Tak už to začalo! Selekce na ty, kdo si nechají vrazit jed do těla a na ty, kdo to neučiní.

No je to tak samozřejmě správné, že? Přece nám tady nikdo nebude roznášet NEMOCI! Právě jsem dostal video z tv Prima CNN, kde šťastný Voříšek se už nemůže dočkat, až si bude moci taky jednu dávku šlehnout!

Vše najdete zde: https://www.facebook.com/mirec.art.5/videos/460193448308597

Je to hnus, ale co by neinformovaný člověk pro svůj volný pohyb neudělal? Je jedno, že informace jasně potvrzují, že je tím sledováno něco úplně jiného, než NAŠE SKUTEČNÉ ZDRAVÍ, že se na to PŘIPRAVOVALI DESÍTKY LET. Hlavně, že se budeme moci projít všude svobodně, třeba do RESTAURACE. ŽE JE TO TRESTNÝ ČIN NÁTLAKU, to nikoho nezajímá. HADR UŽ JSME PŘIJALI, tak teď už můžou všechno.

V PONDĚLÍ NÁM PÁN BLATNÝ PŘEDLOŽÍ, ZA CO SI NECHÁME PÍCHNOUT TU BILLOVU MEDICÍNU. Spěchejte rychle, protože VÁŠ ČAS JE ZKRÁCEN. Až se vám na tělech objeví zhoubné vředy, to není KONSPIRACE, to je PROROCTVÍ, tak se nedivte, alespoň poznáte, co jste učinili. Budu citovat Písmo, aby bylo jasné i vám co to čtete, co má nastat:

I zaslechl jsem z chrámu silný hlas, pravící těm sedmi andělům: Jděte a vylijte těch sedm číší Božího hněvu k zemi.
I odešel první a vylil svou číši na zem i přišla na lidi, kteří měli značku (666) toho zvířete (jenž donucuje, tedy Kabaly – krále jihu) a kteří se klaněli jeho obrazu (OSN a všem jeho zvrhlým organizacím, jako je i WHO), zlé a bolestivé VŘEDY.“ (Zjevení Janovo 16:1,2) To jenom uvádím pro ty, kteří stále netuší, kde se nacházíme v PROUDU ČASU.

Označení NEVZNIKÁ JENOM TÍMTO JEDINÝM AKTEM, ale každým vašim dobrovolným krokem, který činíte, abyste si koupili SVOBODU, kterou vám Satan prodává. Takže články o čipizaci a vakcinaci pánů VK a podobných, kteří miluji nahlížení do svých projektorů, jsou jen zaváděním na scestí. Konečný CÍL je si vás koupit za kousek chleba. TO JE TA JOBOVA ZKOUŠKA, kterou si všichni projdete. Proč? Protože Satan tvrdí toto:

A nastal den, kdy Boží synové přišli se postavit před Jehovu; a přišel mezi ně i Satan před Jehovu se postavil.
A Jehova k Satanovi řekl: Odkudpak přicházíš? A Satan Jehovovi odpověděl a řekl: Od potulování po zemi a od procházení po ní.
A Jehova řekl k Satanu: Zda jsi zaměřil svou pozornost na mého nevolníka Joba, že není na zemi podobného jemu, muže bezúhonného a upřímného, i majícího v úctě Boha i odvracejícího se od zla? A on se ještě drží své bezúhonnosti, ač jsi mě proti němu podnítil k potírání ho bez příčiny.
A Satan Jehovovi odpověděl a řekl: Kůži za kůži, ano, vše, co člověku patří, bude dávat za své žití;
však, prosím, vztáhni svou ruku a sáhni na jeho kost a na jeho maso, nebude-li ti do tvé tváře zlořečit.“ (Kniha Job 2. kap. 1-5)

Pokud je vám něco vnuceno násilím, což jistě někde bude, nevyplynulo to z vaší SVOBODNÉ VŮLE, TAKŽE SE ANI NEPROJEVÍ TEN VŘED!!!!!

Proč použijí NÁSILÍ? Aby zastrašili ty VÁHAJÍCÍ. Teď vám slibují „dobrovolnost„, ale s PODMÍNKAMI. Takže nic dobrovolného v tom není, jen OBCHOD, NĚCO ZA NĚCO! a PŘESNĚ TO JE TO OZNAČENÍ ČÍSLEM 666.

Ať je vám to známo pane Blatný a vy jenž jste pod mocnou rukou KABALY, jejich řídících složek. NEBUDETE UŠETŘENI PŘED SAMOTNOU ZLOBOU JEHOVY BOHA, v jehož jménu k vám promlouvám! Vaše kroky a vaše jednání nejsou před mýma očima skryty a vynesu tu vaší špínu před CELOU TVÁŘ ZEMĚ. Můj Král a Bratr, Jehošua Kristus na to dohlédne, protože jste nevzdali slávu tomu, KDO VÁS STVOŘIL a dále vymýšlíte jenom darebáctví!

Čiňte pokání vy mírní Země, jenž milujete skutečnou SPRAVEDLNOST, nechte se poučit a napravit samotným nebeským Otcem, Jehovou Bohem, v tomto ČASE TÍSNĚ.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

2 thoughts on “Tak už to začalo! Selekce na ty, kdo si nechají vrazit jed do těla a na ty, kdo to neučiní.

 1. Velmi dobre Igor,spravne si to popisal…tak je !
  Jedine „BOH“v mene Jeho Syna Ježiša Krista nás môže vyslobodiť!!
  Jeho učenie a Božie Zákony!!
  Už niet času!
  Pokiaľ sa ludia urýchlene neobrátia k Ježišovi Kristovi-sú zatratený a nemajú ani nádej k večnému života!
  Nech im je Boh milostivý a nech sa neveriacim otvoria oči!
  SHALOM!HALELU-JAH!!

  UVAHA NAD SLOBODOU-CLANOK

  3
  1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si