X

Boleslav Křišťál

kristovec

Choďme (s) Duchem … dvě cesty.

Nesmíš být ten, který je křesťan dvou srdcí. Náš Pán říká vyber si... úzkou cestu nebo širokou cestu; vyber si...…

Před potopou

Srdečně zdravím všechny vážné čitatele, badatele Bible. Rozhodl jsem se, že já přispěji svojí „trochou do mlýna“. Přečetl jsem některé…

Velmoci, proroctví a jejich splňování – 1. díl

Kniha DANIEL Daniel [můj soudce je Bůh] byl v mládí odveden do Babylónu spolu s jinými potomky šlechticů a králů,…

Svědomí a tento svět

„A bylo mu dáno srdce člověka“ se dočteme v Bibli v případě jedné velmoci své doby, poté, co si dobyla…