iZbible

Důležité Home iZbible

NEMÁTE RÁDI INTERNETOVOU REKLAMU? Já taky. Tak co s tím můžeme udělat?

Několik čtenářů si stěžovalo na to, že je zde plno reklamy a že je to vyrušuje. Že jim to brání sdílet články. Ok. Dohodl jsem se s majitelem, že pokud se na účtu těchto stránek objeví tento měsíc 4000,-Kč, aby se pokryly náklady na provoz a pokud přijde další měsíce měsíčně minimálně 500,-Kč, tak okamžitě […]

Přečtěte si
Důležité iZbible

Chtěl bych se zamyslet nad jednou otázkou, kterou jsem nedávno dostal a trochu jsem svou odpověď svým strohým vysvětlením odbyl. Přitom je to velmi důležitá otázka: „Proč má v dnešní době mnoho lidí touhu spáchat sebevraždu?“

Drazí čtenáři, asi jste to už zaznamenali, že se velmi zvýšil počet sebevražd a možná někoho tyto myšlenky napadají. Z mých osobních rozhovorů s mnoha lidmi v dnešní době, si spíše myslím, že více lidé touží po tom, aby usnuli a už se nemuseli probudit do dnešní reality. Lékaři říkají, že je to nemocný člověk, […]

Přečtěte si
Důležité iZbible

Celému společenství bratrů. Do všech sborů jenž se hlásí k poselství Kristovy DOBRÉ ZPÁVY.

Kéž máte plnou nezaslouženou laskavost a Pokoj jenž pochází od Krista a našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha. Ač nepřítomen v těle, přesto přítomen v Duchu, chci vybídnout všechny, jenž hovoří stejným jazykem a nebo mu rozumí, aby si toto zamyšlení nenechali jenom pro sebe, ale aby překládali ti, jenž k tomu budou podníceni Otcovým a […]

Přečtěte si
Důležité iZbible

VELKÉ VAROVÁNÍ PRO TAKZVANÉ NÁSLEDOVNÍKY KRISTA! Jak poznáte, že vás Kristus nezná, ač mu říkáte: „PANE, PANE, COŽ NEDĚLÁME MNOHO MOCNÝCH SKUTKŮ V TVÉM JMÉNU?“.

Šiřte tuto informaci prosím, mezi všechny ty, jenž je znáte, protože vám tvrdí, že oni jsou učedníky Jehošuy (Ježíše) Krista. Možná tak některým zachráníte jejich život, ač sami nevěříte, že existuje STVOŘITEL NEBE a ZEMĚ. Možná, že díky jejich proměně, KDYŽ SI UVĚDOMÍ SVOU CHYBU i vás jejich proměna přivede k přemýšlení, zda vám někdo […]

Přečtěte si
Důležité iZbible

Přestaňte naslouchat falešným učitelům! Čiňte pokání, vy, jenž jste uvěřili, že vás Kristus vytrhne před Velkým soužením!

Celý takzvaný „křesťanský svět padl za oběť Satanovu podvodu skrze falešné učitele Písma, když jim slibovali, že je „nevěsty Kristovy“ Jehošua pozvedne do nebe, aby neutrpěli škodu. JAK NEBIBLICKÉ, JAK ODPORNÉ! V ČR si z tohoto námětu udělal dobrý byznys Sergej Mihál a ti, co se nechávají vést smrtelnými lidmi, podlehli jeho falešným slibům. Proč? […]

Přečtěte si
Důležité iZbible

Co postihlo náboženství? Co musí vědět všichni návštěvníci církví?

Při svých mnoha rozhovorech s příslušníky všech náboženských směrů, ale také s ateisty, jenž mají svou víru a přesvědčení, že Stvořitel nebe a Země neexistuje, si dovoluji oznámit, že se během COKOLIV 19 a 21, stalo něco, o čem musí všichni vědět. Prosím šiřte mezi všemi! Zkráceně ta informace zní: PADLA VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ, PADL VELKÝ […]

Přečtěte si