Nečinnost Ruska mi připomíná dobu před r. 1941, kdy Stalin odmítal rady armády a ještě vedení armády vyházel a zdecimoval. A když už německá vojska brázdila území Ukrajiny, tak ty co mu sdělili zprávu o přepadení, tak nechal potrestat za šíření nepravdivých informací a pak když mu to po několika dnech došlo, tak se zavřel ve svém bytě a nevylézal.

Nadpis tohoto článku, jsem si vybral z jednoho komentáře, nějakého pana pod nickem RRR na Aeronetu. Možná i Vám se zdá, že to tak je s V.V.Putinem. Máte možná pocit, že si Trump zastřílel a je po všem.  Proto zde uvádím analýzu, která to vyvrací.

Není to žádná nečinnost Ruska, je to přesně podle Danielova proroctví, o kterém jsem se zmiňoval na Aeronetu a Nejvic-info ve svých článcích Ještě jednou uvedu celý citát :

A v čase konce se s ním bude král jihu (USA podporována VB) strkat a král severu (Rusko) proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi; a jistě vstoupí do zemí, a zaplaví a projde.“.

Strkat znamená, že bude Jih vymýšlet plány jak Sever očernit, viz dnešní vojenská akce, Skripal, sankce a tak dále.

Ve 44. verši se pak píše toto:

Budou však zprávy (opět jsme u těch očerňování a lží, které vytváří kdo?), které ho rozruší, z východu slunce a ze severu ( podívejte se laskavě na mapu Beringovy úžiny, kdo je na východ od krále Severu a je svou polohou na severní polokouli), a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. ( Král Severu musí nejprve zjistit, kdo se přidává na stranu Jihu)“.

Tady je jedno velké nebezpečí pro nás, Čechii, že určití podržtaškové a anální lezci, za dolar, který právě končí, nasunou svou hloupostí a nepochopením tento prostor, jako jeden z cílů vzteku krále Severu. Mluvčí VK má pravdu v tom, že armáda v Rusku si to strkání už nenechá líbit. Svět (gojímové), jako celek, však musí stát v konfliktu na straně Severu ( to se zajišťuje skrze informační pole tak, že jsou ty lži krále Jihu odhalovány, je to glorifikace V.V.Putina skrze pana Stoneho, Pjakina a dalších), protože ten má prosadit to pravé NWO, až ta válečná fáze skončí. Přesto i Sever bude zlomen, jak o tom dále hovoří Daniel :

A nasází své palácové stany (ve starověku to byly vojenské posádky s vojenskými přidělenci) mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy (je to označení místa, kdy velké moře je dnešní Středozemní moře. Hora okrasy je vrcholek, kde stál v Jeruzalémě Šalamounův chrám); a bude muset zcela dospět ke svému konci a nebude, kdo by mu pomohl. (Nikdo mu už nepomůže, protože bude nastolen Osmý král z knihy Zjevení 17. kapitoly za vládce celého světa.)“.

Hra na přesouvání moci do Číny a Iránu je jen kouřovou clonou, abyste nepochopili, čím vás chce Satan obšťastnit na konci manévru, který se skrze konflikt Severu a Jihu připravuje. Jaké „dárky“ to budou, pokud si myslíte, že na mém šprochu je pravdy trochu, si prosím přečtěte v mém dalším článku. Bude se jmenovat :

Dárky, které bychom neměli přijmout, pokud chceme skutečně přežít. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.