Letošní rok představuje zásadní zlom v historii lidstva. Poprvé od začátku lidské civilizace je náš druh geneticky modifikován. Výrobci vakcín nyní umožnili trvale změnit lidský genom – a vztah lidstva k přírodě se navždy změnil – pomocí experimentální farmaceutické injekce, která je falešně označována jako „vakcína“.

Ve světle této události se domnívám, že se musíme střízlivě podívat na motivy a činy, které ovlivňují lidstvo, jak ho známe. Současně musíme prozkoumat naše stále ničivější zacházení s přírodou samotnou.

Abych prozkoumal mnoho proměnných, které urychlují zánik lidstva a sabotují naši jedinečnou roli správců Země a jejích miliard rostlinných a živočišných druhů, rozdělil jsem tuto studii na čtyři hlavní části, které vyjdou jako samostatné články: 

V části I:  Mikrobiom a Virom zjistíme , že doslova plaveme v obrovském moři genomických informací, které byly nezbytné pro začátek a rozkvět života na této vzácné zemi a které se stále snaží pomoci všem druhům přežít. Matice organismů, které tvoří mikrobiom, vybudovala viromický informační tok, který umožnil adaptaci a biodiverzitu na planetě. A ten samý viromický informační tok je zodpovědný za budování lidského druhu.

V  části II :  Naše válka proti přírodě budeme zkoumat, jak naše vlastní bezohledné chování ničí životní prostředí, a tím nás posouvá k šestému masovému vyhynutí. Tím chci říci, že budu zkoumat  skutečnou  ekologickou katastrofu,  nikoli  podvod „globálního oteplování/změny klimatu“ financovaný miliardáři iniciovaný Římským klubem a dále vyhlášený Světovým ekonomickým fórem (WEF).

V  části III:  Co se stalo v roce 2020 budeme zkoumat, jak tato  skutečná  devastace životního prostředí přispěla k „pandemii“, která byla zavedena v roce 2020, což vedlo v roce 2021 k masovým experimentálním injekcím neznámých látek do lidských „subjektů“ a že to nemá předvídatelný konec. („Pandemii“ jsem dal do uvozovek kvůli jejímu podvodnému charakteru. Ve skutečnosti je přesněji a výstižněji popsán jako plandemie, scamdemic, pseudo pandemic nebo jakýkoli jiný výraz označující padělání.)

V  části IV :  Naše reakce budeme analyzovat nezodpovědnou a iracionální reakci většiny lidí na planetě na tuto takzvanou pandemii.

První díl bude uveřejněn již 9.9. ve 21hodin středoevropského času.