Co se to děje? – VIDEO

Evropu a hlavně Evropskou unii ovládá Německo.

To Německo, které dosáhlo vybudování 4. říše bez jediného výstřelu a to ekonomickou cestou.

Kancléřka Merkelová pozvala nejrůznější individua do Německa, potažmo do celé Evropy.

A zde máte přehled dalších, kteří v Německu prosazují brutální příval „uprchlíků“.

Otázkou je, zda jsou tito „zástupci“ lidu blbí nebo navedení (za úplatu či výhody)?

 

Jak se začlení do Německé i Evropské kultury?

Vzpomeňte si na rok 2010, kdy nejen Merkelová oznámila, že Multikulti nefunguje a Evropa musí tento zhoubný projekt sociálních inženýrů ukončit.

 

 

Výňatek z článku RNDr. Miroslava Škalouda, jelikož server ihned.cz důležitý článek o konci Multikulti smazal – zde

http://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala

Selhání multikulturalismu a užitek otevřenosti (20.11.2010)

V říjnu t.r. německá kancléřka Angela Merkelová veřejně sdělila, že snahy Německa vytvořit multikulturní společnost „totálně selhaly“ a připustila, že se v minulosti od imigrantů žádalo velmi málo a že byla podceněna jejich integrace do společnosti. To je bezpochyby odvážné tvrzení. Politikovi menšího formátu by to asi neprošlo.

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr, který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít bez problémů jednotlivci i skupiny s různou kulturou (a to bez ohledu na jejich množství a míru integrace). To je sdělení, které na jedné straně zní pozitivně protože vzájemné působení a obohacování jednotlivých kultur je jevem historickým, přirozeným, a ve své podstatě plodným. Probíhalo více či méně spontánně odedávna. Na druhé straně je však v Evropě doprovázeno novými okolnostmi a těmi jsou množství imigrantů, absence účinného systému pro navracení nelegálních imigrantů i míra nároků která je jim přiznávána.

Je nutno dodat, že přiměřená asimilace či integrace imigrantů nebyla v Evropě dobře možná již na konci 20. století a to v důsledku předchozí nedostatečné prozíravosti politických reprezentací. Důsledkem je množství ghett a etnických skupin žijících pospolu, zvýšené sociální náklady, vytváření ohnisek neloajality i atomizace společnosti.

Mám za to, že většina států pak přistoupila k politice multikulturalismu zčásti také jako k přiměřenému ospravedlnění tohoto stavu. To fungovalo do té doby, kdy dospěly další generace dětí imigrantů, kteří mají z řady důvodů spíše snahu dosáhnout separace nežli integrace.

Více na:

http://www.skaloud.net/clanky/selhani-multikulturalismu-a-uzitek-otevrenosti-20-11-2010/

 

A výběr dalších článků o neúspěchu sociálních inženýrů:

https://www.mediaoislamu.cz/tema/evropsti-statnici-oznamili-konec-multikulturalismu/

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by se vám líbit...