Osm lží, kterým věříme a které pomohly Satanovi stát se skutečně mocným vládcem tohoto světa

Než se rozhodnete prozkoumat tento článek, prosím abyste otevřeli svou mysl a srdce k rozjímání, aby nebyla naše mysl ovlivněna někým z venčí.

První a nejlépe zvládnutou lží Satana je ta, že tvrdí, že neexistuje. Položme si tedy otázku: “ Proč vládnoucí elity jsou odhalovány v tom, že se zasvětili Satanovi? Celý internet předkládá tyto důkazy. Jsme skutečně tak hloupí lidé, že bychom si za své vládce nasadili tak hloupou skupinu pomatenců, kdyby Satan neexistoval?

Druhá lež se týká toho, že věříme, že Bůh neexistuje. Posun vědy k poznání kvantové fyziky jasně ukazuje, že existuje duchovní podstata světa. Největším důkazem je financování této oblasti skrze samotný CERN. Opět začněte hledat na internetu a zjistěte si sami, co o tomto projektu říkají zasvěcení.

Třetí lží je ta, že tento svět prochází transformací k lepšímu světu. Tomu věří ti, kdo se zabývají spiritualními věcmi, esoterikou a indiánským a slovanským šamanismem. Zkusme se drazí zamyslet nad jednou myšlenkou, která tak mocně prostupuje celým hnutím transformace. Ta totiž odhaluje na čí straně nevědomky tato učení stojí, ač si o sobě myslí, že jsou tím pravým světlem světa. Myšlenka je tato:“ Síly temna potřebují pro svou existenci náš strach, jinak by přestaly existovat“. Toto je největší fake news, kterému můžeme uvěřit. Proč? Protože na počátku zde byla pouze všudy přítomná Láska. Strach tady nebyl. Temné síly by tedy nemohly vzniknout. Je to jen na naše posouzení. Kdo má zájem, abychom tomu uvěřili? Není to náhodou jenom maskovací kouřová clona pro lodivoda, který je v Písmech označen za Světlonoše ( Luciferos) ? Není to náhodou tak, že bychom své děti , které milujeme, upozornili na to, že se je někdo pokouší oblbnout tím, že se jim bude proměňovat v anděla světla. Proč ti duchovní vůdci říkají, že je něco bílé a jiné černé ač to spojují se slovem magie. Je snad nebeský Otec čaroděj, aby to musel dělat? Děláme snad našim dětem to, že jim jeden z rodičů předkládá bílou stranu života a druhý temnou? Selský rozum mi jasně říká, že to je hloupost. K čemu nás lodivod potřebuje, abychom uvěřili že je to tak? Je to velice důležitá otázka, kterou nemáme pochopit. Tou otázkou totiž je, kdo nahradí odstraněné náboženské organizace Velkého Babylonu po jeho uvrhnutí do hlubin, jako když je vržen mlýnský kámen do vody a ta se nad ním uzavře. Nebudete to náhodou vy, kterým se dnes tvrdí, že svět prochází transformačním procesem? Satan není žádný hlupák jen s nízkým pudem myšlení. Vy jej před Armagedonem musíte následovat dobrovolně, přijmout jeho označení 666 plně dobrovolně. Proto provede svou transformaci a vás vyzvedne do vrcholu pyramidy. Bojím se za vás, ač rozumím Vaší touze po spravedlivější společnosti. V Pánově modlitbě se říká, že se máme modlit za to, aby se naplnila Vůle Otce, jak v nebi ( po svržení Satana a démonů na Zem), tak aby se jeho Vůle naplnila celou Zemí ( po Armagedonu). V jedné písni slovanské kapely Budka Suflera se zpívá toto: “ A po noci přichází den a po bouřce pokoj. Náhle ptáci, budí mne, tlouknouc mi na okno.“ http://www.youtube.com/watch?v=JRSaWp8xSmc
Noc, to je dnešní svět, který se po Armagedonu promění v den drazí.

Čtvrtou lží je víra, že nemůžeme coby lidstvo fungovat bez nějakého obchodně-finančního systému. Slovanská a dříve také označovaná jako Védská kultura, podle nových objevů fungovala bez obchodně-finančního systému tisíce let. První zmínky o našich předcích naleznete v dokumentech starého Egypta. Dokud nepřišli na toto území agenti cizí moci Cyril a Metoděj, a nevnutili nám babylonsko-římský peněžní systém.

Pátou lží, která velice posílila Satanovu moc je ta, jenž tvrdí, že za vším jsou mimozemšťané.  Víra v UFO je tak prosáklá společností, že je velice těžké si myslet, že neexistuje. Když se ale podíváme do historie, tak často zjistíme, že projevy UFO byly v různých dobách vždy takové, jak by je daná společnost nejlépe chápala.

Šestá lež se týká víry v demokratické volby jenž mohou něco změnit. Jsme teď právě na konci jednoho takového období. Ač jsem rád, že se prezidentem stal raději Miloš Zeman, než kandidát Drahoš, tak vím, že cíl, který má být dosažen, bude uskutečněn s tím a nebo s tím kandidátem. Oba scénáře mají stejného režiséra. Děj se trochu pozmění, ale objektivní proces se nezastaví. Říká se tomu teze a antiteze. O tomto procesu už bylo napsáno mnoho knih a článků. Proto existuje pravdivý výrok: „ Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali.„. Jako důkaz si vezměme Švédsko. Protože byla naplánována muslimská multikulturní revoluce a hlavním územím,kde měla proběhnou bylo zvoleno Švédsko, byly volby v této zemi zakázány až do nějakého roku 2024. Teď jsi nejsem přesně jistý zda je datum úplně přesné. A podívejte se na to, jaká společnost je vzorem našeho pana presidenta. Náhoda? Možná, na ty já nevěřím, takovou víru přenechám evolucionistům.

Sedmou lží a vírou, kterou si v sobě neseme, je, že věříme tomu, že určitá náboženská organizace je nositelkou jediné pravé víry a Božích dogmat.  Půjdeme-li do hluboké historie lidských dějin, zjistíme, že pouze dvakrát v celé historii byla nějaká víra podporována samotným Stvořitelem. Dále zjistíme, že tuto víru dodržovala jen velmi malá hrstka obyvatel, a že velmi krátce na to byla takováto víra infikována babylonským náboženským systémem. Tu a tam se pak v dějinách i dnešní době objevily některé osoby, které se snažily pravou víru podporovanou Stvořitelem a jeho Synem vzkřísit, ale jejich hlas bývá umlčován, aby náhodou někdo neprohlédl. V těchto organizacích, spolcích a sektách pak vidíme ten samý a stále se opakující muster příběhů a lidských ikon, které musí být bez jakékoliv kritiky zbožňované. Nastolené ideologii se musí věřit stůj co stůj, ač jsou mnohokráte vyvráceny. Ptejme se sami sebe, proč v těchto společnostech najdeme vždy zakladatele, kteří pocházeli z okultních tajných společností. Jen pro názornost a zamyšlení. Adventisté sedmého dne založeni zednářem Williamem Millerem.  Mormonská církev byla založena Josephem Smithem, také zednář. Svědkové Jehovovi byli také založeni zednářem Charlesem Tazem Russellem , navíc pocházejícím z organizace Adventistů sedmého dne. Vydal šest knih, které kdyby si dnes členové organizace přečetli, tak jej okamžitě vyloučí a přesto je považován za někoho, komu byla dána správa nad celým duchovním majetkem. Tyto tři spojuje i to, že patří do třinácti satanských dynastií, které ovládly svět.

Osmou lží a skutečným majstrštykem je víra v posmrtný život.  To je  tak chutný bonbonek, že jej cucají skoro všichni nábožensky a esotericky naladění lidé.  Přátelé a drazí křesťanstvu věřící lidé. V Bibli opravdu nenajdete ani jediný verš, který by tuto myšlenku podporoval. Ač se o to snaží vaši vůdci sebevíce, že je to myšlenka z Písma, tak ji tam nenajdete, pouze Satanův výrok k Evě, kde ji tvrdí, že rozhodně nezemře. A protože umřela, musel si vymyslet historku o posmrtném životě.

Tak co milí čtenáři, kterou lží si vás Satan získal na svou stranu? Vím, že je těžké si přiznat Pravdu, že jsme tomu podvodníkovi tak trochen naletěli. Těch lží je více, ale ty už si odhalte sami.

2
Komentujte

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Martin RubášMartin Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Martin Rubáš
Host
Martin Rubáš

To se nedivím, že EU má ráda Satana. EU ničí Evropské hodnoty. je evidentní, že se se snaží potlačit křesťanství a prosazuje islám nebo jiné ideologie. Je to ničitel hodnot. Před časem měnový a ekonomický odbor při Evropské komisi nařídil Slovensku přepracovat své pamětní dvoueurové mince tak, aby byly odstraněny křesťanské symboly na vyobrazeních svatého Cyrila a Metoděje.

http://www.epshark.cz/clanek/186/nova-oficialni-historie-evropy-vymazava-krestanstvi-a-propaguje-islam

Martin
Host
Martin

Dobrý článek. Co může ale vzbuzovat článek v lidech je beznaděj. Mnozí si možná položí otázku, tak když jsou všechny náboženské organizace velkým Babylónem, tak kam máme jít? Koho se máme zeptat na víru a způsob uctívání? V Bibli se dočteme, že každý člověk se bude zodpovídat Bohu. Zodpovědní jsme před Bohem sami za sebe a s námi půjdou, jako náš žalobce, naše skutky. Bohu se nelze posmívat bez následků. Svou víru si může každý budovat sám. Ježíš řekl, že jeho ovce znají jeho hlas a jsou k němu přitahovány. V dnešní době, kdy je internet s mnoha informacemi, lze… Číst vice »