Tak už nám nezbývá nic jiného, než skutečně čekat na spasitele

Když jsem se dnes dozvěděl, že se to konečně panu Prymulovi povedlo a stal se ministrem zdravotnictví, říkal jsem si plán je završen. Gates si mne ruce, že má i v ČR svého koně. No naštěstí to nebude na dlouho.

Je potřeba chápat, kde se nacházíme v proudu času. Další zprávy kolem bank, jejich nezadržitelného pádu, uzavření ekonomiky, zrušení hotovosti a zákazy vycházení, jako to udělali v Izraeli, povede k jedinému. Lid bude čekat na jakéhokoli mesiáše a s radostí jej přijmou, protože tlak, který celá konstelace přináší, způsobí, že si povšimnou, že nastalo soužení, jaké tu od stvoření člověka nebylo.

A to je ta připravena cesta falešného vykupitele, který otevře svou náruč, aby všem ulevil. A lid půjde a bude se radovat a když přijdou viditelné vředy, měl by vzpomenout na Egypt za Thutmose III., protože rány egyptské byly stínem věcí dnešní doby. A ti, jenž skutečně znají svého Stvořitele, svého Boha, budou křičet: „Nevěřte mu, je to vše jenom poslední podvod!„, ale neposlechne lid celé obydlené Země. A bude ten poslední celosvětový vůdce říkat, když bude lidstvo postiženo vším, co je mu už 2000 let známo, že je to způsobeno křikem těch, jenž křičí: „PODVOD, PODVOD, PODVOD!„. A projde ten král a poslední vůdce Zemí a všechny ty kdo křičí nechá povraždit. Pak nechá ta mrtvá těla na ulici a pošlou si od samé radosti dárky, jako o vánocích a budou se radovat až do půlky čtvrtého dne. A také prohlásí ten, jehož svět bude milovat:“MÍR a BEZPEČÍ.“ a BUDOU MU TO VĚŘIT.

A tehdy ti mrtví vstanou, aby se splnilo, co je v knize Pravdy a svět pozná, jak byl podveden a začne pobíjet ty, kdo celou dobu lidu lhali. A mnozí budou naslouchat těm vzkříšeným, aby den hněvu, který se přiblížil přežili a bude to jako za dnů Thutmose III., kdy Egypt opustil s Izraelity lid, který neznal jejich Boha a přivítají SKUTEČNÉHO VYKUPITELE, JEHOŠUU KRISTA.

Kéž by jste vy, co čtete tato má slova, porozuměli dřív, než se to stane. Což vše není v knize knih? Což se vám nerozpadají Spojené státy? Na jaké vysvobození čekáte? Těch podvodníků, které jste si zvolili, když vám slibovali, že se postarají o váš lepší život? Což není psáno: „NEDŮVĚŘUJ ČLOVĚKU, VE KTERÉM NENÍ ZÁCHRANA.„?

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si