Abychom pochopili celý příběh a také to, co se nyní děje, musíme se posunout v čase asi o 4100 nazpět. Tehdy byla na pláních ŠINARU vytvořena první lidská společnost, která se utvářela jako státní útvar. Bylo to v období 300 až 400 let od celosvětové potopy. Ústředním místem bylo město Babel, které se mylně zaměňuje s později vybudovaným městem BABYLON.

Toto město bylo postaveno blízko ústí řeky Eufrat do Perského zálivu. Byla to úrodná pláň kde se prvním králem lidstva stal NIMROD. V Písmu byl tento muž označen, JAKO MOCNÝ LOVEC V ODPORU PROTI STVOŘITELI, JeHoVaH Bohu. Nejenom, že byl lovcem divoké zvěře, ale byl i lovcem lidí, které začal zotročovat za pomoci ANAKIM, SYNŮ ANAKA.

Kdo to byli tito synové Anaka? Když budeme bez ovlivňování historiků zkoumat starodávné kultury, zjistíme, že všude se objevuje nejenom příběh o osmi lidech, kteří přežili CELOSVĚTOVOU POTOPU, ale jsou zde zmínky o BOZÍCH, KTEŘÍ PŘIŠLI Z HVĚZD, NO V TÉ DOBĚ CHÁPALI SLOVO BŮH JINAK, NEŽ JEJ ZÁMĚRNĚ CHÁPEME MY. Odkaz na hvězdy nebyl odkazem na planety, ale na duchovní říši. Slovo BŮH, se vždy nepsalo s velkým, nebo malým písmenem, protože toto jazyky neznaly tuším až do středověku. Jak jsem uvedl už v předchozích článcích, došlo po prvním století díky absolutnímu úpadku morálky ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, KE ZHLOUPNUTÍ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. Božství bylo vždy správně spojováno s MOCÍ A NE STVOŘITELSKOU AUTORITOU. Toto přicházelo až s kulturou Řecka a jejich pověstmi, ale ne v kultuře Mezopotámie, Asýrie, Egypta, Babylonu. Ač se nám toto snaží namluvit různí HI STORY/IKOVÉ (vyprávěči ahoj příběhů). Ač se tvrdí, že Vatikán vlastní mnoho původních děl spálené Alexandrijské knihovny, bylo ničení mnohých rukopisů jednou z cest, jak zajistit, aby se přerušila kontinuita k správnému porozumění lidských dějin, jako skutečného a pravdivého příběhu.

Když ovládla Slovany církev a je jedno zda ta Vatikánská, nebo ta Byzantská, OBĚ UDĚLALY TO CO BYLO POTŘEBA, ZNIČILY A UKRYLY VŠECHEN PŮVODNÍ PÍSEMNÝ ZÁZNAM, aby nebylo možné v dnešních dnech pochopit, k čemu skutečně došlo. Co bylo zachováno, protože i tomu vládci TEMNOTY BYLO JASNÉ, ŽE NIKDY NEBUDEME TAK HLOUPÍ, ABYCHOM SI MYSLELI, ŽE SLOVANÉ SPADLI Z NEBE, tak byly zachované legendy o praotcích, jakým byl například PRAOTEC ČECH.

Jak odhaluje samotná archeologie, vše bylo trochen jinak, ale proč kazit již jednou vytvořený PŘÍBĚH PRAVDOU. Z toho co nyní víme o Mezopotámii, víme že legenda o Gilgámešovi v sobě skrývá určitá odhalení, které chce Satan použít pro svůj poslední tah, PŘED KONEČNÝM MATEM, který jej čeká za nemnoho měsíců. Celé divadlo světa je totiž velmi podobné hře v šachy, kdy se nacházíme asi ve 4 či 3 tahu před MATEM, který bude Satanovi zasazen samotným Kristem.

Mezopotámie byla velmi rozvinutá civilizace, na kterou měli velký vliv synové Anaka. Byli to obři, stejně jako byli Nefilim, rozrážeči v době před potopou. Zde se však nejednalo o syny vytvořené přímým pohlavním stykem, ale genetickou manipulací. Anunaki se už nemohli zhmotňovat do lidských těl. Museli se zhmotnit do ještěřích těl, aby bylo jasné, kým jsou. Fresky po celém světě toto dokazují a lze toto nalézt nejenom v Egyptě, ale právě v Mezopotámii, tak v Asyrské kultuře a také té Babylonské. Indie a Čína je toho také zářným příkladem. U Indiánů lze též vidět odkazy na plazí božstvo i s vesmírnou tématikou. Toto vše je třeba zkoumat z nadhledem.

Když Saddám Husajn začal odkrývat Babylon, aby jej obnovil, došlo při vykopávkách k určitým nálezům, které souvisí právě s projektem LOOKING GLASS.

Objevily se nové informace o zařízení, které měly staré kultury k dispozici, kde bylo možné zadat informace, jaké kroky chcete učinit a zařízení zobrazilo následky, které nastanou. Něco takového je vlhkým snem každého, kdo řídí společnost. Saddám Husajn toužil obnovit Babylonskou říši. Pokud by dokázal zkonstruovat toto zařízení do funkčního stavu, pak by měl obrovský náskok před těmi, kdo jej dostali k moci. Nyní dává smysl, proč se proti němu jeho ochránci postavili a nakonec jej i Irák zničili. Není tajemstvím, že probíhaly tajné vojenské operace, které zakryly obě války, kdy bylo z Iráku ukradeno mnoho historických artefaktů. Z výpovědi několika příslušníků americké armády vyšlo po druhém útoku na tuto zemi na světlo světa, že byla zorganizována komanda smrti, která likvidovala podle jmenných seznamů konkrétní rodiny od kojenců po velmi staré lidi. Samotní vojáci nevěděli proč toto bylo nařízeno. Tak vám to odhalím.

Bylo to proto, že na této planetě existuje několik rodin, které ovládají tento svět. Některé známe velmi dobře, jiné jsou trochu v pozadí. Které rodiny to jsou naleznete v knize Robina De Ruiter “Třináct satanských pokrevních dynastii, které ovládají svět“.

Zde naleznete i cíl, který byl plánován už více jako 300 let těmito rodinami. Tyto satanistické rodiny odvozují svůj původ od synů Anaka přes Egyptskou větev faraonů. Co se zjistilo právě těmito vykopávkami kolem Babylonu, že v Iráku je mnoho těchto potomků a každý z nich měl PRÁVO ŽÁDAT PODÍL NA MOCI. Proto ta komanda smrti. Takže žádný terorismus, chemické zbraně, to byla kouřová clona.

Díky objevům různých artefaktů, které odhalovaly i mnoho nových fyzikálních zákonů z kvantové fyziky, které se týkaly časoprostoru, byly postaveny funkční “hvězdné” brány a bylo postaveno zrcadlo, které vidělo do budoucnosti. Protože se pohybujeme v oblasti DUCHOVNÍCH ENTIT, tedy na Satanově dvorečku, mělo toto zrcadlo, TAK JAK PAN VK INFORMUJE O PROJEKTORU, SLOUŽIT PO ZADÁNÍ PŘIPRAVOVANÝCH KROKŮ VHLED, jenž ukazoval, co se stane v následných letech. Vše šlo velmi hezky a bylo ověřeno už na proběhnuvších krocích, takže se pánové za oponou rozhodli, že začnou vkládat své plány do následných let. Celý projekt byl provozován v 90 letech a na počátku dvacátého prvního století. Problém nastal, když pánové chtěli modelovat události po roce 2012, AČ TAM VLOŽILI JAKÉKOLI DATA, VŠE VEDLO JEN K JEDNOMU ZE SCÉNÁŘŮ. Toto zasvěcené VELMI VYSTRAŠILO, PROTOŽE SE TAM VŽDY OBJEVIL JEJICH KONEC A ODHALENÍ JEJICH PROCESŮ ŘÍZENÍ.

Požádali tedy jednoho muže, aby zjistil kde je chyba. Tento člověk sloužil k tomu, aby projekt LOOKING GLASS BYL DEFINITIVNĚ POTVRZEN a odhalil, co bude nakonec následovat. Zde bych velmi rád obrátil vaši pozornost k Písmu, protože je úzce propojeno s těmito slovy:

Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch, a každičký jazyk, který proti tobě povstane v soudu, odsoudíš. To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů a jejich spravedlnost je ode mne, je Jehovův výrok.” (Izaiáš 54:17)

Tato zbraň, kterou proti lidstvu chtěly rodiny Satanovy použít, se obrátila proti nim samotným. Tak se i stalo. NEVYHNUTELNÝ KONEC TĚCHTO ZRŮD PŘIMĚL NĚKTERÉ Z NICH, ABY SE SPOJILY DO ALIANCE TAKZVANÝCH GNOSTICKÝCH ILLUMINÁTŮ. Založily tyto zrůdy organizaci BÍLÉ KLOBOUKY, jenž zorganizovaly další hnutí a skupiny, které začaly bojovat s tou nejtemnější stranou ctitelů Satana. Kdo trochu brouzdá po internetu na stránkách takzvané alternativy, může takové skupiny najít. Momentálně je nejvýraznější skupinou Q ANON. Jsou to také zednářské spolky, které se spojují pod označením P52 . Kolem těchto skupin jsou rozsety takzvané alternativní weby, jejichž úlohou je soustředit kolem sebe věrné ovečky, kterým je servírováno, že tato skupina je na straně STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH Boha ač jej nejmenují.

Cílem těchto BÍLÝCH KLOBOUKŮ je zůstat u moci, až se jim podaří odříznout černou stranu SATANOVY MOCI. Protože ví, že temná strana bude zlikvidována, protože jim to zrcadlo jasně ukázalo, chtějí přeformátovat společnost trochu jinak, ALE CÍL JE STEJNÝ, JAKÝ MĚLI I V DOBĚ, KDY BYLY TYTO ZRŮDY PLNĚ SOUČÁSTÍ TEMNÉ STRANY. Proto začaly bojovat o přízeň lidstva tím, že zachraňují děti. Je to jenom jejich “DOBRÝ SKUTEK“, kterým si chtějí naklonit zdecimované lidstvo a aby se tak vykoupily. TAK TO ALE NEFUNGUJE U NAŠEHO STVOŘITELE!!!!!!! 

Je třeba si povšimnout například toho, že hlavní viditelný představitel hnutí Q ANON, TRUMP, MLUVÍ O VAKCINÁCH PRAVDU A NEMÁ NA MYSLI JINOU VAKCÍNU, jak se Q snaží vysvětlovat. Proč? Protože i oni jsou přesvědčeni, že je nás na planetě mnoho!!!!! Kdyby to bylo jinak, měl Trump už dost možností zasáhnout. ONI VÍ, ŽE KORPORÁTNÍ FAŠISMUS NEBUDE, ALE KDYŽ JEJ NECHAJÍ JEŠTĚ NĚJAKOU DOBU ŘÁDIT, TAK SLEPÉ LIDSTVO JIM TO STEJNĚ SEŽERE I S NAVIJÁKEM. Čím větší utrpení před připravenou změnou, tím většími hrdiny budou.

NENECHME SE OPÍT ROHLÍKEM A DŮVĚŘUJME PÍSMU, JEHO PRAVDIVÝM PROROCTVÍM, PROTOŽE TOTO VŠE JSOU JENOM POSLEDNÍ TAHY ŠACHOVÉ PARTIE, KTEROU SATAN HRAJE, NEŽ DOSTANE MAT.

Zde najdete rozhovory s protagonisty, které výše popsané potvrzují. Kdo nerozumí anglicky, zapněte si titulky.

Co tedy ještě přijde, než Satan obdrží svůj mat? Je to útok a příchod mimozemšťanů. Stále častěji se objevují zprávy o tomto příchodu. Galaktická federace je nachystána. Noro Lichtner přispěl svým polínkem do ohně, když právě pustil mezi posluchače INFOVOJNY knihu “Rozhovor s mimozemšťanem“.

Byly mi zaslány informace o tom, že na 10.6.2021 se chystá nějaká událost, tak uvidíme. Co určitě bude dokončeno, je MAT KORPORÁTNÍMU FAŠISMU SKRZE KRÁLE SEVERU, JENŽ  PO VYHRANÉ BITVĚ OKOLO HITLEROVÝCH NAROZENIN JASNĚ OZNÁMIL SVĚTU, ŽE JE TO ON, KDO URČUJE ČERVENOU LINII.

Ač neproběhla zatím horká fáze této poslední války, první bitva už má svou viditelnou oběť. TA OBĚŤ MÁ ČERVENÝ SVETR. To se přihodí všem, kdo nechtějí slyšet varování.

Kdo by se z toho měl poučit? Hlavně ti, co údajně nahlíží do projektorů, protože ví, že něco takového bylo stvořeno a ti co jej krmí informacemi, aby zaváděl na scestí obyvatele, jenž mluví česky a slovensky a připravoval je na konečné spojení se stroji, že tak daleko to skutečně nezajde. Ano pane VK, byl to vlhký sen Illuminátů, ale oni na rozdíl od Vás do toho zrcadla nahlédli.

Pro ty kdo stále nechtějí rozumět, pak si vzpomeňte na film Minority report. I tam vám to továrna na sny a vhled do budoucnosti naznačila a co seriál VRAŽEDNÉ ČÍSLA?

Rád bych tímto videem, které naleznete níže, varoval pány politiky, policisty, soudce, že toto nezastavíte.

https://rumble.com/vgne4p-rakousk-politika-dagmar-belakowitsch-o-okovn-a-svobod.html

Kéž máte POKOJ VY JENŽ PATŘÍTE K OLIVÁM, VY JENŽ JSTE ZAPEČETĚNI. Přijď Pane Jehošuo brzy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Boleslav Křišťál

PROJEKTOR? Mnozí toto slovo známe, ale ne všichni vědí, jaký je jeho skutečný význam.
.
Nejprve vysvětlím, co Projektor – NENÍ.
– – –
Mnozí zcela jistě znáte horoskopy. Pro některé je to něco jako hra a nepovažují to za něco zvláštního, nebezpečného. Někdo má doma tzv. lapač snů (kvůli klidnému spaní), někdo nosí nějakou věc, která “připomíná” někoho/něco, co je mi niterně velmi blízké … s čím se ztotožňuji. Také si mnozí vystavujeme obrázky našich zemřelých příbuzných a vzpomínáme na ně například tak, že jsou již v nebi (v pro nás neviditelné duchovní oblasti) vzkříšeni a vzpomínáme na ně a hovoříme “s nimi”, jako by tu byli stále (ač vzkříšení ještě nenastalo, kromě jednoho jediného), i když stále spí ve smrti (jsou mrtví, neexistují). Někteří chodí za těmi, kdo z povolání předpovídají události nebo zprostředkovávají “komunikaci s mrtvými” nebo základě mnohých pomůcek se snaží zájemcům vykládat (tzv. předvídat) “budoucnost”, ať jejich vlastní či těch “mrtvých” “příbuzných”, kteří s nimi právě hovoří či za chvíli budou, i na základě karet či jiných “vhodných” různorodých “pomůcek” atd. atp.
Toto jsou pouhé STŘÍPKY, napodobeniny Projektoru. Také se této manipulaci říká EZOTERIKA nebo SPIRITISMUS.
.
.
Nyní objasním, co to ten Projektor byl a jakým způsobem byl využíván.
– – –
Představte si, že jste někdo velmi mocný a velmi zlý, bezcitný … a co víc, velmi nadprůměrně inteligentní. Máte naprostý přehled téměř o všem, co se kde šustne. Je vám jedno, co s druhými bude a jak dopadnou, protože vám na nikom ani trochu nezáleží. Ale ano, na jednom ano. Na sobě! Nenávidíte všechno a všechny, máte jen své vlastní zájmy. Jedno vás však velmi baví! Využívat všeho co vím a znám, pouze a jen ve svůj prospěch, a v neprospěch ostatních. Dávat jim dílčí informace a cíle, a přitom v nich vytvářet dojem důležitosti a velikosti jako kdyby byli NĚCO nebo NĚKDO, i když ve skutečnosti nejsou [ve vašich očích] nic. Jakoby se smát sobě, ale hlavně smát se nad těmi, kdo je vámi napálen, podveden, poškozen, zklamán… Manipulovat s druhými tak, aby si mysleli, že to s nimi myslím dobře, ale závěr všech těch věcí nakonec bude a je vždy a jen trápení a bolest… Jak to zaonačit, aby to ti druzí vůbec nerozeznali a/nebo rozeznali, až bude pozdě, co nejpozději…?! No přece najít takové, vám podobné, kteří přistoupí na tuto stejnou bezcitnou hru. Doslova a do písmene HRU, od začátku až do úplného smutného hořkého konce; vše plné přetvářky. Tito vaši rádoby kolegové a kamarádi, s ohledem na slíbené výhody a hlavně MOC, toto také začnou dělat tak, jak je to naučíte vy. Jak? Znáte slovo diverzifikace? Je to rozmanitost, také však rozdělení. Správně řečeno – rozdělení v rozmanitosti. Ve všech částech světa vytvořit různorodé zvyky (tzv. kultury) a naučit ty, kteří v nich žijí, že je to pro ně to nejdůležitější (!!! – a že není nic důležitějšího), aby na nich lpěli – tzv. HRDOST (na základě pýchy, ega) bez ohledu na ty ostatní, kteří mají de facto stejné zvyky (akorát jinak nazvané, nalakované), aniž by si to uvědomovali, spojili. To vše také na základě strachu a manipulace. Jak tedy předávat informace těm svým, aby to ti ostatní (ta většina) zjistili co nejpozději? Hlavní je třeba dotyčné osoby přesvědčit, že to, co dělám ve prospěch sebe, rodiny a společnosti, je to to nejdůležitější, protože toto vše je to to nejdůležitější!!!. Vytvořit v nich pocit, že mně se to nějak zvlášť nedotkne, a to bez ohledu na okolnosti, způsob a prostředky, jakými se to prosazovalo, prosazuje či bude prosazovat. Pak, když mám získanou tuto jejich pozornost a důvěru (imunitu) na základě nějakých, ať skutečných (většinou domnělých) záruk, tak jim začnu předávat informace CO a JAK dělat. A tak bylo za tímto účelem vytvořeno mnoho skrytých či veřejně známých organizací, které proti sobě domněle či skutečně bojují, v přímé závislosti na tom, jestli se snažím získat někoho na svou stranu a nebo jej/ji zničit, zda-li se dotyčné osoby ochrana týká nebo jí byla zbavena. Ano, tyto informace jsou mně a “pár” vyvoleným předávány s ohledem na vlastní důležitost. Vím “něco”, co neví ostatní a tak to využívám hlavně ve svůj vlastní prospěch, a pak později, až se mám fajn, ve prospěch ostatních, přičemž se tvářím, jako bych jim chtěl pomoci. A jak tyto informace získávám? Tím, že jsem v přímém kontaktu s GP nebo-li Generálním Prediktorem, což je moderní a sofistikovaný výraz pro toho největšího Odpůrce a Lháře (Satana Ďábla), který nás se svými kamarády učí, jak to zvládnout bez toho hlavního Garanta a Stvořitele nás všech a všeho.
.
PROJEKTOR byl kvantový systém postavený v 80. letech minulého 20. století na základě nalezených technologií předchozích civilizací a jenž byly potvrzeny tím Zlým, a byly nám lidem utajeny. V té době kolovala informace, že některé vlády disponují velmi zvláštními technologiemi, ale nebylo jasné, o co jde. Byly vytvořené konkrétní platformy, do kterých se vložili určité informace s cílem zjistit, jaký bude výsledný obraz jejich budoucnosti a zda-li má smysl začít něco podnikat. A vždy se jim to tzv. vyplatilo. Měli totiž na svojí straně čas, prostor a moc, neboť jim to bylo umožněno. Ten uměle vytvořený pocit svobody a jistoty. Mysleli si, že do nekonečna, ale pak se něco přihodilo…
.
Pak Projektor přestali úplně používat. Co je poslední dobou tak rozrušilo?!
.
Mnozí z těchto mocných, kteří byli a jsou ve svých relativním postaveních (Římanům 13:1-4; 1. Samuelova 8. kapitola), vždy věděli, jak se to bude vyvíjet a jak to pro ně vždy dopadne…
…zhruba posledních 30 let se to “začalo obracet” v jejich neprospěch. Ať do toho systému vložili jakékoliv naplánované věci, ať špatné nebo dobré, vždy jim tento stroj dával stále stejnou odpověď. Že dojde ke skutečné změně, na kterou nebudou mít vliv a tato přijde odjinud, a bude to v jejich neprospěch. Dostali strach. Proto je nyní vidět naprosté rozdělení společnosti. Mnozí toto nechtějí přijmout za žádnou cenu, ti zlí jdou tvrdě stále za svým cílem bez ohledu na množství zničených životů (tzv. železo), kdežto ti hodní (lidští) se stavějí proti nim (tzv. [keramická] hlína), jak se hovoří v Biblické knize Daniel o soše (v tomto případě o jejich chodidlech spolu s prsty).
.
.
Zajímá Vás, co je pravým opakem Projektoru? 😉

Boleslav Křišťál

Nic se v tomto světě neděje “jen tak”. Mnozí si ani neuvědomují, že jsou součástí mega komplotu, obrovské manipulace. Skutečně to, co je nám v životě předkládáno jako smysl, cíl.

Uctívat a věřit v lidi, život, zvyky a jiná/jiné věci, která/které vidíme, cítíme, vnímáme…

Upřednostňovat toto vše na úkor druhých bez ohledu na ostatní…

…aniž bychom přijali myšlenku, že existuje někdo, kdo se v nás všech snaží cíleně, už od narození, na základě bezbřehé pýchy a nenávisti, vytvářet pocity nejistot (strachu), abychom se upínali ke všem a všemu možnému…

…hlavně jenom ne k Tomu, kdo toto všechno stvořil pro naši radost a potěšení.

A proto mnozí ani neví, co je to ta skutečná LÁSKA.
https://nejvic-info.webnode.cz/l/buh-je-laska/

0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
()
x