Kdy přidám další články a další rozbory proroctví?

Všem kdo hledají Pravdu a našli něco moudrého v mých rozborech.

Než něco dalšího zveřejním, jsem veden k tomu, abych to nyní nedělal. Na stránkách naleznete mnoho informací, které můžete zkoumat a získat tak dostatek porozumění o tom, o čem je Písmo, že se dotýká našich životů. KRISTUS PŘICHÁZÍ A TO JE DOBRÁ ZPRÁVA PRO TY, KDO SKUTEČNĚ HLEDAJÍ NEJPRVE BOŽÍ SPRAVEDLNOST A ZÁJMY KRÁLOVSTVÍ. Důkazů, že je tomu tak, naleznete přehršel na těchto stránkách.

Abychom porozuměli věcem kolem nás, je třeba se BRODIT NEJENOM PÍSMEM SEM A TAM. Vždy je třeba prosit o moudrost a o Otcova Ducha, abychom nebyli zavedeni na scestí, to platí i pro tyto články. NEHLEDEJTE TEDY JEN NOVINKY. Mnoho článků je vzájemně provázaných a číst jenom ty poslední, nemusí dát přesný obraz toho všeho kolem nás.

Dílo Dobré Zprávy není dílem člověka, či smrtelných lidí, proto a ni já nemohu bez svolení toho komu toto dílo patří, dávat další informace, které jsou mi odhalovány na stránkách Písma. Netoužím potom, abyste šli za člověkem, ale abyste sami usilovali o porozumění, které dává Otec svým Duchem těm, KDO JEJ Z OPRAVDOVOSTÍ HLEDAJÍ. Samotné poznání není k ničemu, pokud nemáme AGAPE a nejsme schopni druhé povzbuzovat k této Lásce a k znamenitým skutkům.

POROZUMĚNÍ, KTERÉ DOBRÁ ZPRÁVA PŘINÁŠÍ JE JEDNODUCHÉ, není tedy potřeba všemu plně rozumět. Náš nebeský Stvořitel, JeHoVaH Bůh je našim Otcem a jako správný Otec nechce, aby mysl jeho dětí, jeho nemluvňat byla přesycena. Proto sám určuje, kdy je potřeba dát určitou záležitost na vědomí.

Už tak jsou mnohé mé články hodně hutnou stravou, kterou mnozí nedokáží plně pochopit. Z mých rozhovorů s bratry a sestrami je zřejmé, že si určité informace museli několikrát projít, aby je plně a správně pochopili. Toto je moudrý postup. Pokud chce někdo zkoumat lehčí stravu, je mu dána možnost navštívit paralelní stránky, kde najde sérii o tom, JAK SPOLEČNĚ VYSTOUPIT K DOMU PRAVÉHO BOHA, JeHoVaH VOJSK. Naleznete zde.

Vždy doporučuji je zkoumat od nejstaršího příspěvku, tedy od studie č.1 a pokračovat k poslední. Zatím je jich 23. Zda přibude i 24 nevím, nejsem k tomu veden. Na těchto stránkách naleznete samozřejmě více duchovních článků a také důležitý rozbor Danielova proroctví propojený s knihou Zjevení. Ač je tento rozbor vytvořen už skoro před dvěma lety, nebylo potřeba jej měnit a upravovat a myšlenky jsou stále platné i v této turbulentní době. To by měla být jistá záruka inspirovanosti tohoto textu.

Není důležité kdo takový text napíše, ale zda obstojí v proudu času, zda vám samotný Otec potvrdí svým Duchem, že byl vytvořen pod jeho vedením. Na zkoumání máme tedy dostatek duchovních myšlenek a přidávat další není zatím potřeba. Proto se na určitý čas odmlčím, aby dostatečné množství z vás, skutečných BADATELŮ PÍSMA, mohlo v klidu načerpat dostatek porozumění z toho, co už bylo sděleno.

Kéž vás Otec vede svým Duchem a je to On, kdo působí vzrůst.

S Agape

Váš a Kristův bratr Igi.

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Léto se nám dostává do druhé poloviny a přichází měsíc, zajímavý měsíc. Zkusme se na něj podívat z různých stran a dát si nějaké zajímavosti do souvislosti

V čem je měsíc SRPEN, či AUGUST tak zajímavý například z dějinných záznamů? Jak vznikl název tohoto měsíce? Proč slovanské národy přijali název AUGUST, když slovo odvozené od podstatného jména SRP, který byl až do poloviny minulého století hlavním symbolem sklizně a daleko víc odpovídá povaze měsíce, co by ročního období? Mám tento měsíc rád […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Ještě jeden příspěvek, ten fakt musím napsat

Paní Jitka Zadražilová z Novinek mne fakt dostala. Ten nadpis fakt aspiruje na vtip roku. „Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Na to už je pozdě“ Myslím, že dnes obdrží velkou finanční odměnu. Asi už taky dostala tečku a je šťastný, na dálku ovládaný biorobot. Tak dejte paní Jitko […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si