Pane Zaorálku, kdybych vám řekl co pro mne jako člověk jste, musel bych to zvířátko urazit! Vy si dovolujete mluvit o nějaké SPRAVEDLNOSTI?

Dnes mi ten pán, JEHOŽ JEDINOU KVALIFIKACÍ JE MLÁTIT HUBOU, kterého tu živíme už 30 let z našich daní a JE TUDÍŽ NAŠIM ZAMĚSTNANCEM, mi opět ukázal jaká je žumpa a odpad. Celá ta vláda Satanových sluhů by měla okamžitě podat demisi, ale vím, že stejně by je nahradila jen jiná sestava podobných sluhů. Vy si dovolujete mluvit o NESPRAVEDLNOSTI, ŽE JSOU HOSPODŠTÍ ZVÝHODŇOVÁNI? To i za vaši účasti se rozhodovalo a rozhoduje NEZÁKONNĚ!

Po kolikáté už zrušil Nejvyšší správní soud TA JEJICH NAŘÍZENÍ! PTÁM SE: „KDE JSOU POLICISTÉ Z ÚTVARU POTÍRAJÍCÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN? KDE JE NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE, JUDR. LENKA BRADÁČOVÁ? JAKTO, ŽE UŽ CELÁ VLÁDA A VŠICHNI LIDÉ NA MINISTERSTVU ZDRAVOTNICTVÍ NESEDÍ ZA KATREM?“. Můžete nám odpovědět odpovědné osoby, které zaměstnáváme a jste placení z daní vašich ZAMĚSTNAVATELŮ?

Pokud čtu správně rozsudek správního soudu, TAK JE TAM NAPSÁNO, ŽE JEDNÁ TATO VLÁDA A OSOBY, KTERÉ TO VŠE NAŘIZUJÍ NEZÁKONNĚ! Máte na slovo NEZÁKONNĚ JINÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK?

Nejste tak náhodou paní DOKTORKO Bradáčová a další odpovědné osoby s nimi spolčeni? Proto nekonáte? Vy jste vystudovala za daně svých zaměstnavatelů, daňových poplatníků PRÁVA, POKUD SE NEMÝLÍM? Jako váš jeden ze zaměstnavatelů vám nařizuji, abyste se začala bezodkladně zabývat trestnou činností této ORGANIZOVANÉ skupiny osob. Jinak se dopouštíte trestného činu ZNEUŽÍVÁNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE A MAŘENÍ VÝKONU SVÉ FUNKCE. Nebudete-li jednat a to bezodkladně, protože vy víte, co je vaší povinností, pošlu tento článek, jako důkaz tohoto vašeho jednání, že nekonáte a jistě budete přidána na seznam zločinců, proti kterým je vedena žaloba u MEZINÁRODNÍHO SOUDU V HAAGU. Věřte že se budete zodpovídat a počítejte s tím, že pak vyjdou najevo i vaše další záležitosti.

Nezastupuji člověka, ale Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH vojsk a jeho Syna Jehošuu Krista. Nevíte kdo to je? Neměla jste za povinnost při vašem studiu Práv se seznámit s Biblí? Dosud vám procházelo vše, co jste až dosud dělala, tak věřte a buďte si jista, že každé vaše nadechnutí je zaznamenáno. Každé slovo, které vyšlo z vašich úst za zdmi domů, kde jste jednala v rozporu s Právem a proti osobám, které jste měla chránit, ale pro své postavení a svůj pohodlný život jste jednala BEZZÁKONNĚ.

Nemíním psát trestní oznámení, na to mám vás a na to vás platíme z našich daní paní doktorko Bradáčová a vaší povinností je jednat. Natolik Právo ovládáte a NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD JASNĚ ŘEKL, ŽE OPAKOVANĚ JSOU PŘIJÍMÁNA NEZÁKONNÁ OPATŘENÍ!!!! Co je tu k nepochopení z Vaší strany paní zaměstnankyně?

Ta nezákonná opatření vydali konkrétní lidé, ta tu nespadla z nebe, nebo ano paní doktorko Práv? Ani parlament, který je opět jenom zaměstnancem, ne zaměstnavatelem, NESMÍ JEDNAT V ROZPORU S ÚSTAVOU A POSVĚCOVAT VLÁDĚ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ. I ZDE ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST. Jedná-li kdokoli proti ÚSTAVNĚ, tedy i volený poslanec, nevztahuje se na něj z tohoto zločinu imunita, protože je to pokus o státní převrat a tedy snaha odstranit demokratické zřízení.

Myslíte si paní doktorko Bradáčová, že vám takové nic, jako jsem nemá právo říkat: „CO SI TO DOVOLUJETE? JAK TO, ŽE UŽ NEJEDNÁTE?„. Já nevkládám důvěru ve smrtelného člověka paní doktorko Bradáčová, ale ve svého nebeského Otce a Jeho Syna. I kdyby se vám podařilo mne zabít, zlikvidovat soudním systémem, či policejními složkami, protože se to pro slávu nebeského Otce a Jeho Syna může stát, aby byla vaše ničemnost dovedena do konce a abyste v den SKUTEČNĚ SPRAVEDLIVÉHO SOUDU, NE TOHO LIDSKÉHO, BYLA SOUZENA SPOLU S TĚMI, KDO TU TY ZLOČINY PÁŠÍ, ABYSTE BYLI SOUZENI SPRAVEDLIVĚ PODLE VYŠŠÍHO PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI!!!

Kéž by se vás dotkl Boží děs při čtení mých slov, abyste pochopila, že nebeskému Otci se nelze vysmívat a stavět se proti němu. Kéž pochopí všichni, že 2000 let BEZZÁKONNOSTI KONČÍ A JSOU TY DNY ZKRÁCENY. ŽE ROZHODNĚ NIKDO NEUNIKNE!

Není Jehošua Kristus Král králů a Pán pánů? Pokud ne, tak jednejte podle vlastní moudrosti, pokud ano, PAK VÍTE CO MÁTE DĚLAT.

Toto slovo k vám Vám předal Igor Zemánek, Kristův bratr podle Ducha.

Pokud mne potřebujete kontaktovat, tak mi napište na email izbible@seznam.cz a já se dostavím. Nemám strach z těch, kdo mohou zabít tělo, ale mám bázeň před těmi, kdo mohou zahubit duši i Ducha. Proto mi stačí poslat email paní doktorko Bradáčová a nemusíte posílat teatrálně komando, já zbraň nemám, neboť já mám Otce a Krista.

Měla byste vědět, že už přišla doba, kdy platí co prorokoval Malachiáš v Písmu:

Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)
Váš jeden ze zaměstnavatelů.
Tady máte dúkaz:
Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

One thought on “Pane Zaorálku, kdybych vám řekl co pro mne jako člověk jste, musel bych to zvířátko urazit! Vy si dovolujete mluvit o nějaké SPRAVEDLNOSTI?”

 1. Lidé, kteří neposlouchají svého Stvořitele, Jehovu Boha, mají obrovský problém, ale jak to sám Otec řekl Samuelovi v 1. listě 8. kapitole 7. verši „…Jehova řekl Samuelovi: Naslouchej hlasu lidu ohledně všeho, co ti říkají; vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nebyl králem.“ – doporučuji přečíst celou kapitolu.

  Lidé se odvrátili od důvěry k Bohu, což je ta víra, směrem k lidem. Již pokřivená důvěra směrem k nedokonalým lidem, kteří neposlouchají Boha Stvořitele.

  Už při vyjití z Egypta, kdy je vedl kníže Jehovova vojska archanděl Michael a chránil lid ve dne v noci, se část lidí u hory Sinaj, když byl Mojžíš na vrcholu hory 40 dní a nocí, a hovořil s Jehovou, tak část z lidí se chtěla bavit a uctívat podle zvyků, které viděli v Egyptě, chtěli „boha“ (sochu, modlu), bez ohledu na to, co prožili a co VIDĚLI do té doby, než přišli k této hoře.

  A co vlastně viděli? Že On potrestal faraóna a všechny ty, kteří stáli na jeho straně. Mnozí z Egypťanů pochopilo, že uctívají něco, co vlastně ani neznají. A tak Jehova zachránil nejen Izraelity, ale mnoho nejen Egypťanů odešlo spolu s vyvoleným národem. A cestou je chránil a pečoval o ně skrze archanděla. Všichni tu Boží moc VIDĚLI na vlastní oči.

  Přesto se vždy najdou nějací chytráci, kteří ve vzpurnosti stahují lidi do šeolu (smrti), zničení. A to tím, že [si] vytváří ve spolupráci s tím Zlým různé způsoby žití/vládnutí a lidé jsou „zmítáni jako na vlnách a unášeni sem a tam každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti, prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu.“ – Efezanům 4:14. Veškeré systémy, které byly a jsou vytvořeny lidmi ve spolupráci s démony, a jiní lidé v tyto věci a prostředky důvěřují (aniž by znali způsob, jak tyto věci a za jakým účelem vznikly), tak jsou ve své podstatě odváděni od Toho, kterému by měli skutečně důvěřovat, jak říká Jehošuův [nevlastní] bratr Jakub „A to je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.“.

  Dokud se lidé neobrátí k Pravému a Živému Bohu, svému skutečnému Otci Jehovovi, tak NIKDY neprozřou a nepochopí!

  Dále vizte publikace: „Daniel – TAJEMSTVÍ UKONČENA, PEČETĚ ROZLOMENY“
  -> ke čtení https://1url.cz/IzRSe
  -> ke stažení https://1url.cz/5ztXh nebo https://1url.cz/Tza0f

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si