Sedm zákonů prosperity – Семь законов процветания

Sedm zákonů prosperity

1. Zákon prázdnoty.

 Pokud potřebujete nové boty, staré zlikvidujte. Pokud potřebujete nové oblečení, vyčistěte si skříň. Musíte se dobrovolně rozloučit se svými stereotypy.

2. Zákon o oběhu.

 Buďte připraveni pustit něco, co vlastníte, abyste získali něco, po čem toužíte.

3. Zákon fantazie.

 Nejprve musíte ve své fantazii vidět prosperitu. Popište svůj ideální den a neukazujte ho nikomu jinému, než tomu, komu důvěřujete. Mějte tento popis někde po ruce a znovu si jej přečtěte ve svém volném čase.

4. Zákon tvořivosti.

 Člověk může dosáhnout prosperity energií svého myšlení, intuice a představivosti.

5. Zákon o odplatě a přijetí.

 Pokud něco rozdáte, vrátí se desetkrát. Když dostáváte výhody, je velmi důležité je sdílet s ostatními. Pokud máte dar a nepoužíváte ho, urazíte svou Boží podstatu. Abyste respektovali své schopnosti, musíte se radovat z darů a sdílet je s ostatními. Pokud tak učiníte, přinese vám ještě více výhod.

6. Zákon desátků.

 Vesmír si vždy vezme svůj podíl. To je prostě zákon vděčnosti za zdroj podpory. Darujte alespoň 10% všeho, co máte. Nikdy nevíš, jak se ti desátek vrátí. Peníze jsou běžnou událostí. Mohou však také přijít ve formě usmíření s někým, s novými přátelstvími, ve formě uzdravení atd.

7. Zákon o odpuštění.

 Pokud nemůžete lidem odpustit, nemůžete přijmout své bohatství. Pokud je vaše duše plná nenávisti, láska v ní nemůže najít místo. Musíte se zbavit negativních pocitů, které vás pohlcují a nedávají vám odpočinout.

(článek je převzatý ze stránek – Dům. Zdraví. Krása. Chata a měl by být platný nejen pro Slovany)

 

1. Закон пустоты. Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами.

2. Закон циркуляции. Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете.

3. Закон воображения. Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении. Сделайте описание своего идеального дня и не показывайте его никому, кроме того, кому доверяете. Храните это описание где-нибудь под рукой, и в свободное время перечитывайте его.

4. Закон творчества. Человек может достигнуть процветания посредством энергии своего мышления, интуиции и воображения.

5. Закон воздаяния и получения. Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Когда вы получаете блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас – дар, и вы не используете его, то оскорбляете вашу Божественную сущность. Чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям, вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь.

6. Закон десятины. Вселенная всегда возьмет свою долю. Это просто закон благодарности источника поддержки. Жертвуйте хотя бы 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. Деньги – обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д.

7. Закон всепрощения. Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя.

Budu sdílet 💕 Dám like 👍🏻 Pošlu dar 💳 🍩
  •  
  •  
  •  

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít