průměrně 300 lidí denně, na dopravní nehody loni zemřelo umírá 532 lidí – za celý rok! Na COVID to máte za 2.5 dní!

Zdravotníci neví, kam dřív skočit a ještě to všechno musí účtovat pro pojišťovnu – proto je leták s jasnými instrukcemi důležitý.
Jsem raději, když se zabývají zdravotním stavem pacientů, než když 2 hodiny hloubají nad tím, jak to vykázat, aby dostali výplatu!

Kdo se dostane na ventilátor, má již menší než 50% pravděpodobnost přežití.

vzdy treba vidiet obe strany mince

preco nikto neriesi kolko ludi zomrelo lebo boli v nemocnici odmietnuty kvoly „korona opatreniam“ ?
sledujte aj nasledky vzniknute zavedenim opatreniami. pozerate na pocet ludi ale nie na ludi ktorym opatrenia zobrali pracu alebo biznis. ludia ktorym sa zastavil kolobeh penazi po vycerpani uspor co spravia? kazdy predajca pouzije zisk na nakup noveho tovaru ale ak nieje za co kupovat tak nieje co predavat cize cely podnik spadne. ak vlada nebude pomahat iba obmedzovat tak pocet samovrazd predbehne pocet umrti s COVIDom

Anonymní

A kde jste takové čísla čerpal? Umřít S, není NA. Toto si prosím přečtěte. Toto je totiž nejúznávanější doktor WHO a on má skutečná data za celý svět. Takže i ví, jak to s COKOLIV-19 skutečně je. Dali vám náhubek, jako Židům hvězdu, aby bylo jasné, že si s vámi mohou dělat co chtějí. Je to proti článku 3, Deklarace lidských práv OSN, jehož je ČR signatářem.

https://www.infovojna.sk/article/profesor-ioannidis-zo-stanfordu-nechape-ako-si-mohol-matovic-dovolit-nazvat-jeho-studiu-o-smrtnosti-covidu-na-urovni-chripky-hoaxom

Anonymní

Oficiální místa potřebují „ovce“, které nepřemýšlí a slepě věří všemu, co jim nabulíkují. A ja jich stále dost. Váš komentář je toho důkazem

Bouře ve sklenici vody

Dobrý den, je vidět, že autor nepracuje v nemocnici a hledá problém tam ,kde není. Pokud je pacient přijatý jako COVID pozitivní, tak není co řešit . Je ale část pacientů u kterých je pouze podezření( suspektce) na COVID na základě jeho klinického stavu a trvá cca 48 hodin do vyloučení nebo potvrzení pozitivity . Přesto musí personál k takovému pacientovi přistupovat jako k infekčnímu a používat veškeré ochranné pomůcky a proto zákonitě vykazuje IZOLAČNÍ režim. Co se týče dg. to , že má pacient COVID není opravdu důvod proč je hospitalizovaný( proto vedlejší dignoza) , důvodem je většinou zápal plic, dušnost, dehydratace, srdeční selhávání, dekompenzace diabetu apod. .Přeji autorovi hodně zdraví a trochu pokory.

Anonymní

Asi jste zmanipulován/a ale iinterní režim nakládat s mrtvým po autonehodě jako že byl s Covidem je manipulace s čísly.

Anonymní

Kde jste z toho dokumentu vyčetl, že člověk, který umřel při autonehodě je vykazován jako oběť Covidu? Ať čtu jak čtu, nikde nic takového nevidím 😉
Jinak jak je napsáno výše, nevidím v těch dokumentech žádnou senzaci, prostě k pacientovi, který má diagnostikován Covid se musí přistupovat jinak, i když byl do nemocnice přijat třeba ze žlučníkem. Kolik znáte nemocnic a jejich interních postupů?
Jinak počty nakažených začínají mírně klesat a nemocnice nejsou úplně přeplněné, takže přichází dobré zprávy a šance na to, že se časem začnou opatření zmírňovat.

Bára

Přesně tak, při autonehodě přistupují ke všem od jakživa jako k infekčnímu, covid necovid. Myslím, že každý by se nerad posléze dozvěděl, že se nakazil inf.žloutenkou, HIV a jinými nemocemi.

Igor Zemánek

Není důležité co vy vidíte, ale co je skutečnost, že se do databází uvádí lži, a aby to doktoři dělali, tak je provozovatel motivovaný k tomu, aby vše vykazoval a uváděl zvýšenou úhradou od pojišťovny. To je podvod. Protože se neumíte ani podepsat, jen ukazujete váš vlastní charakter, a že tady zastáváte cizí zájmy.

Až vám nařídí, že si máte najít nejvyšší dům ve svém okolí a vyjít na střechu a skočit, to taky rád uděláte, že? Netušíte koho obhajujete, ale věřte tomu, že před Původcem Života se neschováte, a proto to nechávám na svém nebeském Otci, Jehovovi Bohu, aby vám to připomněl až vás budou nutit, co bude už i pro vás přes čáru, komu jste vědomě sloužil.

Petr Novotny

velice rozumne uvahy !!!

Anonymní

Super článek dějuji 🙂

Anonymní

Na tomto dokumentu není nic světaborného, vysvětlení pro vykazování DRG, hlavních a vedlejších diagnóz a úhrad je u všech jiných onemocnění a tyto údaje správně vyplnit je občas těžké. Proto mají lékaři podobných “taháků” nespočet (jinak se kóduje např. akutní močová infekce, jinak chronická a jinak podezření na ni). Podívejte se na MKN-10 (kódy pro onemocnění) a zkuste se v tom vyznat. Navíc patogen (tj. i COVID) se ve většině případu kóduje až prokázáný a hlavně jako vedlejší diagnóza. Hlavní diagnózou bývá onemocnění (pneumonie, sinusitida, apod.) Je ale nutné kódovat i podezření na onemocnění (tento pacient k diagnostice vyžaduje testy, které nejsou zdarma), aby byla příslušná vyšetření proplacena. Tento dokument je naprosto v pořádku. Ale kdo chce senzaci, tak si ji najde všude ?‍♀️

Anonymní

Platí se za test a ochranné pomůcky pro personál. Tyto věci nejsou zdarma.

Anonymní

Kód výkonu a kód DRG je naprosto odlišná záležitost. Přeji Vám zdraví a pěkný večer.

zdenda

takove dokumenty unikly v usa uz na jare. rozdil v uctovani delal tehdy zhruba 40tis dolaru. uz tehdy bylo podezreni, ze ten milion hospitalisovanych a ctvrt milionu mrtvych budou zmanipulovane pocty prave z tohoto duvodu. zajimalo by me, jak by prokuratura nebo policie prokazaly podvodne zasahy v dokumentaci. penize byly uz vyvedeny, zapomente !

Bára

Umíte si představit, kolik stojí oblek, který si zdravotníci musí oblékat? Kolik stojí antibiotika, které podávají pacientovi na zápal plic, co covid způsobí. Podávají se i dvojkombinace antibiotik, víte kolik stojí vyprat infekční prádlo u firmy? Víte kolik stojí jednorázové veškeré pomůcky , co zdravotníci spotřebují u pacientů během jednoho dne? A víte kolik stojí zaplatit zdravotníky , co s infekčními pacienty pracují? Vy by jste tuhle práci dělali zadarmo? A být nemocnicemi, tak se domluvím na hromadnou žalobu toho , kdo tenhle blábol sepsal, protože falešně testovat a falšovat výsledky by si nikdo nedovolil. Zkuste se jen okem podívat na ceny těch obleků a vynásobit to 8 zaměstnanci denně. Jeden stojí 350kc. Takže je jasné, že příplatek za izolaci není na obohacení, ale k uhrazení toho, co ta péče stojí.

Lenka

Můj zdravý selský rozum mi říká, proč se tedy „kontaminované roušky“, které musíme nosit, nemusí dávat do kontaminovaného odpadu a mohou se povalovat všude kolem supermarketů a nádraží a na ulicích….

Igor Zemánek

Pro jeden strom nevidíte les. Tady nejde o zdravotníky, ať mají třeba desetkrát tolik. Nad čím tu pláčete není obsahem článku. Byl to lékař, kdo už nevydržel mlčet právě nad tím, jak se plýtvá s prostředky. Proč tato opatření nebyla v minulosti? Jak to že jsou tyto postupy voleny jako přes kopírák v každé zemi?

Předpokládám, že asi nejste zdravotní sestra z žádné fakultní nemocnice. Já tam mám mnoho přátel a slyšel jsem i z úst lékařů, co si o tom všem myslí, ale nahlas mluvit nemohou, protože se bojí, že přijdou o práci. Takže u mne to není jedna paní povídala Báro. Ano, jsou tam i tací, kteří mají pocit, že bojují s vážnou pandemií, ale i je samotné překvapují určité kroky.

Takže roušce zdar a Cokoliv19 a 21 zvlášť.

Anonymní

Pracuji jako lékař ve FNOL.
Vykazování výkonů bohužel kromě péče o pacienty patří k naší práci. Návod na způsob vykazování se jistě musí měnit podle aktuální situace. Nikdy dříve jsem Sars nevykazoval.
Dokument je naprosto v pořádku.
Autor je další z mnoha, kteří nemají co říct, ale hrozně rádi by také něco řekli. Pěkný pracovní den přeji.

Martin Pejzl

Dokument jsem přečetl a je naprosto v pořádku s pravidly vxkazovanivdo ZP. Dokument neni z FNOL,m ta totiz nepoužívá IKIS .

Anonymní

Dokument je z FNOL

Igor Zemánek

O tom nikdo nepochybuje, ale se statistikou se dá pak kouzlit, když se nečeká na výsledek a jde to do informačního systému a tady je zakopaný pes.

Anonymní

Ne toto není v pořádku. Jen si tu jejich hru hrajte. Vaše svědomí.

Němečtí lékaři a jejich dopis kancléře Merkelové: https://www.globalresearch.ca/german-doctors-write-letter-chancellor-merkel/5728843

Owen Buss

https://www.youtube.com/watch?v=zuHLNqkgHRE

DID YOU KNOW–JESUS SAID THAT ONLY WORSHIPPERS GO TO HEAVEN?

Igor Zemánek

Je smutné, že se tolik takzvaných následovníků Jehošuy Krista tlačí do nebe. Na otázku: „Co tam budou dělat?“, znají jedinou odpověď: “ PŘECE VLÁDNOUT“. Komu? Jak?

Když jim položíte otázku: „Jaké jméno měl Jehošua na mysli, když přikázal, že se máme modlit, aby bylo očištěno Otcovo jméno?“. Odpověď zní: „To není důležité, milujeme přece Krista a ten je jedno s Otcem. Znát jméno není potřeba.“. TAK KDYŽ TO NENÍ POTŘEBA, PAK NĚKDO LŽE, KRISTUS, NEBO VY, CO TO TVRDÍTE?“.

Má rada tedy zní, NEŽ SE BUDETE TLAČIT ZASE DO NEBE, postupujte takto:

Přečtěte si slib, který dal samotný Otec – Jeremiáš 31:31-34
Pak si nalistujte Jana 6:44
Poté upřete svá srdce k Otci v upřímné modlitbě a proste, aby i na vás splnil svůj slib.
Teprve poté si dočtěte Jana 6:45-47
Poté nalistujte 1. Korintským 2:14-16

Věřím, že upřímní pochopí, proč jsem to napsal. Jinak vyšlo do světa mnoho falešných učitelů, kteří rádi lechtají uši. Tím já rozhodně nikdy nebudu.

Petr

Církev a víra jsou dvě diametrálně odlišné věci… Církev je nástroj pro podrobení si obrovské části věřících …Víra je dar, který dostal každý člověk a který jej má posilovat a provázet složitými životními situacemi…A věřit můžete v cokoliv…Přírodu, Vesmír, nebe, stromy, lásku…podstatné je, aby Vaše duše byla v pohodě a bezpečí před vnějšími vlivy …A jedním z nebezpečných vnějších vlivů je církev a její posluhovači !!!

Kateřina

Souhlasím. Máte pravdu. Z těchto důvodů byla spolupráce s pomocí. Igorem Zemánkem ukončena a i veškeré jeho články odstraněny. Strašil lidi. Jeho články najdete jinde. Jsme rádi, že nám tu nikdo ne předpovídá konec světa. Katka

Zdeněk Hykš

Je – li naše zdraví byznysem, nelze se divit chování nemocnic. Už jeden starý žid tvrdil : Existenc je jexistenc…“ a to plně vysvětluje chování nemocnic. Je to v celé Evropě i USA stejné, prostě je to byznys.Nejdou-li úhrady od pojišťoven za normální výkony/ jako to bylo předkovidem /, musí to špitály dohánět jinak.
Druhá věc je ta, že vykazovaná Covid čísla využívají media k výplachu hlav těch, co si to nechají líbit. Proto je nouzový stav a s tím spojena veškerá omezení.Proto je zahájeno očkování neověřenou vakcinou z našeho SÚKL, proto je naše zem pod diktátem EU, který rozhodl o použití konkrétní vakciny.
Nadnesená čísla jsou vykazována proto, aby se co nejvíce lidí dalo zlákat na vakcinaci..

Bob

Byznys je byznys a dravý kapitalismus nezná bratra. Proto vznikly mafie. A hele už je tu máme. Hlavní motivace je obrovský zisk. K tomu slouží oklamání obyvatel, vyhrožování.
a

Anti-rouškaři jsou idioti

AE news odkud je tento článek čerpání je satiristická stránka, kde se píší záměrně bizarní a satirické články a tenhle není vyjímkou. Tady je vidět jak dezinformační média pracují s pravdou. Nevěřte proto parlamentním listům, aeronetu a už vůbec ne tomuhle „nejvíc info“!

Děkujeme Vám za názor a hlavně, že je to jistě váš názor, který jste si vytvořil vlastním zkoumáním

Anonymní

Autor článku se pravděpodobně záměrně nevěnuje tomu, co je napsané hned v bodě jedna a to je, že se to týká pacientů které mají infekci horních cest dýchacích. Takovéto články jsou zcela zavádějící. Škoda, že veřejnost nemůže vidět co se děje za zdmi nemocnice. Personál je vyčerpaný a autor píše o tom, že se ze zdravotnictví dělá byznys. Škoda, že není zaměstnancem na covidových oddělení. Jsem si jistý, že by potom takhle nepsal.

et

Jediné co mi dává smysl, je sterilizace chytré populace v Evropě. K čemu vám budou peníze, majetek, když nebudete mít zdraví a děti. Vše co vydělate, postavíte zůstane vládě ?.

Karel

Pozor, oni zveřejnili, jak odpovídat „konspirátorům“. A tam je přímo, že mají uvést, že pracuji v zdravotnictví X-let. Takže najednou 2 z mých přátel najednou pracuji jeden 10 a druhý dokonce 20 let ve zdravotnictví 😀 . Pak maji říkat, že v očkování se bojíme jehly nebo nanorobotů – on hliníku, rtuti či formaldehydu ani slovo. Případně mají prohlásit kolik sester umřelo vyčerpáním – ty co znám jsou na nucené dovolené, protože pacienti se bojí chodit k doktorovi! A nakonec – každou debatu je třeba zakončit dotazem zda byl dotyčný u voleb a koho vili 😀 Tak já jen, ať se nedivíte, že jsou ty odpovědi podobné, občas se přímo opakují.

Jaroslav Dostál

Chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům, kteří se starají o nemocné a dělají maximum, aby je uzdravili.
Děkuji.
Současně jim mimo jiné přeji, aby je negativní reakce okolí nevyčerpávali a mohli se soustředit na svoji práci a to nejen v tomto těžkém období.
Vaší práce si vážím a obdivuji vás. Já bych to nedokázal.

Tomáš Morcinek

Je vidět, že autor článku nerozumí způsobu úhrad pojišťoven nemocnicím a taky že neumí úplně dobře česky, když větu „Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ V části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla.“ interpretuje tak, že se má tento kód vykazovat u každého úmrtí. Má se vykazovat pouze, POKUD šlo o úmrtí způsobené covidem nebo pokud covid k tomu přispěl. atd. Škoda času číst tento článek.

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
Zprávy

Brusel se chystá zabavit všechny České, Polské a Slovenské lesy! Novela zákona je už připravena ke schválení!

FacebookTweetEmailPrint V Polsku vystoupil před pár dny v televizi mluvčí tamních státních lesů, které vlastní skoro 30% území Polska, Michał Gzowski, a varoval, že Brusel  se chystá zabavit polské lesy! To je 1/3 našeho území. Pokud to předáme byrokratům v Bruselu, lesy skončí, to je strašné. V tuto chvíli jako Státní lesy, jako Polsko, jsme proti […]

Přečtěte si
Zprávy

George Soros: K novému světovému řádu: Budoucnost NATO

FacebookTweetEmailPrint Jak válka na Ukrajině zuří, není pochyb o tom, že lidské náklady jsou pro Ukrajinu obrovské, včetně pravděpodobně více než  100 000 vojáků, kteří zahynuli v bojových operacích. Byl však jeden muž, který předpověděl mnohé z toho, co se stalo v bitvě na východě Evropy: George Soros. Finančník miliardář – oligarcha, často zobrazován jako […]

Přečtěte si