Před potopou

Srdečně zdravím všechny vážné čitatele, badatele Bible. Rozhodl jsem se, že já přispěji svojí „trochou do mlýna“. Přečetl jsem některé články paní Pozorovatelky na Aeronetu. Dalo by se říci, že poměrnou většinu včetně článku ze dne 9. června 2018 (Restart lidstva?), a s potěšením konstatuji, že obsahují množství faktických informací, které stojí za úvahu. K těm ostatním se však nelze nevyjádřit.

To, co na ní obdivuji je její entuziasmus a zanícení. S jakou vervou a nadšením se dokáže ponořovat do sebe složitějších a sebe hlubších myšlenek či úvah, které rozvine, aby je vzápětí shrnula a vypíchla to, co hlavně chtěla říci. Jako by popisovala obraz, který má právě před svýma očima. A to je dar.

A protože nechci nikoho nechat na pochybách, tak v prvé řadě nejprve stanovím rámec svých úvah, kde všude se budu pohybovat, kam až můžu zajít a kde se nachází ta nepřekročitelná hranice, protože velké množství informací, co člověk najde ke zkoumání, je mnohdy tak daleko od skutečnosti, jak jen může být. A toto je hlavním kámenem úrazu. Mnozí lidé, aniž by oddělovaly takové věci od sebe, je spolu s bujnou fantazií směšují a vytvářejí tak neuvěřitelné příběhy podobné bájím.

V mém případě budiž základem Boží slovo – Bible, zrcadlo, v jehož ostrém světle jsou obnaženy všechny lidské [i andělské] myšlenky, ať jsou jakékoliv. Ze všeho nejdůležitější a nejpodstatnější u takové inteligentní bytosti není ani tak (čehož si v neposlední řadě všimla i Pozorovatelka) co všechno ví a zná nebo umí, ale to, jaký/á je doopravdy JE.

Tak si tedy shrneme, co všechno víme.

Začněme před celosvětovou potopou. Ještě o něco dřív, před našimi prarodiči. Někteří tvrdí, že těch 7 stvořitelských dní na Zemi trvalo 7 skutečných dní o 24 hodinách a jiní hovoří o 7 stvořitelských dnech po 7.000 letech. Také každý stvořitelský DEN na Zemi mohl trvat tisíc let podle pravidla „u Boha je tisíc let jako jeden den“. Nebo že by 7 let? Proč ne?! Sedm stvořitelských dní za 49 let?! Těch 7.000 nebo 1.000 let se mi jeví v souhrnu zbytečně dlouhé, a pouhých 24 hodin je zase docela málo. Kde je ta hranice? Ale je to pouze lidské uvažování. Ovšem, Stvořitele nikdy netlačil čas, a nikdy ani nebude. Takže nebyl v „úkolovce“, kdy se musí něco udělat v nějakém konkrétním časovém horizontu. Prostě pohoda. Mohl to udělat za dlouho i za krátko, obojí by bylo úplně v pořádku. Náš Stvořitel a Otec není s/poután časem, protože On nemá počátek ani konec. Délka stvořitelského dne je tedy v konečném důsledku relativní pojem i pro nás. Zvažme tedy každý sám za sebe, jakkoliv byly ty DNY dlouhé, jestli je to opravdu důležité. Jsme prostě tady. Co všichni víme – je, že Bůh JHVH posvětil 7 den a odpočinul od všeho svého díla, kdy po stvoření našich prarodičů řekl na konci 6 dne „a bylo to velmi dobré“, což byla ta „třešnička na dortu“.

Nejvíc mne trápí skutečnost, že Bůh nejprve přivedl všechna ta zvířata, co stvořil v 5 a 6 dni, k Adamovi a sledoval jej jak je pojmenuje. Jak dlouho mohlo trvat Adamovi pojmenování všech zvířat? Z čehož mimo jiné i vyplývá, že byl jeden kontinent. Těžko by je mohl všechna k Adamovi přivést, kdyby byla rozptýlena po celé planetě na všech kontinentech. Také si všiml, jak Adam zesmutněl, když zjistil, že každé zvíře má svého partnera, kdežto on ne. Jak dlouho mu asi trvalo, než jej to začlo trápit? Jak dlouho byl smutný, než jej Bůh uspal? Napadají mne ještě další otázky. Z toho všeho je tedy zřejmé, že tento předposlední 6-tý Stvořitelův DEN nemohl trvat 24 hodin ale mohl trvat třeba rok (12 měsíců) podle pravidla „den za rok“. A tak stejně i ostatní dny.

Všechna rostlinstvo rostlo a neurčitý počet zvířat zcela jistě už vyvedl mladé, některá právě rodila. Vše podle DNE, kdy byl stvořena a samozřejmě podle délky jejich těhotenství. Tak tohle si dokáži představit. Adam byl stvořen do již klokotajícího života – ráje. Všechno rostlo a rodilo, prostě cvrkot/život. Takže, když to vezmu ze všech stran, a protože příroda je „nastavená“ na 12 měsíční cyklus, tak můj závěr je takový , že každý stvořitelský DEN trval jeden rok – jedno oběhnutí Země okolo Slunce. Takže 6 stvořitelských DNÍ (let) + jeden 7-mý odpočinkový.

Napadlo mně to i v přímé souvislosti s Izraelity, když Bůh JHVH stanovil 6 rodících let a 7 rok sabatní, kdy se nesmělo nic zasívat či jakkoliv pečovat o rostliny. Prostě nechat vše ležet ladem a nechat to růst jen tak – a pro všechny! Když oni toto dodržovali, tak jim žehnal a v 6 roce jim dal několika násobnou úrodu (na jídlo pro následující 7 sabatní rok a 1 rok nového 7 letého cyklu, a na zasetí). Pak za 7×7 let byl ještě Velký [dvojitý] Sabat ve 49 roce + následujícím Jubilejním 50-tém roce, kdy byli propuštěni všichni otroci, odpouštěly se všechny dluhy a vracely se všechny majetky a začal opět další 50 letý cyklus (7×7+1). Všichni byli v tu chvíli na tom stejně. No není to nádhera? Ale kvůli chamtivosti to málokdy dodržovali. Však to znáte z jejich historie.

Také nesmíme zapomínat, že předtím než Stvořitel JHVH začal, byla Země v té době k tomuto účelu již zcela dokonale připravena. A to, jak dlouho a rychle Bůh vytvářel vesmír a jak dlouho existuje, jestli cca 12-15 miliard nebo 12.000 či 7.000 let? To nechám raději na individuálním posouzení každého z vás. To totiž není nakonec až zas tak důležité, stejně jako s těmi stvořitelskými dny na Zemi. Platí zde ovšem přímá úměra s mnoha proměnnými, neboť vesmír je mnohem komplikovanější záležitost.

Jsem si jist, že v době našich prarodičů byl na Zemi jeden jediný kontinent a na celé planetě velmi příjemné počasí, kdy neexistovalo střídání ročních období. Ač se to zdá pro některé velmi zvláštní, tak vedle sebe žila spolu všechna ta zvířata z 5 a 6 dne (z nichž některá ještě žijí v současné době – dinosauři, divoká či domácí, velká i malá) spolu s lidmi společně. Však proč ne, když lidé měli/mají vládu nad vším živým (Gen/1Moj 1:28). Ale s tím rozdílem, že úplně všichni jedli v té době pouze rostlinnou stravu (Gen/1Moj 1:29-30), takže žádní dravci, i když se nás někdo snaží neustále přesvědčit o opaku.

A výška tehdejších lidí? Kdyby archa byla o 3 podlažích vysoká 30 loket a když za loket dosadíme [současných] cca 50 cm, tak nám vychází 15 metrů výšky (já jsem vysoký 180 cm a můj loket má 47 cm měřeno od špičky prostředníku po loket). Upozorňuji, že nejsem žádný projektant, tak to prosím berte s rezervou. Jde jen o to, dobrat se k nějakému závěru. Musíme odečíst nějakou minimální tloušťku podlahy, dvou mezipater a stropu. Zkusme tedy odečíst orientačně min. 1 metr, tedy takže mínus 4 metry dolů. Zůstává nám tedy 11 metrů čisté výšky děleno 3 a výsledek je tedy cca 3,6 metru ø čisté výšky. Kdyby potomci Adama a Evy měli kolem 4 metrů, což měli, tak by se bouchali hlavou o strop. Problém je tedy jinde, v náhledu TEHDY a TEĎ. Podívejme se do Bible ještě jednou, ale ne z našeho současného pohledu. Jestli tehdy byli lidé vysocí cca 4 metry, tak jejich loket mohl být našich současných asi 100 cm, což dělá hrubou výšku archy okolo 30 metrů, délku 300 metrů a šířku 50 metrů (300x50x30), a to jsou střízlivé odhady. Čistou výšku mezipater odhaduji v průměru na cca 8 metrů. Myslím si, že výška mezipater byla stanovena hlavně s ohledem na zvířata, která měli být zachráněna. Všichni lidé [by] tak byli samozřejmě v pohodě za předpokladu, že by chtěli být zachráněni. Z konstrukce archy tedy jasně vyplývá, že se to vůbec netýkalo kříženců (Gigantů, Nefilim – těch „odedávna slavných/mocných“), potomků andělů (těch andělů, kteří vstupovali do napodobenin lidských těl) a lidských žen. Ti dorůstali do výšky až 15 metrů.

A určitě tady existovaly lesy se stromy vysokými kolem 120 metrů. Sekvoje jsou toho důkazem. Dorůstají do výšky i 150 metrů, když se jim dá dostatek času. A mohly být rostliny klidně i o něco málo vyšší. Neexistovali totiž jen sekvoje. A samozřejmě výška jiných keřů a rostlin v přímé úměře ke stromům. A proč ne?! Nehledě na to, že v tobě, když Bůh spustil potopu, tak lidé tady žili [od stvoření Adama] více než 1.650 let. Takže ve výšce stromů nevidím problém.

Když zde žila tak obrovská zvířata (i hmyz byl zcela jistě větší), tak musela tedy něco jíst. Prostě ty obludy byli chodící žaludky. A lidé nebyli také žádní trpaslíci. To vše žilo pospolu, dinosauři a všechny ty všelijaké obludy, domácí a divoká zvířata, obrovská, velká a malá, my lidé a později i ti obři (nefilim). Tak si tedy představme, jak by asi Noe s rodinou postavil z těch současných „párátek“ tak velkou archu? Ani by nemohl chodit do lesa na procházku, kdyby stromy byly vysoké kolem 35 metrů, protože by měl pocit, že prochází lesní školkou.

U nás mají památkové stromy okolo 35-40 metrů, že? Když tak mně prosím někdo opravte.

Kend Howind si myslí, že Bůh poslal Noemovi na archu u některých větších druhů nedospělá nebo trochu odrostlejší mláďata, neboť ta jsou menší a méně sní. No považte, kdyby tam bral tehdejší největší suchozemská zvířata, z nichž některá vážila několik tun?! Nejen já si myslím, že Bůh mohl na zvířata uvést i nějaký druh spánku (ne nutně na všechna). Pokud bylo na arše nějaké jídlo, tak jedině a pouze na posilněnou před „odjezdem“ a po „příjezdu“, než si zvířata našla každá to své k jídlu po vyjití z archy.

Když už začala celosvětová potopa, tak se voda valila odevšad. Z nebe, z tehdejších moří a z hlubin země. Už tehdy, jak TO začalo, tak Bůh současně zahájil vznik (rozesouvání) kontinentů – pohyb litosférických desek – a pokračoval v době, kdy byla celá planeta zatopena vodami potopy, do současné podoby a na současná místa, tak jak to známe dnes.

To všechno vysvětluje všechny ty skutečnosti, jako je Atlantida, archeologické nálezy i pod vodou, hromady uhynulých zvířat, ropu, uhlí, plyn (různé proměny rostlin, zvířat a já nevím čeho ještě pod vysokými tlaky), dále vodorovné, převrácené či stojaté a různě silné vrstvy „geologických“ období, které současní rádoby odborníci datují až na několik miliónů let. Také např. nejznámější Grand Canyon, u nás Prachovské skály a po celém světě spousta podobných více/méně známých míst (rychlý průtok/odtok obrovského množství vody v blíže neurčeném krátkém časovém úseku několika dní). Stačí jen koukat okolo sebe 🙂

A co myslíte, měli tehdy lidé výdobytky moderní techniky jako my dnes, jakou letadla (nebo něco podobného), mobily, počítače nebo něco mnohem lepšího? Žili v obrovských, vysokých a moderních domech sahajících až do oblak? A manipulovalo se s genetickým fondem (DNA, RNA), tak jak dnes?

Velmi inteligentní, ale zlí andělé zcela jistě předávali lidem spoustu rad a informací jak co udělat, vytvořit či jak si zjednodušit život. V první řadě oni sami si vytvořili napodobeniny [našich] lidských těl, která stvořil Bůh a snažili se tak značně neobratně napodobovat svého Otce a Boha Stvořitele. To by samo o sobě nevadilo, kdyby toho nezneužívali. Za předpokladu, pokud by si jen hráli. Pak ale znásilňovali i ženy, nejen kvůli potěšení a pocitů moci. Některé „do toho“ šly zcela jistě dobrovolně. Když toto není zneužívání poznání ke zlým věcem, tak co je to jiného?

Na některé otázky existuje odpověď přímo v Božím slovu a na některé vůbec. Já osobně si myslím, že ani není potřeba, protože není ani tak důležité, co všechno člověk nebo jiná inteligentní bytost ví nebo neví, co všechno umí nebo umí, co všechno má nebo nemá. Nejdůležitější ze všeho je JAKOU MÁ POVAHU, jaká je (Gal 5:1-21 nebo Gal 5:22-24). K čemu je toto všechno – velké poznání a pochopení, šikovnost a množství všelijakých dobrých věcí, když budu žít v nespravedlivém světě plném zlých a nevěrných – i když inteligentních – lidí a andělů? K čemu?!

A protože Boha rozbolelo srdce ze zla, které zcela naplnilo tehdejší svět, tak se rozhodl, že celý tento svět zničí celosvětovou potopou. Ale vybral si Noeho + jeho ženu, syny a jejich manželky.

Během celosvětové potopy „odložili“ ti andělé, kteří měli poměr s lidskými dcerami, svá těla [prostě z nich vystoupili] a vrátili se zpátky do duchovní (neviditelné) oblasti. Někdo by řekl ‚zpátky k Bohu‘. Jejich „lidská“ těla [jakoby] umřela. Ona ve skutečnosti ani živá nebyla. Ale ti co umřeli doopravdy, tak to byli všichni jejich mužští potomci (holky mít nemohli), jejich [v tuto chvíli už] bývalé manželky(?), partnerky a milenky. A všichni ostatní, kteří nebyli s Noemem a jeho rodinou v arše včetně všech zvířat, kterým to nebylo umožněno. Poznámka jen tak na okraj – to dá rozum, že se to netýkalo např. ryb apod. 😉

Po potopě pak Noe obětoval s rodinou na oltáři oběť z těch čistých zvířat, kterých bylo po sedmi jako poděkování a lidé potom dostali první přikázání o zabíjení, masu a krvi. Zvířata tak dostala náskok na rozmnožování, než je lidé začali lovit. V té době bylo také zahájeno střídání ročních období.

A jak to bylo s vysokými lidmi po potopě?

Boleslav Křišťál

email.tyrtai@gmail.com

Budu sdílet 💕 Dám like 👍🏻 Pošlu dar 💳 🍩
  •  
  •  
  •  

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít