V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA JMÉNEM, PAK JSOU ZÁVĚRY TAKOVÉ STUDIE OPOMÍJENY. Proč to tak je?

Problém je hned na počátku a to ve školském systému. Systém se tváří tak, že učí studenty hledat a nacházet informace, ale ve skutečnosti jsou studenti tlačeni k tomu, aby nekriticky přejímaly informace a nehledali alternativní pohled na konkrétní problém. Jsou známkováni za odpapouškování informací profesora a jeho poznání. SELSKÝ ROZUM JASNĚ ŘÍKÁ, ŽE TOTO JE CESTA KE SLEPÉ VÍŘE.

Uvedu příklad, na kterém lze celý problém pochopit jednoduše. S nástupem informačních technologií vzniklo mnoho škol, které učí programovat budoucí zaměstnance IT firem. Pokud se student po absolvování takové školy spolehne pouze na to, co jej pánové profesoři naučili, bude pro špičkovou IT firmu nepoužitelný. VÝVOJ V TOMTO OBORU JE TAK RYCHLÝ, ŽE KDYŽ NĚKDO NAPÍŠE UČEBNICI, JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE MŮŽE JÍT PO VYTIŠTĚNÍ DO KOŠE.

Kvalitní programátor ví, že musí neustále komunikovat s komunitou těch, kteří jsou špičkami v oboru a musí si vyměňovat informace v rámci této komunity.

Tento dynamický vývoj je dnes i v medicíně a v postupech, které dnešní doktoři brali v době studia za nemožné a za sci-fi. POKUD SE LÉKAŘ SKUTEČNĚ SÁM NEVZDĚLÁVÁ A JEN POSLOUCHÁ ŠKOLENÍ, KTERÁ MU FARMA LOBBY PŘIPRAVUJE, tak to bude jen nástroj této LOBBY. A tu je zakopaný pes, dámy a pánové. Například MUDr. Eleková, dokud jejímu synovi nenastaly po očkování problémy, nehledala informace. Dnes všem doporučuje, aby se každý vyhnul očkování. Její kolegové ji mají za blázna, VŽDYŤ PŘECE OČKOVANÍ ZACHRÁNILO MILIONY ŽIVOTŮ. Proč to její kolegové tvrdí? Protože tak je to přece učili ve škole. Hloupý argument pokud víte, kam se medicína za jeden rok posune. Aby tento systém mocní udrželi v chodu, jsou všechny NOVÉ POZNATKY PŘÍSNĚ CENZUROVÁNY a TI KDO NESOUHLASÍ, TAK TĚM SE DÁ NÁLEPKA KONSPIRÁTOR!

Do veřejných médií se pustí jenom takový MUDr, PUDr, CsC, který nenaruší SYSTÉM a který je do systému přizván farmaceutickou LOBBY, aby si také lízl ze smetany zisků. Pan Prymula je toho jasným důkazem. Běžný člověk, zavalen každodenními starostmi, aby vůbec uživil sebe a rodinu nemá čas zkoumat, kdo to k němu z přístroje na výrobu telat a vizí SKUTEČNĚ PROMLOUVÁ. Stejně jako si nevšímá, že inzerent, který inzeruje, nepřipustí, aby se do médií dostaly jiné informace, než ty, které propagují jeho inzerované výrobky a jeho plánovanou strategii. A když je to v bedně, tak to přece musí být všechno pravda.

Abychom nalezli PRAVDU, musíme hledat sami a sami se musíme vzdělávat. Ti co tak činí, jsou dnes LÉPE A PRAVDIVĚJI INFORMOVÁNI, NEŽ ODBORNÁ VEŘEJNOST. Proč? Protože jejich motivací je porozumět V ČÍ PROSPĚCH SE NĚCO PROVÁDÍ!!! Nevšímají si jen jednoho aspektu, ale propojují mnohé procesy, které jsou zdánlivě na sobě nezávislé, do jednoho celku. Proto bylo naší redakci dovoleno, abychom zveřejnili jeden takový laický výzkum, kterému pravděpodobně porozumí víc skuteční odborníci, ale zkuste to prosím prozkoumat. Text je záměrně neupraven a je přetištěn tak, jak mi přistál na stůl, ale žasnul jsem nad jeho vysokou profesionalitou. Tato studie se připravuje i pro širokou laickou veřejnost a brzy ji také zveřejníme. Velké díky patří autorovi a i pro vás se tam najde dost pochopitelných souvislostí, tak do toho a nebojte se tomu věnovat čas. Minimálně se rozšíří váš obzor.

Igor Zemánek

izbible@seznam.cz

.

.

malé, ale důležité doporučení s ohledem na pohodlí při studiu

viz KOMENTÁŘ na konci článku

.

.

Tady studie začíná:

Posílám ti podklady k nedokončené diskuzi, je to několik těch nejdůležitějších podkladů, které doporučuji účastníkům naší poslední sobotní privátní diskuze u stolu na téma “pandemie” proklikat, a pokud možno opravdu s velkou s pokorou přečíst a shlédnout. Dle mého názoru jde v médiích o “propagandu” a následně o velmi nebezpečné “marginalizování” a “normalizování” naprosto bezprecedentně neakceptovatelných dopadů očkování na všech ostatních úrovních.

Nejdříve několik nej:

 1. První použití PEG (polyethylenglykolu) při injekční aplikaci
 2. První použití technologie mRNA vakcíny proti infekčnímu agentu
 3. Poprvé společnost Moderna uvedla nějaký produkt na trh
 4. Poprvé kdy úředníci ministerstev zdravotnictví sdělují těm, kteří dostávají očkování, aby očekávali nežádoucí reakce
 5. Poprvé je látka implementována veřejnosti s ničím jiným, než jen s předběžnými údaji o účinnosti
 6. První vakcína, která nemá jasné důkazy o snižování infekce, přenositelnosti nebo úmrtí
 7. První vakcína proti koronavirům, která se kdy zkusila u lidí
 8. První aplikace geneticky modifikovaných polynukleotidů u běžné populace

 

 

Pokud bych si mohl jako naprostý laik neskromně tipnout, co může způsobovat krevní sraženiny, tak to může být:

 1. anthrax (stačí nanoskopická část v nanolipidové obálce)
 2. baculovirus ten se odebírá z larvy blýskavky kukuřičné (Armyworm) – důkaz původu z USA (pokud by se našel v rámci splicingu). A proč proboha, by někdo odebíral něco z hmyzu a dával to do těla člověka? (existují na to samozřejmě studie, stejně tak záznamy o klinických zkouškách, které US provádělo klinické testy potichu v Austrálii na ještě nenarozených plodech v těle matek)
 3. zřejmě cytopatogenetický toxin – spike protein ze Sars-Cov-2

Tento obrázek je jen pro ujištění, že rozumíme rozdílům mezi jednotlivými typy vakcín:

.

(1)

Toto je diskutovaný rozhovor s kanadským Dr. Byramem Bridlem – odvolává se v něm na již recenzované studie (momentálně je na něj nátlak ze všech stran)

zdroj: New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur – 28.03.2021

CZ titulky: Dr. Byram Bridle – Nebezpečí spike proteinu v covid injekcích – 03.06.2021

 • osobně nevěřím tomu, že by si někdo mohl myslet, že původní vakcíny zůstávaly jen ve svalu a nedostaly se do krve. Ale umím si představit, že to někde takto mohou učit a vysvětlovat na školách – vzdělání jednoduše není všude stejné. Pro mě jako laika je to samozřejmě logický nesmysl. Koneckonců to Dr. Bridle to sám jako jejich omyl potvrzuje a v rozhovoru se odkazuje na japonskou studii týkající se “biodistribuce v těle” (sice je to blábol, ale to neznamená, že zbytek rozhovoru mohu s klidným svědomím přehlédnout).
 • o konkrétním spike proteinu jako samotném, se zmiňuje jako o cytopatogenickém toxinu a popisuje, co v krevním oběhu způsobuje, a tato zjištění považuji za alarmující (toto samotné prokazuje i následující studie z úplně jiného zdroje níže, kde zkoušeli administrovat zvířatům tzv. pseudovirus sestavený pouze ze spike proteinů)

.

(2)

Spike protein nového koronaviru hraje při nemoci další klíčovou roli. Vědci a spolupracovníci společnosti Salk ukazují, jak protein poškozuje buňky, což potvrzuje, že COVID-19 je primárně vaskulární onemocnění

studie: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2 – 30.04.2021

zdroj: THE NOVEL CORONAVIRUS’ SPIKE PROTEIN PLAYS ADDITIONAL KEY ROLE IN ILLNESS – April 30, 2021

V nové studii vědci vytvořili „pseudovirus“, který byl obklopen klasickou korunou spike proteinů SARS-CoV-2, ale neobsahoval žádný skutečný virus. Expozice tomuto pseudoviru vedla k poškození plic a tepen zvířecího modelu – což dokazuje, že samotný spike protein stačil k vyvolání nemoci. Vzorky tkáně vykazovaly zánět v endoteliálních buňkách lemujících stěny plicní tepny.

Tým poté replikoval tento proces v laboratoři a vystavil zdravé endoteliální buňky (které lemují tepny) spike proteinu. Ukázalo se, že spike protein poškodil buňky vazbou ACE2. Tato vazba narušila molekulární signalizaci ACE2 do mitochondrií (organely, které generují energii pro buňky), což způsobilo poškození a fragmentaci mitochondrií.

Předchozí studie ukázaly podobný účinek, když byly buňky vystaveny viru SARS-CoV-2, ale toto je první studie, která ukazuje, že k poškození dochází, když jsou buňky vystaveny SAMOTNÉMU spike proteinu.

Pokud odstraníte replikační schopnosti viru, má stále zásadní škodlivý účinek na vaskulární buňky, jednoduše díky své schopnosti vázat se na tento ACE2 receptor, S proteinový receptor, nyní známý díky COVID,” vysvětluje Manor. “Další studie s mutantními spike proteiny také poskytnou nový pohled na infekčnost a závažnost mutantních virů SARS CoV-2.”

.

(3)

Dále z veřejně dostupného dokumentu „FDA“ vyplývá, že 86% dětí, které se účastnily pokusu s vakcínami Pfizer covid, uvedlo nežádoucí účinky od „mírných“ po „závažné“.

Zdroj: SUMMARY OF INSTRUCTIONS FOR COVID-19 VACCINATION PROVIDERS – 19.05.2021

 

Obr.: Tabulka 5 Studie 2

 

Jak je patrné z tabulky, první dávku vakcíny dostalo 1.127 dětí a druhou dávku dostalo 1.097 dětí. Co se stalo s 30 dětmi, které se nedostavili na druhou dávku? Zemřeli? Proč byli vyjmuti z druhé dávky? Mezi dětmi, kterým byl injekčně podán mRNA lékařský experiment ve formě vakcíny:

Šokujících 86% z nich zaznamenalo vedlejší účinky.

 • Téměř 44% mělo „mírné“ vedlejší účinky definované jako „zasahující do běžné činnosti“.
 • 66% dětí mělo horečku
 • 65% trpělo bolestmi hlavy
 • Mezi další vedlejší účinky, které tyto děti pociťují v rámci těchto lékařských experimentů patří zimnice, zvracení, průjem, horečka, bolesti svalů a dokonce i bolesti kloubů.
 • Dokonce i poté, co 86% dětí zaznamenalo takové nežádoucí účinky po injekci první dávky, vědci pokračovali v injekci dětí druhou dávkou…!?

.

(4)

Zatím nerecenzovaná práce, ve verzi tzv. druhého pre-printu k 24.05.2021

SARS-CoV-2 mass vaccination: Urgent questions on vaccine safety that demand answers from international health agencies, regulatory authorities, governments and vaccine developers

SARS-CoV-2 – hromadné očkování: Naléhavé otázky týkající se bezpečnosti vakcín, které vyžadují odpovědi od mezinárodních zdravotnických agentur, regulačních úřadů, vlád a vývojářů vakcín

Masové očkování – dotazy vědců:

 • Je známo, zda zkříženě reagující protilátky z předchozích infekcí koronaviry nebo protilátky vyvolanými vakcínami mohou ovlivnit riziko nezamýšlené patogeneze po (20.04.2015) očkování vakcínou COVID-19? (na riziko upozorňuje i Prof. Dr. Dolores Cahill) studie: Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus20.04.2012 + video: Prof. Dolores Cahill – Why People Will Start Dying A Few Months After The First mRNA “Vaccinations” – 05.01.2021
 • Bylo příjemcům vakcín jasně sděleno specifické riziko ADE, imunopatologie, autoimunity a závažných nežádoucích účinků, aby splnili lékařský etický standard porozumění pacientům pro informovaný souhlas? Pokud ne, jaké jsou pro to důvody a jak by to mohlo být zajištěno?
 • Jaké jsou důvody pro podání vakcíny každému jednotlivci, když riziko úmrtí na COVID-19 není stejné ve všech věkových skupinách a klinických podmínkách a pokud studie fáze 3 vylučují starší, děti a časté specifické stavy?
 • Jaká jsou zákonná práva pacientů, pokud jsou poškozeni vakcínou SARS-CoV-2? Kdo uhradí náklady na lékařské ošetření? Pokud by se nároky měly řešit z veřejných peněz, byla si veřejnost vědoma toho, že výrobcům vakcín byla udělena imunita a jejich odpovědnost za náhradu škod způsobených vakcínou byla přenesena na daňové poplatníky!?

.

(5)

Zákon o veřejném zdraví z roku 2016 (WA – západní Austrálie)

Nástroj povolení – Povolení dodávat nebo spravovat JED [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE

Australské obranné síly] (č. 2) 2021

Pokyny Povolení hlavního zdravotnického úřadu pod sekcí 197 a sekci 198 zákona o veřejném zdraví z roku 2016 (WA) povolit příslušným zaměstnancům australských obranných sil dodávat a spravovat vakcínu COVID-19.

Zdroj: Public Health Act 2016 (WA) – Instrument of Authorisation – Authorisation to Supply or Administer a Poison [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE – Australian Defence Force] (No.2) 2021 – 05.03.2021, Dr Andrew Robertson,  chief health officer.

 • rok 2016 ???
 • jed / poison ???

.

(6)

Střet zájmů si asi nemusíme vysvětlovat. Nelze ani na vteřinu přihlížet oči tomu, že si chce někdo “jen vydělat” – je důležité pochopit, z jaké rodiny kdo pochází, jaké problémy lidstva ho “děsí” – např. přelidněnost, a jakými úvahami nebo cíli se zabývá (eugenika, plánované rodičovství, potratové kliniky atd.). 

Asi bych doporučil se podívat na stránku sem ID2020 a asi bych také v tomto případě doporučil shlédnout i toto video od vědců z Microsoftu, přeci jen jsou to významné úspěchy Microsoft: Dokážeme vytvořit počítač uvnitř živých buněk – 24.05.2021.

Zde je k dispozici grafické znázornění finančních grantů poskytnutých od nadace Billa a Melindy Gatesových (BMGF) Grant commitments made by the Bill & Melinda Gates FoundationPublished: May 30, 2021, Updated: May 30, 2021 (mám k dispozici ještě objemnou analýzu za celou dobu fungování nadace BMGF v tabulátoru Microsoft Exel).

Obrázek definující střet zájmů:

a situaci dokresluje dokument Rockefellerovi nadace: Scenarios for the Future of Technology and International Development – May, 2010 – PDF dokument, nápadně se podobající situaci s lockdowny po celém světě.

Nechybí ani dokument pandemie SPARS připravované na 2025-2030: THE SPARS PANDEMIC 2025-2028 (A Futuristic Scenario for Public Health Risk Communicators) – Oktober, 2017 – PDF dokument

zdroj: Completed Projects – SPARS Pandemic Scenario – Oktober, 2017 – Johns Hopkins, Bloomberg School od Public Health

.

(7)

E-mailová komunikace nejlépe placeného úředníka US státní správy, hlavního odborníka na infekční nemoci Dr. Fauciho (plat má vyšší než US prezident)

Výslech Fauciho: Senátor Rand Paul vyslýchá dr. Fauciho o původu viru SARS-CoV-2 – May 14, 2021

Reportáž na FOX NEWS z 5. června 2021: Fauciho odhalené emaily: „Roušky nefungují, covid je umělý a vakcíny jsou zbytečné

kompletní emailová komunikace Dr. Fauciho zveřejněná na základě FOI Zákona o svobodném přístupu k informacím!!! – PDF dokument.

!!! PCR testování: vysvětleno ve 20ti minutách Spiro – Falešné PCR testy, falešná krize !!! – November 11th, 2020

Osobně si myslím, že bude jen otázkou času, kdy se vše provalí i u nás, a poženeme všechny zodpovědné před Norimberský tribunál, a následně před okresní soud ve Washingtonu pro náhradu škody a zabavení veškerého majetku, spolu s patřičným trestem.

Oznámení zahájení vyšetřování

Proto má zatím KDOKOLIV možnost udělat správnou věc a minimalizovat způsobené škody, ekonomické, psychické i zdravotní.

.

(8)

Ohledně tématu magnetismus po očkování a POZOR – v poslední době se hovoří již i o magnetismu po testování a dokonce i o kupovaném magnetickém mase!!!

Teď trochu vědy:

 • vyjádření jednoho vědce: Výzkum, který náš institut po celé roky provádí, je výzkum hypertermie. Hypertermie spočívá v tom, že spočívá v použití magnetických nanočástic a k jejich vložení do buněk a jejich následnému vyzařování elektromagnetického pole, a dochází k apoptóze, která ve špatných buňkách zajistí, že buňka spáchá sebevraždu.
 • Magnetické nanočástice jako nástroj pro vzdálenou manipulaci s DNA na úrovni jedné molekuly (Magnetic Nanoparticles as a Tool for Remote DNA Manipulations at a Single-Molecule Level) – March 19, 2021
 • Vědci vyvinuli magnetické nanočástice, které mohou vzdáleně modulovat neurální obvody (Scientists Developed Magnetic Nanoparticles that can Remotely Modulate Neural Circuits) – AUG 29, 2019, Magnetické nanočástice (MNP) lze vyrobit přidáním oxidu železa k těmto nanolipidovým pouzdrům. Jsou nejen dobrým kontrastním činidlem při skenování pomocí magnetické rezonance (MRI), ale také dokonalým prostředkem k indukci magnetické hypertermie – techniky široce využívané při onkologické léčbě. Při typickém postupu se koloidní přípravek vyrobený ze sloučenin oxidu železa v nanoměřítku vstřikuje přímo do žíly, která zásobuje nádor. Koloidní částice se při vystavení střídavému vysokofrekvenčnímu magnetickému poli zahřívají, což jim umožňuje „upéct se“ a nakonec usmrtit rakovinné tkáně v nádoru.
 • Technická odolnost proti ohrožení biologickými zbraněmi Kettner Griswold, vědecký pracovník Hertz-Draper, George Church Lab a Edward Boyden Lab, Harvard University (Scientists Developed Magnetic Nanoparticles that can Remotely Modulate Neural Circuits – 20.03.2018, video YouTube)
 • Magnetogenetika nebo použití elektromagnetické kontroly zahrnuje aktivaci buněk pomocí magnetických polí. Vědci našli pomocí magnetogenetiky způsob, jak ovládat neurony pomocí elektromagnetů.
 • Magnetogenetika: vzdálená neinvazivní magnetická aktivace neuronální aktivity pomocí magnetoreceptoru (Magnetogenetics: remote non-invasive magnetic activation of neuronal activity with a magnetoreceptor – December 2015, PDF dokument).
 • Engineered protein crystals make cells magnetic – September 25, 2019 (potřeba US VPN). Díky vytvořeným proteinovým krystalům jsou buňky magnetické. Datum: 25. září 2019. Zdroj: Americká chemická společnost. Souhrn: Pokud by vědci dokázali dát živým buňkám magnetické vlastnosti, mohli by snadno manipulovat s buněčnými aktivitami pomocí vnějších magnetických polí. Ale předchozí pokusy o magnetizaci buněk produkcí proteinů obsahujících železo v nich vedly pouze k slabým magnetickým silám. Nyní vědci vytvořili geneticky kódované proteinové krystaly, které mohou generovat magnetické síly mnohonásobně silnější, než již byly hlášeny.
 • Mohl by magnetický hydrogel vysvětlit fenomén magnetu COVID očkování? (Could Magnetic Hydrogel Explain the COVID Vax Magnet Phenomenon? – May 18, 2021).

.

(9)

SPI-M-O

Shrnutí dalšího modelování omezení uvolnění – road mapa, krok 2, 31. března 2021

Prohlášení Vědecké pandemické chřipkové skupiny o modelování, operační podskupina (SPI-M-O)

UK – Spojené Království Velké Británie

.

.

Modelová predikce 3. vlny

strana 9 bod 31: Stejně jako v předchozím SPI-M-O modelování omezení uvolnění vedou všechny scénáře ze tří skupin k výrazné třetí vlně; existuje značná nejistota, jak v načasování, tak v měřítku jeho vrcholu, přičemž výsledky se liší mezi skupinami a napříč analýzami citlivosti.

strana 10 bod 32: Obnovení jak počtu hospitalizací, tak i úmrtí u těch, kteří dostali dvě dávky vakcíny, což představuje přibližně 60% až 70% vlny. To lze připsat vysoké míře absorpce v nejrizikovějších věkových skupinách, kde selhání imunizace představuje závažnější onemocnění než u neočkovaných jedinců. To je dále popsáno v odstavcích 55 a 56.

strana 18 bod 55 a 56

Kdo při obnově vážně onemocní?

bod 55. Obrázek 11 ilustruje věk a stav očkování osob hospitalizovaných (vlevo) a umírajících (souprava) v průběhu času ve Warwick’s centrálním scénářem pro celý plán (ekvivalent k obrázku 4). Horní grafy jsou absolutní čísla a dolní grafy jsou poměrem přijatých nebo umírajících.

bod 56. To ukazuje, že většina úmrtí a hospitalizací po obnovení plánu je u lidí, kteří dostali dvě dávky vakcíny, a to i bez ochabování ochrany vakcíny nebo nově objevující se varianty, na které vakcíny nezabírají. Je to proto, že absorpce vakcín byla v nejstarších věkových skupinách tak vysoká (zde je modelována 95% u osob starších 50 let).

Existuje tedy 5% osob starších 50 let, které nebyly očkovány, a 95% x 10% = 9,5% osob starších 50 let, které jsou očkovány, ale nejsou chráněny před smrtí. To není výsledkem neúčinnosti vakcín, pouze jejich absorpce je tak vysoká … ???? Jak tedy, a podle čeho, budeme měřit, zda by tyto lidé zemřeli / nezemřeli bez očkování?!

.

—————

IZRAEL

Izraelský lidový výbor (IPC), civilní orgán složený z předních izraelských zdravotnických odborníků, zveřejnil dubnovou (2021) zprávu o vedlejších účincích vakcíny Pfizer.

 • Výsledky jsou katastrofální na všech možných úrovních.
 • Její verdikt zní: „Nikdy neexistovala vakcína, která by ublížila tolika lidem.

Zpráva je dlouhá a podrobná:

 • Celková úmrtnost ve vakcinačním období leden – únor byla v roce 2021 vyšší než v kterémkoli jiném roce předchozího desetiletí. Ve věkové skupině 20–29 let úmrtnost v tomto období překročila úmrtnost předchozího roku o 32%.
 • Celkově bylo skupině hlášeno 288 úmrtí, většinou během prvních 10 dnů po očkování. Toto číslo je více než 6x vyšší než 45 úmrtí oficiálně přiznaných ministerstvem zdravotnictví.

Skupina uvádí následující odhady úmrtnosti očkovaných:

 •            celkově 1: 5 000
 •            věk 20–49 let, 1: 13 000
 •            věk 50–69 let, 1: 6 000
 •            věk 70+, 1: 1600.

Mezi smrtelnými a neletálními nežádoucími účinky byla relativně vysoká míra srdečních poranění, z nichž 26% se vyskytlo u mladých lidí ve věku do 40 let, vysoká prevalence masivního vaginálního krvácení, neurologické poškození, poškození skeletu a kůže a události přímo nebo nepřímo související s koagulopatií (infarkt myokardu, mrtvice, potraty, narušení průtoku krve do končetin a plicní embolie).

zdroj: Zpráva izraelského lidového výboru o nežádoucích událostech souvisejících s vakcínou Corona, duben 2021 (The Israeli People’s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona Vaccine – vydáno 11. května 2021)

.

(10)

Úmrtí rozhodně nemá nic společného s očkováním. Protože takto se umírá zcela logicky úplně běžně… To že jsou očkováni – to je prostě NÁHODA (sarkasmus samozřejmě)…

Pokud by to bylo stále málo, zde je nejnovější studie Dr. Stephanie Seneff, Laboratoř informatiky a umělé inteligence, MIT, Cambridge MA v angličtině –  “Horší než nemoc? Přezkoumání některých možných nezamýšlených důsledků vakcín mRNA proti COVID-19” (Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19 – May 10,2021,

kde tuto studii do němčiny přeložil Dr. Wolfgang Wodarg Schlimmer als die Krankheit? Übersicht über einige mögliche unerwünschte Folgen der mRNA Impfstoffe gegen COVID-19 – PDF dokument.

.

CO JE SLOŽENÍM VAKCÍNY PFIZER-BIONTECH COVID-19?

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine includes the following ingredients (červeně jen namátkou):

 • mRNA
 • lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate),
 • 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide,
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and cholesterol),
 • potassium chloride, (látka která je součástí popravčí injekce v USA? Má za úkol zastavit srdce… ) chlorid draselný viz POPRAVA SMRTÍCÍ INJEKCÍ (odkaz zde)
 • monobasic potassium phosphate,
 • sodium chloride,
 • dibasic sodium phosphate dihydrate,
 • and sucrose.

.

CO JE SLOŽENÍM VAKCÍNY MODERNA COVID-19?

The Moderna COVID-19 Vaccine contains the following ingredients (červeně jen namátkou):

 • messenger ribonucleic acid (mRNA),
 • lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], Safety Data Sheet acc. to OSHA HCS – 26.05.2021 and Polyethylenglykol
 • cholesterol,
 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]),
 • tromethamine,
 • tromethamine hydrochloride,
 • acetic acid,
 • sodium acetate trihydrate,
 • and sucrose.

.

CO JE SLOŽENÍM VAKCÍNY JANSSEN COVID-19?

The Janssen COVID-19 Vaccine includes the following ingredients (červeně jen namátkou):

 • recombinant,
 • replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-2 spike protein,
 • citric acid monohydrate,
 • trisodium citrate dihydrate,
 • ethanol,
 • 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD),
 • polysorbate-80,
 • sodium chloride.

.

CO JE SLOŽENÍM VAKCÍNY AstraZeneca?

Active Ingredient/Active Moiety (červeně jen namátkou):

Ingredient Name Basis of Strength Strength: 

 • AZD-1222 (UNII: B5S3K2V0G8) (AZD-1222 – UNII:B5S3K2V0G8) AZD-1222 50000000000 {VP} in 0.5 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name Strength

 • HISTIDINE (UNII: 4QD397987E)
 • HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE (UNII: 1D5Q932XM6)
 • MAGNESIUM CHLORIDE (UNII: 02F3473H9O)
 • POLYSORBATE 80 (UNII: 6OZP39ZG8H)
 • ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M)
 • SUCROSE (UNII: C151H8M554)
 • SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)
 • EDETATE DISODIUM (UNII: 7FLD91C86K)
 • WATER (UNII: 059QF0KO0R)

Packaging

# Item Code Package Description Marketing Start Date Marketing End Date

 • 1 NDC:0310-1222-15 10 in 1 CARTON
 • 1 NDC:0310-1222-10 5 mL in 1 VIAL, MULTI-DOSE; Type 0: Not a Combination Product

.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
()
x