Nedělní zákon, co by o něm měli věřící vědět.

Možná tento článek budete považovat za bezvýznamný a můžete si myslet, že by vás nemusel zajímat, ale opak by měl být pravdou.

Jsou připravovaná určitá právní ustanovení, která budou platit po celé planetě. Jsou to takzvané globální zákony, které budou v jurisdikci OSN. Jedním takovým zákonem, o kterém se často hovoří v určitých církvích je i takzvaný „Nedělní zákon„. Cílem tohoto zákona má být, vnucení všem lidem, aby přijali neděli, jako den, Bohem nařízeného odpočinku. Tady si řeknete, že je to něco, co by nemělo dělat nikomu vrásky, ale je zde početná skupina, které to vrásky evidentně dělá. V čem je tedy jádro pudla. Mnohé náboženské organizace jsou přesvědčeny, že jsou stále vázány k doslovnému tělesnému dodržování desatera. Jedním z těchto Božích nařízení pro tělesný Izrael, bylo dodržovat sobotu (sabat, šábes) k tomu, aby se tento národ vzdělával v Mojžíšovském zákoně. Součástí této výuky bylo také to, které zvíře by měli obětovat v určitý den, za určitý hřích. Díky této oběti, došlo k usmíření s Bohem Otcem JHVH a daným hříšníkem. V den výuky bylo zakázáno pracovat. Byl to pro tělesného Izraelitu a cizího usedlíka těžký hřích, pokud toto nařízení porušil. Zákoníci toto nařízení vyšroubovali do takového extrému, že například rozdělat oheň v tento den, bylo smrtelným hříchem. Když Ježíš Kristus nastoupil na svou tři a půlletou veřejnou službu, byl kritizován za to, že nedodržuje příkaz o sobotě. Protože byl Kristus moudrý a věděl, jak těm kritikům záleží hlavně na majetku, použil znázornění o ovci, která upadla do jámy a kterou by určitě i v sabatním dnu z jámy vytáhli. To by byla také práce (Matouš 12. kapitola).  Ježíš svým výrokem zpochybnil jejich výklad zákona. To samé udělal už 700 let předtím samotný nebeský Otec JHVH skrze svého proroka Izajáše, když jim, izraelskému národu, řekl, že nařízení o sabatu překroutili. Ještě důležitější slova najdete v Ezekielovi v 34. kapitole . Ta se týká všech, kdo vedou Boží ovce k falešnému poznání.

Jak je to tedy s tím dodržováním soboty?

Vy pastýři stáda mějte laskavě na paměti, že svým učením odporujete pravému významu tohoto nařízení, neboli paragrafu. Boží zákon je jenom jeden, tím je toto slovo: “ Budeš milovat svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a budeš milovat svého bližního, jako sám sebe.

Celé desatero jsou jenom paragrafy, které mají lidem pomoci k tomu, aby celý výše zmíněný Zákon pochopili. Pokud Kristus řekl, že přišel na Zemi zákon naplnit, tak si musíme všímat všech věcí které učinil. Izraeli bylo řečeno, že budou sabat dodržovat jeden konkrétní den v týdnu. Byli tělesní, tak to museli dělat tělesně! Následovníci Krista, skuteční křesťané jsou duchovními lidmi. Pro ně je jeden den jako tisíc let a tisíc let, jako jeden den. Jsou naše životy tak dlouhé, že bychom dosáhli jednoho Božího dne? Ne. Musíme tedy tento sabatní den dodržovat stále, to znamená, že své životy upíráme k Nové Zemi a k Novému Nebi. Proč museli na jeden den spočinout Izraelité od své práce? Protože jejich tělesné srdce nechápalo, že bez Otcova zásahu do lidských záležitostí svými skutky a svou prací aktivně budovali Satanův svět. Oni shromažďovali pro svůj prospěch a pro prospěch svého potomstva v Satanově systému věcí. Praví křesťané naopak rozptylují svůj majetek ve prospěch těch co nemají. Práci nevykonávají proto, aby se jim lépe dařilo v tomto ničemném systému. Svou budoucnost spojují s věčným životem, jedni v Nebi a druzí na Zemi, pod vládou Krista Ježíše, ne pod Satanem. Proto už nepotřebují konkrétní den k tomu, aby svou mysl soustředily jen na Otce a jeho vůli. Oni se nemusí učit Lásce k Otci jeden konkrétní den v týdnu, dělají to automaticky každou setinou sekundy svého života. Tak jak to dělal jejich Učitel, když byl na Zemi. Proto zákon naplnil, protože nerozlišoval zda má Otci sloužit v sobotu, či v neděli, ale každou minutou, vteřinou života.

Jak řekl i Pavel, je hezké pokud si vyhradíte svůj určitý den pro zkoumání duchovních záležitostí a třeba právě v sobotu, ale svými nařízeními laskavě neobtěžujte své bratry a sestry, pokud se rozhodli to dělat jindy a jinak. Už nejsme pod zákonem desatera, toho tělesného, ale duchovního!

Četli jste o ranách, které postihnou ty, jenž nevyjdou z Babylonu? Proč budou někteří biti a ještě budou sadomachisticky křičet: „Jó, ano, ještě přitlačte!“. Protože si svou potřebou vynutit si sobotu, jako jediný den své služby Bohu, budou sami nesmyslně malovat terč a tak na sebe upozorňovat. Falešní pastýři pod vedením Illuminátské svoloče jim za to budou tleskat. Koho máte drazí napodobovat? Izajáš  2:22 Vám to drazí říká jasně!

To bití nepostihne jenom ty, kteří se drží soboty, ale všech mí bratři a sestry, ať už jste kdekoli, mezi Svědky Jehovovými, katolíky, adventisty sedmého dne, či jinde. Každý kdo vyměnil svého pastýře Krista za falešného vůdce, ať je to skupina lidí (věrný a rozvážný otrok, který je tvořen Illumináty), či papeže, patriarchu a tak dále. Nečetli jste? Je jeden Učitel a jeden vůdce Ježíš Kristus? Pouze on a nikdo jiný nemůže říci, to je ten můj věrný a rozvážný otrok, kterého dosazuji nad celým svým majetkem! Vy jste snad někdo slyšeli samotného Pana Ježíše Krista, že by to o někom veřejně prohlásil?

12
Komentujte

avatar
3 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Igor ZemánekHonza BartošHonzaKristaMarie.M. Recent comment authors

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Honza Bartoš
Host
Honza Bartoš

Milý čtenáři, chtěl bych se vyjádřit ohledně pasáže v článku, že Boží zákon je jen jeden… Budeš milovat svého Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou a budeš milovat svého bližního, jako sám sebe. Mým cílem není kritizovat, odsuzovat, jen poukázat na to co se píše v Bibli… a pakliže se v něčem mýlím a je to dokázáno z písma, rád se také poučím. Pavel v listu Římanům krásně shrnuje do těchto slov celé desatero, které dostal Mojžíš. Věřím, že ho dostal pro celé lidstvo a je podstatou Boží vlády. Římanům 138-10 Nikomu nedlužte nic než vzájemnou… Číst vice »

Honza
Host
Honza

Přikládám verš o nové zemi, tam se bude opět světit sobota….
Izaiáš 66, 22-24
Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne – všem lidem budou k výstraze!

Lukáš Dorda
Host
Lukáš Dorda

Tedy podle tohoto principu smíme duchovně milovat a tělesně zabít? Boží zákon je charakterem Živého Boha, svůj zákon napsal Bůh svým prstem do kamene a to znamená jeho neměnnost. Na mnoha místech Bible se píše o Božím zákonu jako o svatém, dobrém, věčném a sám Ježíš Kristus prohlašuje, bude-li trvat země a nebe „ani čárka či tečka nepomine se zákona“. Jestliže byl Boží zákon zrušen, neučinil to Bůh, ale smrtelný a hříšný člověk, který se dokonce opovážil tento zákon změnit! Kristus přišel svým životem naplnit zákon, protože člověku to bylo nemožné. Padlý člověk dostal dar milosti od Spasitele světa, avšak… Číst vice »

Tomáš Marek
Host
Tomáš Marek

Luky, napíši ti to i sem…

Pověz mi, je-li křesťan v Kristu nemá snad zákon napsán na srdci?

Povím ti podobenství. Zaměstnavatel si ustanoví vedoucího, pod nímž zaměstnanec, jenž jak již bývá, rozloben jest plníc zaměstnavatelovi požadavky, plníc je s nelibostí a vzpurně, ale plníc je s bázní, když však je zaměstnanec povýšen sám na vedoucího sám je zastává a chápe.