Děti se rodí už jen muslimům, Evropané jsou „zodpovědní“ v porodnosti

„Islám jako náboženství je velmi striktní a velmi silně zakomponován ve společenském životě věřících, z komunity je velmi těžké odejít. Když budou v Evropě existovat silné, ale izolované islámské komunity, napětí se bude vyostřovat. Tehdy mohou v některých oblastech rozhodovat i počty lidí, “ netýká se to celé Evropy, ale většinou její západní a jižní části. „V tomto směru například Slovensko a Česko nejsou masově exponované“ 

ilustrační foto

Evropu dostává do nevýhody demografie a nižší míra reprodukce většinového obyvatelstva. „Kdyby se cizinci integrovali do té míry, že by měli stejné reprodukční chování jako Evropané, čili i mnohem nižší porodnost, tak by to nebylo tak zjevné. Ale jednou z hlavních hodnot islámu je rodina a děti, připisují jim mnohem větší důležitost, “ ani státní podpora zvyšování porodnosti nemusí tento trend zvrátit.

„Podpora porodnosti ze strany státu je příliš slabý nástroj. A i kdyby dal stát nějaké dávky či příplatky, ovlivní vás to v takových životně důležitých rozhodnutích? To, co vám může stát dát, není až tak silná motivace, „.

Není pochyb, že Evropané se ocitli uprostřed demografické krize. Po fázi vyšší porodnosti těsně po II. Světové válce, kdy mělo mnoho rodin tři nebo více dětí, se stále více párů dnešní doby rozhoduje jen pro jedno nebo dvě děti, dokonce jsou ženy, které se rozhodnou nemít děti vůbec. I v manželství. Tento fakt vedl k tomu, že celková čísla porodnosti v Evropě rapidně klesla. Aby se udržela konstantní populace, země musí mít celkovou porodnost kolem 2,1. Dnes je většina evropských zemí pod tímto minimem. Země jako Rakousko, Německo a Španělsko mají porodnost až pod 1,5 už více než dvě desetiletí (!). Tato ultra nízká porodnost způsobuje rapidně stárnutí populace, a nevyhnutelně i ztrátu populace. Populace v Německu, například, klesne z dnešních 80 milionů na 68 milionů do roku 2060.

Takto klesala porodnost v Evropě v posledních desetiletích

Takto klesala porodnost v Evropě v posledních desetiletích (zdroj: World Development Indicators)

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by se vám líbit...