řízení společnosti

TOP Zprávy

Vyhodit z EU Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, když se nevzdají suverenity!

Četlo: 334 Poradce vlády Angely Merklové zahřímal o vánocích z Mnichova: Kdo chce státní suverenitu, musí opustit EU. Jinými slovy. Kdo se vzdá své suverenity, může zůstat v EU! Pokud ne, bude aktivován článek 7 s cílem uplatnit sankce za porušení právního státu a zbavit váš národ volebního práva! Tak takhle řvali z Mnichova na východ […]

Přečtěte si