Komu slouží Fiala

Vždy když budete chtít věřit této vládě, podívejte se na níže zveřejněnou skutečnost a znovu a znovu si přečtěte tento článek. Tolikrát, než Vám dojde co „oni“ zde zamýšlí, migrace jakou neznáme a zchudnutí obyvatelstva. Vycvičený podrž taška Fiala byl ke svému hlavnímu životnímu úkolu dlouhodobě a pečlivě připravován. ČR změní k nepoznání!!!. .

14. 7. 2022: Aktualizováno. Jistě ze všech možných i nemožných zpráv víte co se děje – jak se Fiala staví k vlastním lidem, jak tuto zem žene do sebezničení. Ne není to náhoda, viz článek již fousatý níže.

Dnes doplňuji i zajímavé video:

9.4.2022 Aktualizováno: Ještě si myslíte, že tato vláda v čele s Fialou dělá vše nejlepší pro tento národ? Chcete žít ve své vlasti jako druhořadí občané???  

Podržtaška Fiala, Bernd Posselt ze Sudetoněmeckého landsmančaftu a Otto von Habsburg

Co je Panevropská unie

Vlajka Panevropské unie

Panevropská unie, něm. Paneuropa-Union. Zastává myšlenku politického a hospodářského a multikulturního sjednocení nejenom evropských národů. Myšlenkový obsah tohoto hnutí formuloval Richard hrabě Coudenhove-Kalergi na svém panství Poběžovice na Domažlicku. Samotná Panevropská unie pak byla hrabětem Coudenhove-Kalergim založena roku 1922, respektive 1924. Kdo byl hrabě von Coudenhove-Kalergi?

Níže je můj článek z roku 2015 o tom kdo byl hrabě von Coudenhove-Kalergi

Dojde k naplnění Calergiho plánu?

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který
plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní
osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce
zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi,
rakouský politik s japonskými předky a českoslovensým občanstvím (1894-1972)
Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí
nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského
sjednocení. (Pozn. Orgonet: Dle pozn. 1 byli mezi prvními podporovateli čeští
politici Masaryk a Beneš.)

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo
nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými
státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S
nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie
byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky
frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže
B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády
USA.

Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi a jeho Manifest

Podstata Kalergiho plánu
Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích
„Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu,
ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné
„křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez
specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. „Člověk budoucnosti
bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní
rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“

Gerd Honsik: Podstata Kalergiho plánu
Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně
eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé
masové imigrace. Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření
homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické
vlastnosti jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být
vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena.

Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí
křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou. Tím, že by se
zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které
by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové
oné doby Kalergimu naslouchali, západní mocnosti se soustředily na jeho plán,
noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí,
že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi,
neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu.

Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že
předpokládá vytvoření „podlidí“, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem
jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a přijímat „vznešenou rasu“, elitu.
Od Kalergiho k dnešku.

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní
Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a
asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré
evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin. Při tom všem nejde o
humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za
účelem realizace největší genocidy v historii.

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho.
Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v
naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely
Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy,
který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na
oslavu 90 let panevropského hnutí. Na fotografii za ním je vidět symbol
panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů.
OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů
uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divie
„Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě
původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“. Podle této
zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů imigrantů. Ptáme se, jak je
možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována studována
„na papíře“.

Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno
zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. A je zcela jasné, že genetická výbava
Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se
urychlí její vymizení. Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat
národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní
soudržnosti.

Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které
prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. G. Brock
Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale

představil lekci od Kalergiho, když řekl: „Co lidé musejí všude rozvíjet, to je
kontrola porodnosti A smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření
jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě.“

Závěr
Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován.
Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. Axiomem „nového
občanství“ je multikulturalismus a nucené míšenectví. Evropané jsou trosečníky
míšenectví, potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená
manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců: „Kalergiho dětí“.
Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním
prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k
zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se nás
snaží přesvědčit o tom, že vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a
humanitárním aktem, a že „rasismus“ je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli
slepé konzumenty. V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži Systému,
probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace
masové imigrace se rovná genocidě. Nemáme jinou možnost než se vzbouřit,
alternativou je etnická sebevražda

Avatar

MZ

5 5 votes
Article Rating
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kotas

Souhlas s tím, že lépe už bylo

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
Zprávy

Brusel se chystá zabavit všechny České, Polské a Slovenské lesy! Novela zákona je už připravena ke schválení!

FacebookTweetEmailPrint V Polsku vystoupil před pár dny v televizi mluvčí tamních státních lesů, které vlastní skoro 30% území Polska, Michał Gzowski, a varoval, že Brusel  se chystá zabavit polské lesy! To je 1/3 našeho území. Pokud to předáme byrokratům v Bruselu, lesy skončí, to je strašné. V tuto chvíli jako Státní lesy, jako Polsko, jsme proti […]

Přečtěte si
Zprávy

George Soros: K novému světovému řádu: Budoucnost NATO

FacebookTweetEmailPrint Jak válka na Ukrajině zuří, není pochyb o tom, že lidské náklady jsou pro Ukrajinu obrovské, včetně pravděpodobně více než  100 000 vojáků, kteří zahynuli v bojových operacích. Byl však jeden muž, který předpověděl mnohé z toho, co se stalo v bitvě na východě Evropy: George Soros. Finančník miliardář – oligarcha, často zobrazován jako […]

Přečtěte si