Dnes jenom krátce. Výzva švýcarského právníka k Cokoliv 19 a jeho testování.

Ať je toto krátké video varováním pro všechny, kdo si myslí, že vyváznou z trestní odpovědnosti na MEGAPODVODU COKOLIV 19.

Norimberg 2. není fikce. Přišel čas, aby byla NIČEMNOST ZNIČENA A SPRAVEDLIVĚ POTRESTÁNA!!!!

Je psáno:

Viděl jsem Jehovu stát nad oltářem, a řekl: Udeř hlavici sloupu, aby se zakymácely prahy. A odřízni je u hlavy, všechny. A jejich poslední část zabiji mečem. Žádnému z nich, kdo prchá, se útěk nezdaří, a žádný z nich, kdo uniká, neunikne. Jestliže se zakopou do šeolu (hrobu), má vlastní ruka je odtamtud vezme; a jestliže vystoupí do nebes, snesu je odtamtud dolů. A jestliže se schovají na vrcholku Karmelu, tam je pečlivě vyhledám a odtud je určitě vezmu. A jestliže se skryjí před mýma očima na mořském dně, přikážu tam dole hadovi, a uštkne je. A půjdou-li do zajetí před svými nepřáteli, přikážu tam meči, a zabije je; a chci na ně upřít oči pro špatné, a ne pro dobré. A Svrchovaný Pán, Jehova vojsk, je Ten, kdo se dotýká země, takže se taví; a všichni obyvatelé v ní budou muset truchlit; a jistě stoupne, a to celá, jako Nil a klesne jako egyptský Nil.“ (Amos 9:1-5)

https://www.kla.tv/18697?fbclid=IwAR3SmZFVpaWFNRtpzhewnq37ewu2bK1A5biasNsVPFAwWAwnxXc70zW12Zg

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)

Igor Zemánek

Milovník dějin, badatel Písma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

The maximum upload file size: 30 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Důležité

Rituál na G7, co to znamená pro Deep State?

Na začátku setkání G7 proběhl rituál pro přítomné účastníky, kdy skupina 18 červených postav vyšla směrem k účastníkům tohoto setkání. Moudrý pan VK zase sepsal článek, který nás přesvědčuje, že on všemu rozumí a spojuje to s Písmem způsobem, aby čtenáře zase uvedl v omyl. Protože jsem byl požádán o vysvětlení, tak se vám to […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Důležité

14.6.2021 se dožije Donald Trump 75 let. Mnozí stále věří tomu, že udělá USA zemí nejlepší. Jak to vidí Písmo a proč tento optimismus nesdílím?

Podle několika zdrojů, které ví více než dnešní spoluobčané, jsem obdržel tuto informaci a věřím, že je pravdivá: „HLUBOKÝ STÁT DOSTAL ULTIMÁTUM, ABY PŘEDAL SVOU MOC DO 14.06.2021.“ Od 16.4.2021, kdy jsem avizoval, že probíhá VELKÝ BOJ mezi těmi, kdo chtějí nastolit korporátní fašismus (NWO) a těmi, kdo mají NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ SOCIALISMUS (skutečné NWO podle […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si
Zdroj Facebook
Důležité

Proč dnes mají „laici“ větší porozumění, než takzvaná odborná veřejnost? Je to podobné, jako s puncovanými teology.

V tomto článku vážení čtenáři naleznete velmi kvalifikovanou studii o Cokoliv 19. Studii připravil člověk, kterého znám a sám jsem mnohé zdroje prozkoumal nezávisle na něm, takže si dovoluji tvrdit, že je možné ji brát velmi vážně. PROBLÉM MNOHA LIDÍ JE DNES TEN, ŽE POKUD NEMÁ TAKOVÝ ČLOVĚK DESET TITULŮ PŘED A DVACET TITULŮ ZA […]

Tento zajímavý článek pošlete kamarádům na Parler i WhatsAp a nebo mailem. Podpořit náš projekt můžete jakoukoli částkou zde: 1697534014/3030 Děkujeme:)
Přečtěte si