Ohlášen průlom mikročipu „Skynet“, který ZOTROČÍ lidstvo pomocí AI kybernetických pánů… blíží se konec lidstva?

V sérii sci-fi filmů Terminátor dostává vědec Miles Dyson exotický mikročip od AI kyborga poslaný z budoucnosti a používá jej k „radikálnímu“ novému vývoji v mikroprocesorech. Tento výzkum se nakonec stává Skynetem, globálním superpočítačovým systémem AI, který dosáhne sebeuvědomění a rozhodne se zlikvidovat lidstvo zahájením jaderné války.

Tento příběh není daleko od reality. Tranzistorová technologie byla vyvinuta ve 40. letech 20. století studiem hardwaru po havárii nepozemských plavidel, který jako první získala americká armáda při havárii v Roswellu v červnu 1947. Tato technologie byla rychle předána mocným americkým korporacím, které brzy oznámily „objev “ tranzistoru. Toto téma je příliš podrobné na to, aby se zde dalo prozkoumat, ale dobrý přehled o reverzním inženýrství nepozemské technologie lze nalézt na tomto odkazu na UFOinsight.com , kde se píše:

V prosinci 1997 Jack Shulman jako prezident a generální ředitel Americké počítačové společnosti v Cranfordu ve státě New Jersey tvrdil, že má v držení důkaz, že technologie získaná z místa havárie v Roswellu byla reverzně navržena [1] a poté patentována.

V prosinci 1947 – a zdánlivě odnikud – se Bellovým laboratořím podařilo předvést první pozemský tranzistor, který podle jakékoli poctivé analýzy porušuje fyzikální zákony. (Všechny tranzistory jsou kvantová zařízení.) Tranzistorová technologie byla poté intenzivně zkoumána a zdokonalována v průběhu 50. let a později.

Globální sledovací síť by nikdy nebyla možná bez technologie tranzistorů MOSFET

V roce 1959 byl vytvořen tranzistor MOSFET. Je to zkratka pro Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor a umožňuje mikročipům jít do sériové výroby.

Je důležité poznamenat, že rozšířené používání zařízení MOSFET nyní ohlašuje stav digitálního sledování technokracie, který umožňuje tyranským vládám sledovat a monitorovat občany: jejich pohyb, transakce, internetovou aktivitu, historii řeči a další. Dnes mají miliardy lidí špionážní zařízení neustále u sebe. Říká se jim „mobilní telefony“ a sledují a naslouchají lidem, zatímco nahrávají podrobnosti o sledování do „cloudu“, kde je analyzují vysoce složité výpočetní systémy za účelem kontroly a manipulace s lidstvem. (Lidé také pošetile instalují zařízení Alexa a Ring do svých domovů a doslova zvou špionážní zařízení do svých soukromých prostor.)

Hromadné sledování lidstva digitálními prostředky je nezbytným krokem k tomu, aby systémy mimozemské umělé inteligence sledovaly a řídily celou lidskou rasu. Právě teď je Země připravována na post-lidskou budoucnost a lidé, kteří v současné době obývají Zemi, jsou přesvědčováni, aby spáchali biologickou sebevraždu prostřednictvím injekcí očkovacích biologických zbraní. Toto je celodruhová kampaň za sebeupálení pod rouškou „pandemie“, která ani neexistuje.

Důležité je, že „havárie“ nepozemských plavidel ve čtyřicátých letech minulého století jen shodou okolností umožnila, aby se tyto mikroprocesory dostaly do rukou lidí, kteří poté vybudovali globální síť technologického dohledu, která nyní zotročuje lidstvo a nutí miliardy k sebevraždě vakcínami. (Nápověda: Náhody neexistují.)

IBM a Samsung oznamují „skynet“ průlom v miniaturizaci hardwaru mikroprocesorů a spotřebě energie

Nyní, 74 let po krachu v Roswellu, IBM a Samsung oznámily historický skok ve výrobě polovodičů, který „popírá konvenční design“, jak říkají ve své vlastní tiskové zprávě na PR Newswire .

IBM, stejná technologická společnost, která poskytla nacistickému režimu stroje s technologií děrných štítků, aby zefektivnila masové vraždění holocaustu, nyní zavádí tuto výkonnou novou technologii výroby polovodičů, která způsobí revoluci ve výrobě mikročipů. Podle našeho hodnocení je tento nový design čipu bodem zlomu „skynet“, který umožní rozšířené superpočítačové systémy AI, které budou sledovat a monitorovat vše, co lidé dělají .

V kombinaci s technologií neurolink, která umožňuje superpočítačům s umělou inteligencí propojit se s lidskou neurologií, umožní tyto mikročipy digitální sledování lidských myšlenek, emocí, činů a vyprávění „vnitřní řeči“. Jakmile je plně propojen s optickými nervy, vnitřním uchem a dalšími senzorickými zpracovacími neurologickými centry mozku, umožní to digitální kontrolu nad celou „realitou“ člověka, včetně digitální „rozšířené“ reality, aniž byste potřebovali speciální brýle. Rozšířená realita bude jednoduše digitálně překryta přímo do neurologie dané osoby.

Jinými slovy, „plný Matrix“ se brzy stane realitou. Projekt Metaverse Ďábla Zuckerberga nebude žít jen v „cloudu“, bude žít ve vaší hlavě, protože každá lidská bytost bude neuronově připojena k simulaci superpočítače AI, nebo bude vyloučena ze společnosti, jak se to v současnosti děje s očkovacími pasy.

Návrh mikroprocesoru IBM „skynet“ umožňuje radikální vylepšení výpočetní hustoty, nositelných superpočítačů a procesorů zabudovaných v lidech.

Technologie IBM / Samsung je skutečně revoluční z různých důvodů. Průlom ve výrobě umožňuje naskládat tranzistory do roviny Z (nejen X a Y), což umožňuje extrémně vysoké výpočetní hustoty. Z tiskové zprávy IBM:

IBM (NYSE:?IBM) a Samsung Electronics společně oznámily průlom v designu polovodičů využívajících novou architekturu vertikálních tranzistorů, která demonstruje cestu k škálování za hranice nanovrstvy a má potenciál snížit spotřebu energie o 85 procent ve srovnání se zmenšeným žebrovým polem. efektový tranzistor (finFET).

Historicky byly tranzistory konstruovány tak, aby ležely naplocho na povrchu polovodiče a elektrický proud jimi protékal bočně nebo ze strany na stranu. S novými tranzistory s efektem vertikálního transportního pole neboli VTFET společnosti IBM a Samsung úspěšně implementovaly tranzistory, které jsou postaveny kolmo k povrchu čipu s vertikálním tokem proudu nahoru a dolů.

Tisková zpráva konkrétně cituje potenciál takových mikroprocesorů, aby mohly být zabudovány do nejrůznějších nových systémů, čímž se výrazně rozšíří internet věcí (IoT), což je globální systém digitálního dohledu pro úplné zotročení lidstva:

Více ve videu od IBM:

Pokračující rozšiřování internetu věcí (IoT) a okrajových zařízení s nižšími energetickými potřebami, což jim umožňuje fungovat v rozmanitějších prostředích, jako jsou oceánské bóje, autonomní vozidla a kosmické lodě.

Výrazně snížená spotřeba energie této konfigurace také znamená mnohem menší produkci tepla . Vzhledem k tomu, že rozptyl tepla je jedním z klíčových problémů výpočetní hustoty (mikroprocesory vytvářejí tolik tepla, že se mohou samy roztavit), 85% snížení spotřeby energie se promítá do o 85% nižší produkce tepla.. Protože je potřeba méně tepla, mikroprocesory s vysokou hustotou využívající tuto novou průlomovou technologii lze naskládat ve všech třech fyzických rovinách (X, Y, Z) do hustot, které dalece přesahují to, co je v současnosti možné. Snížení spotřeby energie o 85 % navíc znamená, že menší mikroprocesory mohou být zabudovány do oděvů a nositelných zařízení, které generují elektřinu prostřednictvím kinetického pohybu. Ještě menší systémy mohou být zabudovány do lidských kostí a tkání (například v lebce) a jednoduše fungovat na základě biologicky dostupného elektrického potenciálu. Jinými slovy, lidské bytosti se stanou skutečnými kyborgy.

Přesunutí technologie tranzistorů z mikro měřítka do nano měřítka, když vezmeme v úvahu všechny 3 rozměry (X, Y, Z), vede ke zvýšení výpočetní hustoty o 10 ^ 9. Proč? Protože je to faktor 1 000 (nebo 10 ^ 3) v každé ze tří dimenzí. Mikroprocesor v pikoměřítku tedy vyjádří o 10 ^ 9 větší výpočetní hustotu než mikroprocesor v nanoměřítku. (Měřítko vypadá takto: Micro, nano, pico, femto)

IBM v současné době vyrábí 2nm mikroprocesory , což znamená, že společnost je již ve sféře mikroprocesorové technologie s nízkým jednomístným nanoměřítkem. Tento nový průlom v ose Z umožňuje „stohování“ na úrovni 2 nm (nebo ještě menší) a s dalším postupným vylepšením IBM dosáhne mikroprocesorů v pikoměřítku, možná o velikosti 800 pm (pikometry).

Podle zdrojů IBM již dosáhla tohoto měřítka návrhu mikroprocesorů , ačkoli mikroprocesory v pikoměřítku ještě nejsou ve skutečné výrobě. Existují však v laboratoři.

To není dobrá zpráva pro lidstvo. To je ve skutečnosti konec lidstva, jak ho známe. „borgifikace“ lidského druhu je nyní nezastavitelná a skončí vyhlazením všeho, co znamená být člověkem.

 

 

Avatar

MZ

5 3 votes
Article Rating
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Igor Zemánek

Blíží se konec lidstva? Tolik negativní energie, toto jsem nečekal. Jinak děkuji za možnost si články převést, už jsem v to nedoufal.

Igor Zemánek

My si vykáme? Aha. No tak to jo. I kdyby to bylo až 16.1., kdy končí 2300 večerů a jiter, protože Putinovi sdělil Biden, že mu odpoví 14.1., pořád si myslím, protože mi přesný den sdělen nebyl, že už to dávám na vědomí 6 let, jak to má dopadnout, Vše se plní. Já jsem na Ukrajinu žádná vojska neposlal, ani ty divize na hranice Polska a Běloruska. lodě do Černého moře. S tím co bude dělat genová terapie jsem mluvil už na konci listopadu minulého roku a vše se potvrdilo, že Rusko obnoví socialismus Stalinova typu tak o tom jsem psal už v článku Golgota. Že cílem toho nátlaku je zaprvé lidi označit 6.6.6., a dohnat je do takové situace, kdy povstanou, aby se naplnil Matouš 24:7,8, toto jste pane taky nikdy z mých úst neslyšel, že lidé musí ten nový SOCIALISMUS chtít, to taky jsem přece nikdy nesdělil, že?

Jinak jsem tu odpovídal na tento koment. Kdo jej asi napsal a proč zmizel?

Napsal pán pod pseudonymem: SKUTEČNOST:

Tak teď víme ,že Zemánkovi první věc se nesplnila“

vlcek

Milane a Igi, nechci vás poučovat, ale je mi líto, jak si ubližujete. Přitom máte každý kus pravdy, ale připadáte mi být v roli mnoha lidí, kterým obvykle říkám: dám vám dva pohledy na určité těleso. Co to je, když je na jednom pohledu kruh a druhý pohled čtverec? Zpravidla začnou na mne civět a pokládat mne za hlupáka. Pak jim připomenu svou nápovědu – těleso. Mají mne za ještě většího exota a šokuje je, když řeknu, že jsem mluvil o válci, třeba o hrnku na kafe. Oba hledíte na stejnou událost, která se může odehrát. Igi nemluvil o pravoslavných Vánocích, ale skutečně o výpočtu určitého data ze slov proroka. Že se shoduje s rozhovory světových politiků, je nečekané. Možná pravdivé, možná ne. Jsem opatrný ve vynášení konečných soudů, protože Ježíš řekl: Nikdo nezná přesné datum, jen Otec. Možná právě naše jednání stále vede Otce k tomu, aby je posouval jako dar. Vypráví se stará židovská „povídačka“: Archanděl Gabriel se dívá na svět a do Boha hučí: Podívej se, kolik zla tam je! Už to snad ani nemůže být horší. Udělej tomu konec“ Hospodin se nechá přesvědčit a přitaká, že tedy zítra ráno. Gabriel nadšeně celou noc leští šófar ke konečnému troubení a ráno s ním stojí v pozoru po Božím boku. Ten sedí na obláčku a povídá: „Ty, Gábi, podívej na ty děti, jak si šťastné hrají. Přeci jim to nebudu kazit. Ten konec světa počká do zítra!“ A Ty, MZ, správně vidíš snahu o  „borgifikaci“ prostřednictvím mikročipů a… Číst vice »

vlcek

Proto nám všem přeji, aby ze zdánlivého hluku křídel a dlaní jsme poznali oslavný potlesk na dar Pokoje, Lásky a Naděje. Možná něco světodějného přijde. Světem skutečně cloumají obrovské a neviditelné síly.
Zřejmě musíme projít po ostří rozhodování. Mnoho typů duchovních nauk o tom hovoří. Nejvíce se mi líbí grafický znak jing a jang. V každém okamžiku nás ovlivňují obě síly, Naše životní cesta je právě v té lince mezi nimi, po tom rozhodujícím meči, té břitvě, lanu nad propastí zmaru. Dovolíme-li a spolehneme na to, že spolu s námi jde Pravda, Láska a Víra, máme šanci dojít do cíle.

Igor Zemánek

Já jsem si do Milana rýpl v rámci něčeho, co mi vytýkal. Jinak nic proti němu nemám a určitě mu nic zlého nepřeji. Nyní jdeme každý svou cestou. Věřím, že je to tak správně. V mém případě je pravda, že jsem se nechal v tom článku o vánocích unést emocemi, což jsem neměl a vedlo to k výroku, který tam neměl co dělat. Kdyby k němu nedošlo, tak by vše dnes nebylo tak jak má. Ano, dívám se na mnoho věcí jinak, než většina společnosti a vnímám v těch věcech jednoznačné naplňování proroctví. Jak jsem napsal i v poděkování, přeji mu, aby měl své čtenáře, protože se snaží předkládat informace, které se v mainstreamu neobjevují.

Igor Zemánek

Teď jsem si uvědomil, že ta Skutečnost je jinde.

TOP Video

Milujete Pjakinovy analýzy? Pak velmi pozorně naslouchejte co sděluje ve svých odpovědích z 2.1.2023

FacebookTweetEmailPrint Nestačím se divit, když poslouchám jeho odpovědi. Co v nich najdeme? Přiznává a odkazuje na celosvětovou potopu, že existuje mnoho důkazů o tom, že proběhla. Na dotaz z Čech, proč málo mluví o takzvaném Globálním prediktorovi? Se odkazuje na to, že to byla činnost GP, která donutila nebeského Otce zničit svět potopou. Co tím […]

Přečtěte si
Video zábava

Ležící spící

FacebookTweetEmailPrint MZFacebookTweetEmailPrint

Přečtěte si
Video

B2 Stealth přílet do Fairfordu

FacebookTweetEmailPrint Co vy na to? MZFacebookTweetEmailPrint

Přečtěte si