AKTUALIZACE – DOVYSVĚTLENÍ

Dnes jsem obdržel odkaz na toto video, abych se pozorně zadíval do očí tomuto slovenskému politikovi. Tak jsem to udělal. Pro ty, kdo to učiní jen ozřejmuji, že existuje svět, který je před lidmi skrytý a který dokáže vstupovat do lidských těl, či si je vytvářet. Asi se vám běžně neděje, aby se vašim blízkým dělo při pohledu do jejich očí to, co uvidíte u pána Fica.

Sám jsem to viděl u několika lidí na videích. V jednom to dokonce jedna žena ukazovala přímo a ještě se tím chlubila, protože oni jsou ti hodní. Bylo to video sekty AllatRA. EVIDENTNĚ JE ZDE ODKAZ NA EGYPTSKÉ UCTÍVÁNÍ AMON RE, které uctívalo toho, kdo se skrývá za sluncem. Kdo dává světlo, takzvané duchovní vedení. Není to nikdo jiný, než biblický Satan, Baelzebub, česky Světlonoš.

Udělejte si tedy sami názor na to, kdo vlastně řídil 10 let Slovensko a možná dostanete odpověď, proč je tam kde je. Video totiž nevypadá, že by bylo upravované. Názor si udělejte sami.

AKTUALIZACE

Díky určitému upozornění z diskuze na FB, musím učinit toto vyjádření:

Nejsem člověk, který když něco neudělá správně, nebo když učiní chybu, aby toto nepřiznal a děkuji sestře Jolaně, že mne na takovou chybu upozornila a že ji mohu napravit. Mohl bych celý článek smazat a tvářit se, že jsem nic nenapsal a tak vše zamést pod koberec.

Cílem článku není ani nějaká senzace. Proto jsem vás vyzval k tomu, aby jste si udělali vlastní názor. Mohu se vymluvit: “Měl jsem na vše málo času.”.  Je to sice Pravda, ale to nemění nic na tom, že jsem jednal nerozumně a propojil něco, s něčím, co ve videu není, ač tam ten vliv démonů je. Ten tam já skutečně vidím.

Co jsem pořádně nezhodnotil? To, že to zúžení panenky v očích pána Fica činí jeho světlé řasy. Tak jsem některé z vás mohl zavést na scestí tím, že si můžete myslet, že já věřím, že je reptilián. To si fakt nemyslím a ani jsem to tak nemyslel. A TO JE ŠPATNĚ A ZDE JSEM JEDNAL NEROZUMĚ!!!

Říká se, že oči jsou dveřmi do duše člověka. Ty mohou odhalit velmi mnoho. A to je to, co tam vidím. Fico je zatlačen do kouta, tedy ten démon v něm. Řeč očí jasně říká, že hledá cestu, jak z toho ven a že ví, že tazatelé mají pravdu. Jeho obě panenky jdou několikrát každá jiným směrem, ale ne oční vadou, šilhavostí. V jeho očích je hluboká temnota, která se projevuje právě ve chvíli, kdy samotný démon je zatlačen do kouta. U jiných lidí jsem tuto temnotu viděl, když předkládali lživé démonské myšlenky a během natáčení sebe sama vůbec nemrkali, například i dlouhou minutu, což je velmi nepřirozené.

Skutky pána Fica, který je zasvěcený do daleko vyššího ritu, než nějaký Ochránce Zmatku, Igor Matovič, tak právě tyto jeho skutky připravily to zlé, co Matovič a spol dnes na Slovensku dělají. Byl to Fico a jeho kamarádi kdo připravili právní rámec dosazením a prosazením svých lidí, kteří dnes jednají protiprávně a on se pokrytecky tváří, že on nic, on muzikant. A právě tato situace, kdy ví, že mnohé se provalilo, ač si ti, pro mne hloupí novináři, neuvědomují, jak jej mají v hrsti a že on vidí svou prohru, kdy úkol nesplnil tak, jak to bylo naplánováno. On věděl, že jej nikdy do basy poslat nemají, protože je v okultním řízení výš, ale jsou zde lidé, kteří o těchto okultních praktikách nic neví a například kniha Zjevení je nazývá ve 12. kapitole zemí, která zastavuje Satanovu řeku. A tu je ten problém pro Fica a démona svázaného s jeho tělem. Boj se totiž nevede proti tělu a krvi, ale proti duchovním silám, které jsou v pozadí, které vše řídí.

Zkusme pochopit, že i Satan má svou duchovní strukturu. Naznačuje to jasně prorok Daniel, který zapsal slova anděla Gabriela, když říká, že než se k Danielovi dostal, musel vést boj s knížaty pro Medo-Persii a musí poté bojovat s knížaty Řecka. (Daniel 10:20,21) Jak je mi Duchem odhalováno, jsou určití démoni pevně spojeni s určitým člověkem, jeho tělem ve strukturách moci jednotlivých zemí.

Viděl jsem jednání Fica o plynu s Ruskou federací při takzvaném plynovém embargu ze strany Ruska nad Ukrajinou. Jeho chování bylo velmi suverénní a dával účastníkům najevo své postavení, ač sám je ve světové politice zástupce absolutně bezvýznamné země. A zde je pro mnohé opět absolutně nepochopeno, čím Slovensko pro duchovní síly skutečně je. V ČR je takovou výraznou personou Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý. Takový Karel Schwarzenberg je minimálně v ritu o dva stupně níž. Ritem myslím zasvěcení do procesů, které jsou skryty a patří jen skutečně zasvěceným. I Česká republika je velmi významnou zemí, a se to mnohým může zdát jakkoli zvláštní.

Už jsem to kdysi vysvětloval. V ČR je velmi mnoho pravé krve spojené s Judovými potomky. Máme dvouocasého lva, znak Judy, kdy odkaz na dva ocasy ukazuje na dva syny Judy, které mu porodila Tamar. Na Perece a Zeracha. Proto Karel IV. nechal stavět v Praze nový Jeruzalém, Nové město pražské, kde se nachází synagogy. Sám však pronásledoval ty, kdo tvrdili že jsou Židé a přitom jimi nebyli, na Chazarskou svoloč, která jen dokáže ničit, krást a tisknout peníze, rozvracet národy světa, kde si dosadili své sluhy. Takovým sluhou je například Babiš, věrný sloužící. Ten v zasvěcení je tak maximálně kádoš, stejně jako jim byl i Havel.

Slovenština je zase nejstarším jazykem planety, tedy nejblíž k prvotnímu jazyku. Útok vedený na bratry Slováky po celou dobu, kdy se Slované dostali pod vliv Římské všeobecné církve a její odnože Pravoslaví, je jasným důkazem, že Satan se velmi snažil vymazat z paměti těchto národů jejich skutečné dějiny, skutečný původ. Předkové Slováků byli rozloženi přes celé Maďarko až k Jadranu a mají svou druhou větev Slovince a jak ukázala genetická studie z první poloviny devadesátých let, kterou nedávno připomněl pan Harabin, jsou Maďaři z 90% Slováky a jen 10% Maďarů je geneticky odjinud. Ty jim Satan dosadil, když poslal vojska svých slavných krvelačných hord během válek ve středověku.

Ptáte se proč to udělal? Protože zná proroctví z Ezekiele 38. kapitoly, kdy Magogovi potomci mají dokončit jeho pád. Kdy je bude muset použit jako národ poté, až všichni pochopí, kdo skutečně stvořil svět, že jím je nebeský Otec JeHoVaH. Stane se to po 16.1.2022.

Přemýšlejme v souvislostech proč se Slované označuji anglicky Slavic, že je to blízko slovu Slave, což znamená otrok. Proč otrok? Protože jeho touhou je zotročit Slovany, potomky Magoga, syna Jafetova, nejstaršího syna Noemova, aby se proroctví nenaplnilo. Kdybychom rozuměli správně všemu, co sděluje František Palacký o Slovanech jako celku, kam samozřejmě patří i Rusové, Bělorusi, Ukrajinci, Bulhaři, Poláci a další, tak byste pochopili a dnes to odtajňují i samotní archeologové, jak jiní byli Slované v Egyptě i za dob Julia Ceasara, známí jako Vědská říše, či později Tartárie, tak byste zjistili, že si je Satan nikdy plně nezotročil ač i na tomto území démoni a jejich obři řádili. Jenže to nebyli nikdy v očích Slovanů nějací stvořitelé, jak se to podařilo Satanovi prosadit v ostatních národech.

Toto nepřijetí jeho autority skrze tyto obry byla pro Satana vždy potupa největšího kalibru. Proto Slovanům vnutil do Písma Odina, jednookého obra, kterého časem přijali jako hospodina, ač je to správně hosp Odin, sláva Odinovi. Zmenil význam slova na hospodáře, tedy toho, kdo se stará o majetek. JAK ODPORNÉ, ALE MNOZÍ SE BUDOU BÍT ZA TO, ŽE JE TO OTCOVO JMÉNO, přitom je to odporný titul, který těm, kdo hosp Odina uctívají vlastně říká, že jsou jeho majetkem. Neměli bychom to už konečně začít vše chápat. Nepřichází tak náhodou Kristus, aby ta všechna znesvěcení SVATÉHO OTCOVA JMÉNA, JENŽ ZANMENÁ “PŮSOBÍ, ABY SE STALO”, TEDY JEHOVAH, NEPŘICHÁZI TOTO UKONČIT JEDNOU PRO VŽDY?

A co vidíme? Zákazy pro neoznačené oxidem grafenu, kde je ukryt vzkaz pro buňky, že mají změnit podpis v DNA a nahradit jej označením 6.6.6.. Nedostávají tak náhodou ve Francii takto neoznačení fialové pásky? Není to tak náhodou symbolika spojena s těmi, kdo se v Německu nepodvolili Hitlerovi a nevzdali se se své víry ve skutečného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha? Neměli na sobě náhodou tito mí bratři a sestry fialový trojúhelník a pokud se rozhodli, že podepíši dokument, kde se zavazují, že se vzdávají své víry, že byli okamžitě slavnostně propuštěni a bylo jim vše o co přišli vráceno? Že mnozí vůbec netušíte, že něco takového bylo v Hitlerově Německu možné? Proč asi to nevíte? Nebude to proto, že tento lid znal svého nebeského Otce jménem, že si dali do názvu svědkové Jehovovi?

Asi vidíte dnes trochu jiné svědky Jehovovi. A kdo se o tak asi postaral? Nesplnilo se tak náhodou Jehovovo slovo z Daniele 11. kapitole o ustanoveném čase? Víte kdy tito lidé pochopí, že jsou ve špatném společenství, že je nebeský Otec zavrhl? Až se jim z toho očkování objeví viditelný vřed, protože uvěřili ZLÉMU OTROKOVI, KTERÝ UMÍ JEN DÁVAT PŘÍKAZ ZA PŘÍKAZEM, TAMHLE TROCHU A TÁMHLE TROCHU, jak to předpověděl Izaiáš ve 28. kapitole, že je očkování svoboda aby se mohli scházet. Jak mne to bolí, jako člověka, který ví, že musí obdržet za své modlářství rány, protože uctívají člověka a nedotazují se Boha, kterého jako jediní z Babylonu skutečně znají jménem. Jak vás ten Satan podvedl a vaše pastýře, které slepě následujete jako ovce na porážku. Pro vás to Písmo neplatí? Kristův výrok? Jeremiášova slova? (Jan 6:44,45; Jeremiáš 31:33,34)

Ke komu utečete, až budete ty vředy mít? Kdo vás jich zbaví? Tehdy přijdete a budete hledat ty, které Otec skutečně vyvolil? Tak to učiňte a nejenom vy v tomto domu. Jak je poznáte? Tak, že budou činit skutky jejich Krále Krista, které činil i On, když byl na zemi. Vždyť je psáno:

V onen čas bude povstávat Michael (KDO JE JAKO BŮH doslovný překlad jména, JEHOŠUA KRISTUS), veliký kníže, jenž stojí při dětech tvého lidu; a nastane čas tísně, jaká nebyla vyvolána od vzniku národa až po onen čas, a v onen čas bude tvůj lid moci vyváznout, každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.” (Daniel 12:1)

Což není čas Velké tísně, Velkého soužení? Není snad psáno:

A rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy, a mnohé k spravedlnosti přivádějící jako hvězdy navždy a věčně.” (Daniel 12:3)

Jak dlouho ještě se budete držet lidských nauk a lidského poznání, tradic svých Babylonských domů? nemáme se tak náhodou dotazovat nebeského Otce bratři a sestry, JEHOVAH BOHA? Není to On, kdo dává duchovní vzrůst? ( 1. Korinťanům 3:5,6) Co potřebujeme ještě vidět, že ČAS KONCE JE TU, když lidé po celém světě nemohou nakupovat a prodávat, jedině, když se nechají označit oxidem grafenu s dárkem čtyř lipidů, kde je informace pro buňky, abyste změnili majitele? Což jste se nedozvěděli z úst Nejvyššího soudu neexistujících Spojených státu, že zabodaní jsou majetkem vlastníka patentu a nemá takový člověk žádná práva? UŽ TO POCHOPTE, TO NENÍ KONSPIRACE, TOJE REALITA, TO ROZHODNUTÍ EXISTUJE!!!!!

Nečekejte na to, až vám to i mainstream oznámí, to už bude fakt pozdě. Proč neprosíte Otce ve jménu Jehošuy, aby vám to potvrdil svým Duchem? To tak bolí pokořit se a poprosit? Nečekejte, že vám to budou říkat v těch vašich církvích, které jsou plně pod Satanovým vlivem, že toto máte dělat. Co tak milujete na lidských naukách?  Máte jít za mým poznáním? Fakt ne! Jen ukazuji směr, ale dotazovat se máte Otce, vždyť se mohu mýlit, stejně jako ti vaši zjemnělí apoštolové. Poučení patři Otci, jak to jasně odhalují nejenom tyto tři texty:

Ke mně nemůže přijít nikdo, nepřitáhne-li ho Otec, jenž mě poslal; a já mu dám v poslední den opět vstát. V prorocích je napsáno: A budou všichni vyučováni Bohem Jehovou: Každý, kdo od Otce uslyšel a dověděl se, přichází ke mně” (Jan 6:44,45)

Lebo toto je smluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí JeHoVaH: Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druha ani brat brata hovoriac: Poznajte JeHoVaH! Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí JeHoVaH, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem.” (Roháček – Jeremiáš 31:33,34)

Ktože je tedy Pavel a kto Apollo krome toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán: ja som sadil, Apollo polieval, ale Bôh dal vzrast, takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast.” (1. Korinťanům 3:5-7)

Potřebuje snad někdo vysokou školu k tomu, aby tyto myšlenky správně pochopil? Nejsou to tak náhodou lidé s tituly, kdo tvrdí něco jiného? Koho tedy budeme poslouchat? Otce, nebo ty titulované?

Kéž vám Otec sám otevře oči v Jehošuově jménu.

Váš a Kristův bratr Igi

By Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

RSS36k
Follow by Email28k
WhatsApp112k