Důležité

Těm, co za svými životy udělali TEČKU.

Aby jste měli alespoň nějaké informace a vy zatečkovaní jste mohli žít s nějakou nadějí, že vás Satan nevypne, tím že jste byli podvedeni A UDĚLALI JSTE ZA SVÝM ŽIVOTEM TEČKU. Nabízím vám možnost, zbavit se této značky. Nejprve však sami musíte porozumět, co vám Satan provedl skrze své sluhy. Proto vkládám odkaz na poslední […]

Přečtěte si
Důležité

Kdy přidám další články a další rozbory proroctví?

Všem kdo hledají Pravdu a našli něco moudrého v mých rozborech. Než něco dalšího zveřejním, jsem veden k tomu, abych to nyní nedělal. Na stránkách naleznete mnoho informací, které můžete zkoumat a získat tak dostatek porozumění o tom, o čem je Písmo, že se dotýká našich životů. KRISTUS PŘICHÁZÍ A TO JE DOBRÁ ZPRÁVA PRO TY, […]

Přečtěte si
Důležité

Druhá část – V KONEČNÉ ČÁSTI DNŮ SE STANE. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

V minulém článku jsme si poukázali na to, jak se postupně naplnila časová období, která předložil Daniel ve své knize. Zaznamenal jsem jednu negativní reakci a určitě se našlo víc takových lidí. Jim bych rád vzkázal, že nečiním nic, než to, co mne učí svým Duchem nebeský Otec a že pokud toto nebudou dělat i […]

Přečtěte si
Důležité

První část- ČASOVÁ OBDOBÍ. Buďte znepokojeny vlády a vládnoucí skupiny celého světa, protože je vám věnována pozornost ze strany Stvořitele nebe a Země. Jak Micheášova slova potvrzují to co bylo jeho sluhům , prorokům odhaleno?

Dnešní rozbor začnu tím, co nechal nebeský Otec, JeHoVaH vojsk zapsat skrze vidění Danielovi, velmi žádoucímu muži, jenž žil pod vládou Chaldejců, aby se to v konečné části dnů, v ČASE KONCE naplnilo a vy tohoto naplnění jste očitými svědky. Přesto mnozí nevidíte, ale bude vám dáno to vidět. Věnujme prosím pozornost části Danielova vidění, […]

Přečtěte si
Důležité

Biblický a nebiblický KŘEST, jak to je a jaký užitek obdrží ten, kdo jej přijme?

Slíbil jsem v předchozích článcích, že se zaměřím na toto téma, abych ukázal správný směr. Jak vždy vybízím: „VŠE Z KOUMEJTE S PROSBOU K OTCI, NEBESKEMU OTCI, JeHoVaH BOHU V JEHOŠUOVĚ JMÉNU.“. Proč? Protože jenom samotný Otec může dát duchovní vzrůst. (Srovnej s 1. Korintským 3:5,6) Kéž se tato slova prokáží k Otcově slávě a […]

Přečtěte si
Důležité

Má prorok Habakuk, jeho slovo, pro dnešní dny nějaký vzkaz? Proč by se národy a králové země měli znepokojit?

Každý člověk, který miluje SPRAVEDLNOST a PRÁVO, musí vidět jasnou paralelu v tom, co mluvil Habakuk k národům, které přišel vyplenit Nebukadnecar II. se svými vojsky a proč svou úzkost a své modlitby pronesl ke svému STVOŘITELI, JeHoVaH VOJSK. Mohou nás nějak jeho slova utěšit a přitom nám dát porozumění pro to, co se děje? […]

Přečtěte si