Freud

TOP Zprávy

Heger: Kde je více očkovaných, tam se pandemie bude více šířit

Četlo: 853 Heger ví, co si povídají za zavřenými dveřmi, ví kolik očkovaných pacientů je v nemocnicích a tu se jen Freudovsky prořekl a řekl pravdu, kterou má hluboce a pevně uloženou v hlavě. S překlepy či s přeřeknutí se setkáváme každý den. Podle Freudově teorie však nejsou omylem, ale odhalením našich tužeb Freudovské přeřeknutí. Jsou […]

Přečtěte si