Šok: Tajná studie EU: Česká republika by mohla absorbovat více než 68.000.000 a Slovensko přes 43.000.000 obyvatel v rámci redistribuce migrantů z Afriky a arabských zemí! Celá EU pojme až 3,8 miliardy obyvatel a uprchlíků!

Tajná studie EU: Česká republika by mohla absorbovat více než 68.000.000 a Slovensko přes 43.000.000 obyvatel v rámci redistribuce migrantů z Afriky a arabských zemí! Celá EU pojme až 3,8 miliardy obyvatel a uprchlíků!

Nic se neděje náhodně. V přírodě nic není produktem náhody, neboť příroda je založena na matematice. Celý vesmír je matematickým vzorcem, a proto není divu, že to, co se děje na této naší planetě, má své jasné souvislosti a ani náhodou nemůže být řeč o náhodě. Nic takového neexistuje. Kdysi dávno, před dlouhými 11 lety, kdy ještě nevypukla ani hypoteční krize v USA, si nechala Evropská komise v roce 2007 zpracovat podivnou a zdálo by se, že zcela nezávaznou studii [1] s názvem “Studie o proveditelnosti přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu” a tato studie byla dokončena a finalizována o 2 roky později. Nikdo se o ní nezajímal, ležela zapadlá v archivech EU a vědělo o ní jen pár lidí. Před několika dny ji ovšem objevili lidé z německé AfD a nastalo boží dopuštění, informaci potom rozšířila německá protimigrační média [2]. Ukazuje se totiž, že Evropská unie již v roce 2007 nejenom uvažovala o přestěhování obyvatel celé Afriky do EU, ale dokonce si nechala provést studii proveditelnosti a tato studie byla zaplacena z peněz všech evropských daňových poplatníků, tedy i z vaší kapsy.

V dokumentu jsou rozebírány možnosti a rizika spojená s migrací a studie se točí okolo jedné jediné otázky, že podnebí a životní podmínky v Africe a v arabských zemích v budoucnu již nebudou udržitelné. Vysychání vodních zdrojů, neudržitelnost populace v místě narození, vyčerpání nerostného bohatství, které po desítky let umožňovalo lidem mít nějaký příjem a zůstat v místě. Afrika je vyčerpaná, vyrabovaná a Afričané se dají na pochod na sever a do Evropy. Vyrabování nerostných zdrojů mají na svědomí evropské a americké firmy, aniž by to bylo ve studii takto explicitně napsáno, ale de facto každý to dokáže vyčíst z meziřádků. Dokument doslova působí jako manuál s návodem k odpuštění Evropy a USA za své hříchy tím, že přijmou obyvatele těchto vyplundrovaných afrických zemí k sobě domů. Pomalu to vypadá jako určitá forma sebereflexe nebo generosity, jenže není to vtip, ale působí to naprosto vážně. Už v roce 2007 věděli v EU, když zadávali zpracování této studie, že velmi brzy začnou migranti z Afriky a z arabských zemí proudit do Evropy.

Evropská komise si nechala zpracovat studii na maximální kapacitu osídlení EU migranty.

Bílý muž prý vyplundroval Afriku a teď už tam nic není, tudíž se musí o Afričany postarat v Evropě

Jenže žádnou generositu za tím nehledejte, jedná se pouze o záminku EU, protože cílem je likvidace a vyhlazení bílé rasy na této planetě. Bílá rasa je hybatelem vědecko-technického pokroku a především zbraní a zbraňových systémů. Stejně tak bílá rasa je relativně nejbohatší, která nakumulovala nejvyšší životní úroveň a majetky. A tyto majetky bílé rasy nyní chce někdo přemístit do svých rukou. Nevěříte? Tak se podívejte do Velké Británie. Např. takové město Leeds. Ještě v 80. letech stál rodinný domek na předměstí Leedsu přes 200 tisíc liber, a protože Leeds byla hlavní průmyslová oblast, lidé se stěhovali za prací a hypotéky se jenom hrnuly. Dnes je Leeds jednou z nejvíce islamizovaných aglomerací v Evropě. Britové prchají z města a domy se prodávají za zlomky cen z 80. let. Domy vykupují realitní společnosti se sídly v Izraeli, které je obratem prodávají muslimským přistěhovalcům v Londýně. Majetky bílých se přesunují do rukou Arabů a Afričanů a zisk mají izraelské firmy

A nebyla k tomu potřeba armáda, vojenský útok, oddíly Wehrmachtu, které by se vylodily v Doveru. Ne, stačilo k tomu jenom otevření stavidel migrace britskou vlastizrádnou vládou koncem 80. let a po čtvrt století je vymalováno. Britové se zuřivě bránili hrozící invazi německé armády ve 2. sv. válce, ale Arabům a jejich demografické křivce a vlastní zrádné vládě se neubránili. Bílého člověka nelze poslat do koncentráku a nechat ho tam zplynovat, to už dnes není politicky korektní. Dnes se bílá rasa likviduje mnohem sofistikovaněji. Prvním nástrojem je populační křivka Arabů a bezbřehá migrace. Druhým nástrojem je bio-chemická genocida bílé rasy, otrávená pitná voda, hormony ve vodě, které ale neúčinkují na arabskou nebo asijskou rasu, ale pouze na rasu bílou. Éčka v potravinách, diabetes, Alzheimer a obrovská vlna homosexuality, která neroste v žádné jiné etnické rase takovou raketovou rychlostí jako právě v bílé rase.

Bílá rasa produkuje namísto bojovníků šampónky a krasavce, přesně podle předpovědi Dr. Calhouna

Dalším nástrojem je sterilizace bílé rasy, genetická sterilizace a chemická sterilizace. Více a více dětí se v bílé rase rodí bez pohlavní jednoznačnosti. Muži nevypadají jako muži před ještě 50 lety, ženy nejsou jako ženy před 50 lety a netouží po dětech, naopak se dnes ženy dětem vyhýbají. Spolu s tím souvisí i mediální a politické snahy o ukotvení tzv. 3. pohlaví v západní bílé společnosti, které bude poslední generací bílé rasy. Neplodné 3. pohlaví se podobá “krasavcům”, které popsal a sledoval Dr. Calhoun ve svém děsivém experimentu s bílými myšmi. Krasavci se starali jen o svoji krásu, srst, ale o druhé pohlaví se nezajímali, nemnožili se a jejich inteligence byla silně podprůměrná. Když se podíváte na šampónky a nagelované “ladyboys” v dnešní bílé civilizaci, s hrůzou se vám vybaví Calhounův experiment a “krasavci” v hynoucí populaci myší. Video s experimentem a českými titulky najdete zde. Pokud jste ho neviděli, určitě to napravte.

Počátkem zániku každé rasy je okamžik, kdy členové rasy přestanou mít schopnost, sílu, nebo ochotu chránit a bránit svůj vlastní životní prostor před jinou invazní rasou. Druhým krokem k zániku je neochota nebo neschopnost plodit dostatek zdravých dětí a eliminovat děti s degenerativními a vývojovými vadami. Tomuto přispěl západní civilizaci hlavně humanismus v 19. století, který postavil člověka na piedestal stvořitele, bez ohledu na poruchy a vady, které jeho genetický materiál vnese do celé populace.

V Československu byl za komunistů nástroj ozdravění společnosti v podobě zvláštních škol. Školní komise ve věku 5 a 6 let věku dítěte posuzovaly, jestli je dítě normální a splňuje normy, tzn. jestli je vychované, jestli má hygienické návyky, jestli má dobrou motoriku, jestli umí mluvit, jestli v mozku dítěte není vada a funguje základní biom, tedy neurální obvod pro logiku a motofunkce. Pokud komise zjistila, že dítě není ještě vyvinuto, dostalo odklad a do školy šlo až o rok později. Pokud ale komise zjistila, že dítě má vývojové vady, bylo zařazeno do zvláštní školy, kde se o výchovu starali odborníci. Dítě s poruchou tak nezdržovalo výuku zdravých dětí v běžné škole. Spolu s tím, jak zmizely školní normy na děti po roce 1989, zmizely i normy na výrobu potravin v ČR. To bylo první, co sionisté udělali pro roce 1989. Dokud byly normy, nebylo snadné trávit a infikovat bílé obyvatelstvo jedy a hormony v potravinách.

Inkluze je součástí plánu genocidy bílého muže, tabulka ukazuje, kolik lidí z Afriky a Arabského poloostrova plánuje EU nahrnout do Evropy

Právě proto sionisté protlačili v post-komunistických zemích tzv. inkluzi ve školách a zrušení zvláštních škol. Poškozený genetický materiál tak ovlivňuje ve školách zdravé děti, zpomaluje výuku a v konečném důsledku škodí nejenom zdravým dětem, ale inkluze škodí hlavně těmto inkludovaným dětem, protože nikdy nebudou mít v životě rovné postavení se zdravou částí populace. Jediné, čeho se můžou dočkat, je pozitivní diskriminace, chráněné dílny, nadstandardní přístup, který pouze vyvolá o to větší nenávist u zdravé většinové populace. Po zavedení inkluze hrozí více útoků proti těmto jedincům ze strany majority, protože pozitivní diskriminace vyvolá ve společnosti generální averzi vůči postiženým.Společnost musí preferovat zdravé jedince, protože když se to obrátí a namísto toho jsou preferování a protěžováni např. homosexuálové, a to jenom kvůli své orientaci, tak to vyvolává ve společnosti averzi a odpor.

Tabulka ze studie, kolik lidí můžou země EU pojmout při hustotě 1000 obyvatel na 1 km čtvereční.

Bílá rasa je proto likvidována na úrovni genetiky, zdraví, na úrovni bezpečnosti, na sociální úrovni, ve svém životním prostoru. V bílé populaci vyrůstají degeneráti, kteří nahrazují svoji dysfunkci krásou, podobně jako v Calhounově experimentu. Je krásný, ale blbý. Vypadá mile, ale rodinu neochrání. Nepředstavuje pro nikoho hrozbu, je neškodný. A množit se nebude. Takhle se dívají sionisté na bílého muže. A Evropská unie už má plán, co udělá s prostorem Evropy. Právě podle zmíněné studie by totiž mohla Česká republika pojmout a zvládnout až 68 milionů obyvatel, Slovensko potom 43 milionů, a to při jmenovité hustotě osídlení 1000 obyvatel na jeden kilometr čtvereční. V celé EU dnes žije cca. 500 milionů obyvatel, ale podle této studie by dokázala EU absorbovat 3,8 miliardy lidí. No zkrátka a dobře, kam se hrabe Čína nebo Indie. Sionisté plánují natahat do EU celou Afriku a celý Arabský poloostrov. A co se stane s prostorem, odkud odejdou?

Posun tropického rovníku na sever a neschopnost bílého muže chránit vlastní životní prostor

Pokud jste se právě nevrátili z Marsu, tak určitě jste si všimli, že počasí okolo vás je poněkud divné. Není to nějaká jednorázová a náhodná anomálie, ale je to trend, který pokračuje už delší dobu, rok co rok se zkracují zimy a prodlužují teplé měsíce. Vysychají vodní zdroje. Na sídlištích a v okolí domů se objevuje nový hmyz, dokonce cikády na Moravě [2], objevují se prudce jedovatí pavouci, na polích a loukách se objevují rostliny, které do prostoru Střední Evropy nepatřily, ještě donedávna. Všechny tyto změny mají souvislost s tzv. posunem tropického rovníku o 1000 až 1500 km na sever. Teploty na rovníku se přesunují více na sever a spolu s tím se posunuje i subtropický pás na sever. Tím současně se posunuje i mírný pás. Na severu Norska rostou pampelišky, fialky, mění se podnebí. Z prostoru Střední Evropy se pomalu stává subtropický prostor. Jenže, to pořád neřeší odpověď na otázku, proč chtějí sionisté zničit bílou rasu?

Vysychající řeky na Moravě.

Pokud jste četli moji knihu Human Ex Machina, potom víte, co je to bílá rasa a proč má člověk vycházející z Nephilim v sobě geny vojáka. Kdo vedl nejvíce zničujících válek v historii lidstva? Bílá rasa. Ten, kdo dnes sestrojil plán na genocidu bílé rasy, se chce pojistit do budoucna, že bílá rasa se nepostaví jeho novému vedení světové vlády na odpor. Protože plán na NWO a světovou nadvládu sionistických židů na celým světem může potlačit jenom bílá rasa, která disponuje zbraněmi a obrovskou ozbrojenou mocí. Největší hrozbou pro sionisty jsou povstání národních elit. Proč ne povstání lidu? To je třeba vysvětlit. Povstání zezdola, tzn. z lidu, je pokaždé povstáním řízeným někým, kdo se chce dostat k majetkům a procesům vládnoucí třídy. Zbraně, kterými se střílí, ovšem platí obvykle někdo třetí, kterému revoluce vyhovuje.

Čerpáno z AEnews

Komentujte

avatar

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  Subscribe  
Upozornit na