Důležité

Důležité

VEDOUCÍ SBOR SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH PŘISTIŽEN A USVĚDČEN ZE LŽI.

Tato organizovaná skupina podvádí své ovce. Šíří informace o nezávadnosti dnešních očkovacích experimentálních sér na COKOLIV 19 A TVRDÍ, ŽE NEJSOU TYTO LÁTKY VYTVOŘENY NA POTRACENÝCH PLODECH. Toto vyvrací dnešní host MVDr. Darina Pospíšilová. Vyslechněte si celý rozhovor na Infovojně.sk od 75 minuty. Je psáno: „Tak řekl Jehova: Prokletý je zdatný muž, který vkládá důvěru […]

Přečtěte si
Důležité

Něco pro zasmání, i když já bych spíš řekl, že je to veřejné tajemství.

Toto mi dnes přišlo na FB. Smutně veselé.

Přečtěte si
Důležité

Jak nás genetické inženýrství v příštím století změní. Toto je titulek stránky TIME, který vyšel 11. ledna1999

Proč je tento obrázek odstraňován? Co pak asi bylo v tomto čísle časopisu TIME? Vlastní někdo tento výtisk, abychom mohli hlavní článek zveřejnit? Esoterika učí, což je bílá magie, ŽE VŠE ŠPATNÉ, CO CHTĚJÍ LIDSTVU UDĚLAT, SE MUSÍ DOPŘEDU ZVEŘEJNIT! Takže je jasné, že někdo si dal tu práci a hledal. Ač žijeme v době, […]

Přečtěte si
Důležité

Velký odstřel započal a bude hůř. „A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí.“ (Zjevení 9. kap. 15 verš)

To, co byla pro mnohé pouhá konspirace, se nyní stává skutečností. Nejenom, že bylo prokázáno, že Cokoliv 19 je biologická zbraň, uměle vytvořená za zdmi laboratoří, protože 4 aminokyseliny na hrotech viru nikdy nedá příroda dohromady, protože polarita aminokyselin je kladná a vzájemně se odpuzují, ale i to, že vpichy po takzvané mňamce jsou magnetické […]

Přečtěte si
Důležité

Bratři a sestry…

Dnes mne oslovil bratr z Českého Slezska, zda-li bych mohl předat slovo, Slovo těm, kteří mají slyšící uši, pátrající oči a otevřenou mysl, pro povzbuzení nejen těch, ale i budoucích… Mnozí z nás, kteří sloužíme a uctíváme našeho Boha, Stvořitele a Otce jménem Jehovah, si občas položíme otázku, zda-li to, čemu věřím, nebo jsem […]

Přečtěte si
Důležité

Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost u našeho Stvořitele, našeho nebeského Otce, JeHoVaH vojsk ve jménu Jehošuy Krista. Toto je určeno svatým, tedy těm, jenž s Kristem zvítězí nad Gogem ze […]

Přečtěte si