Připravte si vlaječky do oken, aneb jak označit svou domácnost, aby se vám vyhnul Boží hněv. Jaká to bude ta správná vlaječka, posuďte sami.

Žijeme ve velmi napjaté době. Proto nebude marné si trochu zavzpomínat a něco si říci, jak určité symboly pomáhají ničiteli obejít domácnosti, které jsou označeny jasným znamením.

Berte tuto úvahu jako ukazatel směru, který některým může zachránit život. Vraťme se do roku 1493 př.n.l. kdy skutečně proběhlo vysvobození Božího lidu a VELKÉHO SMÍŠENÉHO SPOLEČENSTVÍ LIDU z Egypta. EGYPT JE SYMBOL ZKAŽENÉHO NIČEMNÉHO SVĚTA.

Co tehdy proběhlo? Egypt byl postižen deseti ranami, jak to potvrzuje nejenom Písmo, ale i utajovaný papyrus egyptského úředníka Thutmose III. . Takže vám zase lhali, že neexistuje ŽÁDNÝ NEBIBLICKÝ PSANÝ DOKUMENT O TĚCHTO UDÁLOSTECH, říká se mu LEIDENSKÝ PAPYRUS.

Než mělo dojít k poslední ráně, obdržel Mojžíš pokyn, aby se na poslední ránu Izraelité připravili. Jak? Tak, že veřeje svých dveří obarví v krvi beránka, kterého si měli na ten večer připravit. Toto označení mělo dát andělovi smrti, který byl připraven pro ten den měsíc a rok a tu noc, aby prošel egyptskou zemí, aby i pyšný faraoo Thutmose III. pochopil, kdo je nejvyšší nad celou obydlenou zemí.

Velekněz a farao Thutmose III. proměňuje hůl v hada. Vyobrazení v jeho hrobce.

O 40 let později, přesně v té samé době, v roce 1453 př.n.l. poslal Jozue právě sídlící před Jordánem, který měl za pár dní překročit a připravit se na obsazení zaslíbené země, kterou Abraham obdržel, jako slib, AŽ SE NAPLNÍ VEŠKERÁ ŠPATNOST JEJICH OBYVATEL, ABY JEJICH OSTRANĚNÍ BYLO SKUTEČNĚ PO VŠECH STRÁNKÁCH SPRAVEDLIVÉ, poslal dva zvědy do prvního města na jeho tažení. Zde našli dva zvědové prostitutku Raab, která se stala prababičkou samotného Krista, Jehošuy z Nazaretu.

Ač ohrožovala svůj vlastní život, zachránila tyto dva zvědy a umožnila jim prchnout z Jericha. Ti ji za její MILOSRDENSTVÍ DALI SLIB, že pokud z okna vyvěsí šarlatovou šňůru, bude ona a její domácnost ochráněna. Její dům byl součástí hradeb města. Podle Písma se hrady zřítily krom místa, kde byl dům Raab.

Co nám odhaluje archeologie?

Opět vám neřekli, že bylo Jericho vykopáno a bylo vše nalezeno tak, jak to popsal Jozue. Byly nalezeny plné zásobárny s obilím, které odhalují, že město padlo bez dlouhého obléhání. Lid dostal za úkol, že nesmí nic z města vynést a jen město vypálit. To bylo moudré pro dnešní dobu, protože jinak by si Izraelité tyto zásoby zrní odnesli a archeologové by mohli VYPRÁVĚT, HI STORY (AHOJ PŘÍBĚH), jak město muselo odolávat a pak padlo po dlouhých měsících obléhání.

Ta archeoložka, která ten objev pozorně zkoumala, zařadila v čase zničení města na roky kolem 1450 př.n.l., ale protože milovala raději lež, než PRAVDU prohlásila: EXODU NEMŮŽEME VĚŘIT, PROTOŽE TOTO NENÍ DOBA RAMESSE II.“ Skutečně odpovídá tento farao nic, oproti Thutmose III., tomu faraonovi, o kterém mluví Písmo? Ať se to nikdy nestane, vy služebníci Satanových lží a propagandy! Proto vám o tom takto nikdy neřeknou, TI JENŽ CHRÁNÍ SATANOVU LEŽ JAKO PRAVDU, KTERÉ SE MUSÍ VĚŘIT, protože byste začali PŘEMÝŠLET, ZDA PÍSMO NEMÁ PRAVDU.

Co spojují tyto dva děje? Je to ZÁCHRANA SKRZE SYMBOLY. Poprvé, krev jako symbol ochránila rodiny před smrti prvorozených a podruhé to byla šarlatová šňůra. Pokud si myslíte, že dnes nežijeme v době, kdy Stvořitel nebe a Země, JeHoVa-H nesoudí tuto planetu, pak není potřeba, abyste věnovali pozornost těmto řádkům.

Pokud však smýšlíte opačně, pak věnujte pozornost slovům, které zapsal Daniel v 11:44,45:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy; a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl.

Kdo je na východ Ruské federaci od Beringové úžiny a kdo je na severní polokouli? Až budete volit, kterou vlaječku si dáte do oken, tak si zkuste přečíst, koho možná více milujete, než já bramborový salát.

Zde vkládám jeden starý článek, který vyšel už v roce 2013.

Ti, co mají pečeť, ti už svou ochranu mají, proto je tento článek určen těm, kdo neznají Otcovo jméno a jméno Jeho Syna Jehošuy podle významu.

Kéž máte Kristův pokoj a kéž se děje vůle našeho nebeského Otce, tak jako se již brzy bude dít v nebi. Přijď Pane Jehošuo brzy.

Váš a Kristův bratr Igor (Igi Pop)

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

2 thoughts on “Připravte si vlaječky do oken, aneb jak označit svou domácnost, aby se vám vyhnul Boží hněv. Jaká to bude ta správná vlaječka, posuďte sami.

 1. Zdravím Vás Igore, pokud jsem tomu dobře porozumněl a ve Zjevení Janovo 5 se píše:
  1 A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 2 A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: „Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“ 3 A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. 4 Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. 5 Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“…..tak se jedná o Vás? :-O

  1. Ne, jedná se o Jehošuu. Ten popsaný svitek z obou stran jsou dvě knihy. Máto mnoho symboliky, zaprvé byl popsán i shora, takže bylo možné do něj nahlédnout, přesto nebylo možné v něm číst s porozuměním dokud nepřišel ten správný čas. V Písmu je označen slovy „ČAS KONCE“. Jsou to dvě knihy a přitom jedna kniha. Bez porozumění jedné, nelze pochopit druhou a naopak. Mi jen bylo dáno to vše pochopit. Proč? Protože jsem na kolenou s pláčem prosil Otce, abych rozuměl, když mi bylo dovoleno porozumět na jaře 2015, že se ČAS KONCE PŘIBLÍŽIL a dvanáct dní před jeho počátkem jsem byl veden k tomu, abych napsal svůj první článek, který byl zveřejněn nejprve v Hodině Vlka, který byl velmi překvapen a ptal se mne, zda bude jaderný konflikt. Myslím si že ne. Rusko má takové zbraně díky projektu Gilgámeš, že je schopno vyřadit tyto jaderné systémy. Pokud náhodou dojde k použití, pak jen lokálně a omylem. Těch hlavic je skutečně mnoho.

   To, co se nyní děje není náhoda. Věřím, že král Severu už přijal všechny informace, které obdržet měl. Usuzuji tak podle určitých vyjádření a kroků, které byly učiněny. Ale není na mne, abych já řídil jeho kroky. Vše dostal do ruky a protivníci nebudou mít úspěch. Plně důvěřuji slovům z Daniele. 18 a 20 jsou dva jasné symboly a opět špatně pochopené některými analytiky. Je tu boj mezi dvěma systémy. Mezi korporátním fašismem a Ruským světem podle Stalina. ČR , jakožto historicky jedno z nejstarších okultních center na světě, poslalo vzkaz, že fašismus zvítězí, to je ta 18, která je kryptogramem písmen AH, tedy monogramu největšího představitele korporativního fašismu dějinách lidstva. 20 nese dvě zprávy, pokud jsem skutečně v obrazu. Vzhledem k situaci zmíním jen jeden z významů. Tím je SSSR 2.0. Vše ostatní si nechávám pro sebe.

   Rozpečetění obou knih Písma, Daniele a Zjevení je možno nalézt zde:
   https://daniel-tajemstvi-ukoncena-pecete-rozlomeny.webnode.cz/
   Knihu nelze jenom číst, ale studovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období? Mám tento měsíc rád […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Ještě jeden příspěvek, ten fakt musím napsat

Paní Jitka Zadražilová z Novinek mne fakt dostala. Ten nadpis fakt aspiruje na vtip roku. „Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Na to už je pozdě“ Myslím, že dnes obdrží velkou finanční odměnu. Asi už taky dostala tečku a je šťastný, na dálku ovládaný biorobot. Tak dejte paní Jitko […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si