Tak už to začíná, psychické vydírání a nátlak na lidi, aby vše šlo podle plánu

Asi tak nějak se dá chápat, nejenom to, že ve Velké Británii připravují opatření na vánoční svátky, kdy bude moci městská policie, ale i ta státní vstoupit do domácností a rozehnat rodinu od vánočního stolu, jak s touto zprávou přišla Prima CNN, ale už se na novinkách objevuje varování, že pokud chcete klidné vánoce, tak všichni na značky.

Najdete zde a zde. No je to skutečně jako nějaká spartakiáda, jak se zmínil slovenský lékař pan Bukovský.

Proč vám to dělají? Opět musíme do dějin, abychom pochopili. Když si zadáte do vyhledávače heslo: „Saturnálie„, tak vám vyskočí skutečný původ vánoc. Silvestrovské veselíčko bylo součástí těchto svátků. Dal se Satrunaliím křesťanský háv a Katolická církev a další náboženské domy, pro svou zkaženost vám tvrdí, že si připomínáme narození Krista. Miminka všichni milují a to bezbranné pacholátko dostalo dárky, tak proč kazit pohanskou tradici Pravdou?

Co si dnes jen málo lidí uvědomuje, je to, že se tím nádherným „svátkem“ samotný Satan vysmívá Kristu. Je zajímavé, že i takzvaná populace ortodoxních ateistů tento svátek, nebo spíše svátky, tak miluje, že jim je úplně jedno, že se podílí na něčem, co svými životy odmítají. Trochu pokrytecké, ale budiž.

Satan má velký smysl pro detail. On ví, že než byste si nechali zkazit to, na co se všichni tak těšíte, tak uděláte cokoli, klidně se necháte do 24. prosince zavřít doma, celoplošně se necháte otestovat, tedy dobrovolně odevzdáte svůj vlastní genetický materiál a když vše pojede ve správném tempu, tak vám ještě stihnou dát ten čip a to jenom proto, že vy přece nedovolíte, aby vám ty dny někdo kazil.

Pan Matovič a spol., tak to jsou větší kabrňáci, ti se s tím už vůbec netají. Ti rovnou vyhlásí, že kdo nebude mít jejich označení, tak ten nebude nakupovat a ani prodávat. Kde, že se o tom píše už 2000 let? No apoštol Jan musel mít velkou fantazii, pokud to zapsal jenom tak, že by byl pod drogami, nebo pod bludem víry? Vy to fakt nevidíte? Zkuste už porozumět tomu, kam jste se v lidských dějinách posunuli. Zkuste konečně pochopit, proč to Stvořitel nebe a Země, Jehova-h Bůh připustil a proč vám to vše dopředu nechal zapsat!

Vše v té samé knize, knize Zjevení vysvětluje. Je to proto, že jste se nechali unést svou vlastní důležitostí a nevzdali jste slávu tomu, který vám dovolil, abyste žili! V době Judských králů byl jeden, který se jmenoval Manasse. Ten činil co bylo špatné v očích Jehovy, Boha Judy. Když se vyjádřím expresivně, tak to bylo takové lidské hovado, že obětoval vlastního syna Satanovi. Ti co za oponou vládnou, by vám mohli vyprávět, jak velký je to jejich vzor. Jsou zprávy, které dnešní cenzura velmi rychle maže, aby se podobnost jejich chování k vám nedostala a rádi to označují za konspiraci. Takže díky tomuto králi, se tak nebeský Otec rozhněval na ty, kdo jej znali jménem, že ani jeho syn, Josiáš, který vše špatné, co bylo v Judském království odstranil a byl tím nejlepším králem, tak už svého Boha Jehovu neobměkčil. Jeho potomci už zažili naplnění pádu, kterou jim nebeský Otec slíbil, když se mu budou vysmívat. To vše je zapsané jako varování právě pro dnešní dobu a věřte tomu, že nebeský Otec se nemění, jak se může náboženským jedem jevit těm, kdo znají pouze Krista.

Chcete přežít všechnu Satanovu zlobu? Tak se prosím skloňte před nebeským Otcem, Jehovou Bohem, protože Satan si vás chce koupit za kousek chleba, aby jste byli zničeni spolu s ním! Svátky stejně nebudou, jen šikana a vaše zotročování.

A to je varování pro vládce tohoto světa, pro ty, jenž si myslí, že oni sami se stali bohy. Vás předhodí Satan davu jako první, protože on má již za vás náhradu. Falešného mesiáše, kterého už pomazal v roce 2013 za krále a před kterým jste se už všichni dávno poklonili. Nedělní zákon, který byl přijat v Izraeli tento měsíc, ač zákon zní jasně a rabínové se ani nezastyděli, tak ti jej už očekávají a není to Kušner a není to Trump, ač vám to Satan stále servíruje. S vámi už Satan nepočítá, už teď jste mrtví, ač stále žijete. Posloužili jste jen k tomu, ač jsem vás varoval, abyste tu káru dotlačili až do dnešních dní.

A tobě, jenž si říkáš, že jsi Židem, ale nikdy jsi jim nebyl, tak tebe si Satan zvlášť vychutná, pro tu tvou podlost a pro způsob, kterým jsi podvedl tento český národ.

Jak vám vy političtí blázni nezávidím a jak vás lituji, že jste nenaslouchali Žalmu, kde se píše: „Líbejte Syna, by se nad vámi nepopudil.“.

Vám, co máte majetky a myslíte si, že vás to vše obejde, tak se nenechte podvést svou vlastní chtivostí a rozdávejte rychle těm, kterým můžete pomoci od lidí, které ten žid co židem není tak miluje, protože vám stejně vše vezmou. Takový je plán a máte poslední příležitost, stát se milosrdnými před zrakem Stvořitele nebe a Země. A jako že Jehova-h Bůh žije a jeho skutečný Král přichází, sami to brzy poznáte.

Toho chtějí docílit.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Ví WHO něco, co my ne? Teror strachem dále pokračuje, ale od spuštění očkování už na reálném základě. Opět si dovoluji propojit s tím, kde se skutečně nacházíme v proudu času podle Písma. Že se neděje nic náhodou.

Právě nyní vyšla tato zpráva WHO. Najdete ji zde. Není to ani deset minut, kdy jsem si po čase rozklikl jiné stránky, kam chodím proto, abych byl v obraze, co nám Bílé klobouky oznamují skrze vybrané stránky, abych tam nalezl informace o takzvané očkovací látce Pfizer a jejich vedlejších účincích, jenž se našli ve firemních […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité Home iZbible O5G Politika Top News

Pandemický zákon, kolaps nemocnic, velký reset..co ty výrazy znamenají?

Pandemický zákon, kolaps nemocnic, velký reset..co ty výrazy znamenají? Odpověď najdeme v malém výkladovém slovníku covidistické hatmatilky, inspirovaným před lety zveřejněným Malým výkladovým slovníkem sluníčkářské hatmatilky. Boj s epidemií – zástupný výraz pro obchod s ochrannými prostředky a zdravotním zbožím s pomocí farmaceutického fašismu, kdy nadnárodní společnosti využívají vlády k donucení obyvatel států k nákupu jejich […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

SKUTEČNÝ BOŽÍ LID V ČASE KONCE. JAK JEJ MŮŽEME NALÉZT? JE PRONÁSLEDOVÁNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH V RUSKU NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ?

Obdržel jsem upozornění na měsíční zpravodajství pro měsíc květen 2021, drahou sestrou Jindřiškou, která slouží v této náboženské organizaci přes 40 let. Velmi oceňuji, že miluje STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BOHA. Pustil jsem si tedy toto zpravodajství, abych si vyslechl výklad k proroctví z knihy Daniel. Jak mnozí čtenáři ví, existuje kniha, kterou naleznete […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si