Jak strašný svět čeká lidstvo

Jak rozumíme tomu, že Spojené státy zahájily vojenskou frontu na Ukrajině proti Rusku? Zjevný fakt otevření vojenské fronty na Ukrajině skutečně naznačuje, že to bylo Rusko, kdo zmobilizovalo vojenské síly a začalo válku nebo střílet, ale ve skutečnosti jsou USA za přípravou půdy pro vypuknutí války na Ukrajině. Je to kvůli jeho neúnavné snaze o rozšíření NATO do té míry, že se k němu chystalo přidat Ukrajinu a dokončit jeho obklíčení a blokádu Ruska, aby ho úplně udusila nebo přinutila podvolit se a kapitulovat.

Po převratu na Ukrajině v roce 2014 chtěly USA změnit ukrajinský režim, který je přátelský k Rusku, tím, že nebezpečně vyzbrojily nový režim jemu věrný, jak ukázala válka. To přímo představuje hrozbu pro ruskou národní bezpečnost na nejvyšší úrovni, což znamená, že USA donutily Rusko vést válku, zatímco doufají, že Rusko utrpí strategickou porážku. Prokázaly to všechny kroky, které podnikla k eskalaci války a ne k nalezení řešení, jak ji uklidnit, nebo k dosažení porozumění mezi Ruskem a Ukrajinou k zastavení války.

USA použily všechny prostředky nátlaku na Evropu, aby ji zapojily do války, vyzbrojením ukrajinské armády a podporou prezidenta Zelenského.

Měli byste si přečíst americkou politiku od vypuknutí války na Ukrajině až po dnešek, protože představuje novou strategii v jednání s Ruskem, podporovanou Čínou.

Motiv tohoto obratu v americké politice, zvláště pokud příští dny a měsíce ukážou, že existuje nová strategie přijatá Pentagonem, hlubokým státem a některými mocenskými centry v USA, se liší od řešení rozporu s Ruskem. a Čínou prostřednictvím hospodářské, vědecké, politické a finanční soutěže, během závodu ve zbrojení podobné situaci v éře studené války, se Sověty a socialistickým táborem.

Několik předních analytiků proto očekávalo opakování studené války proti Rusku a Číně, jako byla stejná situace v letech před vypuknutím války na Ukrajině. Ale v závislosti na tom, čeho jsme nyní svědky, při eskalaci vojenské konfrontace na Ukrajině a přechodu do fáze obléhání Kaliningradu, což tlačí Rusy k rozšíření války, to znamená, že existuje nová strategie, která využívá válku bez dosažení jaderné úrovně, i když je s ní v kontaktu. Americký přístup, který přijal, aby se vypořádal s rozporem mezi ním a jeho spojenci na jedné straně a Čínou a Ruskem na straně druhé,

Pokud je tento závěr správný, znamená to, že svět vstoupil do fáze světových válek, které jsou mezi hlavními mocnostmi pod úrovní jaderné a možná i pod obsáhlostí první a druhé světové války.

Zároveň je patrné, že prostřednictvím sledování evropských politik a příprav na uspořádání konference Skupiny sedmi ve dnech 24.–26. a znovu militarizaci Evropy, namísto snahy – jak mnozí očekávali – deeskalovat válku na Ukrajině. Válka zatím v Evropě způsobila mnoho škod, ekonomických ztrát a sociálních krizí.

Pokud jde o Evropu, další otázka zní: Vstoupila na oplátku do nové integrované strategie nebo paralely s americkou, čelí svým rozporům s Ruskem i Čínou?

Německo a Francie skutečně vydaly nějaké signály, které měly tendenci hledat řešení vojenské eskalace a hledat řešení mezi Ukrajinou a Putinem, ale šlo to bok po boku s jejich vojenskou podporou ukrajinské armádě. V souladu s tím můžeme říci, že Německo i Francie (obecně Evropa) postupují stejnou cestou, jakou se začaly ubírat USA. To znamená, že všechny výpočty, které byly založeny na výpočtu evropských ekonomických zisků a ztrát, na konferenci Skupiny sedm 28. června 2022, se staly předmětem válečné strategie, jejímž cílem je porazit Putina. Samozřejmě,

Nyní zbývá dokončit vysvětlení: Proč je tento posun v americké strategii směrem k válkám, které jsou pod jadernou úrovní, jako alternativa ke strategii studené války nebo jí podobná k tomu, co se stalo v minulosti, když Západ porazil Sovětský svaz a Varšavskou smlouvu?

Odpověď zní, že studená válka měla dva hlavní rysy: za prvé závody ve zbrojení a za druhé ekonomické, vědecké, finanční a politické závody. Nejdůležitější a rozhodující se tak stala druhá rasa po vyloučení možnosti světové války kvůli vývoji jaderných zbraní na obou stranách.

Zde byla ve druhém závodě velká propast ve prospěch USA a Západu, což vedlo Sověty k porážce (samozřejmě i ze samosovětských důvodů).

Dnes je Čína vynikajícím konkurentem v této druhé oblasti (ekonomika, vědecký rozvoj a finanční možnosti); je to konkurent, který se chystá překonat USA. USA si uvědomily, že nemají šanci konkurovat Číně, která z nich hodlá udělat studenou válku trvající dalších dvacet nebo třicet let.

USA proto zjistily, že současný rozpor musí být vyřešen vojenskou strategií, která se neomezuje na závody ve zbrojení a mírovou soutěž, ale vezme si vzor Ukrajiny, který lze později zobecnit ve větším měřítku.

V souladu s tím čekejme svět globálních válek mezi hlavními mocnostmi, a to i bez dosažení jaderné úrovně, pokud bude mít tento svět „štěstí“… jaký strašný svět čeká lidstvo.

 

Avatar

MZ

0 0 votes
Article Rating
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pepan

Lidstvo díky demenci jeho mozku čeká jen to co si zaslouží a to totální konec, bohužel to odnese fauna i flóra jenž za to že člověk zdegeneroval nemohou. TZV západní státy si vzali jako vzor “ celosvětový odpadový kontajner “ jenž nikdy nic dobrého nikomu nepřinesl.

Jaroslav

40 rokov som v antických archeo-astronómiách, čo je zednářská královská veda. Všetky civilizacie merali Veľký Ptecesný rok= Anno Magnus, dnes v židovskom kalendári ako A.M….A.M. sa delí na dve polovičky cca 12,920 rokov, od Veku Vodnára po Leva a od Leva po Vodnára. Merajú ho Jarnou ROVNODENNOSŤOU pri Veľkej Sfinge Egypta, 21.marca/ března. Veľká Sfinga má hlavu človeka= teda Vodnára a telo Leva. Každých 12,920 rokov vstupujeme do obrovských klimatických zmien( viď youtube, Klimatické katastrofy v histórii zeme)…Aj biblia je rekord jedného Precesného roku, ktorý začína Potopou, ako “ plodovou vodou“ pred znovuzrodením sveta a civilizácie z 8 ludí Noaha, lebo číslo 8= vzriesenie a znovuzrodenie, nový cyklus a galakt.maternica= Dvojcentro, kam putuje vstko, aj duše ludí v posmrtnom živote.To je v Pentateuchu…A končí sa Apokalypsou Ohňa a zemetraseniami po prepólovaní Zeme, ako je to v 4 Evanjeliách a v 4 koňoch apokalypsi.. . Teda Ennead Deviatich bohov Podsvetetia s dvomi po sebe idúcimi apokalypsami! Ohňom a potom Vodou v novom cykle….

Jaroslav

Každá civilizácia je na konci skorumpovaná a zdegenerovaná, o tom svedčia vsetky náboženstvá a astronomické mýty! Maše terajšie klimatické zmeny nie sú zavinené človekom a ľudmi! Budúca apokalypsa Ohňom a zemetraseniami( prepólovanie) je neodvratná, aj keby na Zemi nikto nežil, alebo všetci boli bezhriešny ako Kristus( Son & Sun)! V začiatkoch novej civilizácie z tých čo to prežijú, ľudia vyliezajú z jaskýň, trpia stratou pamäti, zhlukujú sa do usadlostí a klanov,potom dedín a miest,mestských štátov a narodných štatov…Potom prichadza židovská globalizacia, pokus o NWO celosvetovú vládu, unipolarny svet…Ktorý sa rozsype tesne pred apokalypsou alebo počas nej… Ukraino je v latinčine ŽNEC, ten čo príde zožať zrelú úrodu sveta…V biblii je to Sviatok Stankov počas a po žatve… Trvá 7 dní, no potom nasleduje aj 8. ďen, a dokonca v Starom Zakone aj 9.deň…Pre židov je to Hošana Rabbah a Shemini Atzeret, ako 7.a 8.deň…Číslo 8 je život a vzkriesenie, nový začiatok cyklu života na Zemi… Tieto čísla, 7,8 a Ennead ako 9, sú posvätné čísla všetkým antickým a dnešným kultúram a veľkým náboženstvám. Teda aj v Biblii!!! A sionistická Modrá lóža Západu ich použila nielen v útokoch 11.septembra/ záŕí 2001, ale aj v USA Kalendári mrakodrapov so 7,8 a 5+4(9) budovami, a Lebky a Hnaty to mali aj v ich apokalyptickom a post-apokalyptickom monumente, prave zdemolovanom, Georgia Guidestones! Bonesmani majú číslo 322, a tento ich pamätník bol otvorený verejnosti March 22, 1980. March 22= 322, podpis autorstva vražednývh Lebiek a Hnatov, ktorých členom bol aj prez.Bush počas útokov na Dvojičky!… Číst vice »

Jaroslav

V roku 2025 končí Kali-yuga/ Sata-yuga, a má začať 7 rokov Súženia sveta, veku chaosu a antikrista…V roku 2028 končí Aztécke rátanie Zakladania nových ohňov každých 52 rokov…Mayské ratanie tzv. Fire Drills= Zakladania nových ohňov končí v roku 2032, 99.cyklom, a 100.cyklus je smrteľný pre našu civilizáciu! V roku 2030 chcel globalistický šváb, Klaus Schwab, Great Reset…V roku 2032 má Rat-childov Dom Sionu a Globalistov( tiež modro-žlté farby)zaknihovaný na USAtanskej Jednodolárovke, štátnom znaku USA, atď., Novus Ordo Seclorum( 5+4 + 8)… A rok 2033 je Veľkým Jubilejným rokom Krista, a Jeho Najväčšiemu Resetu v histórii tejto civilizacie= jej zbytku!
Preto sa vojna na U-krajine potiahne 2 roky, do roku 2025! A potom nastane Armagedon= nukleárna Depopulácia sveta! Rusko má vo svojom Dvojhlavom Orlovi/ Orlici v strede, ST.JURAJA/ JIŘÍHO-STÍNAČA HADA/ DRAKA= USAtana, a Ruskká Federácia zotne USAtana a celé NATO do jednej hodiny!!! Preto sa modrí, satanskí sionisti snažia o JWO/ NWO šjrabaním sa na horu Sion, z ktorej prichádza ich tvrdý pád a koniec!

Jaroslav

Logo Zion/ Sion, bolo vo všetkých Olympijských hrách od Barcelony 1992! Dá sa to dopatrať cez google search! Letné OH sú solárne cykle, a Zimné OH sú lunárne cykle! Londýn, sídlo sionistov je jediné mesto s OH 3x krát! Symbol galakt. TRojzoradenia, ako ho zachytava úplný Aztecky Kódex Mendoza v strednom stĺpci! Aj čínska terakotová armáda je luni-solárny kalendár, tak ako je aj luni-solárny USA Kongres a Senát!
No súčasný Anno Magnus= Veľký rok, končí v roku 2074 ( 5, 834 A.M.), a tento dátum je vo Veľkej Sfinge,20 m vysoká a 74 m dlhá( a 6 m široká= 8,880= číslo Krista)…V Draždánskom Kódexe sú najdôležitejšie strany 20 a 74( posledná strana)! V Biblii je to 5,852 veršov Pentateuchu – mínus 3,778 veršov 4 Evanjelií= 2074! ( A toto je antický Ennead , 5+4, vrátane 4 koňov apokalypsi…Koniec starého A.M.= Oheň; a začiatok nového Anno Magnus je Potopa/ Voda, ako “ plodová voda“ pred znovuzrodením sveta v Pentateuchu)…. A tento dátum, je aj v kódovaných zednářských bibliách z Cambridge Univer.Press, 1611KJV verzia kráľa Jakuba, kde je posledný Precesný kód: 20J74…A tento datum použili aj zednáři počas pohrebu židopápeža Jána Pavla II, v roku 2005! No zmeny sveta nastanú už o čosi dkorej, a dobre to zdatoval Peyer Lemesurier v jeho bestselleri, Great Pyramid Decoded.

Jaroslav

Manhattan ostrov je jednou z tucta kópií Raja v Mliečnej dráhe, oddelený rielami Hudson a East river ako biblické fieky a nohy nebeskej bohyne, Mliečnej drahy, kde sa nachadzalo 7 budov WTC. Tento Rad= Eden a Paradise, je známy aj ako Čierna roklina a Mezopotámia, či Čeluste kaimana, až po ŽENSKÉ LONO, v ktorom je ZLATO, ako Čierna diera, CygnusX1= Labuť…Tunajšie ZLATO, legenda o zlate leží na Liberty Street 33, kde sa nachádza “ Federal“ Gold Vault- dnes bez zlata, iba čierna diera po ňom…V biblickom Raji dala Eva svoje “ JABLKO“ Adamovi, aby počala…A tento židovský “ raj“ na Manhattane sa zaslúžil o nick- meno pre celý N.Y.City ako “ Big( rotten) APPLE“… Čosi podobné ma aj Anglicko,mýtický trojuholníkový Avalon= Jablčný ostrov, kde je Maternicou a duchovnym centrom Anglicka mesto Glastonbury…Čosi ako americký Pittsburgh v sútoku riek s 84 poschodovými Crystal Towers- symbol Maternice, ako boli aj zdemolované Dvojičky na Manhattane! No ZLATÉ JABLKO a ZLATÉ ŽEZLO drží pevne v pazúroch Ruská Dvojhlavá orlica/ orol, ako symbol Duálneho sveta… Takže stručne povedané , moderní židia, ktorích prapôvod je v Hadích kultúrach Mezoameriky, ukradli tento staroegyptský zvykochovávania vladárov ako bol faraón ( osvietený/ solarny kráĺ) Tut-ankh-amon, ktorého ZLATÁ hrobka ležala v záhybe Nílu v tvare ženskeho lona, viď Údolie Kraľov a Královien v tomto lone! Moderný źid sa usadil v Josefove v záhybe Vltavy; či v záhybe Temže= Canary Wharf= Hadí nákl.prístav( dnes ako City of London Co. na pranie špin.peňazí sveta a gójov, ako aj ich kradnutím cez Bank… Číst vice »

Jaroslav

Modrá lóža zdemolovala Dvojičky( číslo 8), dnes dve kockové a zavlažované diery ako pamätník 911 či Ground Zero=8, ako symbol Galakt.Maternici= Dvojcentra, kam všetko gravituje, vrátane ľud.duší po smrti( o tom inde) + plus WTC7= 15 hviezd suhvezdia Draka, ktorý je súčasťou Hviezdnych Hodín s Oriónom na meranie Anno Magnus( preto je v preklade Yeru’shalaim/ Jeruzalem ako Západy Draka, plurál v shala-im)a Teotihuakán ako Hviezdne Hodiny výstupu a zostupu ľudských duší do Orióna( 7 hviezd v tvare X)- Maternici(číslo 8) a zostup cez 9 hviezdnu Labuť( Bolon Yokte Ku) …
Po zdemolovaní Dvojičiek, židozednář L.Silverstein priširl s 9 plánmi obnovy 7WTC budov, a obnovili ich takgo: 1WTC+3+4+7WTC=15 hviezd Draka, pričom 5.budovu,2WTC o 81 či 84 poschodiach, vytiahli iba zakladyre údajný nezáujem nájomníkov o túto budovu= typické židovské klamstvo! Teda 4 a 5 budov je Ennead…Tak ako Let AA77 ktorý to točil 270° na západnú stranu Pentagonu, medzi 4.a 5.schodištia do heliportu na streche Pentagonu…270= Y.S.R.= Vodnár/ Hrnčiar/ Stvoriteĺ, ako YoSeR a DŽoSeR, ale aj INRI=270 v gematrii, pre židov ako Ignated Nature Renew Itself…No a Pentagon je yoni, tak ako je pentagonálna Queen Birth Chamber v Chepsovej pyramíde! Preto v Pentateuchu je znovuzrodenie sveta opísané…
Teda: 1WTC+3+4+7WTC=15 + 2WTC=17.deň Potopy 2.mesiaca, v deň v ktorý začala aj Kali-yuga Indie, no my ešte nie sme tam! My sme pred 3.koňom Apokalypsi Jana= Hladomorom! Až potom príde čislo 4= Smrť!

Jaroslav

5.vek Slnka Mayov( pôvodne Chanes/ Canes hadí ludia) začal v 4 Ahau 8 Cumku 3113 BC…ČÍSLO 48, zo smrti do života…a číslom 84 to tu zapichneme až do znovuzrodenia… Preto mali Georgia Guidestones 8 jazykov, a dalšie 4 boli na strednom pilieri v tvare T-tav= strom života a aj symbol človeka…A na vrcholci bola kocka= symbol Zeme a Nového Jeruzalema…Takže 4 a 8=48 , ale aj 84 a 8×4= rok 2032, ako Slovenský Trojkopec a Dvojkríž! March 22, 1980 je dátum ich otvorenia.March 22=322= 3+2+2=7; a 1+9+8+0=9…Číslo 8 bolo v 8 jazykoch a popísaných stranach panelov v tvare X= Orióna, ktorý je vstupnou branou do Čiernej diery v centre nasej galaxie, čo je Rieka Života plná energie, my na Zemi len špekulujeme o nej! Keď bol židopápež-jezuita, Fero I,v septembri 2021 v Šaštínskej bazilike konať svoj židozednářsky rituál pri Supraporte kde sú 4 lat.riadky a 8 slov(48) so 48 lst.písmenami a 84 cm vysokou soškou Sedembolestnej…84 je zo života do smrti,čo je do duchovneho sveta v Podsvetí(Xibalba Siedmych)…Lebo ľudská duša je nesmrteľná, a koluje v cykloch životov a smrtí cez 7 a 8 a 9…Orión+ Maternica+ Labuť… Súhvezdie Labute je súhvezdím zovuzrodenia, a mimo jasných 9 hviezd, je to spolu až 84 hviezd! Preto má každá biblia spolu aj s apokryfami až 84 kníh! Iba Koptická má 81 kníh, lebo v Egyptskej Dendere narátali iba 81 hviezd v súhvezdí Labute, ktorého chvost s hviezdou DeNeb a vedľa nej Čierna dieea, sa prekrýva s lonom Mliečnej dráhy! A súhvezdie Labute je… Číst vice »

Jaroslav

Takže preto židomurarske lóže G7 a G8 a G20(9+11), lebo Dvojcentro galaxie= Galakt.Maternica ako Valhalla či Bujan, Nava,Záhrobie, atď., je v Hadej Mezoamerike ako Krčah s 9 +11 hviezdami! Naše plodné slnko 11 rocných cyklov škvŕn znovuzrodené z 9 hlavej Hydry a 9 hviezdnej Labute! Preto má USAtanská galaktická zastava 9 radov+11 stĺpcov hviezd a 6+7=13 pruhov, čo je 13 dom zodiaku Mezoameriky= Čierna diera, ako “ fotónový pás“ energií, naše Slnko musí prekračovať vo svojej púti na oblohe!
20+13=33,rok 2033!
V biblii,Jakub/ Izrael má 12 synov+1 dcéru, Dinah= Rozsudok, ako 13 detí so 4 ženami( 2 manželky+2concubíny)= 13×4=52 rokov cyklov zakladania Novych ohňov! Veľká časť biblie ma svoj prapôvod v Hadej Mezoamerike, ako aj moderní židia, vrátane Chazarov!

Jaroslav

A prechodom Slnka cez “ fotónový pas“ energií vyžarovaných do voľneho vesmíru ako “ lúč svetel.energií“ až 26,000 svetel.rokov a viac, z Čiernej diery, zapríčinúje nielen “ jaguarie slnko“ plné eruptívnych škvŕn, ale aj jeho prepólovanie, a tím aj ostarných planét dol.systému, a globalne zemetrasenia na Zemi! Takže neverím že Rus.Putin nie je súčasťou plánu Denacifikacie celého sveta v 2025…Všetko sa zámerne “ zvrhne do nukleárnej WW3″…A o tom boli aj Georgia Guidestones Lebiek a Hnatov!

Jaroslav

Od 1840 až po 1960, každych 20 rokov zvolený USA prezidenti zahadne zomreli este v Ovalnom úrade.4 z toho boli zastrelení…Potom, Reagan zvolený v 1980 a George W.Bush v 2000 dosadený súdmi USA, prežili atentaty…Teda 7 a 8, a 9…
Bush ml.bol dodadený súdmi zidomurarov, ako člen Lebiek a Hnatov, aby dozeral na 911 útoky a ich zakrytie!
JFK bol zastrelený 22.11.1963= číslo 7; a jeho brat, kandidat na prezidenta, zomrel rukou najateho vraha 6.6.1968= číslo 9… Chýba číslo 8! Obaja boli Írskeho pôvodu a z Katolíckej “ lóže“…Aj dnes je v Ovalnom úrade nezvolený(!) “ katolík“ Írskeho pôvodu, dosadený Deep Štátom, keď súdy USA mlčali…Asi bude zneužitý na “ false flag“ operaciu ako Bush mladší, a Sleepy Joe Biden bude potom obetovaný ako číslo 8??? Iba čas ukáže…Už je v Ovále, tak či onak, keď si podáva ruky s imaginarnymi osobami…Uvidíme, načo ho zneužijú!!!

Jaroslav

Takže počas útokov z 911 použili čísla 7 a 8( ktoré je v Hadej Mezoamerike ako 9+11, viď Kódex Mendoza, stredný stĺpec v strede) a Ennead(9)…
Sionistické USA, ktoré je v nekonečných vojnách ako ich predchodcovia v Hadej Amerike, stavajúci pyramídy lebiek a hnatov! Sionisti, ktorý si založili vražednú lóžu Lebiek a Hnátov…A sionisti v Isrealhell/ Iskrahrl= Izrael, už nie je ďaleko od vytrhavania sŕdc Palestíncov zaživa!!!

Jaroslav

Giza delila svet na 4 rovnaké diely, tak ako Ríša Inkov na 4 kardinalne rohy…Giza delila aj jazyky: zapadne sa čítali zlava doprava, a vychodne od Gizy,zprava doĺava, a tak je písaná aj židovská biblia v dvoch jazykoch…Čo nám dalo talmudické “ abracadabra“ slov ako Suez= Zeus; Šebah= Habeš; Artemis= Simetra; či Inça= Açni Infie, a podobne…
A Mossad nám dal v 70.rokoch min.storočia Abû Nidála ako únoscu lietadiel a vodcu teroristov Čierneho Septembra…Abû= otec a vodca…A v 90.rokoch nam Mossad dal Bin Ládina( Nidal= Ladin odzadu), ako syna a vodcu únoscov, ktorí zapríčinili ďalší Čierny September, 11.september,2001! Ale skutočnými teroristami boli George H.W.Bush, ako 41.prezident USA, a George W.Bush, ako 43.prezident USA, čo dáva kabalistických teroristov smrti, 41+43=84!
Obaja napadli 2x Irak= Mezopotámiu, kde napachali spústy vojnových zločinov!

Jaroslav

Takže aj takéto znalosti vám nadelí štúdium antických archdo-astronómií, “ kráľovskej vedy“, na ktorú si židomurari spravili svoj monopol a manipulujú celý svet do ich Chodu Nebies-Tao v Číne…Západ bol odjakživa Modrý, zriedkavo Čierny, a Východ zasa Červený, zriedkavo Žltý…
Aj preto si Rat-child založil Jednu politickú stranu dvoch farieb v Británii a jej korunnej kolónii, USA…Červenú Labor Party a Modrých Torryovcov; a Červených Republikánov a Modrých “ démon-rats“! Takže, každé voľby od 17.storočia končia v ich vlastníctve! A v luni-solárnom Kongrese a Senáte, ich zapredanci a otroci buď nosi červené alebo modré viazanky!
Takže aj Rus.Putin si z času na čas nasadí kippu= jarmulku a letí pod Múr Nárekov sa vyplakať, ako lúbi chazarov a ich holyhoax!
Takže ani dnešné Rusko v rukách oligarchov a žid.kongresu Ruska, nie je perspektívou pre svet…No čas ukáže aké Jiddiš Divadlo to hrajú Medzinárodní žicia s našim svetom…

Jaroslav

Zlatá,100 vežatá Praha na 7 kopcoch…Praha je prah medzivekov, do zlatého veku Krista( Krita-yuga)…Po 100m cykle…Má astronomický plán mesta, a je jedným z najkrajších miest sveta! Vstup do Vyšehradu je z Vyšehradskej cesty, ktorej uhol je aj uhlom Slnovratu! Vstup je cez Cihelnú bránu…Cihlu tvorí Hrnčiar= Vodnár= Stvoriteĺ= DŽoSeR( 270 v gematrii).Teda je to brána Veku Vodnara, tak ako v Paríži Tuilliers, obkladačky-dlažba, ktorú tiež tvorí Hrnčiar= Stvoriteĺ,teda Vek Vodnára! Vyšehradská cesta pokračuje cez Leopoldskú bránu Slnka= Leo, a východ je cez Táborskú branu,čo je Tav brana človeka zo Stromu života v tvare T-tav… Chrám Sv.Víta je trojloď, symbolizujúca Trinity bohov v Triglave, ale aj víťazné slnko,znovuzrodené z grotta Mliecnej dráhy…Pražský orloj má svoju Apokalypsu Jána…A aj Karlov most ,7 klenieb a 33 hláv sôch apoštolov,atď. Najzaujímavejšia je socha Krista s tetragrammatonom IHVH a aj INRI, teda 26 a 270 v bematrii, čo je 7020 a to je 117° stupnov slnka, magnetických polí škvŕn…Šifra Karla IV je: 531797135, čo je začiatok a koniec Precesného roku,Anno Magnus.. 1+3+5 hviezd je v súhvezdí Labute, B.Sahagūn si pomylil s Plejadami, ktoré nikdy(!) nemali viac ako 6 či 7 hviezd! Tých 9 spriahnutých reťazou 17 hviezd je Bolon Yokte Ku= 9 hviezd Labute pri prerodení sveta! Opisuje ich Monument 6 v tvare T-tav v Toruguero( mučivá vojna),poskodená dobyvateľmi, ktorá píše čo sa stane po 13Bak’tunoch po roku 2012/13! Žeonad svet zostúpi 9 hviezd lona Mliečnej dráhy,čo je lono, a znovuzrodenie/ prerodenie starého sveta v nový, po roku 2012 do 2032….

Jaroslav

Bratislava= Philadelphia po Grecky. Má kockovy hrad nad lavym brehom Dunaja( Ister= Východná rieka). Phila je Maternica po Grecky. Tak ako ju symbolizuje židovská phila-kteria v tvare kocky, na ĺavej ruke, alebo čele žida…Lebo kocka je symbolom Zeme a Noveho Jeruzalema, tak ako aj štvorec, Zjavenia 21: 16 a 17…Viď Dánsky København= Kodaň, kde je Kbe= kocka a havn= heaven/ nebesia…A na najväčšom námestí majú obrovskú kocku! Na Ķódexe Zouche-Nuttal, strana 36 je Had/ Drak a v strede tela má dve kockové nádo y ako Očistec, cez ktorý putujú ludské duše! Teda Dvojcentro galaxie= gal.Maternica! A to zrejme pretó, že Slovensko je v srdci= centre Európy! A Slovák je človek slova, božieho slova…V Zjaveniach 21:16, aj štvorec je Nový Jeruzalem, preto majú polský vojaci štvorcové čiapky, že ich duše putujú medzi Zemou a Maternicou v Novom Jeruzaleme a Raji…

Jaroslav

A bez tychto základných znalostí v archeo-astronómii, človek nemôže vedieť čo sa deje v dnešnom svete! Politické oblbovanie je to isté ako náboženské oblbovanie, obe v rukach židomurarov sveta! Kontrolujú nás cez ekonomickú sferu materializmu, ako aj cez duchovnú sferu! No poznanie archeo-astronómií dava nadhľad, ako aj pohŕdanie oboma, lebo sa cítime byť slobodní od jednej i druhej lóže!!!

Jaroslav

Uhol Betlehema a Jeruzalema je 15°28′ východne od skutočného Severu! A tento uhol ma aj Cesta Mŕtvych v Teotihuakáne, či Stonehenge Avenue, ako aj Biely dom-Pentagon! Je to 928′ oblukových minút, čo je 928 kapitol Starého Zákona v Starom Zákone Pretestantských biblií! Je to uhol vychadzajúceho slnka počas Letneho slnovratu v novom Anno Magnus! Nový Zakon ma všade 260 kapitol, čo je 260′ obluk.minút extremity v Precesii Zemskej osi a teda aj slnka, co sú 4° 20′ , a spolu je to: 15°28′ + 4°20′ = 19°48′ jv-sz, ako uhol zapadu slnka pocas zimneho slnovratu…A kralicke biblie s červenými veršami majú presne 1948 red verses/ červených riadkov-veršov…V roku 1948 lóža OSN zrodila Iszrael na splnenie proroctiev sveta konca Precesneho roku…V roku 2032 to bude 84 ročná kolónia Rat-childa na pranie špinavých peňazí a rabovanie gójov…Preto im bol daný ohnutý nos, aby vyňuchali naše peňaženky a peniaze, ako potomkovia Hadích kultúr Mezoameriky… A to už v roku 2032 bude svet na prechode zo života(8) do smrti telesných schránok(4) a do duchovneho sveta! Aj preto ma ich kalendár mrakodrapov na poslednej budove,AT&T HEADQUARTERS, plastovú BIELU SOVU, nie na plašenie mestskych holubov,ako nam židia klamú, ale preto, že v Amerike to symbolizuje “ nočný a duchovný život“ v Xibalbe-Maternici!!! A biela sova je aj na Jednodolárovke Rat-childa, či nad vchodom do lóže vrahov, Bohemian Grove v Californii, kde zadusili sudcu Scaliu!!! Lóža Skull & Bones mimo číslo 322, má na Hnatoch 5+4 zárezy, akoby “ prsty“, a na obnaženej hornej čelusti je to… Číst vice »

Jaroslav

Modrá sionistická lóža Západu sa delí na Severnú pobočku Iluminátov v Harwarde( Hard ward) a Južnú vetvu Lebiek a Hnátov v Yale(Y-yoni)…V UK je to Ox-ford a Cam-bridge…Červená lóža Východu( zidobolsevikov) sa delila na Severnú branž= Rusko, a Južnú= Čína…Dnes je to prechod do Žltej lóže Číny! Ci nemá Čína na Červenej zástave v žltom 4 hviezdy v tvare polmesiaca= lono, a v ňom naše Slnko= hviezdu??? A kosák bol to lono, a kladivo Thora= Orion, ako nebeský Kováč ma kladivo= ityfalický Pas Oriona, lebo Thor bol boh Vikingov, a väčšina Rusov sú potomkovia Vikingov cez Varyagov!!! V našom Duálnom svete, kde vladne talmudický “ double-talk“ ma všetko duálny výzmam a vysvetlenie! A židomurar robí všetko dvojmo= duálne!!!

Jaroslav

A to že starí Slovania vladli svetu a Európe je dokazana vec! Etruskovia boli rusi tiež…Obrovské zastúpenie Slovanských slov v antickej archeo-astronómii to len dokazujé! Či nemajú Rusi Sedem posvätných riek??? A Číňania 9 a 13 posvätných hôr! Aj sútok= lono Sávy( Sedem) a Dunaja( Ister) nemá posvätný Beograd= Biele miesto ako symbol Óčistca v Maternici, kde je vymazaná pamäť duší po príchode??? Aj preto bol SWANtowit na Rujane= ostrove plodnosti, Najvyšším bohom Triglavu celý biely a na boelom koni s bielou dýkou! Swan ako Labuť, Lebeď a Lada!!! A kto ma dnes bieleho koňa? Ruský Sv.Juraj/ Jiří= St.George-stínač Hada/ Draka, teda USAtana na Západe!!! Preto sú to zdegenerovaný ludia a klamari v moci satana, bažiaci iba po mzterialnom bohatstve tohoto sveta! Aj so Západnou Európou, hoci menej zdegenerovanou ako USAtan či Canada- mocerný Canaan= Hadia krajina a ľud Opereného Hada!!! Už chápete ze čím zapadnejšie cestujete tým viac sodomitov a úchylákov stretnete???

TOP Zprávy

Česká vláda včera obvinila české ženy, že málo pracují, a rodí děti! A proto jim chce snížit důchody! Je to nehorázná lež! Opak je pravdou! Bruselské údaje přece Petře Fialo nelžou!

FacebookTweetEmailPrint Ministr Fialové vlády Marián Juračka včera nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než Francouzky, a proto se v Česku musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu! Manfred Webber včera z Berlína rázně zavelel, a politika se bude měnit! Už se těším, jak bude Markéta Pekarová-Adamová hlásat nové berlínské myšlenky! Při psaní […]

Přečtěte si
Zprávy

Brusel se chystá zabavit všechny České, Polské a Slovenské lesy! Novela zákona je už připravena ke schválení!

FacebookTweetEmailPrint V Polsku vystoupil před pár dny v televizi mluvčí tamních státních lesů, které vlastní skoro 30% území Polska, Michał Gzowski, a varoval, že Brusel  se chystá zabavit polské lesy! To je 1/3 našeho území. Pokud to předáme byrokratům v Bruselu, lesy skončí, to je strašné. V tuto chvíli jako Státní lesy, jako Polsko, jsme proti […]

Přečtěte si
Zprávy

George Soros: K novému světovému řádu: Budoucnost NATO

FacebookTweetEmailPrint Jak válka na Ukrajině zuří, není pochyb o tom, že lidské náklady jsou pro Ukrajinu obrovské, včetně pravděpodobně více než  100 000 vojáků, kteří zahynuli v bojových operacích. Byl však jeden muž, který předpověděl mnohé z toho, co se stalo v bitvě na východě Evropy: George Soros. Finančník miliardář – oligarcha, často zobrazován jako […]

Přečtěte si