Tento dopis je adresován těm, kdo čtou, ale nevnímají, kdo koukají, ale nevidí, kdo slyší, ale nenaslouchají, protože prostě nechtějí, ať je to z jakéhokoliv důvodu…

Mnohým z vás jsem napsal spoustu důležitých informací a odpovědí na otázky některých přemýšlivých. Avšak málokdo zareagoval tak, aby to dotáhl do úplného konce. Většinou opatrně či skoro vůbec. Někteří dokonce Slovo převrátili, také i popřeli. Nakonec začali obviňovat toho, kdo jim říká pravdu, ze lží. To, že máte hodně přátel, kamarádů, koníčků či starostí, tak vás to rozptyluje při hledání Pravdy, protože se zaměřujete na tyto okolo sebe, že ani nestíháte všem odpovídat, jak byste měli. Všem těm, kdy de facto každý z vás, máte odlišný názor na daný problém. A tak je svět napříč celou společností rozdělený. Hrozí vám problém.

To je úplně stejná situace, jako by kolem vás bylo velké množství sourozenců a každý z nich by očekával, že ten druhý poskytne rozumný názor, přičemž většina z vás vlastně říká své vlastní osobní zkušenosti. Osobní zkušenosti ze vztahů s ostatními sourozenci a širší rodinou vlastních příbuzných. A většina z nich to dělá tak stejně jako ty. A tak se ty a ti ostatní tobě podobní, stále točíte v kruhu a nenalézáte řešení, i když už už myslíte, že jej máte, tak později zjistíte, že stále nic. A tato většina de facto ani nic pořádně neví, protože každý z vás má k dispozici omezený zdroj, pouze jen své střípky informací a sem/tam pár navíc, většinou zprostředkovaných, často z druhé ruky. A proč? Protože jste se odřízli od svých zkušených rodičů. Sice o nich mluvíte, že by jste mohli za nimi zajít nebo se jich dokonce i zeptat, a někteří říkají, že za nimi byli, aby ve vašich očích získali nějakou tu důvěru, ale ve skutečnosti nebyli, protože si jen přihřáli svou vlastní polívčičku, aby vás mohli ovládat a získat na váš úkor nějaké ty výhody. Z některých se v tomto ohledu stali skuteční odborníci! Cožpak se jim dost dobře nedaří?! Stačí se rozhlédnout okolo sebe. Jste totiž téměř všichni ve slepé uličce…

Mezi vámi ovšem existují, jeden či dva, co s rodiči mají skutečný přátelský vztah a díky této situaci se jim v životech daří. A také se tyto zkušenosti snaží předávat mezi vás, ovšem s malým úspěchem, protože jste tak zvyklí na kdejakou lež a manipulaci, že se vám ta Pravda zdá příliš jednoduchá a nějak průhledná, než aby to mohla být pravda a že jen hlupák by jí uvěřil. A tak se “objevuje” nevraživost a pomluvy, i když sami ani mnohdy nevíte pořádně PROČ a kde se berou. Pouze někteří, ti zasvěcení a zaškolení v manipulaci. I s nimi je totiž manipulováno jedním LHÁŘEM a jeho učenlivými žáky. Ti zmanipulovaní to však nevidí. Jsou záměrně šířeny protichůdné informace všeho druhu, aby mnozí z vás neprohlédli skrz pavučinu lží. Je totiž psáno v 1. listě Jana 5. kapitole 19. verši, že “…celý svět leží v moci toho ničemného.” a je neustále na to zapomínáno! Nebylo by nejlepší, aby se všichni sebrali a šli za zkušenými a moudrými rodiči? A co třeba za tím nejvíce Důvěryhodným rodičem, Otcem, díky kterému tito rodiče existují a ti pokorní a moudří se jej neustále ptají se spolehnutím se na Něho, co dělat dál?! Znáte někoho, kdo to tak SKUTEČNĚ dělá? A když už tak činí, nehážete mu čirou náhodou svými předsudky a přezíravostí klacky pod nohy?!

Takže jste vlastně vydáni na pospas jiným, aby rozhodovali o vaší víře, důvěře k Otci, pravému a živému Bohu, a tak ani není pro vás snadné pro množství různých názorů z jejich strany, schopnost rozeznat, co je od skutečného Stvořitele a co od Lháře.

Tak stejně se to děje ve všech sborech Velkého Babylóna, toho VELKÉHO MĚSTA, města všelijakých náboženských organizací a institucí, které Stvořitel i Jeho Syn nazývají “matka všech nevěstek a ohavností země”!

 

Velký Babylón, nevěstka na divokém zvířeti
falešná náboženství se kamarádí s politickými celky a v konečnému důsledku lidé trpí, i když ve skutečnosti touží po míru, klidu a normálním životě, přesto je však díky sofistikovanému lhaní těchto celků + nesmíme zapomínat na byznys třídu, vytvářen těžko snesitelný tlak

 

Kdo je ten skutečný Stvořitel a Otec, a kdo je onen Manipulátor a Lhář?! Kolikrát ani NEPOSTŘEHNETE, rozdíl mezi tím, co je VÁM sdělováno. Proč? Jste totiž zavaleni množstvím nepodstatných a zavádějících informací, a tak si nedokážete vybrat. Tápete jako někdo v hlubokém blátě oslepeni tmou, a ne a ne z toho vybřednout. Často raději jako roboti říkáte, opakujete, “děkujme Pánu” anebo “prosme tedy Pána”, ale jak často vyslovujete jeho jméno!? Nenazýváte jej jeho SKUTEČNÝM JMÉNEM! Já se vás ptám, kladu otázku “Prosím odpovězte mi, kterého Pána se ptáte? Jak se ten Pán vůbec jmenuje?!”. Dosti často odpovídáte, že Ježíš, Bůh, Hospodin anebo svatý duch. Ale já vám odpovídám, že tak to není a sděluji, že jeho skutečné jméno je JEHOŠUA (Záchrana od JeHoVy, JeHoVova je Záchrana) s přídomkem KRISTUS (Pomazaný, Záchrance, Král, Vykupitel), který vám sám říká, že máte prosit JEHO NEBESKÉHO OTCE a BOHA, který si dal jméno JeHoVaH (יהוה → JHVH → JeHoVa-h → Působí, aby se stalo), prosit celou myslí, celou silou, celou duší [tělem] a i celým srdcem, s pokorou mysli a srdce, a skrze něj, Krista, a pak vám Otec toho svého Ducha velmi rád poskytne. Ale vy kolikrát nechcete ani znát Jeho jméno, že prý to přece není důležité. Jak to, že ne?! Ale vaše jména a jména vašich rodičů jsou samozřejmě důležitá, viďte?! Prostě Jeho jméno používáte co nejméně anebo raději vůbec; a vyhýbáte se tomu, jak jen to jde.

Ale právě proto přišel Kristus na zem, aby VÁM VŠEM ZJEVIL OTCOVO JMÉNO!!! Na to hodně z vás zapomíná!

Celou dobu vám říkám, ale vy to “tak nějak” nevnímáte, že Otec JeHoVa-h je sám ten Svatý Duch a dává kousek Sebe sama jen tomu, komu On chce, k odhalování splňovaných proroctví. Proto vám doporučuji, aby jste si jako první krok přečetli článek ze 4. září/septembra 2021 pod názvem “Velké Soužení v Čase Konce” a pak pokračovali v dalších odkazech krok za krokem. Ale mnozí si jej prolétnou jen tak povrchně a “to prostě stačí“. Ne nestačí! Pak se ale nesmíte divit při vašem nezájmu, že stále přešlapujete na místě…

A pak stále opakujete jako roboti “prosme tedy Pána, aby nám ukázal pravdu” anebo “vždyť přece říkal, že o tom dni a hodině ví pouze a jen Otec“. A já odpovídám. Ano, říkal to. To bylo však před 2000 lety, ale nyní je to jinak, protože čas mezitím pořádně NAKROČIL (Mt 24:44-47; Da 12:4) A tak tu Pravdu máte celou dobu přímo před očima a přímo ve Slovu, před sebou na talíři na zlatém podnose, kterým se máte brouzdat a nořit se do něj a hledat, avšak i tak ji nevidíte. Jste totiž slepí, neboť jste zůstali tělesnými. Vedou vás totiž slepí vůdci, kteří nejen že se Otce JeHoVy neptají, ale radí se pouze a jen s nedokonalým tělem nebo s lidmi, kteří uctívají démony. A protože se bojíte přímo zeptat nebeského Otce, svého Stvořitele, v modlitbě, ale ne však těla a těch lhářů, tak se nesmíte divit, že odpovědi nepřicházejí.

Nevidíte kvůli manipulaci. S ohledem na předsudky a předpojatost.

Odpovím vám však na otázku, kdy Otec JeHoVa-h vyleje svého Ducha na VŠECHNO tělo (Sk 2:17), což znamená na CELÝ SVĚT. Po vzkříšení dvou olivovníků (Zech 4. kapitola; Zj 11:4). Hodně lidí pochopí a pokoří se před Jehovou Bohem díky Kristu Jehošuovi pod Jehovovu mocnou ruku a budou tak zachráněni (Sk 2:21; L 12:4-10). A to je ten Velký Zástup, který vychází z Velkého Soužení, jak nechal JeHoVa-h skrze Jehošuu, anděla a Jana zapsat v knize Zjevení. Ale to VELKÉ SOUŽENÍ není jen tak z ničeho. To někdo působí, že?! Jsou to NIČEMNÍ lidé, které vůbec nezajímá Pravda a už vůbec ne nějaká Spravedlnost. Nikdo z nich pak nebude mít kvůli své netrpělivosti a ničemnosti omluvu při skutečném příchodu Krále, Jehošuy Krista.

Neptejte se mně, ale ptejte se nebeského Otce JeHoVy Boha skrze jeho Syna Jehošuu Krista s prosbou o Svatého Ducha a začněte se brouzdat publikací zde, nebo články zde či zde. Hlavně však nezapomeňte se svatým Písmem v ruce případně s vhodným překladem pro Vás, který si můžete vybrat zde.

Váš i Kristův bratr

Boleslav Křišťál
Moje ID

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
kn

Které svaté Písmo (tedy kterou verzi bible) máte na mysli? Jak jsem pochopil, tak do bible bylo v průběhu času zasahováno a části byly upravovány. Je tím vhodným zdrojem např. Bible kralická? Nebo ekumenický překlad? Díky za odpověď.

Igor Zemánek

Zareagoval bych asi takto. To, co tvrdíte o úpravách Písma je dávno vyvrácená lež, kterou tady zanesla takzvaná vyšší kritika Bible z 18. a 19. století. Dnes existuje několik textů, které byly sestaveny z toho, co skutečně je k dispozici od 2. století před našim letopočtem do 19. století. Tyto standardizované texty jsou ponechány v hebrejštině a řečtině. Matematik Panin, ruský vědec, který se Písmem začal zabývat v matematickém kódu, dal základ takzvanému biblickému kódu. Co to je, naleznete jednoduše, když si zadáte do vyhledávače “biblický kód”. Paninova studie odhalila vyřazená slova, ale také ta, která tam nepatří. Například tzv. trojiční dodatek.

Dnes máte možnost jít do původních textů a srovnávat je s překlady dnešními. Problém překladů je ten, že určité verše si jednotliví překladatelé upravují, aby to odpovídalo jejich víře a naukám. Toto je samozřejmě špatně, ale pokud skutečně prosíte o porozumění nebeského Otce, JeHoVaH Boha, jsou vám ta místa skrze další místa v Písmu odhalena a můžete tedy verši (a tedy i celkovému kontextu) rozumět správně. Problém takzvaných následovníků Krista je v tom, že milují raději nauky a dogmata a nedotazují se našeho Původce, jak to, co čtou, mají skutečně chápat. Zmíněný Kralický překlad je považován za velmi dobrý, problém je v tom, že je ve staročeštině s archaismy, kterým dnes budete těžko rozumět. Jsou i opisy, kde je použita modernější čeština, ale stále je to méně čtivý text. Další problém je, že se překladatelé dopustili opovážlivosti, když úmyslně vynechali skutečné Boží jméno JHVH, jenž se čte Jehova-h, kdy poslední písmeno “h” se polyká.

Papež, ač je to Satanista s velkým S, tak na liturgické mši na Slovensku v obci Šaštín Stráže (okres Senica nad Myjavou) potvrdil, že Boží jméno je JeHoVaH. Katolíci, kteří uctívají svého papeže, by mu měli věřit, přesto se s vámi budou dohadovat, že jste to vy, kdo nezná pravé Otcovo jméno. Jinak jim to předložil už na začátku 90 let jiný papež, pan Wojtyla alias Jan Pavel II. ve své encyklice.

Smutné je, když esoterici a ateisté si myslí, že nejsou náboženstvím. Náboženství totiž nehledá PRAVDU, ale je pod vlivem dogmat a nauk. Jak to vidíme v reakci pana Jaroslava. Je to logické. Proč? Protože svět patří tomu ničemnému. Satan udělal tisíce ohrádek, kam vodí ty, kteří milují názory právě takové ohrádky. Všude je trochu PRAVDY, ale mnoho, mnoho lží a těm se pak musí věřit a když se jim nevěří, pak ten dotyčný je nálepkován a urážen, jen aby další ovce nehledaly. Proto ani já a ani Bolek nejsme v žádné ohrádce, a jediné co děláme je to, že ukazujeme směr, kterým by měl člověk jít. Zda půjde, to je jeho osobní rozhodnutí. Také všechny vybízíme, aby si sami utvořili vztah s nebeským Otcem a nechali se Jím vyučit. A opět, toto žádný náboženský dům neudělá!

Jaroslav

Židovská biblia je plán na zotročenie a vyvraždenie ľudstva! Kniha Apokalypsa Jána je kabalistická kniha vrahov-globalistov! Odsudzujem Kresťanstvo ako súčasť svetovej korupcie a úpadku ľudstva! Všetky náboženstvá boli skorumpované pre osoh ” elít” pri moci! Všetky boli založené na archeo-astronómiách antického sveta, a Pravda je v ČÍSLACH, a nie v jebnutých doktrínach pre otrokov! Radím vám Slovania, čítajte: Obroda Slovanov!!!!

0
Budu rád za vaše názory, prosím komentujte.x
()
x