Nenávist neinformovaných lidí. Toto je skutečný cíl dnešní Cokoliv – 19 hysterie

Dnes mi poslal jeden přítel tuto odpornou fotku. To se fakt už vytratil z hlav lidí selský rozum?

Je normální, když člověk truchlí nad ztrátou svých milovaných. Ale krev na rukou, která poteče mezi lidmi, budete mít na rukou vy, lékaři, PROTOŽE JSTE DOVOLILI, ABY VE VAŠEM JMÉNU SE ŠÍŘILA LEŽ O TOM, ŽE ROUŠKY A JINÉ HADRY CHRÁNÍ NAŠE BLIŽNÍ PŘED VIRY A BAKTERIEMI!!!!

Ještě je čas to zastavit. STAČÍ JEN ŘÍKAT PRAVDU, ALE K TOMU JE TŘEBA VELKÁ ODVAHA. Jít proti hysterii a strachu je to, čeho se bojí ti, kteří tuto DIKTATURU A FAŠIZACI SAMI ZAVEDLI, ABY ZAKRYLI PÁD NEUDRŽITELNÉ EKONOMIKY, JENŽ VNUTILI LIDEM. Ti co vám tisknou peníze z ničeho potřebují ten jejich Babylonský dluhový podvod nějak zakrýt. Začněte se konečně sami vzdělávat, PROLHANÁ MEDIA JSOU ZÁVISLÁ NA PENĚZÍCH TĚCH, KTEŘÍ TUTO DIKTATURU VYTVOŘILI.

Překrývání vašich dýchacích cest je ZLOČIN PROTI VAŠÍ IMUNITĚ, KTEROU MÁME JAKO DAR OD NAŠEHO STVOŘITELE, JeHoVaH Boha. Kdy vám zakrývali obličej až do minulého roku? Než je nějaký dům zkolaudován, tak se zjišťuje, zda má zajištěn dostatečnou výměnu vzduchu, pokud to tak není a hrozilo by, že během spánku vzroste v místnosti množství vydechnutého CO2 (oxidu uhličitého) přes 1500 ppm, tak nikdy nebude váš dům zkolaudován. DO NĚKOLIKA MINUT VDECHUJETE PŘES ROUŠKY A JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BYLY VYVINUTY PROTI PRACHU ZPĚT PŘES 5000 ppm CO2!

Jak to, že nejsou v respirátorech informace o tom, jak dlouho je můžete mít na ústech a nosu, aby jste si nepoškodili zdraví? Jak to, že pan Čautě lidi má plná ústa o ochraně zdraví a to i ústa pana Lekaře (správně čtete) ten co leká a straší, vystudovaný doktor Blatný, který musel složit Hippokratovu, která zní:

„Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakeiu a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou pro mne jako moji bratři. Pokud po znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.

Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.“

jak to, že nás nechrání tím, aby výrobci vakcín, léků, respirátorů a dalších takzvaných ochranných pomůcek, BYLI ZODPOVĚDNÍ, NESLI SI ZODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZDRAVÍ? To jsou ti co lžou a rozeštvávají český národ proti sobě.

Možná si pánové nahoře myslíte, že jste se zbavyli své ZODPOVĚDNOSTI PŘED LIDMI, ALE NE PŘED STVOŘITELEM A JEHO SYNEM, KTERÝ VÁS MŮŽE UVRHNOUT DO MÍST, ODKUD UŽ NENÍ VZKŘÍŠENÍ. TEN DEN JE TAK BLÍZKO A PŘESTO NEMÁTE ŽÁDNOU BÁZEŇ. Jak strašné to je, dostat se do rukou živého Boha v den jeho rozhorlení!

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

One thought on “Nenávist neinformovaných lidí. Toto je skutečný cíl dnešní Cokoliv – 19 hysterie”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si