X

bible

Zlatý standard, jak jej chtějí dosáhnout? Informace, která má svou logiku.

Drazí čtenáři, prosím věnujte tomuto článku pozornost, protože se ke mne dostala tato informace, kterou zveřejnil na svém webu zde,…

Maršál Koněv, co se skutečně děje. Všem pražanům k zamyšlení.

Vážení čtenáři, dlouhou dobu jsem na tyto stránky nevložil žádný příspěvek. Ti, jenž posuzují dění světa jenom z roviny, která…

První test na restart společnosti a zavedení zlatého standartu?

Dnes jsou po celém světě hlášeny kratší a delší výpadky sociálních sítí. Nefunguje hlavně Facebook, Instagram a Whatsapp, někteří uživatele…

Velká sázka o jednu Korunu českou, aneb SR a tento svět je v procesech řízení blízko k uskutečnění poslední syntézy, kterou naplánoval mocný tohoto světa, před mnoha lety.

Drazí čtenáři, abyste pochopili o co se jedná, vysvětlím nejprve tu sázku. Ta proběhla mezi mnou a Odorikem ohledně výsledku…