Dublin 4 je pokusem zaplavit Východní Evropu imigranty proti vůli občanů i politiků těchto zemí. Je to velmi akutní hrozba

Dublin 4 není ničím jiným, než pokusem zaplavit Východní Evropu imigranty proti vůli občanů i politiků těchto zemí. Je to velmi akutní hrozba nenávratně změnit demografii Česka. Pokud to dopustíme, zemi, kterou jsme zdědili od našich dědů a kterou bychom chtěli zanechat našim vnukům, možná zdědí spíše vnuci dnešních Afričanů či Asiatů. Je dobré vědět, co se na nás chystá jenže bohužel v mainstreamu se to nedozvíme.

Nejprve trochu historie: v roce 1997 vstoupila v platnost tzv. Dublinská smlouva o mezinárodním sjednocení azylového řízení mezi tehdejšími členskými zeměmi EU plus Norsko a Island, později i Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Šlo o to, aby žadatelé o azyl nepodávali žádost současně ve více zemích. Smlouva řeší spojování rodin azylantů, jak se hodnotí neplatnost víza, ilegální vstup, předešlé neúspěšné žádosti a podobné věci.

Po vyhodnocení praktického fungování smlouvy  byla v roce 2003 vylepšena jako Dublin 2 a podruhé byla pozměněna v roce 2014 jako Dublin 3. V této podobě platí i v současnosti.

Pak přišla migrantská krize. V roce 2016 se začalo pracovat na další verzi smlouvy, jejíž finální návrh byl předložen koncem roku 2017 jako Dublin 4. Jako důvod přípravy nové verze smlouvy byla uváděna nedostatečnost předchozí verze při invazi migrantů, která způsobila zejména zemím prvního kontaktu vážné problémy. Jenže migrantská krize nebyla způsobena Dublinskou smlouvou, ale tím, že kdosi umožnil statisícům migrantů na Evropu doslova zaútočit a někteří politici jevysloveně vyzývali k příchodu do Evropy s tím, že „my to zvládneme.“

Jinou věcí je, že některé země si neplnily ani své povinnosti při jejich přijímání. Například otisky prstů se povinně berou žadatelům o azyl již od roku 2003, avšak během migrační krize některé státy tuto povinnost neplnily, takže mnozí migranti mezitím volně putují po Evropě neidentifikovaní. Kromě toho se neplnily ani kritéria smlouvy Dublin 3, podle kterých se v pořadí postupuje při určování, který stát si žadatele nechat. Ty jsou následující:

1. Rodinné vazby (stát, kde už má žadatel blízkého příbuzného)

2. Vydáno vízum / povolení k pobytu (žadatel již je ve státě legálně)

3. Neoprávněný pobyt (první země, kam z třetí země žadatel vstoupil nebo v ní posledních pět měsíců byl)

4. Bezvízový styk (stát, který má s krajinou žadatele bezvízový styk)

5. První podána žádost o azyl (stát, kde žadatel poprvé požádal o azyl).

Během migrační krize více států prvního kontaktu, zejména Řecko a Itálie, nechávali projít množství migrantů, kterých se netýkala kritéria 1. a 2. a měli si je tedy ponechat. Když tomu Maďarsko bránilo a snažilo se plnit si své závazky ve smyslu dohody Dublin 3, bylo za to dokonce kritizováno.

Ve skutečnosti tedy nebyl důvod dohodu Dublin 3 měnit, zaplavení Západní Evropy migranty přímo nesouviselo s touto dohodou, ale s celkovým přístupem Evropy k problému migrace a částečně i neplněním povinností některými zeměmi prvního kontaktu.

Výsledkem je obrovský počet migrantů v zemích, které si je k sobě pustili a vyplácejí jim štědré dávky. Pro dotčené západoevropské země vznikl problém, za který si mohou jedině samy. Musí ho nějak řešit a dostali nápad, že se části migrantů zbaví tím, že je přesunou k sousedům, kteří je ještě nemají, mimo jiné i proto, že Dublin 3 důsledně dodržovali.

Nejprve zkoušeli zavést kvóty na přerozdělení migrantů, ty však mnohé nové“ země jednoznačně odmítli, navzdory výhrůžkám západních politiků a médií.

To byl ten pravý důvod, proč začali připravovat smlouvu Dublin 4. Jeho klíčovou částí je korektivní alokační mechanismus jinými slovy, opět kvóty, jenže trvalé a v mnohem brutálnější podobě, než byly ty dříve navrhované. Pro jednotlivé země bude stanoveno, kolik imigrantů / azylantů budou muset přijmout (lépe řečeno, živit), s ohledem na jejich velikost a hrubý domácí produkt. Pokud nějaká země Evropské unie přesáhne stanovený počet na 150%, začne žadatele o azyl posílat čtyřem jiným zemím EU, které jich mají zatím nejméně, a to do okamžiku, kdy budou také naplněné na 150%. Pro tento účel vzniknout nová centrální instituce evropský úřad, který bude řídit transfer migrantů do jednotlivých států.

Ne, nesní se vám, toto všechno je pravda. Po schválení Dublinu 4 začnou migranty přeplněné země jako Itálie či Řecko posílat desítky tisíc exotických vetřelců do zemí, které ještě migranty nemají. Které to jsou? Správně, jsme to my a naši sousedé ze skupiny V4.

 Prezident Miloš Zeman to řekl německé premiérce Angele Merkelové velmi výstižně: Pokud si pozvu domů návštěvu, nebudu ji přece posílat k sousedům na oběd. Bohužel, přesně o tom to ve skutečnosti je. Pokud to máme celkem otevřeně a přesně shrnout, Dublin 4 není ničím jiným, než pokusem zaplavit Východní Evropu imigranty proti vůli občanů i politiků těchto zemí. Tyto země, na rozdíl od těch západoevropských, nikdy nevykorisťovaly žádné kolonie, nikdy nezpůsobily v žádné z uprchlických zemí válku či jinou nerovnováhu a žádným jiným způsobem nepřispěly k imigrační krizi, která v Evropě dnes je, a která vytváří v dlouhodobém horizontu předpoklad pro katastrofu epických rozměrů a dokonce možná i zánik samotné starobylé evropské kultury a civilizace v podobě, v jaké ji známe.

Jenže byl tu ještě jeden problém. Země, které nemají migranty, jsou chudé a ti, kteří sem bývají přiděleni, okamžitě utečou do některé bohatší země (hle, chudáčci uprchlíci před válkou ). Dublin 4 proto klade zemi, která imigranty dostane, odpovědnost za to, aby jí neutekli. Za tím účelem se uvažuje o sjednocení dávek pro imigranty, hovoří se o částce 800 eur (20 000Kč) na migranta na měsíc. Důchodcůmči živitelům rodin s minimální mzdou atd.. není třeba toto blíže popisovat, ale adrenalin se jim musí zvednout okamžitě..

Mimochodem, v této souvislosti je paradoxem, že z migrantů, a dokonce i z oprávněných azylantů, se tímto krokem stávají v EU občané druhé kategorie: nebude pro ně totiž platit právo volného pohybu a pracovní uplatnění v rámci Schengenského prostoru. Co na to říkají naši „sluníčkový“ aktivisti?

Stát, který migranty „vyfasuje“, bude muset i scelovat jejich rodiny, tedy přijmout nejen je, ale i jejich manželky, děti, rodiče a sourozence (Dublin 4 totiž okruh blízkých rodinných příslušníků rozšiřuje). Takže z jednoho migranta jejich rázem je například šest. Jenže tím to pouze začíná, protože každý z těchto šesti zase své manželky, děti a sourozence. Takže z jednoho migranta jejich je již například 36. Jenže tím to nekončí, protože každý z těch 36 lidí zase své manželky, děti, sourozence vítejte v EU budoucnosti.
Země bude mít dvě možnosti, jak se vyhnout přijetí migranta. Zaprvé, dokázat, že je bezpečnostním rizikem. Tedy mít na něj vypracovaný kompletní elaborát jako výsledek dlouhodobého sledování příslušníky tajných služeb, zřejmě z více zemí. To je teoretická možnost, neúnosně náročná na lidské i finanční zdroje, v praxi ve většině případů nerealizovatelná. Druhou možností je vykoupit se z povinnosti přijmout honepatrnou“ částkou 250 000 € (6 250 000Kč). A v obou případech platí, že pokud nepřijmeme migranta Mohameda, budeme ho muset nahradit migrantem Mahmúdem.
Další zlověstnou skutečností je, že Dublin 4 zcela mlčí o jedné velmi podstatné věci. Není v něm ani zmínka o mechanismu, jak vyhostit neúspěšné žadatele o azyl. Příliv nepřizpůsobivých a ekonomicky motivovaných mladých mužů, přicházejících s nejasnými (nebo v některých případech příliš jasnými) záměry  je tedy stále jen stejnosměrným proudem a není vidět na obzoru žádné světélko naznačující, že by se to mohlo změnit.
Dublin 4 je zatím jen o návrhem, jenže je tu vážný problém. Kdysi byla Dublinská úmluva pouze mezinárodní smlouvou, avšak od podpisu Amsterodamské smlouvy v roce 1999 patří azylová politika do působnosti EU. Změna Dublinu 3 na Dublin 4 nebude žádnou novou smlouvou, ale pouze revizí stávající. Stejně jako revizi Dublinu 2 na Dublin 3 ji přijme Evropský parlament a Rada. Země, kterých se to nejvíce dotkne (proti nimž je to celé jednoznačně namířeno) nemají potřebnou většinu, zabránit přijetí. Naopak země, které to vymysleli, kvůli zbavení sei části migrantů, jež k sobě pozvali, tu většinu mají.
Je to zároveň další krok k tomu, že jsme stále více v pozici nesvéprávného protektorátu. A nutno říci, že principiálně je celý tento proces nelegitimní a nedemokratický. Současná EU je totiž výrazně odlišná od , za kterou jsme kdysi v referendu hlasovali tehdy přehlasování jednoho státu druhým nebylo možné. A o Lisabonské smlouvě, která to umožňuje se žádné referendum nekonalo.
Rozhodnout o nás bez nás, nevratně změnit demografii země, aniž jsme to mohli ovlivnit, to je takové evropské. Z pohledu dlouhodobé existence národa je takový scénář dokonce horší než válka i kdyby ve válce padla většina národa, vzejde přece nové pokolení, které bude pokračovat v práci na obnově nártoda dědičně. Ale pokud krajinu zaplaví cizinci, u kterých je standardem mít 8 dětí, ptám se, co se stane v této zemi s naším starobylým národem za padesát či sto let?
Budu sdílet 💕 Dám like 👍🏻 Pošlu dar 💳 🍩
  •  
  • 6
  •  

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít