Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to pokusím vysvětlit.

Musíme se vrátit v čase na počátek prezidentského období Donalda Trumpa. Tehdy řekl lidem kolem Deep State: „ZNIČÍM VÁS VLASTNÍ SYMBOLIKOU!„. Satanisté milují rituály, aby skrze ně informovali zbytek lidstva co mají v plánu. Na OH v roce 2012 byl vyslán vzkaz, že připravují pandemii, která přišla v roce 2020.

Kde se dnes nacházíme v proudu času? Stojíme před naplněním Zjevení 8.kapitoly. Jak jsem uvedl v předchozím článku, dostal Deep State ultimátum v čase dubna a Hitlerových narozenin, ABY PŘEDAL SVOU MOC A TO BEZ BOJE a to do 14.06.2021, do narozenin Donalda Trumpa, který připravil cestu k nástupu Osmého krále, který přivede na CELOSVĚTOVOU SCÉNU CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS.

Deep State nabídku nepřijal. 14.06. byl sesazen největší viditelný představitel této SATANISTICKÉ ORGANIZACE A SYNAGOGY, Benjamín Netanjahu. Je to první naplnění symboliky z rituálu G7. Všimněte si, že postavy mají otočeny ruce dlaněmi nahoru, jako by něco vážily. To znamená DOSTALI JSTE VOLBU. Jsou oblečeny v červeném, je to barva krve a odkaz na Egypt. Je tedy účastníkům řečeno: „VYBRALI JSTE SI VÁLKU!„. Váha v podobě rukou a vysících cancourů červené látky, je symbolem KRVE NA JEJICH RUKOU.

Zakrytá postava i s vlasy znamená: „Tato krev dopadne na vaši hlavu, protože jste vinni touto krví.„. Kabalistická symbolika pochází z Egypta z knihy mrtvých, kterou napsal Thutmose III. . Ten byl utopen v Rudém moři i se svým vojskem 1493 př.nl. podle skutečné biblické chronologie. Při posledním rituálu z Egypta letošního roku kdy byla přemísťována těla mrtvých faraonů do nové budovy, byl na jeho sarkofág učiněn poslední záběr a tehdy nám Kabala vzkázala, že se postaví proti naplnění biblického proroctví, stejně jako se postavil faraon Thutmose III. proti STVOŘITELI NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH vojsk, protože jejich světlo, jejich duchovní vůdce právě sestoupí na Zem.

Kdo to je? AMON RE, doslovně ten, který je skrytý za sluncem. Je to jejich páníček, ve kterého vložili všechnu svou důvěru, SATAN ĎÁBEL, který se před lidmi ukrývá za sluncem, aby na něj přes sluneční světlo nebylo vidět. Jejich slepá víra v tohoto lháře a podvodníka jim zatemnila mysl natolik, že oni nechápou, že je odepsal. SATAN NEMÁ PŘÁTELE, JENOM SVÉ ZÁJMY!!!! Proto je tam odkaz na ten Egypt. Vkládám komentář, který napsal jeden čtenář AEnews pod článek VK. Z něj je jasné, co skutečně znamená č. 18 a další věci.

„Autor Nagal:

Ano , souhlasím s vámi , ale jen částečně.

Symbolika čísla 18 především ukazuje na vnitřní číslo 9 .
Číslo 9 v tarotu ukazuje na Poustevníka ( Antikrista).
Poustevník představuje dosažení moudrosti prostřednictvím srdce .Je to také znamení Panny , která podporuje potřebu vytvořit v životě Nový Řád a Pořádek , zaměřit se na detaily a zbavit se všeho zbytečného .
Je to také nepřímý odkaz na číslo 666 .Červená barva je zase symbolem Dávného Egypta , kterému se říkalo KHEM.
Na závěr mohu pouze konstatovat pouze to , že všichni víme , že žijeme v chaotické době a v chaosu vládne nespravedlnost , násilí , lež , pokrytectví , pomluvy a především nevědomost atd…
V této vládě chaosu je také velmi spravedlivých , ale za to mnoho nespravedlivých , kteří se těší z pronásledování a ponižování spravedlivých .Pronásledují je lží , pomluvami , nenávistí , závistí a v příštích několika letech i horšími věcmi.
Antikrist bude ten , kdo vytvoří Nový Společenský Řád založený na spravedlnosti a rovnosti , a ty kteří se drží všeho starého budou vyhubeni.

Takže žádný odkaz na knihu Soudců a na to, že Kristus začal po 18-ti letech ve 30 letech svou službu, kdy byl ve 12 letech v chrámu a vyučoval tehdejší představitele náboženských učení. Zaprvé, Kristu bylo asi 30 let, když začal svou službu. To uvádí Lukáš, autor evangelia. VŠIMĚTE SI SLOVA ASI!

Kdyby byl Kristus mladší, nesplňoval by požadavky Mojžíšova zákona na vstup do SLUŽBY VELEKNĚZE. Ten pán VK se už tolikrát ztrapnil tím, jak se snaží komentovat biblické věci, že už by jej hanba měla fackovat. Ale on ne. Chlubí se ve svých pátečních chvilkách poezie, jak všemu rozumí, ale kdyby se zeptal, zda je možné to takto vysvětlit, jak to podal, tak bych mu to objasnil.

Kolik bylo Kristu když začal? A to je zadruhé. Josephus Flávius ve své knize Židovské starožitnosti uvádí svou chronologii a v ní odkazuje na úmrtí Heroda Velikého na rok 2 př.n.l.. Věřím, že jako Žid věděl lépe než ostatní, že se to stalo v tomto roce. Takže Kristus už byl na světě. Zemřel krátce poté, jak i Fláivus uvádí, co jej postihla těžká nemoc a úporné bolesti hlavy proto, že nechal v Betlémě Efratě vyvraždit chlapce do 2 let věku. Takže se Kristus nenarodil dřív než na podzim roku 4 př.n.l. a ne později než v roce 3 př.n.l. . TAKŽE MU V ROCE 29 N.L. BYLO ASI TŘICET LET.

V knize Soudců není 18 soudců, ale pouze tito, pokud zahrnu mezi soudce i Jozua:
1, Jozue; 2, Otniel; 3, Ehud; 4, Debora; 5, Gideon; 6, Tola; 7, Jair; 8, Jefta; 9, Ibcan z Betléma; 10, Elon; 11, Abdon; 12, Samson

TAKŽE KDE VZAL TĚCH 18 TO FAKT NETUŠÍM. To je tak vždy, když někdo se otírá o Písmo a přitom si jej ani nepřečte.

Protože se na G7 sešla opět satanská šlechta Deep State, dostala ten vzkaz o jejich brzké likvidaci skrze jejich symboliku.

Váš a Kristův bratr Igi.

Jinak jsem panu VK napsal tento komentář, který zde uvádím také, aby si někdo nemyslel, že jsem jej na jeho blud neupozornil. Jak je už tradicí, admin jej vymazal. Zda je to ta skutečná oáza svobody a otevřených názorů pod jeho články posuďte sami.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

5 thoughts on “Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

 1. Igor Zemánek
  Co se týká Vašeho smazání komentáře na AE, tak jste porušil pravidla diskuze. Neurážet autora článku, nebo ostatní diskutující. Text jste psal jako klasický egocentrik, který chtěl být smazán, aby mohl křičet.

  1. Jak jsem urazil Luboši autora? Tím, že jsem mu napsal Pravdu? Byly mi smazány i jiné komentáře, ač se tam už dva roky vyjadřuji jen tehdy, když mne někdo upozorní a tak dvakrát třikrát do roka. Není to poprvé. VK se chválí mým článkem, který mu jeho řídící složky přikázaly stáhnout a protože si jej přečetlo cca několik tisíc lidí asi za 20 minut po zveřejnění, musel jej vrátit. Co vy víte Luboši o mé komunikaci s panem VK. Vy víte kolik dostal ode mne nabídek, že když chce něco psát o Písmu, že mu poskytnu pomoc?

   Pokud vám nevadí, že vás zavádí na scestí, pak se k němu třeba modlete. Tušíte kdo to je? Komu slouží? Já ano a nemám rád, když někdo lže a ví že lže.

 2. Igi, o čísle 18 se zmiňuješ ty v úvodu (“ …kdy skupina 18 červených postav vyšlo směrem k účastníkům tohoto setkání“…) možná vycházel z této informace.
  18 také symbolizuje napětí mezi duchovnem a materiálnem. A 9 také symbolizuje uzavření kruhu (cyklu).
  Je to stejně šílené, takhle číst jak po sobě štěkají pomocí symboliky 🙂

  1. já, až teď našla ten článek, kde píše o těch 18 soudcích, takže až teď vím, která bije… komentář neumím smazat 🙁 … kdyžtak to smaž za mne, děkujii

  2. Svět Jolanko patří tomu co se ukrývá a on to hraje pro obě strany, ovládá jak černou tak bílou stranu téže mince. Jmenuje se ta jeho hra: “ Rozděl a panuj!“. Protože se nechce odhalit, musí to ukrýt do symboliky, kterým obě strany rozumí.

   Nezasvěceným lidem, kteří symboliku vidí, to připadá jako bizár, ale je to ve skutečnosti napodobování obrazové komunikace, kterou nacházíme i v Písmu. Jehošua říká, že dá utajenou manu těm, kdo jej a Otce skutečně hledají a jsou určeni k tomu, aby připravovali duchovní pokrm pro ostatní v pravý čas. Ta utajovaná mana je správné porozumění symbolice v textu Písma a její spojení s událostmi pro dnešní čas. Ať to tak nevypadá, hlavní boj se vede v duchovní oblasti, protože Otec, Jehošua i Satan hrají tu soudní při podle jasných pravidel, kdy není Satanovi dovoleno víc, než by lidstvo jako celek dokázalo unést. Ti co řídí svět (Chazarská mafie) na Satanův pokyn nemají porozumění, že si Satan musí vyžádat souhlas, tak často jdou za hranu těchto stanovených pravidel, protože se jim Satan představuje jako suverén s neomezenou mocí, tak je dovoleno Otci vstoupit do dějů podle jeho potřeb a v rámci jeho proroctví, protože Satanovi lidé vždy poruší určité dohody, které byly stanoveny už na samém začátku, než byla Eva dokonale podvedena.

   Jejich jednání způsobuje, že by nepřežilo žádné tělo, kdyby Otec nezasáhl a nedal moudrost vybraným figurám, aby tuto destrukci zastavily svým politickým vlivem. Moudrost v rukou lidí s elementárním principem morálních zásad vede takového člověka, aby hledal řešení v širokém spektru společnosti a jedná tak, aby jeho řešení bylo z pohledu celku co nejspravedlivější. Toto vidíme u Putina. Moudrost u člověka, který tyto osobní morální vlastnosti nemá, například Churchil, nebo Zeman, způsobuje, že jejich vlastní cíl a představy prosadí na úkor škodám, které společnosti vzniknou. Budu to muset rozepsat do článku a ukážu to na konkrétních dějinných událostech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období? Mám tento měsíc rád […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Ještě jeden příspěvek, ten fakt musím napsat

Paní Jitka Zadražilová z Novinek mne fakt dostala. Ten nadpis fakt aspiruje na vtip roku. „Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Na to už je pozdě“ Myslím, že dnes obdrží velkou finanční odměnu. Asi už taky dostala tečku a je šťastný, na dálku ovládaný biorobot. Tak dejte paní Jitko […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si