O Brexitu trochu jinak, aneb „Akce Golgota“ v plném proudu.

Tento článek je určitou analýzou budoucího vývoje a cílů, které nám odhaluje Bible. Jak čtenáři mých článků vědí, povzbuzuji je k tomu, aby věnovali pozornost Biblickým proroctvím, kde je možné sledovat budoucí události v předstihu. Vyplněním mnoha proroctví v minulosti přesně tak, jak byly předpovězeny, dává Bůh svou pečeť pravosti i na ten zbytek dosud nesplněných událostí.

Brexit je z dnešního pohledu jeden z milníků, který zásadně obrací kormidlo směřování lidstva. Lidé, ze své nedokonalé přirozenosti, se velice lehce nechávají zmanipulovat směrem, kterým jít nechtějí, a jak dějiny již mnohokráte ukázaly, stojí za touto manipulací duchovní síly. Pokud čtenář stále nevěří v existenci Stvořitele a jeho Odpůrce, tak nikdy nemůže pochopit, proč se určité věci dějí. Nebudu se nyní zabývat tím, jak vás drazí čtenáři přesvědčit o existenci duchovních entit. V mých předchozích článcích jsem předložil dostatek důkazů a pokud jste je prozkoumali do hloubky a s upřímnou touhou po nalezení skutečné pravdy, učinil Stvořitel tuto práci ve vašem smýšlení a srdci za mne. Pro ty čtenáře, kteří nečetli mou úvahu k novému roku a chtějí rozumět předloženým informacím, si mohou přečíst o „akci Golgota“ zde:

Igor Zemánek: Úvaha k novému roku

V Biblické knize Ezechiel ve 38. kapitole se dočtete o Gogovi ze země Magog. Je mu řečeno, že bude opatřen háky, které mu Stvořitel vloží do chřípí, aby v závěru věků učinil to, co je vůlí Stvořitele, aby národy poznaly, že je to on, jediný pravý Bůh, kdo nad ním a jeho pomocníky vykonává konečný soud. Kniha Zjevení nám odhaluje, že je to Satan a jeho přátelé démoni, kdo lidstvo vedou do záhuby a že budou spolu s lidskými pomocníky vyhlazeni. Proto není těžké identifikovat, proti komu je proroctví v Ezechielovi proneseno. Gogem je tedy samotný Satan. Ve Zjevení se také hovoří o falešném prorokovi, který zajistí, aby lidé přijali Satanovu doktrínu a aktivně se podíleli na vytvoření jediné vlády, která je nyní označována jako NWO. Ač se to dnes zdá zcela nepravděpodobné, je vše rozehráno tak, aby bylo naplněno vidění do posledního písmenka Božího slova.

Již několik roků velice sílí odpor k EU a celkové koncepci řízení světa. Jsou odhalovány další a další důkazy o spiknutí za oponou. Jedno dílko, které se mi v poslední době dostalo do rukou je kniha Robina de Ruitera, „ Třináct satanských pokrevních dynastií “. Přečíst si ji na netu můžete zde:http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf. Celou ji také přečetl pan Kapal na Svobodném rádiu a je možné si ji stáhnout z archívu Beta.

Jak to vše spolu souvisí? Ve svém článku o Satanismu, zde:

Satanismus, mýtus a nebo fakt?

 

jsem uvedl, že lze pozorovat, jak se Satan přestává skrývat. Vrcholem jeho neskrývaného projevu, se stalo otevření nejdelšího tunelu ve Švýcarsku, kde byl předveden satanistický rituál, kterého se dříve mohli předpokládám zúčastnit maximálně členové některého z vyšších sfér zednářských lóží.

Zajímavou informací, která ve zmíněné knize zazněla, je ta, že Satan nařídil svým věrným, aby vše co budou loutkovodiči činit s lidstvem, přesně odpovídalo Biblickým proroctvím. Zde vidím genialitu Satanovy mysli, protože může svým ovečkám tvrdit, že je Bible jeho dílo. Tato informace je dnes rozšiřována hojně různými atrology a esoteriky, kteří se velice shlédli v Egyptském a Babylonském mysticismu. Mnoho lidí, kteří upřímně touží po spravedlnosti, se nechali vlákat do léčky, kterou plně ovládá Satan a jeho pomocníci. Nedochází jim, protože je v této filozofii vše vysvětleno, že postavení planet, jejich energie nemá inteligentní schopnosti, a proto nemůže toto postavení vytvářet nějaké konflikty a události. Vše totiž režíruje právě Satan za oponou, skrze své vyznavače. A démoni se starají o to, aby předali astrologům a esoterikům přesně takové vysvětlení, které potřebují pro jejich ovládání. Již před desítkami let bylo prokázáno, že mozek má ve svém programu ochranné mechanizmy, které brání jeho napadání zvenčí. Bohužel nedochází těmto lidem skutečnost, že jóga, meditační cviky, hypnóza, vypínají tento ochranný firewall a jejich počítač je unesen a převeden na vzdálený přístup. Že existuje bílá a černá magie, to jsou ještě ochotni přijmout za fakt, ale že panovníkem je jen jeden a stejný vládce, Satan, to nepřipustí. Dobré věci přece dělá Universum, Stvořitel, nebo Něco, to špatné, karma, ego atd..

Přitom v Písmu jsme jasně informováni, že se Satan proměňuje v anděla světla, aby svedl naší mysl.

Co mne ale překvapuje na jejich učení nejvíce, je to, že se na jedné straně ohánějí určitými Biblickými texty, které jim ladí do filozofie, ale vše ostatní je úmyslně zmanipulováno. Proč jsou tyto filosofické směry tak propagovány ve všech mediích? Protože lidé, kteří podlehnou této léčce, se pod tímto vlivem bohužel vzdají dobrovolně své osobnosti Satanovi a mám obavu, že budou prvními, kdo radostně přijmou označení šelmy, tak jak o tom hovoří Zjevení. Mohou sice křičet, že bojují za lepší budoucnost, přitom často nekriticky vzhlíží k modle.

Zde si dovolím udělat oslí můstek, abych se dostal k tomu co jsem avizoval na začátku. Do Evropy byly a jsou stále nasunovány kobylky, které netuší, že je tady čeká brzký konec a že vše je předem určeno pro velké divadlo. Biblické proroctví k těmto kobylkám říká, že budou škodit, bodat ty, co nejsou ve svém srdci obráceni k Bohu a Kristu. Toto období má trvat po dobu pěti měsíců. Není mi ještě známo, zda už toto období probíhá, či se stále jedná o přípravnou fázi. Co ale proroctví říká jasně, je, že nespasou Evropu a že ji nezničí. Pokud tedy sledujeme nějaké teroristické útoky, vždy za nimi můžeme vidět cizí vlajku. Co je tedy cílem? Vytvořit takový tlak na psychiku obyvatel a zaměřit jejich mysl jedním směrem, aby neviděli, další kroky, které jsou naplanovány. Co můžeme dále vidět a je to do oči bijící, jak je prezentováno Rusko. Celý „nízký“ lid světa miluje Putina a západní loutkovodiči ho démonizují skrze svá média. Z ruské strany pak slyšíme, jak je pan Putin ohrožován ze všech stran lidmi kolem sebe. Těmito obrazy se kolem této osobnosti vytváří informační pole, abychom, když zavelí, a přijde nás zachránit před kobylkami, jsme mu nekladli odpor, ale dobrovolně se mu podřídili. Zde si dovoluji poukázat na „akci Golgota“, která má zajistit znovu oživení socialismu za podpory lidí celého světa, co by náhražky Božího království. Jak s tím souvisí Brexit? Ten dle mého názoru slouží k několika cílům:

1, dojde k oslabení a nejspíše rozpadu NATA.

2, jak správně poukázal i pan Pjakin 27.6.2016 ve svých „Otázkách a odpovědích“, bude využito zdánlivého zaváhání tvz. Globalistů k posílení Ruska. Není to však klopýtnutí, ale předem připravený scénář. Podle Daniela musí král Severu projít mnoha zeměmi. Kdyby k tomu došlo za plné funkčnosti NATA, došlo by na jaderný konflikt. To ale v plánu není.

3, tlak kobylek bude zvyšován, aby lidé začali prosit bohatýra z východu, ať je přijde zachránil. To bude provázeno teroristickými útoky, které budou sváděny na uprchlíky, se zdůvodněním, že nám tady zavádějí Evropský chalifát.

4, lidem bude tato pomoc slíbena, ale budou se muset vzdát své víry a svých Babylonských náboženských organizací. Bude tak naplněno proroctví ze 17. a 18. kapitoly knihy Zjevení. Náboženství bude prohlášeno za příčinu celé krize. Ve velkém se poté začnou objevovat zprávy, že se Kristus objevil tam a tam, ale bude to léčka, jak odhalit, že se někdo nevzdal své víry.

5, Král Severu zajistí, aby se OSN stalo celosvětovou vládou a lidé pod jeho vedením vybudují novou socialistickou společnost.

Možná se vám zdá má úvaha přitažená za vlasy. Čas tedy bude soudcem, nakolik je má analýza přesná.

Dodatek: Co jsou Babylonské náboženské organizace? Které k nim patří? Řeknu to jednoduše. Všechny. Viz můj článek zde:

Igor Zemánek: Vyjděte z něho!!!

.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by se vám líbit...

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na