„Náš druh se geneticky modifikuje“: Pochod lidstva k vyhynutí? Analýza mikrobiomu a viru

Mikrobiom  

Mikrobiom (odvozený z řeckých slov mikro , což znamená „malý“ a biotikos , což znamená „vztahující se k životu“) je obrovský ekosystém skládající se z bilionů mikroorganismů. Asi 40 000 druhů bakterií , 300 000 druhů parazitů , 65 000 druhů prvoků a 3,5 až 5 milionů druhů hub  obývají prostředí kolem nás a žijí v lidském těle nebo na něm. Tento složitý svět mikroorganismů neustále vylučuje moře virů, které slouží jako komunikační síť pro bakterie, parazity, prvoky a houby. A jak brzy zjistíme, tyto viry tu vždy byly, aby nám pomáhaly, ne nás brzdily. Jinými slovy, potvrzují život, nikoli vyvolávají smrt.

Zde je náznak složitosti mikrobiomu, neuvěřitelné rozmanitosti a neskutečně malé velikosti: Počet genů v houbové říši je nejméně 125 bilionů! Pro srovnání, lidský genom se skládá z pouhých 20 000 genů. Octomilka má 13.000 genů, o blecha 31.000. Pokud jde o genetickou složitost, lidský genom má jen malý fragment genetické informace ve srovnání s obrovským světem genomických informací obsaženým v mikrobiomu.      

Jedním fascinujícím aspektem mikrobiomu je jeho symbiotická komunikační síť, která umožňuje přenos proteinových informací z jednoho mikroorganismu do druhého. Například myceliální síť (matice jemných bílých vláken) v houbách umožňuje houbám navzájem komunikovat na vzdálenosti, které se mohou protáhnout na několik kilometrů. Tyto struktury mycelia jsou schopné přenášet minerální a proteinové zdroje více než kilometr. Jak? Využívají světelnou energii a elektrony, které proudí cestami v půdním systému. Tímto způsobem mikrobiom pomáhá rostlinám a dalším mnohobuněčným formám života vzkvétat. Není přehnané nazývat myceliální síť v říši hub doslova „mozkem“ planety. 

Je těžké to pochopit, v lidském těle žije nejméně 1,4 bilionů bakterií a 10 bilionů hub. V samotném lidském tlustém střevě je 3,8 x 1013 bakteriálních buněk. Každý jednotlivý orgán v těle, včetně mozku, má svůj vlastní mikrobiom. Účelem bakterií a hub v našich tělech je vyživovat naše buňky, udržovat nás zdravé a v rovnováze se světem, který nás obklopuje.    

Virom

Virom je obrovský svět, ve kterém žijí poslové Matky přírody. Skládá se z bilionů na bilionů virů produkovaných výše uvedenými mikrobiomovými bakteriemi, parazity, prvoky a houbami.

Průměrné dospělé lidské tělo obsahuje 1 x 10 15  virů. Naproti tomu ve vzduchu obklopujícím Zemi je 1 x 10 31 virů; v zemské půdě je 2,5 x 10 31 virů; a v pozemských oceánech je 1,2 x 10 30 virů. Abychom poskytli určitý pohled na tato úžasná čísla, 1 x 10 31 je 10 milionkrát větší než počet známých hvězd v celém vesmíru.     

Jednoduše řečeno, virus je genomová informace, buď DNA nebo RNA, zabalená do proteinové obálky. Malé prameny bílkovin vyčnívající ven z vnějšího povrchu proteinového obalu viru se nazývají špičaté proteiny. Viry nejsou živé organismy. Nevyrábějí vlastní palivo. Nemají žádný metabolismus na výrobu energie. A nemohou se reprodukovat.   

Viry cestují po celém světě, nad atmosférickou mezní vrstvu , po miliony let, dlouho předtím, než byly vynalezeny stroje pro leteckou dopravu. Jejich genetické kódy po věky zakrývaly Zemi, vytvářely biodiverzitu a umožňovaly přizpůsobení v celém ekosystému. Adaptací mám na mysli, že viry se vždy snaží přizpůsobit své genetické kódy za účelem vytvoření odolného zdraví ve všech formách života planety. Je směšné tvrdit, že k cestě z jedné oblasti světa do druhé musí virus naskočit do letadla.

Viry – včetně koronavirů – navíc nepřicházejí ve vlnách a poté beze stopy zmizí, aby se později zázračně objevily na stejném nebo jiném místě. Viry místo toho nikdy neodejdou, nikdy nezemřou, nemají totiž jak., nežijí . Obývají každý prvek v prostředí kolem nás. Zkrátka jsou všudypřítomní.

Náš vztah s konkrétními viry se může změnit v důsledku našich škodlivých akcí vůči přírodě. Kdykoli lidé otráví a znečišťují vzduch, půdu a vodu, vytvoří nerovnováhu mezi lidstvem a virem – nerovnováhu, která může způsobit, že se dostaneme do nerovnováhy s konkrétním virem.

Režim alopatické medicíny, který plutokraté John D. Rockefeller a Andrew Carnegie vnucovali většině světa svou Flexnerovou zprávou z roku 1910, uznává stále velká část vědecké komunity, která věří, že bakterie, houby a viry jsou naším nepřítelem.

Základem alopatického léčebného schématu Rockefellera je chybná „teorie zárodků“ Louise Pasteura , která tvrdí, že vnější mikroorganismy, jako jsou bakterie a viry, napadají a infikují tělo, čímž způsobují onemocnění.

Většina západního světa připisuje Pasteurovi (1822–1895), že hraje zásadní roli při vytváření toho, čemu říkáme „moderní medicína“ – paradigmatu, které sleduje původ každé nemoci v jediném zárodku.

Bez Pasteurovy teorie by většina moderních léků nebyla nikdy vyráběna, propagována ani předepisována – což je skutečnost.

 

 

Naproti tomu „teorie terénu“, kterou inicioval Claude Bernard (1813–1878) a později ji postavil Antoine Béchamp (1816–1908), tvrdí, že terén – tj. Vnitřní prostředí těla – a nikoli vnější zárodek určuje naše zdraví nebo jeho nedostatek. To, co Béchamp označoval jako „terén“, je velmi blízké tomu, co moderní medicína nyní nazvala vrozený imunitní systém. Jak uvidíme v následujících odstavcích, Béchamp byl rozhodně na správné cestě při objevování toho, jak lidské tělo skutečně interaguje s vnějším prostředím.

Na rozdíl od Pasteura, Bechamp věřil, že nemoc je biologickým důsledkem změn, ke kterým dochází v těle, když se jeho metabolické procesy stanou nerovnovážné. Když je tělo ve stavu nerovnováhy, řekl Béchamp, bakterie se staly symptomy, které následně stimulovaly více symptomů, které nakonec vedly k onemocnění.   

Ačkoli se Béchamp vydal správným směrem, zvítězila však Rockefellerova bakteriální tyranie závislá na zárodcích, a to především z důvodu značnýchfinančních injekcí, které Rockefeller a Carnegie rádi poskytli ve formě grantů univerzitám, nemocnicím a zařízením pro lékařský výzkum. . Jejich „ filantropická “ velikost , která překročila 100 milionů dolarů, jim umožnila ovlivnit politiku celého amerického zdravotnického zařízení a nakonec i většiny západních národů, což je nasměrovalo k alopatickému režimu výhradně na chemické bázi.      

V tomto článku tvrdím, že na rozdíl od toho, co nás Rockefellerova medicína učí více než sto let, viry tu nejsou proto , aby útočily na naše buňky nebo nás poškozovaly jiným způsobem. Naopak genetické molekulární informace DNA a RNA obsažené ve virech jsou doslova stavebními kameny života na Zemi .   Abychom mohli použít moderní analogii, můžeme informační tok viru považovat za aktualizaci softwaru s důležitou molekulární inteligencí, kterou lze v případě potřeby nahrát do jakékoli buňky živého mnohobuněčného organismu – včetně kterékoli ze 70 bilionů buněk obsažených v Lidském těle. Naše buňky regulují veškeré nové genomické informace kterré jsou přijímány a které informace nejsou přijímány. Viry se jednoduše snaží přizpůsobit buňkám za účelem vytvoření odolného lidského zdraví.

Zde několik slov o imunitním systému. Existují dva druhy imunity: vrozená a adaptivní

Vrozený imunitní systém je počáteční a primární prostředek, kterým naše těla interagují s virem. Vrozený systém pomáhá tělu najít genetickou rovnováhu s každou novou virovou aktualizací, která mu je předkládána. 

Vrozený imunitní systém  funguje na zdravých hranicích v lidském těle, jako jsou fyzické bariéry mezi střevem a krevním řečištěm nebo na cévách, které pevně regulují pohyb iontů, molekul a buněk mezi krevním řečištěm a mozkem (nazývané hematoencefalická bariéra) nebo na genetické úrovni v našich buňkách (jako mutagenní proteiny v našich buňkách). Vrozený imunitní systém také funguje prostřednictvím řady enzymů – jako APOBec3A/3G a CAS9 . Tyto enzymy jsou nyní považovány za centrální pro vrozenou imunitu.     

Adaptivní imunitní systém je sekundárním prostředkem, kterým naše těla interagují s viry.

Adaptivní systém vyvolává vysoce specifickou odpověď na virus využitím tělních bílých krvinek, známých jako lymfocyty (B buňky a T buňky).  B buňky jsou zodpovědné za uvolňování protilátek do krevního oběhu. Protilátky jsou druhým – ne  prvním – způsobem interakce těla s virem poté, co obdrží novou virovou aktualizaci, nebo poté, co si vytvoří nerovnováhu s konkrétním virem. Protilátky jsou specifickou cílenou obranou. Obvykle se objeví na scéně 3 až 6 týdnů po počátečním vystavení těla viru. Jednoduše řečeno, protilátky působí jako úklidová skupina, která pomáhá tělu při odstraňování již nepotřebných virů a bakterií. Mezitím jsou T buňky zodpovědné za stimulaci B buněk k tvorbě protilátek.    

Chcete-li pochopit, jak rychle se lidské tělo přizpůsobuje, když je vystaveno viru, zvažte  sedmidenní dítě . Má 1 x 108 virových částic v jednom gramu výkalů. I když to dítě nemá schopnost vyvinout žádné protilátky v tak rané fázi života, přesto se okamžitě přizpůsobí těmto virovým částicím a zůstane naprosto zdravé. Místo toho, aby vyvinul horečku, zůstává ve stabilní rovnováze – homeostáze – s virem, mikrobiálně i geneticky. Tato skutečnost sama o sobě dokazuje, že s virem neinteragujeme prostřednictvím našeho adaptivního imunitního systému, ale spíše s ním interagujeme prostřednictvím našeho vrozeného imunitního systému.   

Co je klíčovým důsledkem těchto skutečností? Pro mě je to tak, že rozhodnutí těla přijmout genetickou informaci je vysoce složitý a kontrolovaný biologický proces. Existuje mnoho způsobů, jak naše těla zůstávají v rovnováze s obrovským mořem genetických informací, které vdechujeme a přicházíme do kontaktu s každým okamžikem našeho života.

Protože virus není živý organismus, náš vrozený imunitní systém nemůže zabíjet viry – ani by nechtěl. Místo toho, jak bylo uvedeno výše, vrozený imunitní systém se jednoduše dostane do genetické rovnováhy s novým virem. Dělá to replikováním nebo přijímáním aktualizací z tohoto viru – a okamžitou reakcí na nové nahrání viru. Jakmile je dosaženo genetické rovnováhy, obvykle 4 až 5 dní po počátečním vystavení viru, náš vrozený imunitní systém odmítá přijímat další aktualizace. 

Z těchto skutečností můžeme usoudit, že lidé nemohou zabránit vzniku  „epidemie“  , ani nemohou změnit trajektorii epidemie. Jinými slovy, je zbytečné- ve skutečnosti horší než zbytečné: je škodlivé- snažit se zkontrolovat  virus nasazením neschváleného experimentálního přípravku pro úpravu genů, které je navrženo tak, aby produkovalo protilátkovou odpověď (jinak známo jako reakce adaptivního imunitního systému vyvolaná injekcí, vakcínou). Tento zastaralý vědecký model je biologicky nelogický a nikdy nemůže fungovat. Nyní víme, že zasahuje do našeho krásně navrženého vrozeného imunitního systému, který je dokonale schopen zvládnout jakýkoli virus, u kterého můžeme vyvinout dočasnou nerovnováhu. (Přesně jak si vytvoříme nerovnováhu s konkrétním virem, jako je virus HIV nebo jakýkoli koronavirus, bude vysvětleno dále v článku).

Kromě toho, na rozdíl od oficiálního příběhu, kterou prosazují tvůrci vakcín a vládních zdravotnických agentur po celém světě, náš imunitní systém udržuje v paměti viry, které jsou naším tělemzaznamenány. V přirozeném imunitním systému je například enzym Cas9, který je zodpovědný za štěpení přebytečné DNA, když je buňce prezentováno příliš mnoho virového přenosu, přirozená paměťová datová banka, která si pamatuje, se kterým vzorem DNA se setkala.     

Kromě toho jsou trvalé záznamy uchovávané vrozeným imunitním systémem předávány dalším generacím lidí, kteří proto nikdy nebudou mít na konkrétní virus odezvu, neonemocní. I v adaptivním imunitním systému poskytují B buňky (zdroj protilátek) a T buňky (stimul B buněk) trvalou imunitu. 

Mnohonásobná studie NIH předložená Centrem pro výzkum a politiku infekčních nemocí (CIDRAP) v roce 2008 přesvědčivě prokázala, že imunita protilátek může trvat celý život. V této studii skupina vědců vedená dr. Ericem Altschulerem shromáždila vzorky krve od 32 přeživších – ve věku od 91 do 101 let – pandemie španělské chřipky v roce 1918. (Ve skutečnosti je správný název této pandemie Kansaská chřipka – místo jejího původu.) Ke svému úžasu vědci zjistili, že téměř o sto let později všichni účastníci studie stále přenášeli protilátky proti stejnému kmenu chřipky.   

Na základě zjištění této 21 let staré studie musíme odmítnout propagandu, která na nás chrlí mainstreamová média a lékařské organizace. Je pravda, že přirozená imunita k viru SARS-CoV-2 může zanikat šest měsíců až jeden rok po počáteční expozici. A není pravda, že experimentální injekce je jediný způsob, jak lze dosáhnout imunity. Taková neopodstatněná tvrzení jsou prostě lstí vynalezené k podpoře agendy farmaceutického průmyslu a dalších technokratů působících v zákulisí.         

Sečteno a podtrženo: Síla přirozené imunity vždy překoná jakoukoli vnímanou imunitu vůči viru, který údajně pochází z injekce, ať už experimentální nebo schválené vládou

Biologicky řečeno, veškerý život na Zemi je postaven z molekulárně genetických sekvencí RNA a DNA obsažených ve virech. Tyto viry jsou skvěle navržené systémy nezbytné pro zahájení a udržení života na Zemi. Ve skutečnosti bylo více než 50 procent z 20 000 genů zděděných dnešními lidmi vloženo před miliony let do genomu savců těmito drobnými zázraky přírody. Nejméně procent těchto genů bylo vloženo RNA retroviry podobnými HIV retrovirům. (Retrovirus je RNA virus, který vloží kopii DNA svého genomu do hostitelské buňky, aby se mohl replikovat.) Stejně zajímavá je skutečnost, že před miliony let retrovirové aktualizace hrály klíčovou roli při vzniku placentárních savců .     

Je zajímavé, že studie z roku 2017 publikovaná Národním zdravotním ústavem (NIH) ukazuje, že mnozí z nás nosí retrovirus HIV, aniž by o tom věděli. V této studii vědci „ prozkoumali nehumánní sekvenční data ze sekvenování celého genomu “ krev 8 240 dospělých žijících v USA a Evropě-u nikoho z nich nebyla zjištěna žádná infekční nemoc. Zjistili, že celých 42 procent účastníků mělo pozitivní test na přítomnost 94 známých virů. Mezi tyto viry patří virus HIV, virus hepatitidy B, virus hepatitidy C a virus chřipky.                                                                           

Byli jsme vyškoleni lékařskou komunitou a médii ovládanými společností, abychom uvěřili, že virus HIV by měl převládat u lidí žijících v subsaharské Africe. Koneckonců, bylo nám řečeno, 95 procent všech případů „HIV pozitivních“ pochází z této oblasti světa. Pokud by tomu tak bylo, očekávali bychom, že v jiných regionech uvidíme velmi málo HIV a mnohem vyšší prevalenci, řekněme, hepatitidy C nebo chřipky. Není tomu tak: je to právě naopak! Studie z roku 2017 ve skutečnosti zjistila pětinásobně vyšší prevalenci viru HIV než hepatitidy C a chřipky u těchto 8 240 asymptomatických Američanů a Evropanů. Je úžasné, že každý byl zcela v rovnováze s virem HIV, přestože nikdo z nich nikdy necestoval do Afriky. 

Vzhledem k tomu, že mnoho mocných organizací, veřejných i soukromých, těží z obrovských grantů a darů, které tímto zase udržují nekonečné hnutí proti AIDS, není překvapením, že nebyla provedena žádná vědecky recenzovaná studie, která by poskytla přesvědčivý důkaz, že virus zvaný HIV způsobuje nemoc jménem AIDS. Pokud by byla taková studie provedena, dokázala by, že hypotéza HIV vede k AIDS je neopodstatněná a je podvodná.  

Otázkou, na kterou by se vědci měli zaměřit, je: Co se děje v subsaharské Africe, která vytváří tak neobvyklý vztah mezi lidmi žijícími v této oblasti a retrovirem HIV, což způsobuje, že 95 procent z nich testuje jako HIV pozitivní? 

Abychom na tuto otázku dostali odpověď, musíme se podívat na terén, kde sídlí viry, a zůstat v rovnováze s lidským tělem. („Terénem“ mám na mysli geografickou oblast s přidruženým ekosystémem. Nemám zde na mysli výše uvedenou teorii terénu Bernarda/Béchampa.) Když je terén narušen něčím pro něj nepřirozeným – například otravou prostředí nezodpovědným lidským chováním – viry jsou nadměrně exprimovány a ztrácí se rovnováha těla s virem. 

S přihlédnutím k terénu zjišťujeme, že faktorem číslo jedna společným pro všechny takzvané epidemie nebo pandemie infekčních chorob je destrukce ekosystému. Jinými slovy, přirozený terén byl nezodpovědným lidským chováním změněn natolik, že je narušena naše vrozená adaptace na všechny genetické informace, které nás obklopují. 

Ne že by viry způsobovaly nemoc. Spíše jde o to, že jednoduše představují tělu novou možnost genetické adaptace. Vrozený imunitní systém těla pak určuje, kolik z těchto nových informací absorbuje. Pokud buňky nutně potřebují opravu – třeba v důsledku špatných dietních návyků, sedavého životního stylu nebo toxicity v životním prostředí – virus způsobí zánět, když tělo prochází regeneračním procesem. To je obvykle doprovázeno horečkou, ztrátou chuti k jídlu a zvýšeným počtem bílých krvinek. Taková zánětlivá událost je to, co běžně nazýváme „chřipka“.   

To, co hanlivě nazýváme zánětlivá událost – což znamená, že je to pro tělo špatné – je ve skutečnosti součástí léčebného procesu těla. Zánět je potřebný k vytvoření regenerace v těle. Jedná jménem těla, ne proti němu. 

V případě subsaharské Afriky ekosystém umírá. Kolaps půdních systémů bohatých na živiny, špatná hygiena vody, nedostatek základních hygienických potřeb, chronicky podvyživená populace a úplná eliminace tradičního ekologického zemědělství-předstiženého oxymoronickou zelenou revolucí, kterou průmyslové země prosazovaly v rozvojových zemích-způsobily , že velká část této populace vyvinula nerovnováhu mezi jejich vrozeným imunitním systémem a prostředím. Syndrom známý jako „AIDS“ je výrazem této nerovnováhy. Virus HIV, který poprvé objevil francouzský virolog Luc Montagnier, byl falešně obviněn z toho, že je hlavním viníkem zodpovědným za AIDS – forma viny sdružením. Ve skutečnosti je virus HIV benigní.

Skutečným jádrem problému je, že vrozený imunitní systém subsaharského afrického lidu byl degradován nedostatkem výživy do takové míry, že se stali kořistí nesčetných nemocí, které byly společně seskupeny pod jediný název „AIDS“. Místo toho, aby se „vědci“ vyrovnali s realitou toho, co strašná ekologická katastrofa způsobuje, obviňují virus HIV a používají ho jako zástěru, která má skrývat desítky let vládních a korporátních ekologických a ekonomických zločinů.

Z dosud zahrnutých informací můžeme správně usoudit, že je nemožné, aby viry nebo patogeny vytvářely pandemie a epidemie infekčních chorob – protože nic takového neexistuje, ne infekční nemoc v tradičním slova smyslu – příklady jsou „AIDS“, „Ebola“ a další neopodstatněné „virové“ pandemie. Ano, farmaceutická propaganda tlačí paradigma infekčních chorob do světového myšlení po celá staletí. Ale víra, že takové nemoci existují, není ničím jiným než výrůstkem Pasteurovy odhalené teorie zárodků. To, co běžně označujeme jako epidemie nebo pandemie, je jednoduše důsledkem degradovaného vrozeného imunitního systému, který se projevuje v segmentu populace planety. Mezi důvody této degradace může patřit chemická otrava herbicidy, pesticidy nebo geneticky modifikovanými potravinami, na které se podrobněji podíváme příště. 

Jak vidíme na výše uvedeném popisu viru, není přehnané tvrdit, že vir je jazykem veškerého života na Zemi. Doslova plaveme v obrovském moři genomických informací, které byly nezbytné pro začátek a rozkvět života na této vzácné zemi a stále se snaží pomoci všem druhům přežít. Matice organismů, které tvoří mikrobiom, vybudovala virový informační tok, který umožnil adaptaci a biodiverzitu na planetě. A ten samý virový informační tok je zodpovědný za budování lidského druhu.

Lidé tedy nejsou odděleni od viru a mikrobiomu, ale jsou spíše integrální součástí rozsáhlého a komplexního ekosystému viru a mikrobiomu. Přesto jsme se stále více stavěli do přímé opozice vůči samotnému živému systému, jehož jsme nedílnou součástí: přírodě.    

Konec prvního dílu

Avatar

MZ

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
TOP Zprávy

Referendum na Slovensku, co nám oznamují výsledky?

FacebookTweetEmailPrint Na FB se objevil v jedné skupině tento optimistický příspěvek: „SLOVENSKO SA PREBÚDZA – JE NÁS 1 MILIÓN a stošesťdesiattritisíc a päťstoosemdesitšesť tých , ktorým nie je ľahostajný osud našej prekrásnej krajiny, o čom hovoria aj výsledky referenda 2023 o zmene Ústavy SR: účasť: 1 193 198 voličov (27,25 %) odpoveď „ÁNO“: 1 163 586 hlasov (97,51 %) Teraz […]

Přečtěte si
TOP Zprávy

Od příslibu zákazu jaderných zbraní po špinavé bomby: Jak Kyjev porušil svůj slib, že odmítne jaderné zbraně

FacebookTweetEmailPrint Téměř třicet let po podpisu přelomové dohody o předání ukrajinského sovětského jaderného arzenálu Rusku obviňuje Moskva svého souseda z práce na atomových zbraních a radioaktivní špinavé bombě. Jak se strategická bezpečnost regionu proměnila v nejistotu? vysvětluje Sputnik. Dnes před 29 lety, 14. ledna 1994, ruský prezident Boris Jelcin a jeho americký protějšek Bil uvedli, že Kyjev […]

Přečtěte si