Dokdy budou USA otravovat svět?

Spojené státy v roli světového četníka nadělali nesmírné množství zla. Jejich doba končí, proto budou agresivitu stupňovat do doby, dokud jejich nedoženou vůle, události a karma tam, kam patří

USA se jeví jako zajímavý experiment ukazující, kam až může společnost dospět, pokud se vyvíjí podle nepřirozených algoritmů. Spojené státy vznikly jako multikulturní stát po brutálním zbavení se původního indiánského obyvatelstva. Po zničení unikátní autentické kultury (kupodivu Angličané byli proti) nic nestálo v cestě rozvoji projektu, jaký neměl v novověkých dějinách obdoby. Obrovské území, vydané napospas jakémukoli vývoji, se začalo postupně formovat podle představ jeho zakladatelů. Směrování vývoje se začalo dostávat pod kontrolu po ukončení občanské války. Kontrola posloužila na sjednocení území a vytěsnění neposlušného Jihu, ale hlavně na kontrolovaný vliv formujících se mocenských struktur. Politika, finance a moc se se sjednocují do jednoho proudu a postupně probíhala příprava na roli světového četníka.

Až do 1. světové války nepředstavovaly USA žádnou velmoc. Jenže tento konflikt byl pečlivě naplánován. Do války vstoupili jako nikdo (nic neznamenající země), z ní vyšly coby začínající velmoc. Vzhledem k rozbití tradičních monarchií a vmanévrování Ruska na okraj zániku jim neměl kdo vzdorovat. 2. světová válka nesplnila hlavní cíl a Rusko zázračně odolalo a Amerika prošla přerodem na totální velmoc. USA másledně prohlašují, že „zatímco ostatní bojují o nynější území, Amerika o ty budoucí“.

Po získání technologií z poraženého Německa začal nebývalý rozvoj, podpořený zmocněním se světové měny a v 70-tých letech ustanovením petrodolarů. Tehdy už nezakrytë razily cestu globálním silám agresí a lží, tak typickým pro anglosaské pojetí politiky a její morálky. Korea, Vietnam, Panama, studená válka, Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie … To jsou pouze některé zastávky šiřitelů „demokracie a svobody“.

Jenže s jídlem roste chuť a USA začíná přebírat iniciativu do svých rukou. Postupně přestává spolupracovat s ostatními světovými silami a zahraniční politiku řeší podle vlastních představ. První výhrou se staly prezidentské volby r. 1996 v Rusku. Země na křižovatce dějin zápasila o budoucnost. Globální síly podporují kandidáta Zjuganova, americké elity Jelcina. Jak to dopadlo víme.

Amerika, reprezentovaná zájmovými skupinami (FED, Pentagon, zbrojařská výroba, Ministerstvo zahraničí a CIA) se vrhla na celý svět jako na kořist, kterou je třeba zdolat silou. Bez ohledu na Zemi, jako živý organismus. Za dvacet let dokázala komplet zlikvidovat poslední zbytky diplomacie, upřímnosti a vyvážených mezinárodních vztahů. Blízký Východ a Maghreb (více o Maghrebu zde) jsou v troskách, Evropa tam dospěje brzy. Amerika slaví.

V plíživé formě se jim všechno vrátilo během prezidentských voleb 2016, tentokrát amerických. Vyhrál jejich nepřítel Trump a odstavil Clintonovou. Donal Trump pronesl těsně před volbou zlomovou představu nové doktríny America the first a zavrhl dosavadní Pax Americana. V podstatě se jedná o postupné stažení z pozice světovládců a orientaci dovnitř. S tím související ozdravení hospodářství a vztahů uvnitř USA, s čím však bude souviset snížení americké nadspotřeby, vyčerpávající zdroje planety do krajnosti. Tyto činnosti však mají velkou setrvačnost a může trvat roky, pokud se podaří zreálnit americkou spotřebu a výrobu.

Za vše hovoří americká definice velmoci: „Velmoc je stát, který může rozkazovat každému„. Oproti tomu mají Rusové vlastní názor na velmoc: „Velmoc je stát, kterému nemůže nikdo poroučet„. Zřejmě budeme svědky stupňování agresivních, až hysterických skutků ze strany USA, úměrně odstraňováním od moci. Naproti tomu Rusko v mezidobí bude posilovat vliv v globálním měřítku.

Že Amerika v tomto formátu padne, je už dnes čitelné. Sice pomalu, často v náznacích a mezi řádky, ale je.

12 thoughts on “Dokdy budou USA otravovat svět?

 1. Zde rodný domov můj,
  zde podíl na půdě můj.
  Voda hučí po lučinách,
  bory šumí po skalinách,
  v sadě skví se jara květ,
  zemský ráj to na pohled!
  A to je ta krásná země,
  země česká, domov můj,
  podíl na neprodejné půdě, můj

  Zde rozpočtů podíly naše
  zde rovný podíl na rozpočtu můj.
  V tom kraji společně dílem svým
  svorně a rovně s dílem tvým
  myslí jasnou, volí své potřeby
  silou a vzdorem šmejdům zmar
  To je Čechů slavné plémě,
  mezi Čechy domov můj,
  mezi Čechy podíl můj!

  1. Zajímavá úprava. A co toto? Hej, Slované je hymnická píseň věnovaná všem Slovanům. První verze textu vznikla v roce 1834 pod názvem Hej, Slováci. Melodie je odvozena od Mazurku Dąbrowskiego, který je od roku 1926 polskou hymnou, avšak pomalejší a silněji akcentována. Píseň sloužila jako hymna všeslovanského hnutí, Sokola, jako státní hymna Slovenského státu, socialistické Jugoslávie i pozdější srbsko-černohorské Jugoslávie. Po rozpadu Jugoslávie v letech 1991-1992, kdy pouze Srbsko a Černá Hora zůstaly ve federaci, byla píseň dále používána jako státní hymna nové federace. Po přeměně na volnější svaz Srbsko a Černá Hora se očekávalo přijetí nové hymny, ale v otázce státních symbolů nebylo dosaženo shody a proto Hej, Slované dále zůstalo hymnou.
   Poté, co se státní svaz v roce 2006 rozpadl, se tato otázka stala zbytečnou a píseň Hej, Slované již není oficiální hymnou žádného nezávislého státu světa. Tak toto se píše na Wikipedii a text zní

   Česky
   Hej, Slované, ještě naše
   slovanská řeč žije,
   pokud naše věrné srdce
   pro náš národ bije.
   Žije, žije duch slovanský,
   bude žít na věky.
   Hrom a peklo, marné vaše,
   proti nám jsou vzteky.

   Jazyka dar svěřil nám Bůh,
   Bůh náš hromovládný.
   Nesmí nám ho tedy vyrvat
   na tom světě žádný.
   I nechať je tolik lidí,
   kolik čertů v světě.
   Bůh je s námi, kdo proti nám,
   toho Perun smete.

   I nechať se též nad námi,
   hrozná bouře vznese.
   Skála puká, dub se láme.
   Země ať se třese!
   My stojíme stále pevně,
   jako stěny hradné.
   Černá zem pohltí toho,
   kdo odstoupí zrádně.

   1. No jo, ale co vlastně znamená „hymna“. Nevěřím že přišla jakýmikoli volbami usedlíků jako potřeba. Spíš to bylo myšleno jako bubnovací melódie pro blboně, co šli ráno za kůropění s vyfasovanými kvéry se nechat za panského rezidenta postřílet. Docela osobní záležitosti, ne? Nejzajímavější je, že všechny kvéry, s kterýma se dá lidi postřílet se běžně obchoduje jako máslo nebo obilí. No dyk, šak něco se musí pro blboně vyvážet. To už je taková drzost těch šmejdů, co si vysěděli ve všech takových vládách na lidmi důlek, že to bouchá všechny osly do rypáku hned ráno jak valej na šichtu. Pré to už necítí. A to si myslím, že už by se mělo aji léčit, páč jim de o život.

    Zpěvy, které mají jakýmsi způsobem vykreslit obrazně vlastnosti toho daného národa, na kterých se jako ti dotyční nějakým způsobem ujednotili asi nejsou. Tu našu „hymnu“, taky splácal nějakej hospodský vožrala, co mu nalili aby tahal za harmóniku. A nevidím v tom větší smysl než gdyž se vyjednává o povolení „svobodného slova“ lozit z huby každému blboňovi za cenu, že žádnou svobodu na podílech na neprodejné půdě ani svobodu rozhodovat o společných věcech stejným rozdílem rovných postojů, žádnej zmrd v žádné nadvlády negarantuje,.Jedná se tedy jen o svobodu blábolit slovo, které má tu svobodu akorát vypadnout z huby. Takže co vlastně máš z „hymny“. Kulové. Ve skutečnosti se tady hraje hymna každou chvíli za účelem nevím jakým, třeba letos to budou vyhrávat na počest Československa, které taky zrušili škretm pera. Jak jde o škrtání perem tak to jsou všichni zaprodánci, zadolárci, přestupníci kabrňáci. Je to nigdy nic nestálo, pokud je něgdo nepověsil osobně, a lidem obyčejným, keří své plány nezapisují u konšelů, ale počítají s něma, nigdy nigdo žádnou arbitráží jejich zmařené plány nevyplatil. To se vyplácí jen zlo dějům, keří na každou sviňárnu, nejdříve shánějí razítko, papír a u-za-KON-něné jařmo, které zaplatí krví dycky ti, kterých se nigdo na nic neptá a ptát se taky nebude, dokud nebudou mít v zátylku natrvalo hlavěň plnou středověkých nábojů. Ale i to by šlo obejít, slušně, gdyby ti lidi je jen zmáčkli na ulici jen svým tělem do sepsání úmluvy, že každej synek od naší mámy a dcera od naší mámy tady budou rozhodovat písemně ve volbách potřeb o všech důležitých věcech, které se po týdenních rozstřelech budou měsíčně sčítat a vyhlašovat výsledky o tomto lidském hnutí in-ven-tůrou do všeobecných sdělovadel, které pak budou dmýchat rozumné a blbé názory a každej takovej měsíc, dokud buchta všelidových potřeb nakyne ke schválení a, všelidovým schválení a šupnutím do pece, aby z toho měl každej ten svůj kousek žvance, se uskuteční vůle a moc lidu, o kterou se každé rozežrané prase opírá jako o starou, do keré se nemůže za-boha trefit. Tak to má být i s tou „hymnou“. kterou si pak všichni můžou RAdostně zazpívat a přivítat nově zrozený plán budoucna, u jehož zrození všichni kydali jen ty své podělané potřeby. Taková buchta musí být vážně velká, mělo by se dostat rovným dílem na každého našeho synka a dcérku. A že nezbude na cizáky? No dyk, těm pak můžeme zbytky vysrat.

    Dneska bych to viděl spíš na písničku,

    Já do lesa nepojedu,
    já do lesa nepůjdu,
    kdyby na mně hajný přišel,
    on by mě vzal sekeru.

    Sekera je za dva zlatý
    a topůrko za tolar,
    kdyby na mně hajný přišel,
    on by mně to všecko vzal.

    Já do lesa nepojedu,
    já do lesa nepůjdu,
    kdyby na mně hajný přišel,
    on by mě vzal sekeru.

    Sekera je za dva zlatý
    a topůrko za tolar,
    kdyby na mně hajný přišel,
    on by mně to všecko vzal.

    No a i tuto písničkuu můžeme předělat, že já do lesa nepojedu, páč by mě to „stát“, banda zlodějů, číchsi vlast-níků, církevních šmejdů a ták věšchno vzal, a nic za to nedal…..

    P.S. A gdyž se budou plnit lidem jejich přirozené potřeby, tak se ten kapitalisticko-socansko-věrozvěstový celofánový obal naposledy zahodí do smetí a bude klid zase na sto tisíc let.

    P.P.S No vidší Odoriku, jak ti puštění delších myšlenek na špacír tady sluší.

 2. amerika padne tak jako rim a jine velmoci ale otazka je kdy? Ja to nevidim zas tak brzo .[ cetl jsi z Texasu do Prahy]
  Problem neni v americe ale v cloveku a jeho nepochopitelne touze po mamonu a po ovladani druheho. V americe se tento nedobry stav cloveka jenom vykristalizoval a ukazal nam ceho vseho je clovek schopen. Dokavat touha po mamonu a moci bude v cloveku tak nebude na svete klid. Proto veskere uvahy kdo je spatny a kdo hodny je mozno rozdelit na to kdo opravdu ma potrebu nekoho zotrocit a hamounit a na toho kdo tu potrebu neciti a stara se o sebe a ostatnim da pokoj. Je to zatim neresitelny uz od pocatku nam zname historie a tudis se da predpokladat ze to tak bude pokracovat. Velmi optimisticke do dalsiho roku ze?

  1. Mamon a moc, je jedna vec, touha vlastnit je prirozena, vlastnit a mamonit jsou dve ruzne zalezitosti, alespon dle me. V nasi kotline, kde na malomeste uz dnes nezna soused souseda, na nakup se vyjede v sobotu do x km vzdaleneho marketu na sdruzovani se neni cas (mam dojem ze se hodne lidi boji tak nejak jako v 70tych letech) a o politiku neni zajem vubec a podle toho vypadaji volby kde max neco okolo 60% jde tam, do niceho se neplest, mame autiiii, mame na hypoteku bydleni a psssst hlavne at se mame aspon tak jak se mame, to nam staci. Takto me to pripada dnes.

   Vysvetli me nekdo vyznam slov na nasi hymne? Kde domov muj? Tak smutnou hymnu bez sebevedomi jsem jinde neslysel, SK hymna byvala nase cast Nadtatrou sa blyska…… má vybusnost hrdost, jsou hymny vesele ale ta nase? Kde domov muj? Naplnuje se to vsak -kazdy den jse vice a vice montovnou, v podruci a kazdym dnem prichazime o sva prava.

   Cesta z Texasu do PH jsem se dival, chtel jsem ale dat Diogenes. Mam tedy dat zitra z Tex do PH?

   1. to s tou hymnou je pravda zni to depresivne. Me se vzdycky libyli nektere hymny hlavne kvuli melodii treba Italska a Polska . Americka hymna to je ukazka raket a valceni.
    Dej Diogena ,myslim ze to tak jde za sebou.

    1. Dam Diogena, jde to prave takto po sobe. Co Kanada? hymna, vzdyt to je oslava Patriotismu tedy oslava „otčiny“ a to je asi i otázka pro „Sasina“

     1. ano kanadska hymna je patrioticka jen musi byt opraveno jedno slovo a to kdyz se zpiva GOD KEEP OUR LAND tak se musi nahradit slovo GOD slovem WE [ne buh ale my lide ]

      1. A Slovenská je dle me oslava vlastenectvi … Nad Tatrou sa blýska
       hromy divo bijú,
       nad Tatrou sa blýska
       hromy divo bijú.
       Zastavme ich bratia
       veď sa ony stratia,
       Slováci ožijú.
       Zastavme ich bratia
       veď sa ony stratia,
       Slováci ožijú.

       To Slovensko naše
       posiaľ tvrdo spalo,
       to Slovensko naše
       posiaľ tvrdo spalo.
       Ale blesky hromu
       vzbudzujú ho k tomu,
       aby sa prebralo.
       Ale blesky hromu
       vzbudzujú ho k tomu,
       aby sa prebralo.

        1. Jasné hrdost maršála tam je znát je to o hymně hrdého národa

         A zďe tedy text:

         Ješte Polsko nezahynulo
         Když žijeme,
         Co nám cizí přesila vzala,
         Vezmeme si zpět šavlí.

         Na pochod, Dombrowski,
         Ze země italské do Polska
         pod tvým vedením,
         sjednotíme se s národem.

         Na pochod, Dombrowski,
         Ze země italské do Polska
         pod tvým vedením,
         sjednotíme se s národem.

         Přejdeme Vislu, přejdeme Wartu,
         budeme zase Poláky,
         Bonaparte nám dal příklad
         Jak máme zvítězit.

         Na pochod, Dombrowski,
         Ze země italské do Polska
         pod tvým vedením,
         sjednotíme se s národem.

         Jak Czarniecki do Poznaně
         Po švédské okupaci,
         Pro záchranu naší země,
         Vrátíme se i přes moře.

         Na pochod, Dombrowski,
         Ze země italské do Polska
         pod tvým vedením,
         sjednotíme se s národem.

         Otec ke své Bašje
         Říká uplakaný –
         Poslouchej, zdá se, že to naši
         Bijou na bubny…

         Na pochod, Dombrowski,
         Ze země italské do Polska
         pod tvým vedením,
         sjednotíme se s národem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.