Necháte se naočkovat neodzkoušenou vakcínou? Moderna testuje pouze na 53 lidech, Johnson & Johnson na 77, AstraZeneca na 50ti. Problém je, že ti, kteří testují vakcíny v těchto studiích, jsou mladí a zdraví jedinci, kteří nejsou ve skutečnosti vystaveni vysokému riziku úmrtí na COVID-19

V poslední době se hodně mluví o tom, zda bude skutečně sledovaná vakcína COVID-19 ve skutečnosti bezpečná a účinná.  Tvůrci vakcín sice trvají na tom, že jakákoli vakcína, která se dostane na trh, prochází přísným testováním, ale způsob, jakým jsou koncipovány zkušební protokoly, naznačuje, že tyto vakcíny mohou být nebezpečné.

Mnohým z vás co tento článek budete číst, se pravda nebude líbit. Věřte tomu, že je vše souhrn odborných článků a nepodplacení odborníci ví co říkají. Pod článkem jsou uvedeny veškeré zdroje (číslováno od 1 až 25) na odborné zdroje a články ze kterých je čerpáno. Čtěte a šiřte.

1.  podle časopisu  Forbes tamní přispěvatel William Haseltine, bývalý profesor na Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, Moderna, Pfizer, AstraZeneca a Johnson & Johnson zveřejnily své zkušební vakcinační protokoly, „podrobná prohlídka protokolů ale vyvolává obavy. “

Stručně řečeno, zkušební verze jsou takové, že vakcíny dosáhnou vyhovujícího stupně, i když je jejich účinnost minimální. Samozřejmě musíme také zvážit vedlejší účinky vakcíny a také jsem napsal několik článků o narůstajících  bezpečnostních obavách .

Studie vakcín COVID-19 jsou navržené tak, aby vyhověly testu účinnosti!

Jak poznamenal Haseltine, prevence infekce by obvykle byla kritickým koncovým bodem, jakékoli studie vakcíny. Jinými slovy, chcete prostě zajistit, aby se při aplikaci vakcíny vaše riziko infekce významně snížilo.

Pokud však jde o vakcínu COVID-19, překvapivě není prevence infekce kritériem úspěchu v žádné z těchto studií. Jediným kritériem pro úspěšnou vakcínu COVID-19 je snížení symptomů COVID-19 a i přesto, že je požadovaná redukce minimální.

Všichni očekáváme, že účinná vakcína zabrání vážným onemocněním, pokud bude infikováni.“ Tři z vakcinačních protokolů-Moderna, Pfizer a AstraZeneca, nezaručují, aby po očkování jejich vakcíny nedošlo k vážnému onemocnění ale pouze to, že se zabrání mírným příznakům, které mohou být třeba kašel nebo bolesti hlavy,“píše Haseltine, 2  a dodává:

Farmaceutické společnosti mají v úmyslu provést zkoušky od 30 000 do 60 000 účastníků. Toto množství studií by bylo dostatečné pro testování účinnosti vakcíny.

První překvapení zjištěné při bližším čtení protokolů ukazuje, že každá studie má v úmyslu dokončit průběžné a primární analýzy, které zahrnují maximálně 164 účastníků. Tyto společnosti pravděpodobně zamýšlejí požádat Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o povolení nouzového použití (EUA), pouze s omezenými předběžnými výsledky.

Chcete-li v omezené průběžné analýze získat štempl „vyhovující“, musí vakcína vykazovat 70 procentní účinnost. To však opět neznamená, že zabrání infekci u sedmi z 10 lidí. Jak vysvětlil Haseltine: 3

U společnosti Moderna bude počáteční prozatímní analýza založena na výsledcích infekce pouze 53 lidí. Úsudek dosažený v prozatímní analýze závisí na rozdílu v počtu lidí se symptomy… ve skupině očkovaných oproti skupině neočkovaných. Míra úspěchu společnosti Moderna je u 13 nebo méně z těch 53, u kterých se vyvinuly příznaky, ve srovnání s 40 a více v jejich kontrolní skupině.

Ostatní výrobci vakcín zakládají výsledky na podobném protokolu, kdy je viru vystaven pouze omezený počet očkovaných účastníků, aby vyhodnotili rozsah jejich příznaků.

Průběžná analýza společnosti Johnson & Johnson bude zahrnovat výsledky od 77 příjemců jejich vakcíny, kteří byli infikováni SARS-CoV-2, a pokud se u méně než 18 z nich objeví příznaky COVID-19, ve srovnání s 59 lidmi v kontrolní skupině, bude vakcína zvážena jako úspěšná.

V případě společnosti AstraZeneca zahrnuje předběžná analýza 50 příjemců vakcíny. Vakcína bude úspěšná, pokud se u 12 nebo méně po expozici SARS-CoV-2 objeví příznaky, ve srovnání s 19 lidmi v kontrolní skupině pro 25 osob.

Prozatímní analýza společnosti Pfizer je nejmenší ze skupiny s pouhými 32 příjemci vakcíny. Jejich rozpětí úspěchu je sedm nebo méně příjemců vakcín, u kterých se rozvinou příznaky, ve srovnání s 25 v kontrolní skupině. V primární analýze je účinnost nastavena na přibližně 60 procent a do této analýzy bude zahrnuto maximálně 164 dobrovolníků.

Vše  se zvláště se týká toho, že ti, kteří dostávají vakcínu v těchto studiích, jsou mladí a zdraví jedinci, kteří nejsou ve skutečnosti vystaveni vysokému riziku úmrtí na COVID-19. Díky tomu jsou výsledky těchto studií vysoce pochybné u mnohem zranitelnější populace starších osob.

Zkoušky pouze testují snížené příznaky nachlazení

Vše, co dělají, je testování, zda tato vakcína COVID-19 minimalizuje příznaky nachlazení. Ve skutečnosti nezajišťuje, aby vakcína zabránila závažným komplikacím COVID-19. Proces klinické zkoušky společnosti Johnson & Johnson je jediný, který vyžaduje zahrnutí nejméně pěti závažných případů COVID-19 do průběžné analýzy.

„Jednou z bezprostřednějších otázek, na které musí studie odpovědět, je, zda vakcína zabraňuje infekci.“ Pokud někdo vezme tuto vakcínu, o kolik méně bude pravděpodobné, že se nakazí tímto virem? Všechny tyto studie se jasně zaměřují na eliminaci příznaků COVID-19, nikoli na samotnou infekci. Asymptomatická infekce je v těchto studiích uvedena jako sekundární cíl. Zdá se, že všechny farmaceutické společnosti předpokládají, že vakcína nikdy nezabrání infekci. Jejich kritériem pro schválení je rozdíl symptomů mezi infikovanou kontrolní skupinou a infikovanou vakcínovou skupinou. Měří jen rozdíl mezi infekcí a neinfekcí jako primární motivaci, “píše Haseltine. 4

Těžká nemoc a smrt jsou také sekundárními cíli v těchto studiích a žádná z nich nezahrnuje prevenci hospitalizace nebo smrt, jako důležitou překážku úspěchu. Stále více mizející zdravý rozum nám říká, že pokud vakcína nemůže snížit infekci, hospitalizaci nebo smrt, pak nemůže ukončit pandemii, což znamená, že každý, kdo vakcínu vezme, tak učiní zbytečné rozhodnutí. Účastník vakcíny COVID-19 má neurologické příznaky, AstraZeneca pozastavuje zkoušku

Některé studie vakcín COVID-19 nepoužívají inertní placebo

Kromě toho všeho některé vakcínové studie na COVID-19 používají jiné vakcíny jako „placebo“ místo skutečně biologicky inertních látek, jako je fyziologický roztok. Zatímco společnost Moderna používá solný roztok placebo, 5  AstraZeneca používá injekční meningokokovou vakcínu místo skutečného placeba6

Dalším způsobem, jak AstraZeneca maskuje potenciální vedlejší účinky, je podávání vakcíny spolu s určitými léky. V jednom ze studijních ramen se subjektům podává prvních 24 hodin po inokulaci, každých šest hodin acetaminofen. Snižování bolesti a horečky může potenciálně maskovat a potlačovat vedlejší účinky, jako je bolest, horečka, bolest hlavy nebo celková nevolnost.

Kromě maskování vedlejších účinků je mezi gramotnými lékaři v oboru přírodní medicíny široce uznáváno, že používání  acetaminofenu  během akutních virových infekcí není moudrou strategií, protože zhoršuje imunitní odpověď v boji proti infekci.

Jak uvádí  Wired : 7

Tisková zpráva pro… výsledky zkoušek z Oxfordské vakcíny popisovala zvýšenou frekvenci „menších vedlejších účinků“ mezi účastníky. Pohled na skutečný článek však odhaluje, že jde o marketing

Ano, mírné reakce jsou mnohem častější než ty závažnější.

Přibližně jedna třetina lidí očkovaných vakcínou COVID-19 bez acetaminofenu zaznamenala mírné nebo silné zimnice, únavu, bolesti hlavy, malátnost a / nebo horečku.

Téměř 10 procent mělo horečku nejméně (100,4°F) tj. 38 ℃ a u jedné čtvrtiny se objevily středně silné nebo silné bolesti svalů. To je hodně, v mladé a zdravé skupině lidí – a acetaminofen na většinu těchto problémů moc nepomohl.

Dvě zkoušky pozastaveny kvůli obavám o bezpečnost

Dne 6. září 2020 společnost AstraZeneca pozastavila svou studii vakcín ve fázi 3 kvůli „podezření na závažnou a neočekávanou nežádoucí reakci“ u britského účastníka.  9  Společnost nechtěla zpočátku prozradit povahu nežádoucí reakce, ale už se ví, že u dobrovolníka se vyvinul těžký zánět míchy, známý jako příčná myelitida. 10  11

12. září 2020 britský regulační úřad pro léčivé přípravky povolil společnosti AstraZeneca zahájit pokračování studie Fází 3 ve Velké Británii poté, co nezávislý přezkum zjistil, že je „bezpečné“. 12 13  Podle mluvčího společnosti AstraZeneca šlo o případ nediagnostikované roztroušené sklerózy. 14 >

O několik dní později, 19. září 2020,  The New York Times  uvedl 15,  že ve studii AstraZeneca došlo k druhému případu příčné myelitidy. Podle jednoho odborníka konzultovaného NYT představoval výskyt „nebezpečný vzorec“ a že třetí výskyt by mohl ukončit pokus s vakcínou na neurčito.

AstraZeneca však tvrdí „je nepravděpodobné, že tyto dva případy jsou spojené s vakcínou“, a že „neexistují dostatečné důkazy, aby bylo možné s jistotou říci, že tato onemocnění s vakcínou souvisela nebo nesouvisela.“ 16.  21. října 2020 bylo oznámeno 17,  že jeden z dobrovolníků zemřel na komplikace COVID-19.

12. října 2020 společnost Johnson & Johnson zastavila testy ohledně „nevysvětlitelné nemoci“ u jednoho ze svých účastníků. 18  19

 

Vedlejší účinky jsou běžné

Skutečnost, že nebylo zastaveno více pokusů, je překvapivá vzhledem k míře nežádoucích účinků 20  vyskytujících se u dokonale zdravých dobrovolníků. Jak uvádí „ Gates Tries to Justify Side Effects of Fast-Tracked Vaccine “, po první ze dvou dávek vakcíny Moderna COVID-19 se u 80 procent účastníků fáze 1, kterým byla  podána dávka 100 mikrogramů (mcg), vyvinuly systémové vedlejší účinky21

Po druhé dávce 100% uvedlo nežádoucí účinky od únavy (80 procent), zimnice (80 procent), bolesti hlavy (60 procent) a myalgie nebo bolesti svalů (53 procent).

Navzdory tomu byla nakonec dávka 100 μg zvolena pro přechod do studií fáze 3. 22  Ve skupině s nejvyšší dávkou, která dostávala 250 mikrogramů, mělo 100 procent účastníků vedlejší účinky po první i druhé dávce. 23  Tři ze 14 účastníků (21 procent) ve skupině s 250 μg utrpěli „jednu nebo více závažných příhod“.

01.10.2020, zpráva 24  podle CNBC prověřuje zkušenosti pěti účastníků Moderny Pfizeru SARS-CoV-2 vakcinačních studiích. Jeden z účastníků studie společnosti Pfizer „se probudil se zimnicí a třásl se tak silně, že po druhé dávce mu třesem praskl zub.“

Dva další hlásili podobné nežádoucí účinky a třetí varoval, že si po druhé budete muset vzít den volna. CNBC  také poznamenala, že „jak společnosti postupovaly v klinických studiích, několik výrobců vakcín opustilo své nejvyšší dávky po zprávách o závažnějších reakcích.“ A testují na nižších dávkách

*

Poznámka pro čtenáře: klikněte prosím na tlačítka sdílení nahoře nebo dole. Přepošlete tento článek na vaše e-mailové seznamy, internetová fóra. atd. Děkujeme

Poznámky

 Forbes 23. září 2020 .
 Tamtéž.
 Tamtéž.
4  Tamtéž.
 Henryford.com Moderna COVE Vaccine Study .
 Kabelové 21. července 2020 .
7  Tamtéž.
 AstraZeneca 12. září 2020 .
 STAT News 8. září 2020 .
10  KHN 14. září 2020 .
11  New York Times 8. září 2020 (archivováno) .
12  Viz poznámka pod čarou 8.
13  STAT News 12. září 2020 .
14  En.as.com 21. září 2020 .
15 The New York Times 19. září 2020 (archivováno) .
16  Informační list účastníka Covid19vaccinetrial.co.uk (PDF) .
17  Reuters 21. října 2020 .
18  JnJ.com .
19  Channel3000 19. října 2020 .
20.  Observer 20. října 2020 .
21  NEJM 14. července 2020 DOI: 10,1056 / NEJMoa2022483 .
22  Neurology Live 16. července 2020 .
23  Reporter.am 14. července 2020 .
24  CNBC 4. října 2020 .
25.  Tamtéž. Původním zdrojem tohoto článku je  The Vaccine Reaction Copyright © Dr. Joseph Mercola ,  The Vaccine Reaction , 2020

 

Avatar

MZ

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
Zprávy

Brusel se chystá zabavit všechny České, Polské a Slovenské lesy! Novela zákona je už připravena ke schválení!

FacebookTweetEmailPrint V Polsku vystoupil před pár dny v televizi mluvčí tamních státních lesů, které vlastní skoro 30% území Polska, Michał Gzowski, a varoval, že Brusel  se chystá zabavit polské lesy! To je 1/3 našeho území. Pokud to předáme byrokratům v Bruselu, lesy skončí, to je strašné. V tuto chvíli jako Státní lesy, jako Polsko, jsme proti […]

Přečtěte si
Zprávy

George Soros: K novému světovému řádu: Budoucnost NATO

FacebookTweetEmailPrint Jak válka na Ukrajině zuří, není pochyb o tom, že lidské náklady jsou pro Ukrajinu obrovské, včetně pravděpodobně více než  100 000 vojáků, kteří zahynuli v bojových operacích. Byl však jeden muž, který předpověděl mnohé z toho, co se stalo v bitvě na východě Evropy: George Soros. Finančník miliardář – oligarcha, často zobrazován jako […]

Přečtěte si