REALITA!!! Moravská a slovenská poušť v průběhu jedné dekády! Otevřete oči Video

REALITA!!! Moravská a slovenská poušť v průběhu jedné dekády! Otevřete oči Video

REALITA!!! Moravská a slovenská púšť v priebehu jednej dekády!
GENOCÍDA!!! Boj o VODU! V4 = Voda Štyroch!
Prof.Petr Staněk „25 rokov a ako ďalej“ – video čas 10:40 min.

Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena | Štefan Vaľo | ocenené
festivalom Agrofilm 2015

– – –
KLIMATICKÁ VOJNA! Práve teraz a tu!
HAARP vysiela na plné pecky, ale médiá z nás robia idiotov- „Slovensko
zaplavili nádherné oblaky!“ – chemtrailsové oblaky!

Chemtrails 2 Orava Stredné Slovensko 26.01.2012

HAARP in action – collection- Dangerous

 

HAARP Veľké záhady dokument – poznámka – na Zemi je minimálne 16
zariadení HAARP /USA variant sovietskeho DUGA-Ďateľ – znefunkčneného
seizmickým útokom na Čerbobyl 1986/

 

Ruské zdroje:
TOP klimatické a elektromagnetické zbrane – HAARP!!!
Харп.Провокатор катастроф.Дрожь Земли.Территория загадок

 

Veľmi podrobný dokument – spolu cca 5 hodín.
HAARP Климатическое оружие 1 часть. 2 часть.

HAARP. Климатическое оружие – Часть 2. Фильм Галины Царевой

https://www.youtube.com/watch?v=iNwR5WiJXaQ

 

Geologická história najväčšieho sladkovodného jazera na svete!
Jásonovi argonauti z Moravy?
Na počiatku bolo More – Slovenské more a Morava
Slovensko a Sloveni :: Geografické záhady

Ako nás dusia Rockefellerovci a spol… Článok je o farmácii len okrajovo
– gros je o pomerne jednoduchom a plánovitom ovládnutí svetových zdrojov
a ovládnutí života každého jednotlivca.
KONTEXT:
Rolando Graña: Otrávená Pampa 1/2 (české titulky) – zapnúť titulky!

 

Nová kniha – odporúčaná pre priaznivcov alternatívnych informácií –
možno zakúpiť v e-shope webu Infovojna.sk

Ján Dudáš – LEXIKÓN menej známych a mätúcich sekulárnych a náboženských
pojmov

„Vedec a vysokoškolský pedagóg doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc. (autor knihy
kritických reflexií Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku)
v novej publikácii (vyšla vo vlastnom náklade autora) ponúka čitateľovi
analýzy a informácie o všetkých hlavných svetových náboženstvách od
hinduizmu a budhizmu cez judaizmus a kresťanstvo až po islam. Vecne a
objektívne definuje ich hlavné pojmy, dogmy, osobnosti a s nimi
súvisiace javy, pôsobiace v jednotlivých vrstvách ľudskej spoločnosti.
Čitateľ tak dostáva do rúk doslova encyklopedické dielo mimoriadne
veľkej informatívnej hodnoty o téme, ktorá bola takmer dve storočia až
podnes systematicky zamlčovaná a cielene deformovaná. Z obsahu i formy
tejto štúdie zreteľne cítiť, že sa pri jej písaní autor dôsledne riadil
zásadou antických filozofov De omnibus dubitandum (O všetkom treba
pochybovať) a to isté očakáva aj od čitateľa. Je to také encyklopedické
dielo, ktoré pri dnešnom masívnom protitlaku politických a mediálnych
informácií a dezinformácií treba mať stále poruke a s ktorým sa v danej
problematike treba ustavične radiť, striktne sa však pritom riadiac
uvedeným princípom starovekých filozofov. “Poznámka – vzhľadom aj na veľmi podrobne spracované termíny judaizmus a
sionizmus bude táto kniha /582 strán!/ minimálne na Slovensku pravdepodobne onedlho na Dankovom „anti-antisemitskom“ – protislovenskom indexe…