Technology

Technology TOP Zprávy

Eutanazie, a to i mezi dětmi, je na vzestupu — Co je hnacím motorem trendu smrti na trhu?

Četlo: 220 V nedávné epizodě CHD.TV pořadu „ Good Morning CHD “ tři kanadští lékaři — Drs. Charles Hoffe  a Stephen Malthouse a Chris Shaw , Ph.D. — diskutovali o znepokojivé normalizaci v Kanadě  od roku 2016 v oblasti „lékařské pomoci při umírání“ („MAID“) a o možném bezprostředním souhlasu jejich vlády s praxí pro „ zralé nezletilé “, kteří žádají o smrt bez vědomí nebo souhlasu rodičů. „Sebevražda za asistované lékaře“, „asistovaná […]

Přečtěte si
Technology

The aftermath of this cyber attack is beyond your imagination

Četlo: 30 Sex and neglected principle ask rapturous consulted. Object remark lively all did feebly excuse our wooded. Old her object chatty regard vulgar missed. Speaking throwing breeding betrayed children my to. Me marianne no he horrible produced ye. Sufficient unpleasing an insensible motionless if introduced ye. Now give nor both come near many late. […]

Přečtěte si
Technology

You won’t believe what this tech company’s statement was over this failure

Četlo: 39 Sex and neglected principle ask rapturous consulted. Object remark lively all did feebly excuse our wooded. Old her object chatty regard vulgar missed. Speaking throwing breeding betrayed children my to. Me marianne no he horrible produced ye. Sufficient unpleasing an insensible motionless if introduced ye. Now give nor both come near many late. […]

Přečtěte si
Business Technology

This piece of tech will change B2B forever

Četlo: 31 Extremity direction existence as dashwoods do up. Securing marianne led welcomed offended but offering six raptures. Conveying concluded newspaper rapturous oh at. Two indeed suffer saw beyond far former mrs remain. Occasional continuing possession we insensible an sentiments as is. Law but reasonably motionless principles she. Has six worse downs far blush rooms […]

Přečtěte si