Postupné kroky k absolutní kontrole. Proč omezují náš přístup k platbám nejenom v hotovosti a také k elektronickým platbám? 1

Postupné kroky k absolutní kontrole. Proč omezují náš přístup k platbám nejenom v hotovosti a také k elektronickým platbám?

63 / 100 SEO Score

Jak už jsme informovali,

Varování ČNB. Bezkontaktní platby po 14. září budou problematické

co se od 14.9.2019 zavádí při platebním styku platební kartou, vkládám odkaz zde, co o tom píše mainstream.

Novinky.cz zase uvádí toto. Člověk by se skutečně rozplakal, jak těm hodným bankéřům a celé EU jde jen a jen o naše dobro. No myslím, že opět je to jenom o písni, že je to pro naší bezpečnost. To by ale před 2000 lety nesmělo být napsáno toto proroctví, abych tomu věřil:
“A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.” (Zjevení 13:16-18)

Takže drahý panovníku světa, který jsi jako ten nejpodlejší tvor, stále skrytý před veřejností, dovol abych ti připomněl, že máš už jenom velmi krátké a to zdůrazňuji, velmi krátké časové období. Vám, kterým stále nedochází, že se něco velkého chystá, klidně mne považujte za blázna.
Vám co hledáte pravdu o tomto světě, toužíte po skutečné spravedlnosti, Vám je určený tento článek. Odhalím pro Vás, že ač Vás budou tlačit k přijetí čipu, není to znamení šelmy a je to Satanův jeden z posledních podvodů, který mu bude umožněn prosazovat.
Jak mnozí poznali, skenování oka, či otisk prstu, popřípadě implantát čipu má sloužit jen a jen k identifikaci a ztrátě soukromí, aby se vědělo, co skutečně nakupujete. Jeden z důvodů je, že vaše návyky při nakupování, odhalují velmi účinně, jak velký máte majetek. Zda už jste tam, kde vás chtěli mít. Kde to je? Pod nesplatitelným dluhem.
Jak se to pozná? Jednoduše. Oni ví, že máte například 4 člennou domácnost. Pokud máte úvěry a přesto nakupujete ve velkém, ví, že máte někde finanční rezervy. Pokud pro 4 člennou domácnost kupujete dva banány jednou týdně, ví, že máte problém. Cílem je vás dostat do stavu, kdy na tom budete jako ten druhý případ. Jak to udělají a dělají? Zjistí si, co za zbytečnosti a pro radost si kupujete. Cílenou reklamou vám předloží nabídku, která se neodmítá, jen to má jeden háček, bude potřeba si na to půjčit. To je jeden důvod, proč to tak chtějí už nyní, těsně před tím, než se vše zhroutí díky zlatému standardu. Tento postup byl už praktikovaný minimálně 5 posledních let a teď se jen parametr doladil.
Druhý důvod má posloužit k tomu, aby až se bude přepočítávat kurz podle unce zlata a mnoho bankovních domů bude mít potíže, aby mohli regulovat pohyb vašich vkladů. Proč a jak to provedou? Představte si situaci, která byla v Německu ve dvacátých letech minulého století. Ráno stál bochník chleba například 100 marek a večer už stál 1000 marek. Tomu se říká hyperinflace. Ta způsobí, že se oběživo, natištěné papírky rychle změní na toaletní papír. Banky tedy prosadí, aby vše bylo v jedničkách a nulách a budou prosazovat pouze platbu elektronickou formou. Budou tedy tlačit na to, aby se ty jedničky a nuly spotřebovávaly pomalu. Vlastně řeknou:”Zastavíme tímto krokem inflaci, je ale potřeba, aby všichni dodržovali po určitou dobu, že spotřeba bude jen tolik jedniček a nul, aby se vše stabilizovalo.”. Lidé jsou přece chytří, tak to podpoří. Takže na jednu osobu vám dáme tolik a tolik jedniček a nul na den a pokud potřebujete něco zaplatit, tak se musíte identifikovat, aby nikdo nezaplatil více jedničkami a nulami. Celé kouzlo bude v tom, že banka a stát bude mít vždy přednost. Co budou banky chtít? No přece zaplatit vaše úvěry. Budete na to mít? Nebudete! Co si banky vezmou? Váš majetek. Oni zbohatnou ještě více a vy jim budete muset jít na ruku.
Nevěříte tomu? Že to nikdo nedopustí? Tak se podívejte na USA ve 20 a 30 letech minulého století, jak byli mnozí ožebračeni.
Až budou mít co chtějí, pak udělají to, že zbylé dluhy smažou, a vy budete jenom nemajetní otroci. Aby jste se tak necítili, přijde k moci ten, který už je v činnosti a pod globální taktovkou zřídí skutečné NWO. Co to bude? V.V.Pjakin to nazývá ruský svět, nebo také člověčenství, ale je to pouze oživení socialismu v celosvětové podobě.

Proč tedy někdo bude smět nakupovat a prodávat a jiný ne? Koho to potká?

On se ten přechod neobejde bez plánovaných nepokojů. Jak říkají ti, co to řídí: “Pořádek z chaosu!!!” Jak chaos vytvořit? Takže se nejprve navezou do různých zemí občané prchající přece před válkou. Těm se slíbí a zajistí, že jim ty státy poskytnou takovou životní úroveň, že nebudou muset pracovat. Občanům těch zemí, kam toto kulturní obohacení přistane, se vnutí skrze zprávy, že jsou nacionalisty, fašisty a podobně, když toto obohacení nechtějí přijmout. A co budou učit děti ve škole? Jak už zpíval Karel Kryl: ” A bylo jim to málo, poručili dětem, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat.” Pokud se vám zdá, že se to neděje a že přeháním, jsem přece blázen, tak se podívejte do učebnic pro žáky prvních a druhých tříd.
S úšklebkem Ďábel viděl, pro každého podíl, syn otce nenáviděl, bratr, bratru škodil, jen motýl smrtihlav, se nad tou zemí vznáší, kde v kruhu tupých hlav, ční veličenstvo kat.” Pokud si poslechnete celou píseň, tak patrně velmi brzy bude skutečností v mnoha zemích nejenom Evropy. Kde se Karel Kryl nechal inspirovat? V knize, kterou miloval. Pokud ji neprozkoumáme, tak některým metaforám neporozumíme. Kde to objevil? Je to všechno v Písmu.
Chaos a znehodnocení peněz zlatým standardem zajistí, že finanční prostředky na sociální politiku nebudou. Návštěva zjistí, že byla trochu podvedena. Domácí jsou odzbrojeni různými zákony, takže se nemají čím bránit. Začnou protestovat a chtít, aby okamžitě platilo, že společnost se vrátí ke kořenům “křesťanství” a že návštěva musí odejít. Návštěva to samozřejmě odmítne, už si zvykla, že ji je vše dovoleno. Začnou násilné nepokoje a vina se svede na domácí, protože zákony, proti tvrzení o tom, že je návštěva špatné řešení, jsou už implementovány, takže budou domácí hnáni k odpovědnosti. To ještě více ty původní obyvatele rozčílí. Bude to nakonec o mnoha obětech. Sníží se populace, na jedné i druhé straně. Nejprve se zakáže jenom víra v Krista, pak se zakáže i to, co prosazují za jediné a správné ti, co jsou na návštěvě. Budou ztrženy všechny symboly a náboženství se prohlásí za důvod krize a konfliktu. Lidé zničeni tímto konfliktem, budou toužit po míru a bezpečí. Rádi přijmou vše, co jim bude nabídnuto, jen aby byl pořádek. Zdá se to jako scifi? Možná, ale tak jako Karel Kryl, čerpám z Písma.
Všimli jste si, jenom tak náhodou, že v Číně se testuje takzvaný sociální kredit? Ne? Tak si zjistěte oč se jedná. Jinak bych vám doporučil toto video, které bylo natočeno s profesorem Staněkem. Je to poradce v oblasti plánování a ekonomiky nejenom Slovenské vlády. Najdete zde. Celý rozhovor má čtyři díly. Je to dlouhé, já vím, ale někdy stojí za to, než sledovat určitou kulturní produkci v našich televizorech, poslechnout si člověka, co o tomto světě něco ví. Pro tento článek jsem vložil třetí díl, aby si ti, co chtějí rozumět procesům, udělali vlastní názor.

Výše zmíněný sociálně kreditní systém se implementuje pod slibem míru a bezpečnosti do celého světa. Kdo kredit mít nebude? Ti co budou stále věřit, že Kristus přichází. Co jim to zajistí? Stav 0 na jejich účtu. Možná se teď radují, někteří z vás, že to je správná cesta, zapřít Krista. Tak si přečtěme, co o tom říká to Písmo, o které se opírám:

A všichni, kdo bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.”  (Zjevení 13:8)

Koho budou uctívat? Musíme si přečíst předchozí verše. Tam se dozvíme, že jedna hlava byla ubita k smrti, ale nějak se najednou stala opět živou. Co to je? V roce 1991 byl socialismus východního bloku definitivně usmrcen. Lidé si dnes nemyslí, že by mohl být opět uveden do života. A on bude a nebude to tak dlouho trvat. Stane se na jednu symbolickou hodinu systémem, který bude vládnout světu. Je tam přesně dlouhá doba, kdy bude jednat a působit. Je to 42 měsíců. Počátek od kdy můžeme tu dobu měřit se dá určit z toho, kdy se naplní 11. kapitola Zjevení 3 verš.  To město, o kterém se tam mluví, je Jeruzalém. Co vám media neřekla (přineseme o tom článek), tak drahý Bibi (Benjamín Netanjahu) v úterý  10.9.2019 oznámil na tiskovce plán, jak bude postupovat po volbách. Dnes si jel do Moskvy doladit noty. Jeho plán je velmi nebezpečný a arabské země jsou připraveny jej zhatit. Naštěstí zde máme osmého Krále, který je také Králem Severu a ten celou oblast obsadí, aby se naplnilo další proroctví, které vysvětluje 11. kapitola, že bude nádvoří chrámu, opět 42 měsíců, pošlapáváno národy. Co jej k tomu přiměje? Jsou to zprávy od východu slunce a ze severu. Na východ leží Aljaška a ten stát je na severu toho kontinentu. Tak se podívejte a sami identifikujte, o koho se jedná.
Jinak opět velmi zajímavá informace je ve Zjevení v 13. kapitole a to ta, že falešný beránek bude podporovat toho osmého krále. Zdá se to neuvěřitelné, když správně identifikujeme o koho se jedná.
No a co udělal ten beránek minulý měsíc na skupině G7. Přizval krále severu, aby se do skupiny vrátil. Proč? Protože si bez krále severu dnes nikdo ani neškrtne. Co si musíme uvědomit je, že se s lidmi hraje hra, kterou řídí ten, jenž má velký vztek a ví, že už nemá mnoho času. Ta hra na krále severu a jihu se hraje už 2500 let.
Takže drazí členové náboženské organizace Svědkové Jehovovi, čas pohanů, kterému rádi věříte, že začal v roce 607 př.n.l. , v tom roce určitě nezačal. Zaprvé to není datum skutečného pádu Jeruzaléma, tím je rok 587, nebo 586 př.nl., ale stále trvá a bude ukončen až se naplní proroctví ze Zjevení 11:3. Zase vám lhali a lžou, ale sami to pochopíte, až ten váš Babylonský dům padne. To byla jenom odbočka, protože bych nechtěl, aby nezareagovali včas na vybídku ze Zjevení 18:4, ač to sami tak rádi oznamují,  jiným náboženským domům Velkého Babylonu.
Všimněte si prosím, že ti, co půjdou za tou ubitou hlavou, která najednou ožije, že nejsou zapsáni v knize života. Co je to za knihu? Zde jsou jména těch, kteří nejenom uvěřili, ale i svými skutky dokazují, že touží být již nyní, pod Kristovou vládou Božího království.
On ten osmý král ze Zjevení 17. kapitoly, co má vládnout jenom “hodinu” totiž bude tvrdit, že MÍR a BEZPEČÍ zajistí bez Krista a jeho vlády. Tak si přečtěme, co nám k tomu říká Písmo:

“Vždyť sami zcela dobře víte, že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci. Když řeknou: „MÍR a BEZPEČNOST!“, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu; a rozhodně neuniknou.” (1. dopis do Tesaloniky 5:2,3)
V Jakubově listu 5:1-5 jsou velmi důležitá slova:
Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň. Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí, a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení.

Toto je popis a hlavně varování, co se stane v brzké době, kdy se na zlatém standardu napakují ti, co si myslí, že vše řídí a poslouchají Satana. Takže vám drazí přátelé ze zpravodajských služeb radím, abyste ve svých svodkách podali zprávu těm, co vás platí, co jim pomáháte i v činnostech, které jsou v rozporu minimálně v morální rovině, aby věděli, že na ně není zapomenuto. Mne můžete umlčet, ale slovo ŽIVÉHO BOHA, STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, TOHO FAKT NEUMLČÍTE!!! Také to můžete brát tak, že to jsou slova jenom starého blázna, co se pomátl a ničemu nerozumí.

Může to vše vypadat hrůzostrašně, určitě nás nečeká příjemná doba, ale položme si upřímně jednu otázku:” Fakt jsme si představovali na náměstích na přelomu listopadu a prosince 1989, že tato země bude rozkradena a vytunelována způsobem, jakým se to stalo?” Myslím, že ne. Přesto skutečný Clondaik teprve nastane.
Nechci, aby mé články byly pro vás čtenáři jen nějakou špatnou zprávou. Naopak, tou Dobrou zprávou je, že ti, kdo zůstanou věrní Kristu, že se na nich splní v čase tohoto chaosu slova, která nebeský Otec Jehova Bůh, pronesl v přísaze:

“Ať je [váš] způsob života oproštěn od lásky k penězům, zatímco jste spokojeni s přítomnými věcmi. Vždyť řekl: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.!!!!” (Židům 13:5)

Pokud se vše do puntíku naplňuje, pak i toto prohlášení se naplní. Je totiž slíbeno a to samotným Jehošuou, Synem Pravého Boha, že nám bude vše dáno, protože Otec ví, co skutečně potřebujeme. Přečtěte si sami celé kázání na hoře, jak se říká pasáži v Matouši 5. až 7. kapitole.

Jak se stát těmi, kdo budou takto zajištěni?

To je velmi jednoduché, ale obtížné pro každého, kdo netouží po skutečné spravedlnosti a vlastní pýcha mu nedovolí, aby se přiblížil k Bohu, k mému Otci a Otci Jehošuy, skutečného Krále. Pro ty, jenž chtějí toho dosáhnout, může pomoci tento článek. Pokud vám není něco jasné, napište to do komentáře pod článek. Nebudu odpovídat na nesmyslné komentáře, protože jsem přece blázen.

Proč vlastně musí dojít k tomuto finančnímu zvratu? Odpověď vám poskytne tento článek. Musíte si jej, pokud neumíte anglicky, dát přeložit automatickým překladem. USA chtějí zachránit svou ekonomiku a postavení ve světě. To se ale nepodaří. Daniel, prorok Pravého Boha a mého nebeského Otce totiž ve své knize řekl, že budou Spojené státy zničeny, aby Rusko mohlo povstat v čele a dokončit tak vše, co bylo předpovězeno. (Daniel 7:11,12)

Co je tím označením na ruce a na čele, když to není čip?

Pro porozumění musíme pochopit, že je to součet, číslo člověka 666. Musíme tedy hledat nějaký matematický výsledek s touto hodnotou. Určitá skupina věřících přijala toto vysvětlení. Součet je to v tom smyslu, že číslo 6, je vždy v Písmu chápáno, jako lidské nedokonalé jednání, lidský sklon k nedokonalému jednání. Číslo 7 je naopak spojováno s něčím dokonalým, nebo úplným. Například je toto chápání krásně vidět z tohoto textu Písma:
Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši:” (Přísloví 6:16)

Další verše je vyjmenovávají. Řeknete si, tak je jich šest, nebo sedm? Je jich sedm. Tak proč šest? Pokud ty věci prozkoumáme, tak zjistíme, že těch prvních šest je projevem nedokonalosti samotných lidí, ale ta sedmá je o rozbíjení harmonie, tedy dokonalosti mezi bratry, myšleno, mezi těmi, co si říkají bratři v duchovním ohledu. Pokud vzniká toto rozbíjení harmonie, jsou způsobeny právě působením těchto šesti věcí, v mysli a srdci člověka, který je poté uplatní k rozbití harmonie, dokonalosti.
Dá se tedy říci, že pochopením oněch  nedokonalých 6, vzniká potřeba si všímat toho, co jednotlivá šestka znamená. Lidská společnost je od dob potopy řízena třemi oblastmi. První oblastí je samotná vláda. Tu vždy vytváří jednotlivec či sbor lidí, kteří nedosahují dokonalosti Kristovy mysli. To způsobuje, že lidé pod každou vládou více, či méně trpí, pokud nejsou zapojeny do řídících procesů. Takže jednou z šestek je moc.
Dalším aspektem společenství lidí je vzájemný obchod. Pokud by fungoval na výměnném principu, stal by se tento obchod spravedlivým. Protože jsou do společnosti vpuštěny finanční prostředky, rozdělí tuto společnost obchod na ty, kdo vlastní vše a zbytek na tuto skupinu musí pracovat. Ač skutečnou hodnotu vytváří pracující skupina, bohatnou banky a obchodníci, kteří kartelovými dohodami vykořisťují ostatní. Protože i vláda potřebuje peníze, ten,kdo ty peníze tiskne, vlády vydírá. Takže další šestkou je obchod.
Posledním důležitým prostředkem pro fungování všech společenství je nosná myšlenka, tedy soubor nauk a přikázání, kterým se musí věřit. Jsou to lidské pohledy na všechny aspekty života. Nejčastěji jsou to lidé, kteří ve společnosti řídí pravidla jediné pravdy, tím jsou nejčastěji náboženské organizace, nebo politické partaje s jedinou Pravdou o tomto světě. Ti politikům a vládám říkají, že pokud budou oni podporováni, podpoří zase oni je a bude to dobré pro obchod. Takže poslední šestkou je falešné náboženství.

Součtem pak vzniká nedokonalá společnost, která nikdy nebude spravedlivá. Toto je pravdivé pochopení, ale je zde ještě jeden faktor a ten mohl být odhalen, až díky výpočetní technice. Už od dávných dob, lidé přikládají určitým písmenům číselnou hodnotu. Satan ji zneužil k vytvoření numerologie. To co bylo učiněno se všemi slovy takzvaného Nového Zákona, jenž je zapsán dnes v řečtině. Počítačový program zjistil, že jediné slovo, které v tomto obrovském množství slov, dává součet 666 je slovo TRADICE.

Jsou TRADICE dobré a jsou také špatné. Cílem dodržování tradic je, aby společnost byla udržovaná v určité formě. Pospolitosti. Pokud se tato tradice naruší, vzniká problém, společnost se rozštěpí. Jeden příklad z minulosti. Tradiční rodina měla otce a matku a ti měli spolu děti. Otec se staral o peníze a matky o chod domácnosti. Vše fungovalo dobře. Pak přišla první světová válka, která rozbila mnoho rodin tím, že muži zemřeli ve válce. Ženy musely nastoupit do rozvíjejícího se průmyslu a opustit tradiční způsob života. Vše dokončila druhá světová válka. To sice ženy částečně ekonomicky osamostatnilo, ale rodina ztratila svůj přirozený charakter. Nakonec i soudruzi pochopili, že rodina je základ státu a rozhodli se do nových rodin investovat. Kapitalistický blok to zprvu dělal také, ale ti co řídí svět, ti potřebují vytvořit chaos. Tak na rodinu útočí všemi možnými způsoby. Proto se stačí podívat zpět, co od roku 1990 stát pro rodinu udělal. Kolik nových státních bytů pro nové rodiny postavil a kolik se jich postavilo za socialismu?
Takže TRADICE bude tím skutečným cejchovadlem. Proč? Protože osmý král bude prosazovat návrat k tradičním hodnotám a lidé to rádi a s povděkem přijmou. Tento osmý král se podle Danielova proroctví dokonce povznese nad samotného Krista, protože bude tvrdit, že on je tím mesiášem, neboli vykupitelem, který vybuduje spravedlivou společnost.

Proč na ruku a na čelo?

Ruka je nástroj tvořivosti, neboli činů, čelo, pod ním je ukryt mozek, čelní lalok, kde je zdroj myšlenek. Takže ti, co přijmou toto označení, si budou myslet a budou o tom přesvědčeni, že je to správná cesta. Přiloží své ruce k dílu, aby toho osmého krále podpořili. To je ten obdiv, který mu dají. Jim nebude vadit, že je bude sledovat i při vyměšování. Proč? Protože to bude pro vytvoření spravedlivé společnosti. Už chápete, proč vás od 14.9.2019 nutí k tomu, abyste při platbách potvrdili svou identitu? Přece je to pro vaši bezpečnost.

Skupina, která to chápe, a proto bude eliminována!

Dámy a pánové, toto je Satanův projekt, ne ten, který chce vytvořit nebeský Otec Jehova, skrze Boží království, pod vedením svého Syna, Jehošuy Krista.
Plevel, který tvoří velkou část osob, jenž tvrdí, že znají Krista. Někteří jej mají skoro denně ve svých ložnicích a ve svých snech, ti nejsou připravení na to, že budou muset žít bez peněz a tak rádi přijmou to, co jim osmý král připravuje. Už připravuje!!!!! Jeho prorok je už několik let v činnosti a stále více lidí se o něj zajímá. Kdo to je? V.V.Pjakin. Tato mluvící hlava každý týden komentuje události ve světě a učí lidi, že oni sami si mohou řídit svůj život! Jediný, kdo to chápe, je gosudar, kterého je potřeba podporovat! To je novodobý mesiáš pro dnešní lidskou, Satanem vedenou společnost!

Jen taková pikoška na závěr. Hádejte, ke komu jel na návštěvu Bibi před volbami? Do USA, které jsou jeho největším kamarádem? Ne do Soči, za Putinem!

Jak jsem napsal výše. Projevy o tom, že to má být Kristus a ne Putin, budou tvrdě potlačovány. Jak? Tak, že kreditní systém nám neposkytne žádnou jedničku a nulu. Takže prodej a nákup nám bude zapovězen!!!! Říkáte si, co budeme dělat? My, my budeme poslouchat nebeského Otce Jehovu Boha, spíše, než poslouchat lidi.
My víme, že nás rozhodně nezanechá! Proč to víme? Protože máme k němu osobní vztah, tak jako vy ke svým otcům a matkám. Vaši rodiče, pokud vás milovali, vás také nenechali hlady, když jste na ně byli odkázáni!!! Starali jste se o to, kde vezmou prostředky na večeři, na oblečení, ubytování? Ne, prostě jste jim důvěřovali a oni se o vás postarali, že?
Jsme synové a dcery nebeského Otce, kterému tu vše patří. Ani jedno nadechnutí jakéhokoliv tvora na této planetě, není bez jeho povšimnutí! Jediné co po nás Otec chce, je, abychom si jej povšimli a poznali ho. Abychom se mu naučili důvěřovat dříve, než ty dny nastanou. Ještě je čas, ale už je to spíše o dnech než letech!

Příště vám vysvětlím, proč Otec připustí, aby se to vše stalo.

PŘIDAT NOVÝ NÁZOR

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít