Babiš

Důležité iZbible Politika

Jak dlouho budete ničit pane Babiši tuto zemi? Vám nikdo nepředává informace, abyste jednal podle selského rozumu?

Drahý pane premiére, zkuste věnovat jednu minutu tomuto videu a začněte konat. Jinak se dopouštíte genocidy, jako Slovák na českém národě. Vím, že se nebojíte Stvořitele nebe a Země, Jehovy Boha. Ale vlastní pud sebezáchovy, by vás, vaší rodinu, měl přimět k tomu, abyste začal navzdory všem vašim špatným a ničemným skutkům, nutit k tomu, […]

Přečtěte si