Podle lékařského časopisu Lancet jsou ti, kteří dostali vakcíny proti COVID-19, ti, kteří pokračují v jeho udržování

Podle lékařského časopisu Lancet jsou ti, kteří dostali vakcíny proti COVID-19, ti, kteří pokračují v udržování scamdemie. Jak jsme již poznamenali, ti, kteří přicházejí s omikronový scariant, jsou téměř všichni plně očkovaní jedinci a 1/3 z nich podstoupila přeočkování.

 Jedna z největších děr je ve vyprávění, které tvrdí, že „vakcíny“ zastaví pandemický podvod. Podle Kampfa epidemiologická relevance plně očkovaných „roste“, a to na základě nejnovějších údajů. V nejlepším případě tečky neposkytují žádnou ochranu. V nejhorším případě dělají lidi, kteří je berou, náchylnější k negativním zdravotním následkům, včetně smrti.

Podle listu Lancet se zdá, že dochází k většímu šíření nemocí a úmrtí mezi těmi, kteří měli tečkuv souladu s vládními pokyny, ve srovnání s těmi, kteří nechali svůj imunitní systém na pokoji, aby se s nemocemi přirozeně vyrovnali. A to v případě, že tato vakcína je skutečně vakcínou. Neřídí se definicemi „vakcíny“ a je spíše genovou terapií.

Injekce mRNA COVID-19 legálně nejsou vakcíny

„Ve Spojeném království bylo popsáno, že míra sekundárních útoků mezi kontakty v domácnostech vystavených plně očkovaným indexovým případům byla podobná jako u kontaktů v domácnostech vystavených neočkovaným indexovým případům (25 % u očkovaných vs 23 % u neočkovaných),“ píše Kampf. „[Dvanáct] z 31 infekcí v plně očkovaných kontaktech v domácnostech (39 %) pocházelo z plně očkovaných epidemiologicky souvisejících indexových případů. Vrchol virové zátěže se nelišil podle stavu očkování nebo typu varianty.

V Německu míra symptomatického covidu mezi očkovanými roste. Ještě v červenci to bylo u pacientů ve věku 60 let a starších kolem 16,9 procenta. K 27. říjnu toto číslo raketově vzrostlo na 58,9 procenta, „což poskytuje jasný důkaz o rostoucí relevanci plně očkovaných jako možného zdroje přenosu“.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nedávno oznámilo, že čtyři z pěti největších okresů s nejvyšším procentem plně proočkované populace (84,3-99,9 procenta) jsou okresy s „vysokým“ přenosem, podle zprávy Natural News. 

Lžou nám a každému, kdo věnuje pozornost, to začíná být patrné. Buďte ve střehu a uvědomujte si, co se děje kolem vás.