Evropané odmítají mezinárodní dohody. Mogheriniová: „Ještě stále se nám nepodařilo uplatnit nový světový řád“

Evropané odmítají mezinárodní dohody. Mogheriniová: "Ještě stále se nám nepodařilo uplatnit nový světový řád" 1

Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová vyslovila obavy , že kvůli popírání důležitých mezinárodních dohod o bezpečnosti může ve světě zvítězit zákon džungle nad prioritou práva “ Obávám se , že dnes musíme uznat , že se nový světový řád dosud neuplatnil . Ještě horší je , že existuje reálné nebezpečí toho , že zákon džungle nahradí prioritu práva . Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy , které zastavily studenou válku , “ cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové , které  vyslovila  na Harvardské  Kennedyho škole  mezinárodních vztahů . Podle jejích slov místo budování nového řádu musíme dnes vynakládat obrovskou část naší energie na to , abychom zabránili demontáži nyní platných pravidel . Mogheriniová podotýká , že pokud chceme zachovat mnohostranný systém , musíme investovat do jeho reformování. “ Myslím si , že k podobným změnám může dojít pouze v případě , když budou Evropa a Amerika spolupracovat . Jiná cesta nevede , pokud se chceme pokusit o formování nějakého pořádku ve světě , “ prohlásila Mogheriniová . Zmínila se také o událostech v Kerčském průlivu , kde 25. listopadu porušily tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a plavaly z Černého moře do Kerčského průlivu . Manévrovaly nebezpečně a nepodřídili se zákonným požadavkům ruských úřadů . Ukrajinské lodě s 24 námořníky byly zadrženy , tři ukrajinští námořníci jsou zraněni. Po incidentu bylo proti nim zahájeno trestní stíhání  za nezákonné překročení  státní hranice .