Toužíte po spravedlnosti? Já také, tak proč bychom už měli pochopit o co se dnes hraje?

Toužíte po spravedlnosti? Já také, tak proč bychom už měli pochopit o co se dnes hraje?

61 / 100 SEO Score

Drazí čtenáři, málokdy reaguji na konkrétní dění v nějaké politické straně či uskupení, ale v dnešních dnech lze vidět něco, co se běžně utajuje a tutlá, jenom aby to neviděla veřejnost. To, co se dnes děje v SPD Tomia Okamury, je nádhernou ilustrací toho, jak se pracuje na tom, aby žádné strany či hnutí, které se kdekoli na světě dostanou do parlamentu, nebyla neřízenými střelami a neohrožovaly tak vyšší procesy řízení.

Abychom se v tom guláši správně zorientovali, doporučuji vám, vyslechnout si na Svobodném rádiu v archivu tyto pořady:

2019-03-01 – Studio Beta – Lubomír Volný SPD

2019-03-04 – Studio Beta – Nad dopisy posluchačů s interakcí. Také o nátlaku na Svobodné rádio

U druhé pořadu vám bude stačit, když si poslechnete jen asi třetinu. Níže vám odhalím pravděpodobný důvod, proč je pan Kapal takovým zastáncem Tomia Okamury a proč udělal z pana Volného většího gaunera, než je pan Radim Fiala z SPD.

Dále doporučuji, přečíst si čtyři články, které zveřejnil Aeronet.cz k dnešnímu dni na toto téma. Najdete je bez toho, abych je zde jmenoval.

Berte prosím tuto analýzu, jako pohled z vyšší perspektivy dějů, nejen v ČR, ale i za humny našich hranic. Abychom se dostali do obrazu toho, co se vlastně odehrává, musíme se vrátit v čase o několik let zpátky. Pokud si promítneme změny které započaly už v roce 2015, zjistíme retrospektivně k dnešnímu dni, že došlo ve velmi krátké době, k výraznému překreslení podob států, které jsme vnímali, jako nějaký model dobře fungujících společností. Proměna západních zemí Evropy, způsobuje značné napětí mezi obyvateli, vše se samozřejmě nějak kopíruje i do české kotliny. Pokud si vzpomeneme na Řecko, jeho dluhovou krizi, která zapříčinila to, že nějaká strana Syriza vyhrála volby s programem, který měl Řecku zajistit vystoupení z měnové unie Eurozóny. Premiérem se stal pan Cipras. Stačila jedna návštěva, tuším Bruselu a celý program byl pohřben. Čím bylo údajně tomuto muži vyhrožováno, by byla spekulace, ale ten obrat hovoří o něčem ne moc hezkém. Co si mnozí z nás stále nechtějí přiznat, je to, že vše jede podle jízdního řádu, který není mladým cestovním pořádkem, ale dlouho, skutečně dlouho připraveným plánem.
To co můžeme vidět, je nárůst nespokojenosti obyvatelstva. Aby se ta frustrace trochu snížila, objeví se vždy, tak dva roky před volbami, nějaké nové hnutí, nová strana, kteří přitáhnou k sobě, určité množství nespokojených obyvatel a dá se tomuto uskupení prostor k tomu, aby se dostalo do sněmovny. V Německu to je AFD, ve Francii zase Maria Le Penn, která přetransformovala otcovu stranu a tak dále. V Česku jsme si proto mohli vyzkoušet například:
Věci Veřejné, hnutí ANO, Úsvit a dnes SPD, ještě předtím tady byla ODA, Unie Svobody, TOP09 .  Co mají všechny tyto politické projekty společné? Pokud půjdete do zákulisí těchto uskupení, zjistíte, že všude jsou v pozadí titíž loutkovodiči, kteří sypou peníze do těchto projektů.

Ptáte se možná proč tito lidé vynakládají své prostředky na takové projekty?

Na to je jednoduchá odpověď. Jsou zapojeni do vyšších řídících procesů, které nemáme chápat a rozumět jim.  Jak se to dělá? Vždy se vybere nějaký ten maňásek, který umí hezky mluvit, pokud je to uskupení na jedno použití, tak se zvolí člověk trochu naivní, ale zároveň ambiciosní, s trochou toho voyeurismu v sobě. Připraví se pro něj program a zázemí a už vše jede jako po drátkách. Oni si pánové za oponou nejprve zjistí, co chcete slyšet! Pak až se ten určený segment dostane do parlamentu, a najednou se podporovatelé nestačí divit, že dotyční začínají měnit své názory. To co se mělo rozbít kladivem před volbami, se najednou bude upravovat zevnitř a podobně.
Takže, co nyní vidíme na poli SPD Tomia Okamury, má dle mého chápání řídicích procesů, jediný cíl. Zvýšit napětí a radikalizovat podporovatele a příznivce i určitou část oponentů. Proč si to myslím? Protože vidím, co se připravuje po celé Evropě. Protestující ve Francii, takzvané žluté vesty, jsou dlouhá doutnáková šňůra, zapálená k tomu, aby se tyto protesty rozšířili do zbytku Evropy. Protože Český národ je knedlíkový a jen tak  se nezvedne, potřebuje se mu ukázat špinavost celé politiky dost jasně. Až ta poslední kapka kapne, mají pánové za oponou připravenu tu správnou nálož, aby se lidé začali řezat hlava nehlava.
Někdo mne může napadnout z toho, že tady šířím paniku a nějakou poplašnou zprávu. Ne, tak to určitě není, protože cílem toho článku je vás varovat, abyste se nepouštěli do žádných větších akcí!
Proč? Protože změně, která nastane, nikdo nejsme schopni zabránit. Můžete si stokrát myslet, že máte recept na vyléčení této společnosti, že pokud se udělá to a to, tak tu bude ráj. Ne, ne, ne. Tuto myšlenku vám chce vnutit vrchol pyramidy, ke kterému nemá žádný člověk přístup.

Jak jsem napsal na začátku, toužíte po spravedlnosti?

Pak se musíte zaměřit na pochopení toho, proč se situace dostala tam kde je. Pokud nezačneme číst tlusté knihy a to ještě s pochopením, tak nikdy neodhalíme, jak bude této spravedlnosti dosaženo. Dovolím si teď takový delší výlet do minulosti, abychom chápali, že vše co nyní prožíváme, není žádná náhoda.
Archeologie se nám snaží předložit určitý pohled na historii, jako takovou. Jejím cílem je i uvést určitou časovou chronologii. Jednou z nich je i ta egyptská. Všeobecně se má zato, že už víme o datování Egyptské říše vše. Co se nám snaží někteří egyptologové vnutit, je to, že mají všechny podklady k tomu, abychom jim věřili, že vlastně popis událostí v Písmu je falešný. Proč tomu tak je, zodpovím až později. Rád bych vás upozornil na jeden velmi zajímavý dokument, který odvysílala i televize Prima Zoom, odkaz a shlédnutí najdete zde. Pokud nechceme být jen slepé ovečky, které někdo vede na porážku, tak mu budeme věnovat náležitou pozornost a klást si při tom otázky, které i tvůrce pořadu pokládá.

Zopakujme si, co nám tento dokument odhalil

Písmo říká, že Josef, syn Jakobův sestoupil do Egypta, že měl 11 bratrů a celá Jákobova rodina ,která čítala 70 členů, se usídlila v zemi Gošen. Že Josef zajistil v Egyptě významnou sociální změnu.
Archeologické vykopávky nám odhalují, že za vlády Ameneheta III se přesně toto odehrálo. Vládli zde do té doby význačné rodiny, které se najednou stali Amenemhetovými poddaným a s nimi i ostatní lid Egypta. Byl v té době také vykopán odvodňovací kanál, který až do dnes nese Josefovo jméno. U toho kanálu se nachází i faraonova hrobka. Dále bylo odhaleno, že pod městem, které se později jmenovalo Ramses, bylo město Avaris. Toto město bylo v zemi Gošen. Na počátku, když začalo být město budováno, byly tam domy pro asi 100 obyvatel. Ústřední palác měl kolem sebe 12 hrobek. Palác byl syrskopalestinského typu, absolutně odlišný od budov,které se v Egyptě stavěly. Zajímavé však je, že stejné domy byly z tohoto období objeveny v oblasti Charanu, místa, odkud si Jákob přivedl své manželky Leu a Ráchel. Žil tam 14 let, takže asi věděl, jak takový dům vypadá. Další skutečností je, že jedna z hrobek byla ve tvaru pyramidy a že se tam nelezly zbytky sochy muže, který přesně odpovídá popisu Josefa.
Další vykopávky ukazují, že se město velmi rychle rozvíjelo a lidé, kteří tam žili, byli pastevci.
Co dále víme z Písem o období života Hebrejců v Egyptě? Že ve třetí generaci se objevil farao, který Josefa neznal, ten ze svobodné společnosti udělal otroky, kteří museli pracovat na výrobě cihel. Víme také, že určitý farao nařídil, aby byli chlapci po svém narození zabiti.
A co nalezli archeologové? Že ve 13 egyptské dynastii došlo k tomu, že lidé tohoto města se stali otroky. Velmi dlouhé období v závěru pobývání Hebrejské populace probíhalo tak, že délka dožití se zkrátila na 35 let. Existuje papyrus, který je soupisem Hebrejských otroků a kde jsou zmíněny i jména porodních báb, tak jak o nich hovoří Písmo. Že se v hrobech chlapců do věku 10 ti let, objevuje více jak 50% kojenců do maximálního stáří 3 měsíců od narození.
Písmo se dále zmiňuje o tom, že Egypt postihlo deset ran a poté Egypt narychlo opustili, Dále, že vydrancovali své pány.
Archeologické vykopávky objevily papyrus, kde egyptský úředník popisuje, že byl Egypt postižen samotným Bohem, ne bohy, a že jej vydrancovali otroci. Dále pak vykopávky Avarisu jasně ukazují na to, že město bylo opuštěno  velmi rychle, během několika hodin.
Asi jsou to jenom náhody, že ano? Víte, já na náhody nevěřím a proto zkoumám věci z velké šíře, abych nebyl sveden něčí manipulací. Písmo nám také říká, že k exodu došlo po hladině Rudého moře. Přesně toto potvrzují expedice od roku 1978, kdy dané místo objevil Ron Wyatt. Jedno z videí si můžete prohlédnout zde:

V angličtině a pak o Ronu Wyattovi v češtině.

http://www.youtube.com/watch?v=kRIE5A3xCt4

Takže vážení přátelé, až vám zase někdo bude mluvit o tom, že informace v Písmu jsou pohádka, tak se zamyslete, kdo potom touží, abyste si to mysleli?
Nyní se dostaneme k tomu, proč jsem tento článek napsal. Matouš, biblický pisatel, zapsal varování Ježíše Krista o časech, jenž mají nastat těsně, ne desetiletí, či stovky tisíc let, před jeho druhým příchodem. Jednou z těchto událostí je to, že nastanou po celé planetě občanské války. Matouš 24:7. Je tam také zmínka o následném velkém konfliktu, kdy ten kdo bude útočníkem, popisuje Daniel 11:44,45. Bude to pro všechny absolutně nečekané, ale USA Rusko k tomu dotlačí a lidé budou nakonec Rusko za tento útok chválit, protože pak jim bude nabídnut mír a bezpečí.  Vše však bude jinak.
Více si necháme na jiný článek.

Ještě jsem slíbil, že vysvětlím, proč si myslím, že V. Kapal tak miluje T. Okamuru. Podle mých ověřených informací před volbami do PS, Tomio platil za vystoupení vždy a bez rozdílu, kde mu byl dán prostor za svá vystoupení 15.000,.Kč za pořad. Myslím si, že to činí i dnes. A SR potřebuje peníze na svůj provoz. Proto ta zlostná reakce V. Kapala.

PŘIDAT NOVÝ NÁZOR

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít